Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o serwerach WWW i bazach danych oraz instrukcje konfigurowania komputera w celu tworzenia aplikacji internetowych w programie Dreamweaver.

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych

Do tworzenia aplikacji internetowych w programie Adobe Dreamweaver niezbędne jest następujące oprogramowanie:

 • Serwer WWW
 • Serwer aplikacji współpracujący z tym serwerem WWW  

W kontekście aplikacji internetowych, terminy serwer WWW i serwer aplikacji dotyczą oprogramowania, a nie sprzętu.  

 • Jeżeli w swojej aplikacji chcesz używać bazy danych, niezbędne będzie jeszcze następujące oprogramowanie:

 • System bazy danych

 • Sterownik bazy danych, który obsługuje wybraną przez ciebie bazę

  Niektóre firmy świadczące hosting stron WWW oferują pakiety, umożliwiające korzystanie z ich oprogramowania do tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych. W niektórych przypadkach oprogramowanie niezbędne do tworzenia stron można zainstalować na tym samym komputerze, co program Dreamweaver. Takie oprogramowanie można także zainstalować na komputerze w sieci (na ogół będzie to komputer z systemem Windows 2000 lub XP), tak aby inni pracownicy w zespole również mogli pracować nad projektem.

  Jeśli w swojej aplikacji internetowej chcesz wykorzystywać bazę danych, musisz się najpierw połączyć z tą bazą.

Podstawowe informacje o serwerach WWW

Do tworzenia i testowania dynamicznych stron WWW niezbędny jest uruchomiony serwer WWW. Serwer WWW to oprogramowanie, które podaje strony WWW w odpowiedzi na żądania przysyłane przez przeglądarki. Niekiedy serwery WWW nazywa się serwerami HTTP. Serwer WWW można zainstalować i wykorzystywać na własnym komputerze.

Jeżeli używasz komputera Macintosh, to możesz korzystać z serwera WWW Apache, który jest już zainstalowany w systemie Macintosh.

Firma Adobe nie świadczy pomocy technicznej do oprogramowania innych firm, takiego jak Microsoft Internet Information Server. Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z produktem firmy Microsoft, skontaktuj się z działem pomocy technicznej tej firmy.

Jeśli tworzysz aplikacje internetowe za pomocą oprogramowania IIS (Internet Information Server), to domyślną nazwą serwera WWW jest nazwa Twojego komputera. Nazwę serwera możesz zmienić, zmieniając nazwę komputera. Jeżeli Twój komputer nie ma nazwy, serwer wykorzystuje słowo 'localhost'.

Nazwa serwera odpowiada folderowi głównemu na serwerze. W przypadku komputera z systemem Windows jest to często folder C:\Inetpub\wwwroot. Strony WWW przechowywane w tym folderze głównym możesz otwierać w przeglądarce uruchomionej na swoim komputerze, wpisując następujący adres URL:

http://nazwa_twojego_serwera/nazwa_twojego_pliku

Np. jeśli nazwa serwera to mer_noire, a strona WWW o nazwie soleil.html znajduje się w folderze C:\Inetpub\wwwroot\, to możesz otworzyć tę stronę, wpisując następujący adres URL do przeglądarki uruchomionej na komputerze lokalnym:

http://mer_noire/soleil.html

Pamiętaj, aby w adresach URL używać ukośników, a nie ukośników odwrotnych.

Możesz również otwierać strony WWW, znajdujące się w podfolderach folderu głównego, podając odpowiedni podfolder w adresie URL. Załóżmy na przykład, że plik soleil.html znajduje się w podfolderze gamelan:

C:\Inetpub\wwwroot\gamelan\soleil.html

Stronę tę możesz otworzyć, wpisując w przeglądarce uruchomionej na twoim komputerze następujący adres URL:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

Jeżeli serwer WWW jest uruchomiony na twoim komputerze, to możesz zastąpić nazwę serwera słowem localhost. Np. poniższe adresy URL otwierają w przeglądarce tę samą stronę:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

http://localhost/gamelan/soleil.html

Zamiast słowa localhost czy nazwy serwera możesz również użyć wyrażenia 127.0.0.1 (np. http://127.0.0.1/gamelan/soleil.html).

Wybór serwera WWW

Aplikacje internetowe możesz opracowywać i testować za pomocą wielu popularnych serwerów WWW, takich jak Microsoft Internet Information Server (IIS) oraz Apache HTTP Server.

Jeżeli nie używasz usługi hostingu WWW, to wybierz jeden z serwerów WWW i zainstaluj go na komputerze lokalnym, który będzie służył do projektowania aplikacji. Użytkownicy systemów Windows i Macintosh, którzy chcą projektować aplikacje internetowe ColdFusion, mogą korzystać z serwera WWW dołączonego do edycji programistycznej serwera aplikacji ColdFusion 8; mogą go zainstalować i używać bezpłatnie.

Inni użytkownicy systemu Windows mogą uruchomić serwer WWW na swoim komputerze lokalnym, instalując oprogramowanie IIS. Ten serwer WWW może już być zainstalowany w twoim systemie. Sprawdź, czy w strukturze folderów znajduje się folder C:\Inetpub lub D:\Inetpub. Program IIS tworzy ten folder podczas instalacji.

Użytkownicy systemu Mac OS mogą korzystać z lokalnego serwera WWW Apache, który jest instalowany razem z systemem operacyjnym.

Informacje o instalowaniu i konfigurowaniu innych serwerów WWW można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez ich producentów lub uzyskać od administratora systemu.

Wybór serwera aplikacji

Serwer aplikacji to oprogramowanie, które umożliwia serwerowi WWW przetwarzanie stron dynamicznych. Wybierając serwer aplikacji, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym dostępny budżet, preferowaną technologię serwerową (ColdFusion, ASP lub PHP) oraz typ serwera WWW.

Budżet

Niektórzy producenci sprzedają zaawansowane serwery aplikacji. Są to drogie produkty, których administracja również jest kosztowna. Inne firmy dostarczają rozwiązania łatwiejsze w obsłudze i mniej kosztowne (np. ColdFusion). Niektóre serwery aplikacji są wbudowane w serwery WWW (np. Microsoft IIS), a inne można pobrać za darmo z Internetu (np. PHP).

Technologia serwerowa

Serwery aplikacji używają różnych technologii. Program Dreamweaver obsługuje trzy technologie serwerowe: ColdFusion, ASP i PHP. W poniższej tabeli zestawiono popularne serwery aplikacji dostępne w przypadku technologii serwerowych, które obsługuje program Dreamweaver:

Technologia serwerowa

Serwer aplikacji

ColdFusion

Adobe ColdFusion 8

ASP

Microsoft IIS

PHP

serwer PHP

Aby dowiedzieć się więcej o technologii ColdFusion, wybierz z menu Pomoc polecenie Pomoc do ColdFusion.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ASP, odwiedź stronę Microsoft pod adresem http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa286483.aspx.

Aby uzyskać więcej informacji na temat PHP, odwiedź stronę PHP pod adresem www.php.net/.

Wybór bazy danych

Bazy danych są dostępne w różnych formach, zależnie od ilości i stopnia złożoności danych, które będą w nich przechowywane. Wybierając bazę danych, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym dostępny budżet i przewidywaną liczbę użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do bazy danych.

Budżet

Niektóre firmy projektują i oferują zaawansowane serwery baz danych aplikacji. Są to drogie produkty, których administracja również jest kosztowna. Inne firmy oferują programy łatwiejsze w obsłudze i mniej kosztowne, np. program Microsoft Access czy baza danych MySQL (działająca na zasadzie otwartego dostępu do danych źródłowych).

Użytkownicy

Jeśli spodziewasz się dużej liczby użytkowników serwisu, wybierz taką bazę danych, która będzie dostosowana do specyfiki potencjalnych użytkowników. W przypadku serwisów wymagających większej elastyczności modelowania danych z możliwością równoległej obsługi ogromnej liczby użytkowników stosuje się serwery oparte o relacyjne bazy danych (nazywane zwykle RDBMS), w tym Microsoft SQL Server i Oracle.

Konfigurowanie środowiska projektowego ColdFusion

Szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania ColdFusion na potrzeby programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac podano na stronie Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_cf.html.

Zarówno użytkownicy systemów Windows, jak i Macintosh mogą pobrać i zainstalować bezpłatną, w pełni funkcjonalną edycję programistyczną serwera aplikacji ColdFusion z serwisu firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/go/coldfusion_pl/.

Edycja programistyczna nie jest dopuszczona do użytku komercyjnego i może służyć tylko do tworzenia i testowania aplikacji WWW. Nie zawiera natomiast licencji na wdrażanie. Oprogramowanie to obsługuje żądania nadchodzące z hosta lokalnego oraz z dwóch zdalnych adresów IP. Ważność tego oprogramowania nigdy nie wygasa. Możesz go dowolnie długo używać do tworzenia i testowania aplikacji internetowych. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do technologii ColdFusion (Pomoc > Pomoc do ColdFusion).

Podczas instalacji możesz skonfigurować ColdFusion do korzystania z serwera WWW wbudowanego w oprogramowanie ColdFusion lub innego serwera WWW zainstalowanego na twoim komputerze. Na ogół zaleca się dostosowanie środowiska programowania do środowiska produkcyjnego. Dlatego też, jeśli na komputerze używanym do tworzenia stron masz już zainstalowany serwer WWW, np. Microsoft IIS, możesz użyć go zamiast wbudowanego serwera WWW ColdFusion.

Konfigurowanie środowiska projektowego PHP

Szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania PHP na potrzeby programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac podano na stronie Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_php.html.

Są dostępne różne wersje serwera aplikacji PHP, współpracujące z systemami Windows, Linux, UNIX, HP‑UX, Solaris i Mac OS X. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwera aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją PHP, którą można również pobrać ze strony PHP pod adresem www.php.net/download-docs.php.

Konfigurowanie środowiska projektowego ASP

Szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania ASP na potrzeby programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac podano na stronie Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_asp.html.

Do uruchamiania stron ASP niezbędny jest serwer aplikacji, który obsługuje technologię Microsoft Active Server Pages 2.0., taki jak Microsoft IIS (Internet Information Services), wchodzący w skład systemów Windows 2000 i Windows XP Professional. Użytkownicy systemu Windows XP Professional mogą zainstalować i uruchomić serwer IIS na komputerze lokalnym. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą skorzystać z usługi hostingu stron WWW z pakietem ASP lub zainstalować serwer IIS na komputerze zdalnym.

Tworzenie folderu głównego aplikacji

Gdy podpiszesz już umowę hostingu WWW lub samodzielnie skonfigurujesz oprogramowanie serwerowe, utwórz folder główny aplikacji internetowej na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW. Folder główny może być lokalny albo zdalny, w zależności od tego, gdzie pracuje serwer WWW.

Serwer WWW może podawać pliki z tego folderu i jego podfolderów w odpowiedzi na żądania HTTP, zgłoszone przez przeglądarkę internetową. Na przykład, jeśli na komputerze działa program ColdFusion 8, to każdy plik z folderu \ColdFusion8\wwwroot i jego podfolderów może zostać wysłany do przeglądarki internetowej.

Poniżej wymieniono domyślne foldery główne wybranych serwerów WWW:

Serwer WWW

Domyślny folder główny

ColdFusion 8

\ColdFusion8\wwwroot

IIS

\Inetpub\wwwroot

Apache (Windows)

\apache\htdocs

Apache (Macintosh)

Users:NazwaUzytkownika:Sites

Aby przetestować serwer WWW, umieść testową stronę HTML w domyślnym folderze głównym i spróbuj ją otworzyć, wpisując jej adres URL w przeglądarce. Adres URL składa się z nazwy domeny i nazwy pliku ze stroną HTML, czyli: www.przyklad.com/stronatestowa.htm.

Jeżeli serwer WWW pracuje na twoim komputerze lokalnym, to zamiast nazwy domeny możesz użyć słowa localhost. Wpisz adres URL z domeną localhost odpowiadający używanemu serwerowi WWW:

Serwer WWW

Adres URL z domeną localhost

ColdFusion 8

http://localhost:8500/stronatestowa.htm

IIS

http://localhost/stronatestowa.htm

Apache (Windows)

http://localhost:80/stronatestowa.htm

Apache (Macintosh)

http://localhost/~MojaNazwaUzytkownika/stronatestowa.htm (gdzie MojaNazwaUzytkownika to nazwa Twojego konta użytkownika w systemie Macintosh)

Uwaga:

Serwer WWW ColdFusion wykorzystuje domyślnie port 8500, natomiast serwer WWW Apache do systemu Windows wykorzystuje port 80.

Jeżeli strona się nie otworzy, sprawdź, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Serwer WWW nie został uruchomiony. Instrukcji uruchamiania poszukaj w dokumentacji serwera WWW.

 • Plik nie ma rozszerzenia .htm lub .html.

 • Na pasku adresu w przeglądarce wpisano ścieżkę do pliku ze stroną (np. c:\ColdFusion8\wwwroot\testpage.htm), a nie jej adres URL (np. http://localhost:8500/testpage.htm).

 • W adresie URL jest błąd literowy. Sprawdź, czy nie ma błędów i czy za nazwą pliku nie ma ukośnika, np. http://localhost:8080/testpage.htm/.

  Po utworzeniu folderu głównego aplikacji zdefiniuj serwis programu Dreamweaver do zarządzania plikami.

Informacje o definiowaniu serwisu w programie Dreamweaver

Po skonfigurowaniu systemu do projektowania aplikacji internetowych utwórz serwis programu Dreamweaver, który będzie służyć do zarządzania plikami.

Zanim zaczniesz, pamiętaj o spełnieniu następujących wymagań:

 • Musisz mieć dostęp do serwera WWW. Serwer WWW może być uruchomiony na twoim komputerze lokalnym, na komputerze zdalnym - np. serwerze programistycznym - albo na serwerze utrzymywanym przez firmę świadczącą usługi hostingu WWW.

 • Na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW, musi być zainstalowany i uruchomiony serwer aplikacji.

 • Na komputerze, na którym pracuje serwer WWW musisz utworzyć folder główny aplikacji internetowej.

Definiowanie serwisu programu Dreamweaver na potrzeby aplikacji internetowej przebiega w trzech krokach:

1. Zdefiniuj folder lokalny

Folder lokalny to folder na twoim dysku twardym, w którym przechowywane są robocze kopie plików serwisu. Można zdefiniować osobny folder lokalny w odniesieniu do każdej nowej aplikacji internetowej. Zdefiniowanie folderu lokalnego pozwala również zarządzać plikami oraz ułatwia ich przenoszenie na serwer WWW i z serwera.

2. Zdefiniuj folder zdalny

Zdefiniuj folder na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW, jako folder zdalny programu Dreamweaver. Folder zdalny to folder utworzony na serwerze WWW na potrzeby aplikacji internetowej.

3. Zdefiniuj folder testowy

Program Dreamweaver używa tego folderu do generowania i wyświetlania zawartości dynamicznej oraz łączenia się z bazami danych podczas pracy. Serwerem testowym może być komputer lokalny, serwer programistyczny, serwer pośredniczący lub serwer produkcyjny. Nieważne, jaki komputer wybierzesz, pod warunkiem, że może on przetwarzać takie strony dynamiczne, jakie zamierzasz tworzyć.

Po zdefiniowaniu serwisu programu Dreamweaver można rozpocząć tworzenie aplikacji internetowej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto