Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Dzięki integracji z biblioteką jQuery Mobile program Dreamweaver umożliwia szybkie projektowanie aplikacji internetowych działających na większości urządzeń mobilnych, które dostosowują się do wymiarów danego urządzenia.

Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą biblioteki jQuery Mobile

Otwórz stronę startową jQuery Mobile lub utwórz stronę HTML5

Aplikację można utworzyć na podstawie stron startowych jQuery Mobile, dostępnych w programie Dreamweaver. Można również rozpocząć tworzenie aplikacji internetowej od nowej strony HTML5.

Strony startowe jQuery Mobile zawierają pliki HTML, CSS i JavaScript oraz pliki obrazów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy nad aplikacją. W aplikacji można wykorzystać pliki CSS i JavaScript udostępniane z serwera zawartości (CDN), pliki z własnego serwera, albo pliki zainstalowane wraz z programem Dreamweaver.

Uwaga:

Aby określić położenie połączonych plików, przejrzyj znaczniki <link> i <script src> w widoku Kod.

Wstaw składniki jQuery Mobile z panelu Wstaw

Wstaw składniki jQuery Mobile z panelu Wstaw na stronę HTML. Pliki CSS i JavaScript biblioteki JQuery Mobile definiują styl i zachowanie tych składników.

Informacje o sieciach dostarczania zawartości (CDN) oraz plikach jQuery Mobile

Sieci dostarczania zawartości (CDN)

Sieć dostarczania zawartości (sieć CDN) to sieć komputerowa, która zawiera kopie danych rozmieszczone w różnych miejscach. Jeśli aplikację internetową tworzy się z użyciem adresu URL sieci dostarczania zawartości, to w aplikacji używane będą pliki CSS i JavaScript określone tym adresem URL. Program Dreamweaver domyślnie używa sieci dostarczania zawartości jQuery Mobile.

Można jednak użyć adresów URL innych sieci dostarczania zawartości, np. sieci takich firm, jak Microsoft lub Google. W widoku Kod można zmodyfikować położenie serwera plików CSS i JavaScript, podane w znacznikach <link> i <script src>.

Pliki pobrane z sieci dostarczania zawartości mają status „tylko do odczytu”.

Lokalne pliki jQuery Mobile

Podczas instalowania programu Dreamweaver w komputerze zapisywana jest kopia plików JQuery Mobile. Strona HTML otwierana po wybraniu strony startowej „jQuery Mobile (lokalnie)” jest połączona z lokalnymi plikami CSS i JavaScript oraz plikami obrazów.

Strony startowe jQuery Mobile

Program Dreamweaver udostępnia następujące strony startowe do tworzenia aplikacji internetowych:

jQuery Mobile (CDN)

Ze strony tej należy korzystać wtedy, gdy biblioteka jQuery Mobile ma być udostępniana z sieci dostarczania zawartości (CDN).

 

jQuery Mobile (lokalnie)

Ze strony tej należy korzystać wtedy, gdy użytkownik zamierza samodzielnie udostępniać zasoby albo gdy aplikacja nie wymaga połączenia internetowego.

 

jQuery Mobile (PhoneGap)

Ze strony tej należy korzystać wtedy, gdy aplikacja internetowa po wdrożeniu w formie aplikacji mobilnej ma mieć dostęp do rodzimych funkcji urządzeń przenośnych. Więcej informacji zawiera sekcja Pakowanie aplikacji internetowych.

 

 

Tworzenie aplikacji na urządzenia przenośne na podstawie stron startowych

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.

 2. Stosownie do potrzeb wybierz jedną z następujących opcji:

  • Strona z przykładu > Startery mobilne > jQuery Mobile (CDN).

  • Strona z przykładu > Startery mobilne > jQuery Mobile (lokalnie).

   

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

  Na wyświetlonej stronie włącz opcję Stale śledź łącza (Widok > Opcje widoku aktywnego), a następnie przejdź do widoku aktywnego. Przetestuj działanie aplikacji za pomocą składników nawigacyjnych.

  Użyj opcji z menu Podgląd wieloekranowy, aby sprawdzić sposób wyświetlania projektu na urządzeniach o różnych wymiarach. Wyłącz widok aktywny i wróć do widoku Projekt.

 4. W panelu Wstaw (Okno > Wstaw) wybierz opcję jQuery Mobile. Zostaną wyświetlone składniki, które można dodać do aplikacji internetowej.

 5. Przejdź do widoku Projekt. Umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony składnik. Następnie kliknij składnik w panelu Wstaw. Dostosuj składniki, korzystając z opcji w wyświetlonym oknie dialogowym.

 6. (jQuery Mobile — lokalnie) Po zapisaniu pliku HTML pliki jQuery Mobile, w tym pliki obrazów, zostaną skopiowane do folderu zawierającego ten plik HTML.

Wyświetl podgląd strony w widoku aktywnym. Niektóre klasy CSS można stosować tylko w widoku aktywnym.

Tworzenie aplikacji internetowych na urządzenia przenośne na podstawie nowej strony

Składnik Strona pełni rolę kontenera wszystkich pozostałych składników jQuery Mobile. Należy go dodać przed rozpoczęciem wstawiania innych składników.

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.

 2. Wybierz polecenie Pusta strona > HTML.

  Niektóre składniki jQuery Mobile używają atrybutów specyficznych dla języka HTML5. Aby zapewnić zgodność ze standardem HTML5 podczas walidacji, należy pamiętać o wybraniu wartości HTML5 w deklaracji typu dokumentu (DOCTYPE).

 3. W panelu Wstaw (Okno > Wstaw) wybierz opcję jQuery Mobile. W panelu zostaną wyświetlone składniki jQuery Mobile.

 4. Przeciągnij składnik Strona z panelu Wstaw do widoku Projekt.

 5. W oknie dialogowym Pliki jQuery Mobile wybierz jedną z następujących opcji:

  Zdalnie (CDN)

  Umożliwia połączenie ze zdalnym serwerem zawartości (CDN), z którego udostępniane są pliki jQuery Mobile. Jeśli serwis zawierający pliki jQuery Mobile nie został skonfigurowany, to należy użyć domyślnej opcji serwisu jQuery. Można również wybrać inne serwery CDN.

  Lokalnie

  Wyświetlane są pliki dostępne w programie Dreamweaver. Aby wybrać inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu zawierającego pliki jQuery Mobile.

  Pliki CSS i JavaScript zostaną skopiowane do lokalnego katalogu tymczasowego i pozostaną tam, dopóki użytkownik nie zapisze plików HTML w swoim komputerze. Po zapisaniu pliku HTML wszystkie skojarzone z nim pliki jQuery Mobile i pliki obrazów zostaną skopiowane do katalogu głównego serwisu.

 6. Wprowadź właściwości składnika Strona.

 7. Przejdź do widoku Projekt. Umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony składnik. Następnie kliknij składnik w panelu Wstaw. Dostosuj składniki, korzystając z opcji w wyświetlonym oknie dialogowym.

Wyświetl podgląd strony w widoku aktywnym. Niektóre klasy CSS można stosować tylko w widoku aktywnym.

Używanie własnych plików i folderów

Na potrzeby aplikacji można utworzyć własne pliki CSS i JS. Należy pamiętać o nadaniu im następujących nazw: jquery.mobile.js, jquery.mobile.css, jquery.js

Jeśli używa się własnych folderów, procedura jest następująca:

 1. Pobierz nieskompresowaną wersję biblioteki podstawowej jQuery 1.5 ze strony http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery.

 2. Zapisz plik w folderze głównym, zawierającym inne zasoby.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online