Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Uwaga:

W edycji Dreamweaver i nowszych wersjach obsługa platformy ColdFusion została wycofana.

Informacje o formularzach ColdFusion

Formularze ColdFusion zawierają szereg wbudowanych funkcji walidacji danych formularza. Można na przykład sprawdzać, czy użytkownik wprowadził prawidłową datę. Niektóre formanty formularzy mają dodatkowe funkcje. Część formantów nie ma swoich odpowiedników HTML, a niektóre mogą być dynamicznie wypełniane danymi pobieranymi ze źródeł danych.

Program Dreamweaver udostępnia szereg rozszerzeń przeznaczonych dla programistów ColdFusion, którzy używają serwera programistycznego ColdFusion MX 7 lub nowszej wersji. Wprowadzono między innymi takie udoskonalenia, jak większa liczba przycisków w panelu Wstaw, więcej opcji menu i więcej Inspektorów właściwości, które przyspieszają tworzenie i konfigurowanie formularzy ColdFusion. Można także wygenerować kod walidujący informacje wprowadzane przez odwiedzających serwis WWW. Można na przykład sprawdzić czy adres e-mail podany przez użytkownika zawiera symbol @ lub czy wymagane pole tekstowe zawiera właściwy typ wartości.

Włączanie rozszerzeń ColdFusion

Niektóre z rozszerzeń wymagają, aby komputer z uruchomionym programem ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersją) został zdefiniowany jako serwer testowy programu Dreamweaver. Na przykład inspektory właściwości formantów formularza są dostępne tylko wtedy, gdy zdefiniowano prawidłowy serwer testowy.

Serwer testowy definiuje się tylko raz. Program Dreamweaver będzie później automatycznie wykrywać wersję serwera testowego i udostępni rozszerzenia, jeśli wykryje program ColdFusion.

 1. Jeśli nie zdefiniowano jeszcze serwisu Dreamweaver dla projektu ColdFusion, zrób to teraz.
 2. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami, wybierz odpowiedni serwis z listy i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery i wskaż komputer z uruchomionym programem ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersją), który ma pełnić rolę serwera testowego dla serwisu programu Dreamweaver. Upewnij się, że podany jest prawidłowy adres WWW.
 4. Otwórz dowolny dokument ColdFusion.

  Dopóki nie otworzysz dokumentu ColdFusion, w obszarze roboczym programu Dreamweaver nie będą widoczne żadne zmiany.

Tworzenie formularzy ColdFusion

Za pomocą różnych przycisków panelu Wstaw, opcji menu i Inspektora właściwości programu Dreamweaver można szybko tworzyć i konfigurować formularze ColdFusion.

Uwaga:

Te rozszerzenia są dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Otwórz stronę ColdFusion i umieść punkt wstawiania tam, gdzie ma zostać umieszczony formularz ColdFusion.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm > CFForm lub przejdź do panelu Wstaw, wybierz kategorię CFForm i kliknij ikonę formularza CF.

  Program Dreamweaver wstawia pusty formularz ColdFusion. W widoku Projekt formularz jest oznaczony kropkowanym, czerwonym konturem. Jeśli nie widać tego konturu, upewnij się, że jest wybrana opcja Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne.

 3. Upewnij się, że formularz jest ciągle zaznaczony, a następnie przy pomocy Inspektora właściwości ustaw dowolne z poniższych właściwości formularza.

  CFForm

  Określa nazwę formularza.

  Operacja

  Pozwala określić nazwę strony ColdFusion, która będzie przetwarzana przy przesyłaniu formularza.

  Metoda

  Pozwala zdefiniować metodę, jakiej przeglądarka używa w celu wysyłania danych formularza na serwer:

  POST

  Wysyła dane, używając metody HTTP post. Metoda ta wysyła dane na serwer w osobnej wiadomości.

  GET

  Wysyła dane używając metody HTTP get, w której zawartość pól formularza jest umieszczana w zapytaniu URL.

  Target

  Pozwala zmodyfikować wartość atrybutu target znacznika cfform.

  Typ kodowania

  Określa metodę kodowania używaną przy transmisji danych formularza.

  Uwaga:

  Typ kodowania nie odnosi się do kodowania znaków. Ten atrybut określa typ zawartości, który jest używany podczas przesyłania formularza na serwer (gdy metoda wysyłania to post). Domyślna wartość tego atrybutu to application/x-www-form-urlencoded.

  Format

  Określa, jaki rodzaj formularza jest tworzony:

  HTML

  Generuje formularz HTML i wysyła go do klienta. Kontrolki podrzędne cfgrid i cftree mogą być w formacie Flash lub aplet.

  Flash

  Generuje formularz Flash i wysyła go do klienta. Wszystkie kontrolki są w formacie Flash.

  XML

  Generuje obiekt XForms XML i umieszcza wyniki w zmiennej o nazwie odpowiadającej formularzowi ColdFusion. Niczego nie wysyła do klienta. Kontrolki potomne cfgrid i cftree mogą mieć format Flash lub format apletu.

  Styl

  Pozwala określić styl formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją ColdFusion.

  Karnacja Flash/XML

  Pozwala określić kolor otoczki w celu ustawienia stylów danych wyjściowych. Wybrany motyw decyduje o kolorze podświetlanych i zaznaczonych elementów.

  Zachowaj dane

  Określa, czy zamiast wartości początkowych użyć wysłanych danych w sytuacji, gdy formularz przesyła sam do siebie.

  • Wartość False (nieprawda) oznacza, że używane są wartości określone w atrybutach znacznika kontrolki.

  • Wartość True (prawda) oznacza, że używane są przesyłane wartości.

  Źródło skryptów

  Określa adres URL (względny w stosunku do katalogu głównego WWW) pliku JavaScript, który zawiera kod wykonywany po stronie klienta używany przez znacznik i jego znaczniki potomne. Ten atrybut jest przydatny wtedy, gdy plik nie znajduje się w położeniu domyślnym. Może to być atrybut niezbędny w niektórych środowiskach i konfiguracjach serwerowych, które blokują dostęp do katalogu /CFIDE. Położenie domyślne ustawia się w konsoli ColdFusion Administrator; domyślnie jest to lokalizacja /CFIDE/scripts/cfform.js.

  Archiwum

  Określa adres URL pobieralnych klas Java dla kontrolek apletów cfgrid, cfslider i cftree. Domyślne położenie to /CFIDE/classes/cfapplets.jar.

  Wysokość

  Określa wysokość formularza.

  Szerokość

  Określa szerokość formularza.

  Wyświetl edytor znaczników dla CFForm

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

 4. Wstaw kontrolki formularza ColdFusion.

  Umieść punkt wstawiania w tym miejscu formularza ColdFusion, gdzie ma znajdować się kontrolka formularza, a następnie wybierz kontrolkę z menu Wstaw (Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm) lub z kategorii CFForm panelu Wstaw.

 5. Jeśli trzeba, ustaw właściwości kontrolki w Inspektorze właściwości.

  Upewnij się, że kontrolka jest zaznaczona w widoku Projekt, a następnie ustaw właściwości w Inspektorze właściwości. Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach, kliknij ikonę Pomoc w Inspektorze właściwości.

 6. Dopasuj układ formularza ColdFusion.

  Jeśli tworzysz formularz w oparciu o język HTML, to możesz go formatować, używając znaczników końca wiersza i akapitu, tekstu preformatowanego lub tabeli. Nie można wstawić formularza ColdFusion do innego formularza ColdFusion (znaczniki formularzy nie mogą się nakładać), ale można umieścić więcej niż jeden formularz ColdFusion na stronie.

  Jeśli tworzysz formularz w technologii Flash, sformatuj go za pomocą stylów CSS (Cascading Style Sheets). ColdFusion ignoruje kod HTML w formularzu.

  Pamiętaj o dodaniu do pól formularza ColdFusion etykiet zawierających opisy tekstowe, aby użytkownicy wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadają. Można np. dodać opis „Wpisz imię i nazwisko”, aby poprosić o podanie nazwiska.

Wstawianie formantów formularza ColdFusion

Panel Wstaw i menu Wstaw umożliwiają szybkie wstawianie kontrolek do formularza ColdFusion. Zanim wstawisz kontrolki, musisz utworzyć pusty formularz ColdFusion.

Uwaga:

Te rozszerzenia są dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt umieść punkt wstawiania wewnątrz konturu formularza.
 2. Wybierz kontrolkę z menu Wstaw (Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm) lub z kategorii CFForm panelu Wstaw.
 3. Kliknij kontrolkę na stronie, aby ją zaznaczyć i ustawić jej właściwości w Inspektorze właściwości.

  Informacje o właściwościach znajdują się w tematach opisujących poszczególne kontrolki.

Wstawianie pól tekstowych ColdFusion

Pola tekstowe i pola haseł ColdFusion można wstawić do formularza metodą graficzną, a następnie ustawić ich opcje.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

Wstawianie pola tekstowego ColdFusion metodą graficzną

 1. W widoku Projekt umieść punkt wstawiania wewnątrz konturu formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Pole tekstowe CF lub wybierz polecenie Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm > CFtextfield.

  W formularzu pojawi się pole tekstowe.

 3. Zaznacz pole tekstowe i ustaw jego właściwości w Inspektorze właściwości.
 4. Aby umieścić etykietę pola tekstowego na stronie, kliknij poza nim i wprowadź tekst etykiety.

Wstawianie pola hasła ColdFusion metodą graficzną

 1. Powtórz kroki 1 i 2 z poprzedniej procedury wstawiania pola tekstowego.
 2. Zaznacz wstawione pole tekstowe, aby wyświetlić Inspektora właściwości.
 3. Wybierz wartość Hasło z wyskakującego menu Tryb tekstu w Inspektorze właściwości.

Opcje CFTextField (ColdFusion)

Aby ustawić opcje pola tekstowego lub hasła ColdFusion, skorzystaj z Inspektora właściwości CFTextField:

CFtextfield

Ustawia atrybut id znacznika <cfinput>.

Wartość

Pozwala określić tekst wyświetlany w polu, gdy strona otwiera się po raz pierwszy w przeglądarce. Informacje mogą być statyczne lub dynamiczne.

Aby określić wartość dynamiczną, kliknij ikonę błyskawicy obok pola Wartość i wybierz kolumnę zestawu rekordów w oknie dialogowym Dane dynamiczne. Kolumna zestawu rekordów podaje wartość do pola tekstowego, gdy formularz jest wyświetlany w przeglądarce.

Tryb tekstowy

Pozwala przełączać pomiędzy standardowym polem tekstowym i polem hasła. Atrybutem modyfikowanym przez tę kontrolkę jest type (typ).

Tylko do odczytu

Pozwala wyświetlać tekst w trybie tylko do odczytu.

Maks. długość

Ustawia maksymalną liczbę znaków akceptowanych przez pole tekstowe.

Maska

Pozwala określić maskę tekstu. Ta właściwość służy do sprawdzania poprawności wprowadzonego tekstu. Format maski składa się ze znaków: A, 9, X i ? .

Uwaga:

Atrybut maski jest ignorowany w przypadku znacznika cfinput type="password".

Waliduj

Określa typ walidacji bieżącego pola.

Waliduj gdy

Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

Etykieta

Pozwala określić etykietę pola tekstowego.

Wzorzec

Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

Wysokość

Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach.

Szerokość

Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach.

Rozmiar

Pozwala określić rozmiar kontrolki.

Wymagane

Pozwala określić, czy pole tekstowe musi zawierać dane, zanim formularz zostanie wysłany na serwer.

Wyświetl edytor znaczników

Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Wstawianie pól ukrytych ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić pole ukryte ColdFusion i ustawić jego opcje. Pól ukrytych używa się do przechowywania danych i przesyłania informacji, których nie wprowadza użytkownik. Informacje te są ukrywane przed użytkownikiem.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt umieść punkt wstawiania wewnątrz konturu formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Pole ukryte CF.

  W formularzu ColdFusion pojawi się znacznik. Jeśli nie widać tego znacznika, wybierz opcję Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne.

 3. Zaznacz ukryte pole na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfhiddenfield

  Pozwala określić unikalną nazwę pola ukrytego.

  Wartość

  Pozwala określić wartość pola ukrytego. Dane mogą być statyczne lub dynamiczne.

  Aby określić wartość dynamiczną, kliknij ikonę błyskawicy obok pola Wartość i wybierz kolumnę zestawu rekordów w oknie dialogowym Dane dynamiczne. Kolumna zestawu rekordów podaje wartość do pola tekstowego, gdy formularz jest wyświetlany w przeglądarce.

  Waliduj

  Określa typ walidacji bieżącego pola.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla kontrolki. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy pole ukryte musi zawierać dane, zanim formularz zostanie wysłany na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Wstawianie obszarów tekstowych ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić obszar tekstowy ColdFusion i ustawić jego opcje. Obszar tekstowy jest elementem wejściowym, który składa się z wielu linii tekstu.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Obszar tekstowy CF.

  W formularzu ColdFusion pojawi się obszar tekstowy.

 3. Zaznacz obszar tekstowy na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cftextarea

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Szer. znakowa

  Pozwala określić liczbę znaków w wierszu.

  Liczba wierszy

  Pozwala określić liczbę wyświetlanych wierszy w obszarze tekstowym.

  Zawijanie

  Pozwala określić, jak ma być zawijany tekst wprowadzany przez użytkowników.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy użytkownik musi wprowadzić dane do pola (zaznaczone), czy też nie (niezaznaczone).

  Wartość początkowa

  Pozwala określić tekst wyświetlany w obszarze tekstowym, gdy strona otwiera się po raz pierwszy w przeglądarce.

  Waliduj

  Określa typ walidacji pola.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla kontrolki.

  Styl

  Pozwala określić styl kontrolki. Więcej informacji zawiera dokumentacja ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

 4. Aby dodać etykietę obszaru tekstowego, kliknij poza nim i wprowadź tekst etykiety.

Wstawianie przycisków ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić przycisk ColdFusion i ustawić jego opcje. Przyciski ColdFusion sterują operacjami formularza ColdFusion. Przyciski mogą służyć do przesyłania danych formularza ColdFusion na serwer lub do zerowania formularza ColdFusion. Standardowe przyciski ColdFusion są na ogół oznaczone etykietami Prześlij, Zeruj lub Wyślij. Można również przydzielić inne zadania przetwarzania zdefiniowane w skrypcie. Przycisk może na przykład wyliczać całkowity koszt zaznaczonych pozycji w oparciu o przypisane wartości.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza ColdFusion.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Przycisk CF.

  W formularzu ColdFusion pojawi się przycisk.

 3. Zaznacz przycisk na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfbutton

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Operacja

  Pozwala określić typ przycisku, który ma zostać utworzony.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

  Inne właściwości są ignorowane przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

Wstawianie pól wyboru ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić pole wyboru ColdFusion i ustawić jego opcje. Używaj pól wyboru, aby umożliwić użytkownikom wybór więcej niż jednej opcji z zestawu opcji.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Pole wyboru CF.

  W formularzu ColdFusion pojawi się pole wyboru.

 3. Zaznacz pole wyboru na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfcheckbox

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Wartość przy włączeniu

  Pozwala określić wartość zwracaną przez pole wyboru, jeśli użytkownik je zaznaczy.

  Stan początkowy

  Pozwala określić, czy pole wyboru jest włączone, gdy strona otwiera się po raz pierwszy w przeglądarce.

  Waliduj

  Określa typ walidacji pola wyboru.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole wyboru jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla pola wyboru.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy pole wyboru musi włączone przed przesłaniem formularza na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

 4. Aby umieścić etykietę pola wyboru, kliknij poza nim i wprowadź tekst etykiety.

Wstawianie przycisków opcji ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić przycisk opcji ColdFusion i ustawić jego opcje. Używaj przycisków opcji wtedy, gdy użytkownicy muszą wybrać tylko jedną opcję z zestawu. Przyciski opcji są zwykle używane w grupach. Wszystkie przyciski opcji w grupie muszą mieć tę samą nazwę.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm > CFradiobutton.

  W formularzu ColdFusion pojawi się przycisk opcji.

 3. Zaznacz przycisk opcji na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfradiobutton

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Wartość przy włączeniu

  Pozwala określić wartość zwracaną przez przycisk opcji, jeśli użytkownik go włączy.

  Stan początkowy

  Pozwala określić, czy przycisk opcji jest włączony, gdy strona otwiera się po raz pierwszy w przeglądarce.

  Waliduj

  Określa typ walidacji przycisku opcji.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy przycisk opcji jest walidowany: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla przycisku opcji.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy przycisk opcji musi być włączony przed przesłaniem formularza na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

 4. Aby dodać etykietę przycisku opcji, kliknij poza nim na stronie i wprowadź tekst etykiety.

Wstawianie pól zaznaczania ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić pole zaznaczania ColdFusion i ustawić jego opcje. Pole zaznaczania pozwala użytkownikowi wybrać jeden lub więcej elementów z listy. Pola zaznaczania są przydatne, gdy nie ma wiele miejsca, a trzeba wyświetlić wiele elementów. Takie pola są przydatne również wtedy, gdy chcesz sterować wartościami zwracanymi na serwer. Inaczej niż w przypadku pól tekstowych, w które użytkownicy mogą wpisać dowolne informacje (w tym również niewłaściwe dane), pola zaznaczania dają precyzyjną kontrolę nad wartościami zwracanymi na serwer.

Do formularza można wstawiać dwa rodzaje pól zaznaczania: menu, które rozwija się w dół, gdy użytkownik je kliknie („rozwijane menu”) lub menu wyświetlające przewijaną listę elementów, które użytkownik może wybierać.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Pole zaznaczania CF.

  W formularzu ColdFusion pojawi się pole zaznaczania.

 3. Zaznacz pole zaznaczania na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfselect

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Typ

  Pozwala wybrać wyskakujące menu lub listę. Jeśli wybierzesz typ „lista”, to zostaną udostępnione opcje Wysokość listy i Zezwalaj na wiele zaznaczeń.

  Wysokość listy

  Pozwala określić liczbę wyświetlanych wierszy listy. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono typ listy.

  Zezwalaj na wiele zaznaczeń na liście

  Pozwala określić czy użytkownik może zaznaczyć więcej niż jedną opcję z listy naraz. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono typ listy.

  Edytuj wartości

  Otwiera okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać opcje z pola zaznaczania.

  Wstępnie zaznaczone

  Pozwala określić, która opcja jest domyślnie zaznaczona. Możesz wybrać więcej niż jedną opcję, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na wiele zaznaczeń na liście.

  Zestaw rekordów

  Pozwala określić nazwę zapytania ColdFusion, które będzie użyte do wypełnienia listy lub menu.

  Wyświetl kolumnę

  Pozwala określić kolumnę zestawu rekordów zawierającą etykiety wyświetlane przy każdym elemencie listy. Opcja używana w połączeniu z właściwością Zestaw rekordów.

  Kolumna wartości

  Pozwala określić kolumnę zestawu rekordów zawierającą wartości każdego elementu listy. Opcja używana w połączeniu z właściwością Zestaw rekordów.

  Etykieta obiektu Flash

  Pozwala określić etykietę dla pola zaznaczania.

  Wysokość obiektu Flash

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szer. obiektu Flash

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wiadomość

  Określa wiadomość wyświetlaną wtedy, gdy właściwość Wymagane jest ustawiona na Tak, a użytkownik niczego nie zaznaczy przed przesłaniem formularza.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy przed przesłaniem formularza na serwer musi zostać wybrana jedna z pozycji menu.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Wstawianie pól obrazu ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić pole obrazu ColdFusion i ustawić jego opcje. Używaj pól obrazu do tworzenia własnych przycisków.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt umieść punkt wstawiania wewnątrz konturu formularza.
 2. W kategorii CFForm panelu Wstaw kliknij ikonę Pole obrazu CF. Odszukaj obraz, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz także wpisać ścieżkę do pliku obrazu w polu Src.
  Uwaga:

  Jeśli obraz jest poza katalogiem głównym, musisz skopiować go do katalogu głównego. Obrazy poza folderem głównym mogą być niedostępne, gdy publikujesz serwis.

 3. Zaznacz pole obrazu na stronie i ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfimagefield

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Src

  Pozwala określić adres URL wstawianego obrazu.

  Alt

  Pozwala określić wiadomość pokazywaną, gdy nie można wyświetlić obrazu.

  Wyrównaj

  Pozwala określić wyrównywanie obrazu.

  Krawędź

  Pozwala ustawić szerokość krawędzi obrazu.

  Edytuj obraz

  Otwiera obraz w domyślnym edytorze obrazu.

  Aby zdefiniować domyślny edytor obrazu, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typy plików / Edytory. W przeciwnym razie przycisk Edytuj obraz nie wykona żadnej operacji.

  Waliduj

  Określa typ walidacji pola obrazu.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla przycisku opcji.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy kontrolka zawierać dane przed przesłaniem formularza na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Wstawianie pól pliku ColdFusion

Do formularza można metodą graficzną wstawić pole pliku ColdFusion i ustawić jego opcje. Pola pliku umożliwiają użytkownikom wybieranie plików z komputera, takich jak dokument tekstowy lub plik graficzny, w celu wysłania ich na serwer. Pole pliku ColdFusion wygląda ta samo, jak inne pola tekstowe, z tym, że zawiera również przycisk Przeglądaj. Użytkownicy mogą ręcznie wpisać ścieżkę do pliku, który chcą wysłać, albo użyć przycisku Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik.

Transmisja plików wybranych w polu pliku z przeglądarki na serwer wymaga użycia metody POST. Plik jest wysyłany pod adres określony w polu Operacja danego formularza. Skontaktuj się z administratorem serwera, aby potwierdzić możliwość anonimowego wysyłania plików, zanim dodasz pole pliku do formularza.

Użycie pól pliku wymaga również ustawienia kodowania formularza na wartość multipart/form. Program Dreamweaver ustawia to automatycznie, gdy wstawiasz kontrolkę Pole pliku.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt wybierz formularz CFForm, aby wyświetlić jego Inspektora właściwości.

  Aby szybko wybrać formularz, kliknij gdziekolwiek wewnątrz jego konturu. Następnie kliknij znacznik <cfform> w selektorze znaczników w dolnej części okna Dokument.

 2. W Inspektorze właściwości ustaw metodę formularza na wartość POST.
 3. Z wyskakującego menu Typ kodowania wybierz wartość „multipart/form-data”.
 4. Umieść punkt wstawiania w konturze formularza, w miejscu, gdzie ma zostać dodane pole pliku.
 5. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty ColdFusion > CFForm > CFfilefield.

  W formularzu pojawi się pole pliku.

 6. Zaznacz pole pliku na stronie i ustaw dowolne z następujących właściwości w Inspektorze właściwości:

  Cffilefield

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Maks. długość

  Pozwala określić maksymalną liczbę znaków, które może zawierać ścieżka do pliku.

  Waliduj

  Określa typ walidacji pola.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla pola.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach. Ta właściwość jest ignorowana przez serwer ColdFusion w trakcie wykonywania.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy pole pliku musi zawierać dane przed przesłaniem formularza na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Wstawianie pól daty ColdFusion

Chociaż w programie Dreamweaver nie można wstawiać pola daty metodą graficzną, można w ten sposób ustawić jego opcje. Pole daty ColdFusion jest specjalnym typem pola tekstowego, które umożliwia użytkownikom wybór daty z wyskakującego kalendarza i wstawienie jej do pola tekstowego.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt wybierz formularz CFForm, aby wyświetlić jego Inspektora właściwości.

  Aby szybko wybrać formularz, kliknij gdziekolwiek wewnątrz jego konturu. Następnie kliknij znacznik <cfform> w selektorze znaczników w dolnej części okna Dokument.

 2. W Inspektorze właściwości formularza ustaw właściwość Format na wartość Flash.

  Pole daty może być renderowane tylko w formularzach ColdFusion opartych na technologii Flash.

 3. Przejdź do widoku Kod (Widok > Kod) i wprowadź następujący znacznik w dowolnym miejscu pomiędzy początkowym a końcowym znacznikiem CFForm:
  <cfinput name="datefield" type="datefield">
 4. Przejdź do widoku Projekt, zaznacz pole daty na stronie, a następnie ustaw dowolne z następujących opcji w Inspektorze właściwości:

  Cfdatefield

  Pozwala określić unikalną nazwę kontrolki.

  Wartość

  Pozwala określić datę wyświetlaną w polu, gdy strona otwiera się po raz pierwszy w przeglądarce. Data może być statyczna lub dynamiczna.

  Aby określić wartość dynamiczną, kliknij ikonę błyskawicy obok pola Wartość i wybierz kolumnę zestawu rekordów w oknie dialogowym Dane dynamiczne. Kolumna zestawu rekordów podaje wartość pola daty, gdy formularz jest wyświetlany w przeglądarce.

  Waliduj

  Określa typ walidacji pola.

  Waliduj gdy

  Określa, kiedy pole jest walidowane: onSubmit, onBlur lub onServer.

  Etykieta

  Pozwala określić etykietę dla pola.

  Wzorzec

  Pozwala określić wzorzec wyrażenia regularnego JavaScript do walidacji wprowadzanych danych. Usuń początkowe i końcowe ukośniki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion.

  Wysokość

  Pozwala określić wysokość kontrolki w pikselach.

  Szerokość

  Pozwala określić szerokość kontrolki w pikselach.

  Rozmiar

  Pozwala określić rozmiar kontrolki.

  Wymagane

  Pozwala określić, czy pole daty musi zawierać wartość przed przesłaniem formularza na serwer.

  Wyświetl edytor znaczników

  Pozwala edytować właściwości niewyświetlone w Inspektorze właściwości.

Modyfikacja formantów formularza ColdFusion

Pracując w widoku Projekt lub w widoku Kod, można zmieniać właściwości formantów (kontrolek) formularza ColdFusion metodą graficzną.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. W widoku Projekt zaznacz kontrolkę formularza; w widoku Kod kliknij gdziekolwiek wewnątrz znacznika kontrolki.

  Inspektor Właściwości wyświetla właściwości kontrolki formularza.

 2. Zmień właściwości kontrolki w Inspektorze właściwości.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę Pomoc w Inspektorze właściwości.

 3. Aby ustawić więcej właściwości, kliknij opcję „Wyświetl edytor znaczników” w Inspektorze właściwości. Ustaw właściwości w wyświetlonym edytorze.

Walidacja danych formularza ColdFusion

W programie Dreamweaver można budować formularze ColdFusion, które sprawdzają zawartość określonych pól, aby zweryfikować, czy użytkownik wprowadził dane właściwego typu.

Uwaga:

To rozszerzenie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX 7 (lub nowszą wersję).

 1. Utwórz formularz ColdFusion, który zawiera co najmniej jedno pole wejściowe i jeden przycisk Prześlij. Upewnij się, że każde pole ColdFusion, które chcesz walidować, ma unikalną nazwę.
 2. Zaznacz pola formularza, które chcesz walidować.
 3. W Inspektorze właściwości określ, w jaki sposób chcesz walidować pole.

  Dolna sekcja Inspektora właściwości każdego formantu wejściowego zawiera opcje, które ułatwiają zdefiniowanie reguły walidacji. Można na przykład określić, że pole tekstowe powinno zawierać numer telefonu. Aby to osiągnąć, wybierz pozycję Telefon z wyskakującego menu Wartość w Inspektorze właściwości. Można również wybrać jedną z opcji z menu „Waliduj gdy”, aby określić, kiedy pole ma być walidowane.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?