Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o integrowaniu programu Photoshop z programem Dreamweaver. Posługiwanie się obiektami inteligentnymi w zintegrowanych obiegach pracy programów Photoshop i Dreamweaver.

Omówienie integracji z programem Photoshop

Uwaga:

Obiegi pracy z funkcją integracji z programem Photoshop zostały wycofane w programie Dreamweaver 21.0 i jego nowszych wersjach.

Pliki obrazów programu Photoshop (format PSD) mogą być umieszczane na stronach internetowych w programie Dreamweaver, a potem optymalizowane przy pomocy tego programu do formatów internetowych (GIF, JPEG i PNG). W takiej sytuacji program Dreamweaver wstawia obraz jako obiekt inteligentny i zachowuje aktywne połączenie z oryginalnym plikiem PSD.

Program Dreamweaver umożliwia także wklejanie całej zawartości lub części zawartości obrazu programu Photoshop, zbudowanego z wielu warstw lub wielu plasterków. Przy kopiowaniu danych z programu Photoshop nie jest jednak zachowywane aktywne połączenie z oryginalnym plikiem. Aby zaktualizować obraz, wprowadź zmiany w programie Photoshop i skopiuj dane ponownie.

Uwaga:

Jeśli funkcje integracji są często używane, to w celu ułatwienia dostępu do danych pliki pochodzące z programu Photoshop można umieścić w serwisie programu Dreamweaver. W takim wypadku należy jednak zamaskować pliki, to znaczy ukryć oryginalne zasoby i uniemożliwić niepotrzebne transfery danych między serwisem lokalnym i zdalnym serwerem.

Samouczek dotyczący integracji programów Photoshop i Dreamweaver można znaleźć na stronie Integracja programów Dreamweaver i Photoshop.

Informacje o obiektach inteligentnych i obiegu pracy w programach Photoshop-Dreamweaver

Istnieją dwa główne rodzaje obiegu pracy dla plików programu Photoshop używanych w programie Dreamweaver: obieg pracy kopiuj/wklej i obieg pracy obiektów inteligentnych.

Obieg pracy kopiuj/wklej

W obiegu pracy kopiuj/wklej można wybierać plasterki lub warstwy pliku programu Photoshop, a następnie wstawiać je jako gotowe obrazy internetowe przy użyciu programu Dreamweaver. Jeśli jednak chcesz później uaktualnić ich zawartość, musisz otworzyć oryginalny plik programu Photoshop, wprowadzić zmiany, jeszcze raz skopiować dany plasterek lub warstwę, a następnie wstawić ten uaktualniony plasterek lub warstwę do programu Dreamweaver. Ten obieg pracy zaleca się tylko wtedy, gdy chcesz wstawić część pliku programu Photoshop (na przykład część projektu kompozycji) na stronę internetową jako obraz.

Obieg pracy obiektów inteligentnych

Przy pracy z pełnymi plikami programu Photoshop firma Adobe zaleca obieg pracy obiektów inteligentnych. Obiekt inteligentny programu Dreamweaver to obraz umieszczony na stronie internetowej, który ma stałe połączenie z oryginalnym plikiem programu Photoshop (PSD). W widoku Projekt programu Dreamweaver obiekt inteligentny oznaczony jest ikoną umieszczoną w lewym, górnym rogu obrazu.

Obiekt inteligentny

Gdy obraz internetowy (tzn.: obraz na stronie programu Dreamweaver) nie jest zsynchronizowany z oryginalnym plikiem programu Photoshop, program Dreamweaver wykrywa, że oryginalny plik został uaktualniony i wyświetla na czerwono jedną ze strzałek ikony obiektu inteligentnego. Gdy wybierzesz obraz internetowy w widoku Projekt i w Inspektorze właściwości klikniesz przycisk Aktualizuj z oryginału, obraz zostanie zaktualizowany automatycznie, ukazując wszystkie zmiany wprowadzone w oryginalnym pliku programu Photoshop.

Gdy używasz obiegu pracy obiektów inteligentnych, nie musisz otwierać programu Photoshop, by zaktualizować dany obraz internetowy. Ponadto wszelkie uaktualnienia dokonywane w obiekcie inteligentnym w programie Dreamweaver mają charakter niedestrukcyjny. Oznacza to, że możesz zmienić internetową wersję obrazu na swojej stronie, a jednocześnie zachować w stanie nienaruszonym oryginalny plik programu Photoshop.

Obiekt inteligentny można także zaktualizować bez wskazywania obrazu w widoku Projekt. Panel Zasoby umożliwia aktualizację wszystkich obiektów inteligentnych, wliczając w to obrazy bez możliwości zaznaczenia w oknie Dokument (na przykład obrazy tła CSS).

Ustawienia optymalizacji obrazu

W oknie dialogowym Optymalizacja obrazu można określić ustawienia optymalizacji obrazu zarówno dla obiegu pracy kopiuj/wklej, jak i obiegu pracy obiektów inteligentnych. Okno to umożliwia ustawienie formatu pliku i jakości obrazu. Program Dreamweaver wyświetla to okno, gdy po raz pierwszy kopiuje się plasterek lub warstwę albo wstawia plik programu Photoshop jako obiekt inteligentny. Pozwala to w łatwy sposób utworzyć obraz internetowy.

Jeśli kopiujesz lub wklejasz aktualizację do konkretnego plasterka lub warstwy, program Dreamweaver zapamiętuje oryginalne ustawienia i zgodnie z nimi odtwarza obraz internetowy. Podobnie dzieje się, gdy za pomocą Inspektora właściwości aktualizujesz obiekt inteligentny. Program Dreamweaver używa wówczas tych samych ustawień, które zostały użyte, gdy obraz wstawiany był za pierwszy razem. Ustawienia obrazu można w dowolnym czasie zmienić, zaznaczając obraz w widoku Projekt, a następnie klikając przycisk Edytowanie ustawień obrazu w Inspektorze właściwości.

Przechowywanie plików programu Photoshop

Jeśli wstawisz obraz internetowy, a w witrynie programu Dreamweaver nie zachowasz oryginalnego pliku programu Photoshop, to wówczas program Dreamweaver będzie traktować ścieżkę do oryginalnego pliku jako ścieżkę absolutną do lokalnego pliku. (Odnosi się to zarówno do obiegu pracy kopiuj/wklej, jak i obiegu pracy obiektów inteligentnych). Jeśli na przykład ścieżka do serwisu programu Dreamweaver to C:\Sites\mySite, a twój plik programu Photoshop zapisany jest w C:\Images\Photoshop, to wówczas program Dreamweaver nie rozpozna oryginalnego zasobu jako części serwisu o nazwie mySite. Może to powodować problemy z udostępnianiem danego pliku programu Photoshop innym członkom zespołu, ponieważ program Dreamweaver będzie traktował ten plik jako dostępny na konkretnym lokalnym dysku twardym.

Jeśli jednak zapiszesz dany plik programu Photoshop wewnątrz witryny, to program Dreamweaver ustanowi ścieżkę do pliku względem witryny. Każdy użytkownik mający prawo dostępu do serwisu będzie mógł utworzyć poprawną ścieżkę do tego pliku przy założeniu, że otrzymał również do pobrania oryginalny plik

Samouczek wideo dotyczący otwierania obrazów do edycji typu roundtrip w programie Photoshop można znaleźć na stronie Edycja typu roundtrip w programie Photoshop.

Tworzenie obiektu inteligentnego

Po wstawieniu na stronie obrazu utworzonego w programie Photoshop (pliku PSD) program Dreamweaver tworzy obiekt inteligentny. Obiekt inteligentny jest to obraz przygotowany do umieszczenia w Internecie, zawierający aktywne połączenie z oryginalnym obrazem PSD. Po każdym uaktualnieniu oryginalnego obrazu w programie Photoshop istnieje możliwość szybkiego uaktualnienia go w programie Dreamweaver poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 1. W programie Dreamweaver (widok Projekt lub Kod) umieść punkt wstawiania tam, gdzie ma być wstawiony obraz.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Obraz.

  Uwaga:

  Jeśli pliki z programu Photoshop są przechowywane w serwisie, to możesz też przeciągnąć plik PSD z panelu Pliki na stronę. Jeśli tak zrobisz, pomiń następny krok.

 3. Znajdź wybrany obraz programu Photoshop (plik PSD) w oknie dialogowym Wybierz źródło obrazu, klikając przycisk Przeglądaj i wyszukując odpowiednią nazwę.

 4. W oknie Optymalizacja obrazu dopasuj ustawienia optymalizacji i kliknij przycisk OK.

 5. Zapisz w głównym folderze serwisu plik przygotowany do publikacji w Internecie.

Program Dreamweaver tworzy obiekt inteligentny (zgodnie z wybranymi ustawieniami optymalizacji) i umieszcza na stronie obraz przygotowany do przeglądania w Internecie. Obiekt inteligentny zachowuje aktywne połączenie z oryginalnym obrazem, dzięki czemu może informować o konieczności uaktualnienia.

Uwaga:

Jeśli w przyszłości wystąpi konieczność zmiany ustawień optymalizacji obrazu już umieszczonego w serwisie, będzie można zaznaczyć ten obraz, kliknąć przycisk Edytowanie ustawień obrazu w Inspektorze właściwości i wprowadzić niezbędne zmiany w oknie dialogowym Optymalizacja obrazu. Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Optymalizacja obrazu nie mają wpływu na oryginalne dane. Program Dreamweaver nigdy nie modyfikuje oryginalnego pliku z programu Photoshop i zawsze odtwarza obraz internetowy na podstawie oryginalnych danych.

Samouczek wideo dotyczący otwierania obrazów do edycji typu roundtrip w programie Photoshop można znaleźć na stronie Edycja typu roundtrip w programie Photoshop.

Uaktualnianie obiektu inteligentnego

W przypadku wprowadzenia zmian w pliku PSD, który jest połączony z obiektem inteligentnym, program Dreamweaver informuje, że obraz internetowy przestał być zgodny z oryginałem. W programie Dreamweaver obiekty inteligentne są oznaczane za pomocą ikon umieszczanych w lewym górnym narożniku obrazu. Jeśli obraz internetowy, dostępny w programie Dreamweaver, pozostaje zgodny z oryginalnym plikiem PSD, to obydwie strzałki ikony są zielone. Jeśli obraz internetowy jest niezgodny z oryginalnym plikiem PSD, to jedna ze strzałek ikony staje się czerwona.

 1. Aby uaktualnić obiekt inteligentny, uwzględniając bieżącą zawartość oryginalnego pliku PSD, zaznacz obiekt inteligentny w oknie dokumentu, przejdź do Inspektora właściwości, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj z oryginału.

Uwaga:

Aktualizacja obiektu w programie Dreamweaver nie wymaga instalowania na komputerze programu Photoshop.

Uaktualnianie wielu obiektów inteligentnych

Do uaktualnienia wielu obiektów inteligentnych naraz można wykorzystać panel Zasoby. Panel Zasoby pozwala też oglądać takie obiekty inteligentne, których nie można zaznaczyć w oknie dokumentu (np. obrazy CSS umieszczane w tle).

 1. Przejdź do panelu Pliki i kliknij zakładkę Zasoby, aby wyświetlić zasoby serwisu.
 2. Upewnij się, że jest zaznaczony widok Obrazy. Jeśli nie jest zaznaczony, kliknij przycisk Obrazy.

 3. Zaznacz poszczególne zasoby obrazu w panelu Zasoby. Po zaznaczeniu obiektu inteligentnego w lewym górnym narożniku obrazu pojawi się ikona obiektu inteligentnego. Zwykłe obrazy nie mają takich ikon.
 4. W celu uaktualnienia kolejnych obiektów inteligentnych klikaj prawym przyciskiem myszy ich nazwy, a następnie klikaj przycisk Aktualizuj z oryginału. Aby uaktualnić wiele obiektów jednocześnie, kliknij ich nazwy z wciśniętym klawiszem Control.
Uwaga:

Aktualizacja obiektu w programie Dreamweaver nie wymaga instalowania na komputerze programu Photoshop.

Zmiana rozmiaru obiektu inteligentnego

Zmiana rozmiaru obiektu inteligentnego w oknie dokumentu przebiega tak samo jak zmiana rozmiaru dowolnego innego obrazu.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny w oknie dokumentu i przeciągnij odpowiednio jego uchwyty zmiany rozmiaru. Aby zachować oryginalne proporcje szerokości i wysokości, w trakcie przeciągania przytrzymuj klawisz Shift.
 2. Przejdź do Inspektora właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj z oryginału.

  Uaktualnienie obiektu inteligentnego powoduje, że skojarzony z nim obraz internetowy jest generowany ponownie, bez szkody dla źródłowych danych — na podstawie nowej zawartości oryginalnego pliku i oryginalnych ustawień optymalizacji.

Edycja oryginalnego pliku obiektu inteligentnego z programu Photoshop

Po utworzeniu obiektu inteligentnego na stronie zaprojektowanej w programie Dreamweaver oryginalny plik PSD można poddać edycji w programie Photoshop. Po wprowadzeniu zmian w programie Photoshop można przejść do programu Dreamweaver i uaktualnić odpowiedni obraz internetowy.

Uwaga:

Upewnij się, że funkcję podstawowego, zewnętrznego edytora obrazów pełni program Photoshop.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny w oknie dokumentu.
 2. Kliknij przycisk Edytuj w Inspektorze właściwości.

 3. Wprowadź zmiany w programie Photoshop i zapisz nowy plik PSD.
 4. Przejdź do programu Dreamweaver, zaznacz ponownie obiekt inteligentny i kliknij przycisk Aktualizuj z oryginału.

Uwaga:

Jeśli w programie Photoshop został zmieniony rozmiar obrazu, należy wyzerować rozmiar obrazu internetowego w programie Dreamweaver. Program Dreamweaver uaktualnia obiekt inteligentny wyłącznie na podstawie zawartości oryginalnego pliku PSD, a nie na podstawie jego rozmiaru. Aby uzgodnić rozmiar obrazu internetowego z rozmiarem oryginalnego pliku programu Photoshop, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przywróć rozmiar oryginału.

Stany obiektów inteligentnych

W poniższej tabeli zestawiono różne stany obiektów inteligentnych.

Stan obiektu inteligentnego

Opis

Zalecana operacja

Obrazy zsynchronizowane

Obraz internetowy został zsynchronizowany z bieżącą zawartością oryginalnego pliku PSD. Atrybuty wysokości i szerokości w kodzie HTML mają wartości zgodne z wymiarami obrazu internetowego.

Brak

Oryginał został zmodyfikowany

Po utworzeniu obrazu internetowego w programie Dreamweaver oryginalny plik z programu Photoshop został zmodyfikowany.

W celu zsynchronizowania obydwu obrazów należy przejść do Inspektora właściwości i użyć przycisku Aktualizuj z oryginału.

Wymiary obrazu internetowego są różne od szerokości i wysokości zaznaczonego obiektu HTML

Wartości atrybutów wysokości i szerokości w kodzie HTML są różne od odpowiednich wymiarów obrazu internetowego wygenerowanego przez program Dreamweaver. Jeśli wymiary obrazu internetowego są mniejsze od szerokości i wysokości w kodzie HTML, może wystąpić efekt pikselacji obrazu internetowego.

W takim wypadku należy przejść do Inspektora właściwości i użyć przycisku Aktualizuj z oryginału w celu ponownego utworzenia obrazu internetowego z pliku PSD. Przy ponownym tworzeniu obrazu internetowego program Dreamweaver wykorzystuje bieżące wartości atrybutów z kodu HTML.

Wymiary oryginału są za małe w stosunku do szerokości i wysokości zaznaczonego obiektu HTML

Wartości atrybutów wysokości i szerokości w kodzie HTML są większe niż odpowiednie wymiary oryginalnego pliku utworzonego w programie Photoshop. Może wystąpić efekt pikselacji obrazu internetowego.

Nie należy tworzyć obrazów internetowych o większych wymiarach niż wymiary oryginalnego obrazu PSD.

Nie znaleziono oryginału

Program Dreamweaver nie możne znaleźć oryginalnego pliku programu Photoshop, który określono w Inspektorze właściwości w polu tekstowym Oryginał.

Wprowadź poprawną ścieżkę do pliku w Inspektorze właściwości (w polu Oryginał) albo przenieś plik programu Photoshop w miejsce aktualnie określone.

Kopiowanie i wklejanie zaznaczenia z programu Photoshop

Istnieje możliwość skopiowania całego lub fragmentu obrazu programu Photoshop i wklejenie zaznaczenia na stronę Dreamweaver jako obrazu gotowego dla Internetu. Kopiowanie może objąć jedną warstwę lub zestaw warstw zaznaczonego obszaru obrazu albo plasterek danego obrazu. W wyniku kopiowania program Dreamweaver nie tworzy jednak obiektów inteligentnych.

Uwaga:

Chociaż w przypadku obrazów wklejonych nie jest dostępna funkcja uaktualniania z oryginału, to oryginalny plik PSD można otwierać i edytować. W tym celu należy zaznaczyć wklejony obraz, przejść do Inspektora właściwości i kliknąć przycisk Edycja.

 1. W programie Photoshop wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Skopiuj całą warstwę lub jej część, zaznaczając elementy do skopiowania za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne, a następnie wybierając polecenie Edycja > Kopiuj. Operacja kopiuje do schowka tylko aktywną warstwę zaznaczonego obszaru. Jeśli fragment posiadał efekty na bazie warstw, to operacja nie skopiowała ich.
  • Skopiuj i scal kilka warstw, zaznaczając elementy do skopiowania za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne, a następnie wybierając polecenie Edycja > Kopiuj scalone. Operacja powoduje spłaszczenie i skopiowanie wszystkich aktywnych i niższych warstw zaznaczonego obszaru do schowka. Jeśli dowolne z warstw posiadały efekty na bazie warstw, to operacja je skopiowała.
  • Skopiuj plasterek, zaznaczając go za pomocą narzędzia Zaznaczanie plasterków, a następnie wybierając polecenie Edycja > Kopiuj. Operacja powoduje spłaszczenie i skopiowanie do schowka warstw plasterka — zarówno warstwy aktywnej, jak i tych leżących poniżej.
  Uwaga:

  Aby szybko zaznaczyć cały obraz do skopiowania, wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko.

 2. W programie Dreamweaver (widok Projekt lub Kod) umieść punkt wstawiania tam, gdzie ma być wstawiony obraz.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

 4. W oknie dialogowym Optymalizacja obrazu dopasuj ustawienia optymalizacji i kliknij przycisk OK.

 5. Zapisz w głównym folderze serwisu plik przygotowany do publikacji w Internecie.

Program Dreamweaver definiuje obraz zgodnie z ustawieniami optymalizacji i umieszcza jego wersję dla Internetu na danej stronie. Informacje na temat obrazu, takie jak nazwa pliku i położenie oryginalnego pliku źródłowego PSD są zapisywane w Uwagach do projektu, bez wzglądu na to, czy opcja Uwag została włączona dla danego serwisu. Uwagi do projektu umożliwiają powrót do edycji oryginalnego pliku źródłowego Photoshop z Dreamweaver.

Edycja obrazów wklejonych

Po wklejeniu obrazów z programu Photoshop na stronach zaprojektowanych w programie Dreamweaver oryginalny plik PSD można edytować w programie Photoshop. Gdy wykorzystuje się obieg pracy polegający na kopiowaniu i wklejaniu, firma Adobe zaleca, aby wszelkie zmiany były wprowadzane w oryginalnym pliku PSD (a nie w obrazie przygotowanym do publikacji w Internecie). Po wprowadzeniu zmian dane powinny zostać wklejone ponownie.

Uwaga:

Upewnij się, że jako podstawowy edytor zewnętrzny plików wybranego typu skonfigurowano program Photoshop.

 1. W programie Dreamweaver zaznacz obraz gotowy dla Internetu, który był tworzony w programie Photoshop, i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Edytuj w Inspektorze właściwości danego obrazu.
  • Wciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh) i dwukrotnie kliknij wybrany plik.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) zaznaczony obraz, wybierz z menu kontekstowego polecenie Edytuj oryginał za pomocą, a następnie wybierz opcję Photoshop.
  Uwaga:

  Oznacza to, że program Photoshop jest głównym zewnętrznym edytorem obrazów dla plików obrazów PSD. Program Photoshop może być też określony jako domyślny edytor plików JPEG, GIF i PNG.

 2. Edytuj plik w programie Photoshop.
 3. Powróć do programu Dreamweaver i wklej uaktualniony obraz lub uaktualnione zaznaczenie na stronie.

Po wklejeniu obrazu zawsze istnieje możliwość jego ponownej optymalizacji. W tym celu należy przejść do Inspektora właściwości i kliknąć przycisk Edytowanie ustawień obrazu.

Ustawianie opcji w oknie dialogowym Optymalizacja obrazu

Po utworzeniu obiektu inteligentnego lub wklejeniu zaznaczenia z programu Photoshop program Dreamweaver wyświetla okno dialogowe Optymalizacja obrazu. (Program Dreamweaver wyświetla to okno również wtedy, gdy użytkownik zaznaczy obraz dowolnego typu, uaktywni Inspektora właściwości i kliknie przycisk Edytowanie ustawień obrazu). Okno to pozwala określać i sprawdzać ustawienia obrazów przygotowywanych do publikacji w Internecie, przy użyciu odpowiedniej kombinacji kolorów, stopnia kompresji i jakości.

Obraz przygotowany dla Internetu może być wyświetlany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach internetowych i zawsze zachowuje taki sam wygląd — bez względu na system i przeglądarkę. Mówiąc ogólnie, ustawienia te pozwalają zdecydować, który element jest ważniejszy: rozmiar pliku czy jego jakość.

Uwaga:

Wybrane ustawienia dotyczą tylko zaimportowanej wersji pliku obrazu. Oryginalny plik PSD (Photoshop) lub PNG (Fireworks) pozostaje niezmieniony.

Ustawienie domyślne

Wybierz ustawienie domyślne najlepiej odpowiadające swoim wymaganiom. Rozmiar pliku obrazu zmienia się zgodnie z wybranym ustawieniem domyślnym. W tle jest wyświetlany natychmiastowy podgląd obrazu z zastosowanymi ustawieniami.

Na przykład w przypadku obrazów, które muszą być wyświetlane bardzo wyraźnie, wybierz ustawienie PNG24: fotografie (wyraźne szczegóły).  Jeśli wstawiasz deseń, który ma pełnić rolę tła strony, wybierz ustawienie GIF: obrazy w tle (wzorki).


Po wybraniu ustawienia domyślnego zostaną wyświetlone te spośród jego opcji, które można skonfigurować.  Jeśli chcesz w większym stopniu dostosować ustawienia optymalizacji, zmodyfikuj wartości tych opcji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto