Wstawianie wideo HTML5

Informacje o wstawianiu elementów wideo HTML5 na stronach internetowych i podglądzie zawartości wideo w przeglądarce.

Program Dreamweaver umożliwia wstawianie zawartości wideo na strony WWW w języku HTML5.

Element VIDEO języka HTML5 udostępnia standardową metodę osadzania filmów lub materiału wideo na stronach WWW.

Więcej informacji na temat elementu VIDEO języka HTML zawiera artykuł HTML5 Video w serwisie W3schools.com.

Wstawianie wideo HTML5

 1. Upewnij się, że kursor jest w miejscu, w którym ma zostać wstawiony materiał wideo.

 2. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > HTML5 Video. Element VIDEO języka HTML5 zostanie wstawiony w wybranym miejscu.

 3. Określ wartości poszczególnych opcji w panelu Właściwości.

  Źródło / Alt. źródło 1 / Alt. źródło 2: W polu Źródło wprowadź położenie pliku wideo. Możesz również kliknąć ikonę folderu, aby wybrać plik wideo z komputera. Różne przeglądarki obsługują różne formaty plików wideo. Jeśli format pliku wideo określonego w polu Źródło nie jest obsługiwany, użyty zostanie plik z pola Alt. źródło 1 lub Alt. źródło 2. Przeglądarka odtworzy materiał z pierwszego pliku wideo o rozpoznawalnym formacie.

  Określanie właściwości elementu HTML5 Video
  Określanie właściwości elementu HTML5 Video

  Uwaga:

  Aby szybko dodać pliki wideo w tych trzech polach, można użyć wielokrotnego zaznaczenia. Jeśli wybierze się trzy formaty wideo dla tego samego pliku wideo z danego folderu, to jako wartość pola Źródło zostanie użyty pierwszy format na liście. Kolejne formaty zostaną użyte do automatycznego wypełnienia pól Alt. źródło 1 oraz Alt. źródło 2.

  Poniższa tabela zawiera więcej informacji o formatach wideo obsługiwanych przez poszczególne przeglądarki. Najnowsze informacje zawiera strona HTML5 — Browser Support.

  Przeglądarka

  MP4

  WebM

  Ogg

  Internet Explorer 9

  TAK

  NIE

  NIE

  Firefox 4.0

  NIE

  TAK

  TAK

  Google Chrome 6

  TAK

  TAK

  TAK

  Apple Safari 5

  TAK

  NIE

  NIE

  Opera 10.6

  NIE

  TAK

  TAK

  • Tytuł: podaj tytuł materiału wideo.
  • Szerokość (Sz.): wprowadź szerokość materiału wideo w pikselach.
  • Wysokość (W.): wprowadź wysokość materiału wideo w pikselach.
  • Sterowanie: wybierz te opcje, jeśli chcesz wyświetlić na stronie HTML formanty sterujące odtwarzaniem wideo, np. Odtwarzaj, Przerwij i Wycisz.
  • Autoodtwarzanie: wybierz tę opcję, jeśli odtwarzanie wideo ma się rozpocząć automatycznie po wczytaniu strony WWW.
  • Afisz: wprowadź położenie obrazu, który ma być wyświetlany do czasu, gdy zostanie pobrany cały film lub użytkownik kliknie opcję Odtwarzaj. Wartości Wysokość i Szerokość są wypełniane automatycznie podczas wstawiania obrazu.
  • Pętla: wybierz tę opcję, jeśli materiał wideo ma być odtwarzany tak długo, dopóki użytkownik nie zatrzyma odtwarzania.
  • Wyciszony: wybierz tę opcję, aby wyciszyć dźwięk w materiale wideo.
  • Flash Video: wybierz plik SWF na potrzeby przeglądarek, które nie obsługują wideo HTML5.
  • Tekst zastępczy: podaj tekst wyświetlany w przeglądarkach, które nie obsługują standardu HTML5.
  • Wstępne ładowanie: określa preferencje twórcy materiału dotyczące sposobu ładowania wideo podczas wczytywania strony. Wybranie opcji Auto powoduje, że przy pobieraniu strony ładowany jest cały materiał wideo. Jeśli wybierzesz opcję Metadane, po zakończeniu pobierania strony pobrane zostaną tylko metadane.

Podgląd wideo w przeglądarce

 1. Zapisz stronę WWW.

 2. Wybierz polecenie Plik > Podgląd w czasie rzeczywistym. Wybierz przeglądarkę, w której chcesz wyświetlić podgląd materiału wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto