Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach

Informacje o rozpoznawaniu szablonów i dokumentów opartych na szablonach w widoku Projekt i Kod w programie Dreamweaver.

Rozpoznawanie szablonów w widoku Projekt

Gdy okno Dokument jest wyświetlane w widoku Projekt, regiony edytowalne są otoczone prostokątnymi obwiedniami. Nazwę regionu można sprawdzić na dolnym panelu okna Dokument.

Plik szablonu można łatwo zidentyfikować, spoglądając na pasek tytułu w oknie Dokument. Takie pliki mają bowiem rozszerzenie .dwt.

Rozpoznawanie szablonów w widoku Projekt
Rozpoznawanie szablonów w widoku Projekt

Rozpoznawanie szablonów w widoku Kod

W widoku Kod, edytowalne regiony treści są oznakowane w HTML za pomocą następujących komentarzy:

<!-- TemplateBeginEditable> i <!-- TemplateEndEditable -->

Uwaga:

Możesz użyć preferencji koloru, aby ustawić własny schemat kolorów pozwalający na łatwe rozróżnianie regionów szablonów w widoku Kod.

Wszystko, co się znajdzie w dokumentach opartych na szablonie pomiędzy tymi komentarzami, będzie mogło być zmieniane. Kod źródłowy HTML edytowalnego regionu może wyglądać mniej więcej tak:

<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateEndEditable --> 
</table>
Uwaga:

W trakcie zmiany kodu szablonu w trybie Kod należy uważać, aby nie usunąć żadnych znaczników komentarzy związanych z szablonem, które są używane przez program Dreamweaver.

Rozpoznawanie dokumentów opartych na szablonie w widoku Projekt

Jeśli w oknie Dokument jest aktywny widok Projekt, to dokumenty oparte na szablonie są otoczone przez prostokątne obwiednie, narysowane kropkowaną linią. Nazwa regionu jest podawana na dole okna.

Oprócz obwiedni regionów edytowalnych, cała strona jest otoczona przez obwiednię w innym kolorze z zakładką w prawym górnym rogu pokazującą nazwę szablonu na jakim oparty jest dany dokument. Podświetlony prostokąt przypomina, że dokument jest oparty na szablonie i nie można zmienić jego zawartości znajdującej się poza edytowalnymi regionami.

Rozpoznawanie dokumentów opartych na szablonie w widoku Kod

W widoku Kod edytowalne regiony dokumentu pochodzące z szablonu pojawiają się w innym kolorze niż kod w regionach nieedytowalnych. Można zmieniać tylko kod znajdujący się w edytowalnych regionach lub edytowalnych parametrach, natomiast regiony zablokowane są tylko do odczytu.

Edytowalna treść jest oznakowana w HTML za pomocą następujących komentarzy programu Dreamweaver:

<!-- TemplateBeginEditable> i <!‑‑ InstanceEndEditable ‑‑>

Wszystko co znajduje się w dokumencie opartym na szablonie pomiędzy tymi komentarzami jest edytowalne. Kod źródłowy HTML edytowalnego regionu może wyglądać mniej więcej tak:

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0"> 
<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceEndEditable --> 
</table> 
</body>

Domyślnym kolorem tekstu nieedytowalnego jest szary, możesz wybrać inny kolor dla edytowalnych i nieedytowalnych regionów w oknie dialogowym Preferencje.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto