Szablony w programie Adobe Dreamweaver pozwalają tworzyć elastyczne witryny, które można w prosty sposób aktualizować i zapewniają spójność stron HTML.

Szablony pozwalają projektantowi sieci Web na tworzenie witryn, które mogą być elastyczne, łatwe do zaktualizowania i zgodne między stronami HTML. Szablony mogą zwiększyć wydajność, umożliwiając niektórym członkom zespołu koncentrowanie się na formacie stron, podczas gdy pozostali członkowie zespołu tworzą nowe strony i sprawdzają zawartość bez wprowadzania zmian w formatowanym układzie.

Projektanci mogą szybko wprowadzać zmiany w ogólnym projekcie witryny, bezpośrednio sprawdzając pliki DWT (szablony programu Dreamweaver). Strony powiązane z plikami szablonu są automatycznie aktualizowane, pozwalając na modyfikacje w dowolnym miejscu witryny w ciągu kilku minut.

Tworzenie szablonów

Każda strona HTML może być zapisana w formie szablonu. Po prostu utwórz nową stronę (Plik > Nowe) lub otwórz istniejącą (Plik > Otwórz) i wprowadź zmiany we właściwościach strony, wstaw obrazy, wpisz tekst, generuj układy warstw i tabel, itd. Po zakończeniu projektowania strony HTML wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz jako szablon i wygeneruj plik DWT. Program Dreamweaver tworzy dla szablonu (pliku DWT) folder Szablony na poziomie głównym folderu lokalnej witryny.

Uwaga: Pamiętaj, aby nie przenosić pliku DWT z folderu Szablony. Nie zmieniaj nazwy ani nie przenoś folderu Szablony. Jeśli plik DWT pozostanie wewnątrz folderu Szablony, powiązania stron HTML z szablonem zostaną zachowane.