Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego niektóre opcje opisane w tym artykule mogą być niedostępne w programie Dreamweaver CC i jego późniejszych wersjach. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych

Do tworzenia aplikacji internetowych w programie Adobe Dreamweaver niezbędne jest następujące oprogramowanie:

 • Serwer WWW
 • Serwer aplikacji współpracujący z tym serwerem WWW

Uwaga:

W kontekście aplikacji internetowych, terminy serwer WWW i serwer aplikacji dotyczą oprogramowania, a nie sprzętu.  

 • Jeśli w swojej aplikacji chcesz używać bazy danych, niezbędne będzie jeszcze następujące oprogramowanie:

 • System bazy danych

 • Sterownik bazy danych, który obsługuje wybraną przez Ciebie bazę

  Niektóre firmy świadczące hosting stron WWW oferują pakiety, umożliwiające korzystanie z ich oprogramowania do tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych. W niektórych przypadkach oprogramowanie niezbędne do tworzenia stron można zainstalować na tym samym komputerze, co program Dreamweaver. Takie oprogramowanie można również zainstalować na komputerze w sieci (na ogół będzie to komputer z systemem Windows 2000 lub XP), tak aby inni pracownicy w zespole również mogli pracować nad projektem.

  Jeśli w swojej aplikacji internetowej chcesz wykorzystywać bazę danych, musisz się najpierw połączyć z tą bazą.

Podstawowe informacje o serwerach WWW

Do tworzenia i testowania dynamicznych stron WWW niezbędny jest uruchomiony serwer WWW. Serwer WWW to oprogramowanie, które podaje strony WWW w odpowiedzi na żądania przysyłane przez przeglądarki. Niekiedy serwery WWW nazywa się serwerami HTTP. Serwer WWW można zainstalować i wykorzystywać na własnym komputerze.

Jeśli używasz komputera Macintosh, można korzystać z serwera WWW Apache, który jest już zainstalowany w systemie Macintosh.

Uwaga:

Firma Adobe nie świadczy pomocy technicznej do oprogramowania innych firm, takiego jak Microsoft Internet Information Server. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z produktem firmy Microsoft, skontaktuj się z działem pomocy technicznej tej firmy.

Jeśli tworzysz aplikacje internetowe za pomocą oprogramowania IIS (Internet Information Server), domyślną nazwą serwera WWW jest nazwa twojego komputera. Nazwę serwera można zmienić, zmieniając nazwę komputera. Jeśli Twój komputer nie ma nazwy, serwer wykorzystuje słowo „localhost”.

Nazwa serwera odpowiada folderowi głównemu na serwerze. W przypadku komputera z systemem Windows jest to często folder C:\Inetpub\wwwroot. Strony WWW przechowywane w tym folderze głównym można otwierać w przeglądarce uruchomionej na komputerze, wpisując następujący adres URL:

http://nazwa_twojego_serwera/nazwa_twojego_pliku

Na przykład jeśli nazwa serwera to mer_noire, a strona WWW o nazwie soleil.html znajduje się w folderze C:\Inetpub\wwwroot\, tę stronę można otworzyć, wpisując następujący adres URL do przeglądarki uruchomionej na komputerze lokalnym:

http://mer_noire/soleil.html

Uwaga:

Pamiętaj, aby w adresach URL używać ukośników, a nie ukośników odwrotnych.

Można również otwierać strony WWW znajdujące się w podfolderach folderu głównego, podając odpowiedni podfolder w adresie URL. Załóżmy na przykład, że plik soleil.html znajduje się w podfolderze gamelan:

C:\Inetpub\wwwroot\gamelan\soleil.html

Stronę tę można otworzyć, wpisując w przeglądarce uruchomionej na komputerze następujący adres URL:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

Jeśli serwer WWW jest uruchomiony na twoim komputerze, nazwę serwera można zastąpić słowem localhost. Na przykład poniższe adresy URL otwierają w przeglądarce tę samą stronę:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

http://localhost/gamelan/soleil.html

Uwaga:

.Zamiast słowa localhost czy nazwy serwera można również użyć wyrażenia 127.0.0.1 (np. http://127.0.0.1/gamelan/soleil.html).

Wybór serwera WWW

Aplikacje internetowe można opracowywać i testować za pomocą wielu popularnych serwerów WWW, takich jak Microsoft Internet Information Server (IIS) oraz Apache HTTP Server.

Jeśli nie używasz usługi hostingu WWW, wybierz jeden z serwerów WWW i zainstaluj go na komputerze lokalnym, który będzie służył do projektowania aplikacji. Użytkownicy systemów Windows i Macintosh, którzy chcą projektować aplikacje internetowe ColdFusion, mogą korzystać z serwera WWW dołączonego do edycji programistycznej serwera aplikacji ColdFusion 8; mogą go zainstalować i używać bezpłatnie.

Inni użytkownicy systemu Windows mogą uruchomić serwer WWW na swoim komputerze lokalnym, instalując oprogramowanie IIS. Ten serwer WWW może już być zainstalowany w twoim systemie. Sprawdź, czy w strukturze folderów znajduje się folder C:\Inetpub lub D:\Inetpub. Program IIS tworzy ten folder podczas instalacji.

Użytkownicy systemu Mac OS mogą korzystać z lokalnego serwera WWW Apache, który jest instalowany razem z systemem operacyjnym.

Informacje o instalowaniu i konfigurowaniu innych serwerów WWW można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez ich producentów lub uzyskać od administratora systemu.

Wybór serwera aplikacji

Serwer aplikacji to oprogramowanie, które umożliwia serwerowi WWW przetwarzanie stron dynamicznych. Wybierając serwer aplikacji, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym dostępny budżet, preferowaną technologię serwerową (ColdFusion, ASP lub PHP) oraz typ serwera WWW.

Budżet

Niektórzy producenci sprzedają zaawansowane serwery aplikacji. Są to drogie produkty, których administracja również jest kosztowna. Inne firmy dostarczają rozwiązania łatwiejsze w obsłudze i mniej kosztowne (np. ColdFusion). Niektóre serwery aplikacji są wbudowane w serwery WWW (np. Microsoft IIS), a inne można pobrać za darmo z Internetu (np. PHP).

Technologia serwerowa

Serwery aplikacji używają różnych technologii. Program Dreamweaver obsługuje trzy technologie serwerowe: ColdFusion, ASP i PHP. W poniższej tabeli zestawiono popularne serwery aplikacji dostępne dla technologii serwerowych, które obsługuje program Dreamweaver:

Technologia serwerowa

Serwer aplikacji

ColdFusion

Adobe ColdFusion 8

ASP

Microsoft IIS

PHP

serwer PHP

Aby dowiedzieć się więcej o technologii ColdFusion, wybierz z menu Pomoc polecenie Pomoc do ColdFusion.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ASP, odwiedź stronę Microsoft pod adresem http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa286483.aspx.

Aby uzyskać więcej informacji na temat PHP, odwiedź stronę PHP pod adresem www.php.net/.

Wybór bazy danych

Bazy danych są dostępne w różnych formach, zależnie od ilości i stopnia złożoności danych, które będą w nich przechowywane. Wybierając bazę danych, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym dostępny budżet i przewidywaną liczbę użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do bazy danych.

Budżet

Niektóre firmy projektują i oferują zaawansowane serwery baz danych aplikacji. Są to drogie produkty, których administracja również jest kosztowna. Inne firmy oferują łatwiejsze w obsłudze i mniej kosztowne programy, np. Microsoft Access czy baza danych MySQL (działająca na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego).

Użytkownicy

Jeśli spodziewasz się dużej liczby użytkowników serwisu, wybierz taką bazę danych, która będzie dostosowana do specyfiki potencjalnych użytkowników. W przypadku serwisów wymagających większej elastyczności modelowania danych z możliwością równoległej obsługi ogromnej liczby użytkowników stosuje się serwery oparte o relacyjne bazy danych (nazywane zwykle RDBMS), np. Microsoft SQL Server i Oracle.

Konfigurowanie środowiska projektowego ColdFusion

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania ColdFusion dla programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac, odwiedź stronę Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_cf.html.

Zarówno użytkownicy systemów Windows, jak i Macintosh mogą pobrać i zainstalować bezpłatną, w pełni funkcjonalną edycję programistyczną serwera aplikacji ColdFusion z serwisu firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/go/coldfusion_pl/.

Uwaga:

Edycja programistyczna nie jest dopuszczona do użytku komercyjnego i może służyć tylko do tworzenia i testowania aplikacji WWW. Nie zawiera licencji na wdrażanie. Oprogramowanie obsługuje żądania nadchodzące z hosta lokalnego oraz z dwóch zdalnych adresów IP. Ważność tego oprogramowania nigdy nie wygasa. Można go dowolnie długo używać do tworzenia i testowania aplikacji internetowych. Więcej informacji można znaleźć w pomocy technologii ColdFusion (Pomoc > Pomoc do ColdFusion).

Podczas instalacji można skonfigurować ColdFusion do korzystania z serwera WWW wbudowanego w oprogramowanie ColdFusion lub innego serwera WWW zainstalowanego na komputerze. Na ogół zaleca się dostosowanie środowiska programowania do środowiska produkcyjnego. Dlatego też, jeśli na komputerze używanym do tworzenia stron jest już zainstalowany serwer WWW, np. Microsoft IIS, można użyć go zamiast wbudowanego serwera WWW ColdFusion.

Konfigurowanie środowiska projektowego PHP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania PHP dla programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac, odwiedź stronę Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_php.html.

Są dostępne różne wersje serwera aplikacji PHP współpracujące z systemami Windows, Linux, UNIX, HP‑UX, Solaris i Mac OS X. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwera aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją PHP, którą można również pobrać ze strony PHP pod adresem www.php.net/download-docs.php.

Konfigurowanie środowiska projektowego ASP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania środowiska programowania ASP dla programu Dreamweaver na komputerze Windows lub Mac, odwiedź stronę Adobe pod adresem www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_asp.html.

Do uruchamiania stron ASP niezbędny jest serwer aplikacji, który obsługuje technologię Microsoft Active Server Pages 2.0., np. Microsoft IIS (Internet Information Services) wchodzący w skład systemów Windows 2000 i Windows XP Professional. Użytkownicy systemu Windows XP Professional mogą zainstalować i uruchomić serwer IIS na komputerze lokalnym. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą skorzystać z usługi hostingu stron WWW z pakietem ASP lub zainstalować serwer IIS na komputerze zdalnym.

Tworzenie folderu głównego dla aplikacji

Gdy podpiszesz już umowę hostingu WWW lub samodzielnie skonfigurujesz oprogramowanie serwerowe, utwórz folder główny dla aplikacji internetowej na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW. Folder główny może być lokalny albo zdalny, w zależności od tego, gdzie pracuje serwer WWW.

Serwer WWW może podawać pliki z tego folderu i jego podfolderów w odpowiedzi na żądania HTTP zgłoszone przez przeglądarkę internetową. Na przykład jeśli na komputerze działa program ColdFusion 8, każdy plik z folderu \ColdFusion8\wwwroot i jego podfolderów może zostać podany do przeglądarki internetowej.

Poniżej wymieniono domyślne foldery główne wybranych serwerów WWW:

Serwer WWW

Domyślny folder główny

ColdFusion 8

\ColdFusion8\wwwroot

IIS

\Inetpub\wwwroot

Apache (Windows)

\apache\htdocs

Apache (Macintosh)

Users:NazwaUzytkownika:Sites

Aby przetestować serwer WWW, umieść testową stronę HTML w domyślnym folderze głównym i spróbuj ją otworzyć, wpisując jej adres URL w przeglądarce. Adres URL składa się z nazwy domeny i nazwy pliku ze stroną HTML, np. www.przyklad.com/stronatestowa.htm.

Jeśli serwer WWW pracuje na komputerze lokalnym, zamiast nazwy domeny można użyć słowa localhost. Wpisz adres URL z domeną localhost odpowiedni dla twojego serwera WWW:

Serwer WWW

Adres URL z domeną localhost

ColdFusion 8

http://localhost:8500/testpage.htm

IIS

http://localhost/testpage.htm

Apache (Windows)

http://localhost:80/testpage.htm

Apache (Macintosh)

http://localhost/~NazwaUzytkownika/testpage.htm (gdzie NazwaUzytkownika to nazwa twojego konta użytkownika w systemie Macintosh)

Uwaga:

Serwer WWW ColdFusion domyślnie wykorzystuje port 8500, natomiast serwer WWW Apache dla systemu Windows wykorzystuje port 80.

Jeśli strona się nie otworzy, sprawdź, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Serwer WWW nie został uruchomiony. Instrukcji uruchamiania poszukaj w dokumentacji serwera WWW.

 • Plik nie ma rozszerzenia .htm lub .html.

 • Na pasku adresu w przeglądarce wpisano ścieżkę do pliku ze stroną (np. c:\ColdFusion8\wwwroot\testpage.htm), a nie jej adres URL (np. http://localhost:8500/testpage.htm).

 • W adresie URL jest błąd literowy. Sprawdź, czy nie ma błędów i czy za nazwą pliku nie ma ukośnika, np. http://localhost:8080/testpage.htm/.

  Po utworzeniu folderu głównego dla aplikacji zdefiniuj serwis programu Dreamweaver do zarządzania plikami.

Informacje o definiowaniu serwisu programu Dreamweaver

Po skonfigurowaniu systemu do projektowania aplikacji internetowych utwórz serwis programu Dreamweaver, który będzie służyć do zarządzania plikami.

Zanim zaczniesz, pamiętaj o spełnieniu następujących wymagań:

 • Musisz mieć dostęp do serwera WWW. Serwer WWW może być uruchomiony na komputerze lokalnym, na komputerze zdalnym (np. serwerze deweloperskim) albo na serwerze utrzymywanym przez firmę świadczącą usługi hostingu WWW.

 • Na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW, musi być zainstalowany i uruchomiony serwer aplikacji.

 • Na komputerze, na którym pracuje serwer WWW, musisz utworzyć folder główny dla aplikacji internetowych.

Definiowanie serwisu programu Dreamweaver dla aplikacji internetowej przebiega w trzech krokach:

1. Zdefiniuj folder lokalny

Folder lokalny to folder na dysku twardym, w którym przechowywane są robocze kopie plików serwisu. Można zdefiniować osobny folder lokalny dla każdej nowej aplikacji internetowej. Zdefiniowanie folderu lokalnego pozwala również zarządzać plikami oraz ułatwia ich przenoszenie na serwer WWW i z serwera.

2. Zdefiniuj folder zdalny

Zdefiniuj folder na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW, jako folder zdalny programu Dreamweaver. Folder zdalny to folder utworzony na serwerze WWW dla aplikacji internetowej.

3. Zdefiniuj folder testowy

Program Dreamweaver używa tego folderu do generowania i wyświetlania zawartości dynamicznej oraz łączenia się z bazami danych podczas pracy. Serwerem testowym może być komputer lokalny, serwer deweloperski, serwer pośredniczący lub serwer produkcyjny. Wybór komputera nie ma znaczenia, pod warunkiem, że może on przetwarzać takie strony dynamiczne, jakie zamierzasz tworzyć.

Po zdefiniowaniu serwisu programu Dreamweaver można rozpocząć tworzenie aplikacji internetowej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online