Informacje o wytycznych dotyczących testowania serwisu i korzystaniu z raportów w celu przetestowania serwisu programu Dreamweaver przed wysłaniem go na serwer.

Wytyczne testowania serwisu

Zanim wyślesz swój serwis na serwer i ogłosisz, że jest gotowy do oglądania, warto przetestować go lokalnie. (W zasadzie dobrze jest często testować i diagnozować serwis przez cały czas jego budowania — pozwoli to wcześnie wychwycić problemy i uniknąć ich powtarzania).

Trzeba sprawdzić, czy strony prawidłowo wyglądają i funkcjonują w docelowych przeglądarkach, czy nie pojawiły się zerwane łącza i czy strony nie wczytują się zbyt długo. Cały serwis możesz przetestować i zdiagnozować, uruchamiając raport z serwisu.

Poniższe wytyczne ułatwią zapewnienie użytkownikom serwisu doskonałej obsługi:

Sprawdź, czy strony działają w docelowych przeglądarkach.

Strony powinny być czytelne i funkcjonalne w przeglądarkach, które nie obsługują stylów, warstw, wtyczek ani kodu JavaScript. Jeżeli strony bardzo źle działają w starszych przeglądarkach, rozważ wprowadzenie zachowania Sprawdź przeglądarkę, które pozwoli automatycznie skierować użytkowników na inną stronę.

Wyświetl podgląd stron w różnych przeglądarkach i na różnych platformach.

Pozwala to dostrzec różnice w układzie, kolorach, rozmiarach czcionek i domyślnym rozmiarze okna przeglądarki, których nie da się przewidzieć podczas wykonywania kontroli przeglądarek docelowych.

Sprawdź, czy w serwisie nie ma zerwanych łączy i napraw je.

Inne serwisy również podlegają zmianom i reorganizacji, zatem strona, do której prowadzi twoje łącze, mogła zostać usunięta lub przeniesiona. Łącza możesz przetestować, uruchamiając raport kontroli łączy.

Obserwuj rozmiar plików i czas pobierania stron serwisu.

Pamiętaj, że jeżeli strona składa się z jednej wielkiej tabeli, to w niektórych przeglądarkach użytkownicy będą widzieli pustą stronę, dopóki nie skończy się wczytywać cała tabela. Zastanów się nad podzieleniem dużych tabel. Jeżeli to niemożliwe, możesz umieścić poza tabelą, na górze strony, niewielkie fragmenty zawartości — np. powitanie albo baner reklamowy. Użytkownicy zobaczą tę zawartość w czasie, gdy tabela będzie się wczytywać.

Uruchom kilka raportów, aby przetestować i zdiagnozować cały serwis.

Możesz skontrolować cały serwis pod kątem problemów, np. dokumentów bez tytułu, pustych znaczników, nadmiarowych znaczników zagnieżdżonych.

Przeprowadź walidację kodu, aby znaleźć błędy znaczników lub błędy składniowe.

Uaktualniaj i konserwuj serwis po jego opublikowaniu.

Publikację serwisu — czyli oddanie go do użytku — można przeprowadzać na wiele sposobów, gdyż jest to proces ciągły. Jego ważnym elementem jest zdefiniowanie i wdrożenie systemu kontroli wersji. Można to zrobić za pomocą narzędzi programu Dreamweaver albo skorzystać z zewnętrznej aplikacji do kontroli wersji.

Korzystaj z forów dyskusyjnych.

Fora dyskusyjne poświęcone programowi Dreamweaver można znaleźć w serwisie internetowym firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup_pl.

Fora te stanowią doskonałe źródło informacji o różnych przeglądarkach, platformach itd. Możesz również omawiać problemy techniczne i udzielać porad innym użytkownikom programu Dreamweaver.

Samouczek przedstawiający rozwiązywanie problemów z publikowaniem plików można znaleźć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0164_pl.

Testowanie serwisu za pomocą raportów

Raporty serwisu można generować dla obiegu pracy lub atrybutów HTML. Za pomocą polecenia Raporty można również skontrolować łącza w serwisie.

Raporty z obiegu pracy pomagają usprawnić współpracę członków zespołu internetowego. Możesz uruchamiać raporty z obiegu pracy, informujące, kto pobrał plik do edycji, z którymi plikami skojarzone są uwagi do projektu oraz które pliki zostały ostatnio zmodyfikowane. Raporty o uwagach do projektu możesz uszczegóławiać, podając parametry nazw i wartości.

Uwaga:

Do uruchamiania raportów z obiegu pracy niezbędne jest zdefiniowane połączenie z serwisem zdalnym.

Raporty HTML umożliwiają kompilowanie i generowanie raportów o kilku atrybutach HTML. Pozwala to wyszukiwać zagnieżdżone znaczniki FONT, które można połączyć, niepotrzebne znaczniki zagnieżdżone, puste znaczniki, które można usunąć, dokumenty bez tytułu, a także brakujący tekst zastępczy (atrybut ALT).

Po uruchomieniu raportu można go zapisać w pliku XML, a następnie zaimportować do szablonu, bazy danych albo arkusza kalkulacyjnego i wydrukować lub wyświetlić w serwisie WWW.

Uwaga:

Możesz również dodawać inne typy raportów do programu Dreamweaver, korzystając z serwisu Adobe Dreamweaver Exchange.

Uruchamianie raportu testującego serwis

 1. Wybierz polecenie Serwis > Raporty.
 2. Z wysuwanego menu Raportuj wybierz pozycje, które mają być zgłaszane. Ustaw typy raportów do uruchomienia (z obiegu pracy lub HTML).

  Nie możesz uruchomić raportu Zaznaczone pliki w serwisie, jeżeli wcześniej nie zaznaczysz plików na panelu Pliki.

 3. Jeżeli wybierasz raport z obiegu pracy, kliknij opcję Ustawienia raportu. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

  Uwaga:

  Jeżeli wybierasz więcej niż jeden raport z obiegu pracy, to musisz kliknąć przycisk Ustawienia raportu dla każdego z nich. Zaznacz raport, kliknij opcję Ustawienia raportu i wprowadź ustawienia. Powtórz ten proces dla pozostałych raportów z obiegu pracy.

  Pobrane do edycji przez

  Tworzy raport wymieniający wszystkie dokumenty pobrane do edycji przez wskazanego członka zespołu. Wpisz nazwę tego użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Raporty.

  Uwagi do projektu

  Tworzy raport wymieniający wszystkie uwagi do projektu skojarzone z wybranymi dokumentami w tym serwisie. Wpisz przynajmniej jedną parę nazwa-wartość, a potem wybierz wartości porównawcze z odpowiednich menu. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna dialogowego Raporty.

  Ostatnio zmodyfikowane

  Tworzy raport wymieniający pliki, które zmieniły się we wskazanym przedziale czasu. Wprowadź zakresy dat i położenia plików, które chcesz wyświetlić.

 4. Jeśli tworzysz raport HTML, masz do wyboru następujące raporty:

  Zagnieżdżone znaczniki czcionek, które można połączyć

  Tworzy raport z listą wszystkich zagnieżdżonych znaczników FONT, które można połączyć ze sobą, aby oczyścić kod.

  Zgłoszony zostanie np. znacznik <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font>.

  Brak tekstu zastępczego („alt”)

  Tworzy raport z listą wszystkich znaczników img, w których nie podano tekstu alternatywnego.

  Jest to tekst wyświetlany zamiast obrazu w przeglądarkach obsługujących wyłącznie tekst, albo w przeglądarkach, w których ustawiono ręczne pobieranie obrazów. Czytniki ekranu odczytują alternatywny tekst. Niektóre przeglądarki wyświetlają go, gdy użytkownik najedzie wskaźnikiem myszy na obraz.

  Nadmiarowe znaczniki zagnieżdżone

  Tworzy raport wyszczególniający zagnieżdżone znaczniki, które należy oczyścić.

  Zgłoszony zostanie np. znacznik <i> W Szczebrzeszynie <i> chrząszcz</i> brzmi w trzcinie</i>.

  Puste znaczniki do usunięcia

  Tworzy raport wyszczególniający wszystkie puste znaczniki, które można usunąć w celu oczyszczenia kodu HTML.

  Może się np. zdarzyć, że usuniesz element albo obraz w widoku Kod, ale pozostawisz znaczniki, które były do tego elementu zastosowane.

  Dokumenty bez tytułu

  Tworzy raport z listą wszystkich dokumentów bez tytułu, znalezionych w ramach wybranych kryteriów. Program Dreamweaver zgłasza wszystkie dokumenty z domyślnymi tytułami, powtarzającymi się znacznikami TITLE lub pozbawione znaczników TITLE.

 5. Kliknij przycisk Uruchom, aby utworzyć raport.

  W zależności od rodzaju uruchamianego raportu, program może poprosić o zapisanie pliku, zdefiniowanie serwisu lub wybranie folderu (jeżeli te czynności nie zostały jeszcze wykonane).

  Lista wyników pojawi się na panelu Raporty serwisu (w grupie panelu Wyniki).

Używanie i zapisywanie raportu

 1. Uruchom raport (zobacz poprzednią procedurę).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Raporty serwisu, aby wyświetlić raport:
  • Kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz posortować wyniki.

   Możesz sortować je według nazwy pliku, numeru wiersza lub opisu. Możesz również uruchomić kilka różnych raportów i mieć otwartych kilka naraz.

  • Zaznacz dowolny wiersz w raporcie i kliknij przycisk Więcej informacji, który znajduje się po lewej stronie panelu Raporty serwisu. Wyświetli się opis problemu.

  • Dwukrotnie kliknij dowolny wiersz raportu, aby wyświetlić odpowiadający mu kod w oknie dokumentu.

  Uwaga:

  Jeżeli jesteś w widoku Projekt, program Dreamweaver zmieni wyświetlanie na widok podzielony, tak aby pokazać zgłaszany problem w kodzie.

 3. Kliknij opcję Zapisz raport, aby zapisać raport.

  Po zapisaniu raportu możesz go zaimportować do istniejącego pliku szablonu. Później można zaimportować taki plik do bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego i wydrukować. Plik można również wykorzystać do wyświetlenia raportu na stronie WWW.

  Uwaga:

  Po uruchomieniu raportów HTML użyj polecenia Oczyść kod HTML, aby poprawić problemy z kodem wymienione w raporcie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online