Informacje o wykonywaniu transformacji XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver. Tworzenie stron XSLT i łączenie ich ze stronami XML.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Obieg pracy dla przekształceń XSL po stronie klienta

Możesz wykonać przekształcenia XSL po stronie klienta. Przed rozpoczęciem budowy stron wyświetlających dane XML warto zapoznać się z informacjami na temat przekształceń po stronie serwera i klienta oraz stosowania XML i XSL ze stronami internetowymi.

Ogólny obieg pracy obejmujący przekształcenia XSL po stronie klienta można opisać w następujący sposób (każdy etap jest opisany w innej części):

Skonfiguruj serwis programu Dreamweaver.

Utwórz stronę XSLT lub przekształć stronę HTML na stronę XSLT.

  • W serwisie programu Dreamweaver utwórz całą stronę XSLT.

  • Przekonwertuj istniejącą stronę HTML na całą stronę XSLT.

Dołącz źródło danych XML do strony (jeśli jeszcze tego nie zrobiono).

Dołączany plik XML musi znajdować się w tym samym katalogu, co strona XSLT.

Powiąż dane XML ze stroną XSLT.

Wyświetl dane XML poprzez związanie danych wraz z całą stroną XSLT.

Jeśli jest taka potrzeba, dodaj obiekt XSLT Powtarzalny region do tabeli lub wiersza tabeli zawierającego element zastępczy danych XML.

Dołącz stronę XSLT do strony XML.

Przekaż stronę dynamiczną i dołączoną stronę XSLT do serwera sieciowego.

Wyświetl stronę XML w przeglądarce.

Po wykonaniu tej operacji przeglądarka przekształci dane XML, sformatuje je do strony XSLT i wyświetli stronę z zastosowanymi stylami w przeglądarce.

Tworzenie całych stron XSLT i wyświetlanie danych

Dla przekształceń po stronie klienta, należy używać całej strony XSLT. (Przy tym typie przekształcenia nie można korzystać z fragmentów XSLT). Wykonaj poniższe czynności aby utworzyć, powiązać dane XML i przeformatować strony XSLT dla przekształceń po stronie klienta:

Tworzenie strony XSLT.

Wyświetlanie danych na stronie XSLT.

Wyświetlanie elementów powtarzalnych na stronie XSLT.

Po otrzymaniu całej strony XSLT z elementami zastępczymi zawartości dynamicznej dla danych XML, na stronie XML trzeba wstawić odniesienie do strony XSLT.

Uwaga:

Pliki XML i XSL używane dla przekształceń po stronie klienta muszą się znajdować w tym samym katalogu. Jeśli tak nie jest, to przeglądarka odczyta plik XML i znajdzie stronę XSLT dal przekształcenia, ale nie znajdzie zasobów (arkuszy stylów, obrazów itp.), zdefiniowanych przez odpowiednie łącza na stronie XSLT.

  1. Otwórz plik XML, który ma być dołączony do strony XSLT.
  2. Wybierz polecenie Polecenia > Dołącz arkusz stylów XSLT
  3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź stronę XSLT, do której ma być utworzone łącze, zaznacz ją i kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i wstaw odniesienie do strony XSLT, w górnej części dokumentu XML.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online