Chcesz tworzyć reagujące serwisy WWW, dostosowujące się do wielu typów ekranów? Dowiedz się, jak używać elastycznych siatek w programie Dreamweaver, aby projektować serwisy WWW na urządzenia mobilne i komputery.

Układ serwisu WWW musi dostosowywać się do wymiarów urządzenia, na którym strony są wyświetlane. Jest to tak zwany układ reagujący. Układ elastycznej siatki to wizualna metoda tworzenia różnych układów odpowiadających urządzeniom, na których będzie wyświetlany serwis.

Serwisy WWW mogą być wyświetlane na takich urządzeniach, jak na przykład komputery, tablety i telefony komórkowe. Funkcja układów elastycznej siatki umożliwia określenie układu dla każdego z takich urządzeń. Odpowiedni układ zostanie dobrany w zależności od tego, czy serwis WWW będzie wyświetlany na komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym.

Więcej informacji: Układy adaptacyjne a układy reagujące

Uwaga:

Tryb inspekcji dokumentów z układem elastycznej siatki nie jest dostępny.

Tworzenie układu elastycznej siatki

Uwaga:

W programie Dreamweaver CC 2017 można edytować istniejące układy elastycznej siatki. Nie można jednak tworzyć nowych układów tego typu.

Do tworzenia układów reagujących w programie Dreamweaver CC 2017 służy struktura Bootstrap. Informacje o strukturze Bootstrap: Praca z plikami Bootstrap.

 1. Wybierz polecenie Plik > Elastyczna siatka (starszy).

 2. Na środku typu mediów jest wyświetlana domyślna liczba kolumn siatki. Aby zmienić liczbę kolumn dla danego urządzenia, należy odpowiednio edytować tę wartość.

 3. Aby ustawić szerokość strony względem wielkości ekranu, należy podać wartość procentową.

 4. Można także zmienić szerokość odstępów. Odstęp to odległość między dwiema kolumnami.

 5. Określ opcje CSS strony.

  Po kliknięciu przycisku Utwórz program poprosi o wybranie pliku CSS. Można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Utworzyć nowy plik CSS.
  • Otworzyć istniejący plik CSS.
  • Określić otwierany plik CSS jako plik CSS elastycznej siatki.

  Domyślnie wyświetlany jest układ elastycznej siatki dla telefonów komórkowych. Wyświetlany jest również panel Wstaw dla elastycznej siatki. Skorzystaj z opcji w panelu Wstaw, aby utworzyć układ.

  Aby przełączyć się na projektowanie układu dla innych urządzeń, kliknij odpowiednią ikonę w opcjach pod widokiem Projekt.

 6. Zapisz plik. Podczas zapisywania pliku program prosi o zapisanie plików zależnych, takich jak boilerplate.css oraz respond.min.js, na komputerze lokalnym. Wybierz odpowiednią lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj.

  Plik boilerplate.css jest oparty na bibliotece boilerplate HTML5. Jest to zbiór stylów CSS, który gwarantuje spójny wygląd strony renderowanej na różnych urządzeniach. Plik respond.min.js to biblioteka JavaScript, która ułatwia obsługę zapytań o media w starszych wersjach przeglądarek.

Edycja dokumentów z układem elastycznej siatki

Dokumenty z elastyczną siatką można teraz edytować bezpośrednio w widoku aktywnym. Umożliwia to wykonywanie następujących zadań:

Ponadto można wyświetlać wizualizację struktury DOM dokumentu HTML z układem elastycznej siatki, korzystając z okna Przegląd elementu.

Wstawianie elementów układu elastycznej siatki

Panel Wstaw (Okno > Wstaw) zawiera listę elementów, których można używać w układzie elastycznej siatki. Podczas wstawiania elementu można określić, że ma to być element elastyczny.

 1. Przejdź do panelu Wstaw i kliknij element, który chcesz wstawić.

 2. Pojawi się okno dialogowe, w którym można kliknąć opcję Przed, Po lub Zagnieźdź, aby ustawić element w odpowiednim położeniu względem elementu podświetlonego w dokumencie.

 3. Wybierz klasę lub wpisz wartość identyfikatora. Menu Class wyświetla klasy z pliku CSS wybranego podczas tworzenia strony.

 4. Zaznacz pole wyboru Wstaw jako element układu elastycznego.

 5. Po zaznaczeniu wstawionego elementu zostaną wyświetlone opcje umożliwiające ukrycie, powielenie lub usunięcie tego bloku DIV. W przypadku bloków DIV nakładających się na siebie dostępna jest opcja zamiany ich miejscami.

  Opcja
  Opis
  Zamień blok DIV Zamienia zaznaczony element miejscami z elementem nad nim lub pod nim.
  Ukryj Ukrywa element.

  Aby pokazać ukryty element, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby pokazać ukryte selektory ID, zmodyfikuj właściwość „display” w pliku CSS na wartość „block”. (display:block)

  Aby pokazać ukryte selektory Class, usuń zastosowaną klasę (hide_<MediaType>) w kodzie źródłowym.
  Przenieś w górę o wiersz Przenosi element w górę o jeden wiersz.
  Powiel Powiela zaznaczony element. Styl CSS połączony z tym elementem również jest powielany.
  Usuń W przypadku selektorów ID usuwany jest kod HTML oraz CSS. Aby usunąć tylko kod HTML, naciśnij klawisz Delete.
  W przypadku selektorów Class usuwany jest tylko kod HTML.
  Wyrównaj W przypadku selektorów Class opcja Wyrównaj działa jak przycisk zerowania marginesu.
  W przypadku selektorów ID przycisk Wyrównaj powoduje wyrównanie elementu do siatki.

  Uwaga:

  Naciskając klawisze strzałki w górę i w dół, można przechodzić cyklicznie między kolejnymi elementami na stronie. Zaznacz krawędź elementu i naciśnij klawisz strzałki.

Zagnieżdżanie elementów

Aby zagnieździć elementy elastyczne w innych elementach elastycznych, upewnij się, że element nadrzędny jest uaktywniony. Następnie wstaw odpowiedni element potomny.

Obsługiwane jest również powielanie z zagnieżdżaniem. Powielanie z zagnieżdżaniem polega na powieleniu kodu HTML zaznaczonego elementu; program generuje odpowiedni styl CSS układu elastycznego. Elementy AP (pozycjonowane bezwzględnie) znajdujące się wewnątrz zaznaczonego elementu zostaną odpowiednio umieszczone. Elementy zagnieżdżone można również powielać za pomocą przycisku Powiel.

Po usunięciu elementu nadrzędnego usuwany jest styl CSS odpowiadający temu elementowi, jego elementy potomne, a także związany z nim kod HTML. Elementy zagnieżdżone można również usuwać zbiorczo za pomocą przycisku Usuń (kombinacja klawiszy Ctrl + Delete).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online