Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Gdy użytkownik wprowadzi informacje w formularzu wyświetlanym przez przeglądarkę WWW i kliknie przycisk wysyłania, informacje te zostaną wysłane na serwer, gdzie przetworzy je skrypt serwerowy albo aplikacja. Serwer odeśle przetworzone informacje do użytkownika (lub klienta) albo wykona inną czynność (zależnie od zawartości formularza).

W programie Dreamweaver można tworzyć formularze przesyłające dane do większości serwerów aplikacji, w tym do serwerów PHP, ASP i ColdFusion. W przypadku języka ColdFusion do formularzy można dodawać specjalne formanty, definiowane tylko w tym języku. Formularze mogą zawierać pola tekstowe, pola haseł, przyciski opcji, pola wyboru, wyskakujące menu, przyciski do klikania i inne obiekty. Program Dreamweaver może również tworzyć kod sprawdzający poprawność informacji wprowadzanych przez użytkownika. Można np. sprawdzać, czy wpisany przez użytkownika adres e‑mail zawiera symbol „@” lub czy wymagane pole tekstowe zawiera wartość.

Uwaga:

W edycji Dreamweaver CC i nowszych wersjach została wycofana obsługa platform ColdFusion i ASP.