Uwaga:

W edycji Dreamweaver CC i nowszych wersjach obsługa platformy ColdFusion została wycofana.

Zabezpieczanie folderu lub serwisu na serwerze (ColdFusion)

Za pomocą programu Dreamweaver można zabezpieczyć określony folder w aplikacji ColdFusion, włącznie z folderem głównym aplikacji. Kiedy odwiedzający twój serwis zażyczy sobie dostępu do określonego folderu, ColdFusion poprosi go o podanie nazwy użytkownika i hasła. ColdFusion przechowuje nazwę użytkownika i hasło w zmiennych sesji, zatem odwiedzający nie musi ich wprowadzać ponownie w czasie trwania sesji.

Uwaga:

Z tej opcji można korzystać tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX w wersji 7 lub nowszej.

 1. Otwórz dokument ColdFusion w programie Dreamweaver i wybierz polecenie Polecenia > Kreator logowania ColdFusion.
 2. Wykonaj wszystkie procedury wyświetlone w Kreatorze logowania ColdFusion.

  a. Podaj pełną nazwę folderu, który ma podlegać ochronie, i kliknij przycisk Dalej.

  b. Na następnym ekranie wybierz jedno z następujących ustawień typu uwierzytelniania:

  Uwierzytelnianie proste: jako zabezpieczenie aplikacji dla wszystkich użytkowników jest stosowana ta sama nazwa użytkownika i hasło.

  Uwierzytelnianie Windows NT: aplikacja jest chroniona za pomocą nazw i haseł użytkowników pochodzących z systemu Windows NT.

  Uwierzytelnianie LDAP: nazwy i hasła użytkowników stosowane do zabezpieczenia aplikacji są przechowywane na serwerze LDAP.

  c. Określ, czy użytkownicy mają się logować za pomocą strony logowania ColdFusion, czy za pomocą wyskakującego menu.

  d. Na następnym ekranie określ następujące ustawienia:

  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie proste, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które będzie musiał podać każdy odwiedzający.
  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie Windows NT, wprowadź nazwę domeny NT, która będzie służyła do uwierzytelnienia.
  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie LDAP, wprowadź nazwę serwera LDAP, który będzie służył do uwierzytelnienia.

  3. Prześlij nowe pliki do serwisu zdalnego. Pliki znajdują się w folderze serwisu lokalnego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online