Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o osadzaniu zawartości wideo na stronach internetowych i wstawianiu plików FLV w programie Dreamweaver.

Osadzanie plików wideo na stronach internetowych (HTML5)

HTML5 obsługuje znaczniki wideo i audio, które umożliwiają użytkownikom odtwarzanie plików wideo oraz plików dźwiękowych bez zewnętrznej wtyczki lub odtwarzacza. Program Dreamweaver dostarcza wskazówki do kodu, gdy dodajesz znaczniki wideo i audio.

Widok aktywny renderuje materiał wideo osadzany na stronie internetowej i wyświetla jego podgląd.

Uwaga:

Chociaż na stronie można osadzić dowolny materiał wideo, widok aktywny nie zawsze renderuje wszystkie takie materiały. Znaczniki wideo i audio są obsługiwane przez program Dreamweaver za pomocą wtyczki Apple QuickTime. W systemie Windows strona internetowa nie renderuje zawartości multimedialnej, jeśli wtyczka Apple QuickTime nie jest zainstalowana.

Wstawianie plików FLV

Wstawianie plików FLV

Filmy wideo można wstawiać na strony WWW, nie używając narzędzi programu Flash. W tym celu należy dysponować zakodowanym plikiem FLV.

Program Dreamweaver wstawia składnik SWF, który wyświetla plik FLV. Po otwarciu składnik wyświetla w przeglądarce wybrany plik FLV wraz z zestawem formantów odtwarzania.

Wybrany plik FLV i zestaw formantów odtwarzania

Program Dreamweaver zapewnia następujące opcje dostarczania plików wideo FLV osobom odwiedzającym serwis:

Wideo pobierane stopniowo

Plik FLV jest pobierany na twardy dysk użytkownika odwiedzającego serwis, a dopiero potem odtwarzany. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych metod typu "pobierz i odtwórz", pobieranie stopniowe umożliwia rozpoczęcie odtwarzania pliku wideo, zanim zakończy się pobieranie.

Strumieniowa transmisja wideo

Dane wideo są przesyłane w postaci strumienia i odtwarzane na stronie internetowej po krótkim czasie buforowania, który gwarantuje płynne odtwarzanie. Aby włączyć obsługę strumieniowej transmisji wideo na stronach internetowych, użytkownik musi mieć dostęp do serwera multimediów Adobe® Flash® Media Server.

Przed wykorzystaniem pliku FLV w programie Dreamweaver należy go zakodować. Na stronach można umieszczać pliki wideo utworzone za pomocą dwóch rodzajów koderów-dekoderów (obiektów zapewniających kompresję i dekompresję): Sorenson Squeeze oraz On2.

Podobnie jak w przypadku zwykłych plików SWF, razem z plikiem FLV program Dreamweaver wstawia kod sprawdzający, czy użytkownik ma właściwą wersję programu Flash Player (to znaczy wersję pozwalającą odtwarzać dany pliki wideo). Jeśli użytkownik nie ma właściwej wersji, przeglądarka wyświetla zawartość zastępczą i monituje o zainstalowanie najnowszej wersji programu Flash Player.

Uwaga:

Aby móc wyświetlać pliki FLV, użytkownicy muszą zainstalować na swoich komputerach program Flash Player w wersji 8 lub nowszej. Jeśli użytkownik nie ma wymaganej wersji programu Flash Player, ale używa wersji Flash Player 6.0 r65 lub nowszej, to przeglądarka otwiera zamiast strony alternatywnej okno ekspresowej instalacji programu Flash Player. Jeśli użytkownik odmówi instalacji ekspresowej, na stronie pojawi się strona alternatywna.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy z plikami wideo, odwiedź Centrum technologii wideo na stronie www.adobe.com/go/flv_devcenter_pl.

Wstawianie pliku FLV

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Flash Video.

  Wstawianie elementu wideo Flash
  Wstawianie elementu wideo Flash

 2. W oknie dialogowym Wstaw FLV wybierz z wyskakującego menu Typ wideo opcję Stopniowe pobieranie albo Strumieniowa transmisja wideo.
 3. Wypełnij pozostałe opcje w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Microsoft Internet Information Server (IIS) nie przetwarza zagnieżdżonych znaczników obiektu. Wstawiając pliki SWF lub FLV na strony ASP, program Dreamweaver stosuje zagnieżdżone znaczniki object/embed zamiast zagnieżdżonych znaczników object.

Ustawianie opcji stopniowego pobierania wideo

W oknie dialogowym Wstaw FLV można ustawić opcje stopniowego pobierania pliku FLV umieszczonego na stronie internetowej.

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Flash Video (lub kliknij ikonę Flash Video w kategorii HTML na panelu Wstaw).

 2. W oknie dialogowym Wstaw FLV wybierz z wyskakującego menu Typ wideo opcję Stopniowe pobieranie.
  Wstawianie elementu wideo Flash
  Wstawianie elementu wideo Flash

 3. Ustaw następujące opcje:

  URL

  Określa ścieżkę względną lub bezwzględną do pliku FLV. Aby podać ścieżkę względną (np. mojasciezka/mojfilm.flv), kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do pliku FLV i zaznacz go. Aby podać ścieżkę bezwzględną, wpisz adres URL pliku FLV (np. http://www.przyklad.com/mojfilm.flv).

  Karnacja

  Pozwala określić wygląd składnika wideo. Pod wyskakującym menu Karnacja pojawia się podgląd wybranej karnacji.

  Szerokość

  Szerokość pliku FLV w pikselach. Program Dreamweaver sprawdza szerokość pliku FLV i automatycznie wstawia ją w tym polu.

  Wysokość

  Wysokość pliku FLV w pikselach. Program Dreamweaver automatycznie optymalizuje wysokość pliku FLV i wstawia ją w tym polu.

  Uwaga:

  Opcja Łącznie z karnacją określa szerokość i wysokość pliku FLV wraz z szerokością i wysokością wybranej karnacji.

  Zachowaj

  Pozwala zachować istniejące proporcje między szerokością i wysokością składnika wideo. Ta opcja jest domyślnie włączona.

  Auto-odtwarzanie

  Określa, czy materiał wideo ma być odtwarzany po otwarciu strony.

  Automatycznie przewiń

  Określa, czy po zakończeniu odtwarzania filmu kontrolka odtwarzania wraca do pozycji początkowej.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i dodać plik FLV do strony WWW.

  Polecenie Wstaw FLV generuje plik SWF z odtwarzaczem wideo oraz plik SWF z karnacją. Pliki te umożliwiają wyświetlanie obiektów wideo na stronie WWW. (Niekiedy trzeba kliknąć przycisk Odśwież w panelu Pliki, aby zobaczyć te nowe pliki). Pliki te są przechowywane w tym samym katalogu, co plik HTML, do którego dodajesz zawartość wideo. Gdy wysyłasz na serwer stronę HTML zawierającą plik FLV, program Dreamweaver wysyła te pliki jako pliki zależne (o ile klikniesz Tak w oknie dialogowym Umieść pliki zależne).

Ustawianie opcji strumieniowej transmisji wideo

W oknie dialogowym Wstaw FLV można ustawić opcje strumieniowego pobierania treści wideo dla pliku FLV umieszczonego na stronie internetowej.

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Flash Video (lub kliknij ikonę Flash Video w kategorii HTML na panelu Wstaw).

 2. Z wyskakującego menu Typ wideo wybierz opcję Strumieniowa transmisja wideo.
  Ustawianie opcji strumieniowej transmisji wideo
  Ustawianie opcji strumieniowej transmisji wideo

  Identyfikator URI serwera

  Określa nazwę serwera, nazwę aplikacji i nazwę instancji w formacie rtmp://www.example.com/app_name/instance_name.

  Nazwa strumienia

  Wskazuje nazwę pliku FLV, który chcesz odtwarzać (np. mojfilm.flv). Rozszerzenie .flv jest opcjonalne.

  Karnacja

  Pozwala określić wygląd składnika wideo. Pod wyskakującym menu Karnacja pojawia się podgląd wybranej karnacji.

  Szerokość

  Szerokość pliku FLV w pikselach. Program Dreamweaver sprawdza szerokość pliku FLV i automatycznie wstawia ją w tym polu.

  Wysokość

  Wysokość pliku FLV w pikselach. Program Dreamweaver sprawdza wysokość pliku FLV i automatycznie wstawia ją w tym polu (w pikselach).

  Uwaga:

  Opcja Łącznie z karnacją określa szerokość i wysokość pliku FLV wraz z szerokością i wysokością wybranej karnacji.

  Zachowaj

  Pozwala zachować istniejące proporcje między szerokością i wysokością składnika wideo. Ta opcja jest domyślnie włączona.

  Transmisja dynamiczna wideo

  Wskazuje, czy zawartość wideo jest dynamiczna. Jeśli opcja Transmisja dynamiczna wideo jest zaznaczona, program Flash Player będzie odtwarzać aktywny strumień wideo przekazywany z serwera Flash® Media Server. Nazwa aktywnego materiału wideo to nazwa podana w polu tekstowym Nazwa strumienia.

  Uwaga:

  Aby aktywować dynamiczną transmisję wideo, trzeba wybrać jedną z opcji karnacji Halo w polu Karnacja. Gdy wybierzesz opcję Transmisja dynamiczna wideo, w karnacji komponentu pojawia się tylko kontrolka głośności, ponieważ wideo transmitowanego na żywo nie można modyfikować. Ponadto opcje Auto-odtwarzanie i Automatycznie przewiń nie będą działały.

  Auto-odtwarzanie

  Określa, czy materiał wideo ma być odtwarzany po otwarciu strony.

  Automatycznie przewiń

  Określa, czy po zakończeniu odtwarzania filmu kontrolka odtwarzania wraca do pozycji początkowej.

  Czas bufora

  Określa czas w sekundach potrzebny na zbuforowanie materiału, zanim zacznie się odtwarzanie wideo. Domyślny czas buforowania jest ustawiony na 0, zatem odtwarzanie materiału wideo rozpoczyna się natychmiast po kliknięciu przycisku Odtwarzaj. (Jeżeli włączono opcję Auto-odtwarzanie, to materiał wideo zacznie być odtwarzany natychmiast po nawiązaniu połączenia z serwerem). Czas buforowania możesz ustawić, jeżeli udostępniasz materiał wideo wymagający szybszej transmisji, niż na to pozwala szybkość łącza użytkownika serwisu, albo gdy natężenie ruchu w Internecie może powodować problemy z łącznością albo dostępnością pasma. Np. jeśli chcesz przesłać 15 sekund materiału wideo do strony WWW, zanim strona zacznie odtwarzać film, ustaw czas bufora na 15.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i dodać plik FLV do strony WWW.

  Polecenie Wstaw FLV generuje plik SWF z odtwarzaczem wideo oraz plik SWF z karnacją. Pliki te umożliwiają wyświetlanie obiektów wideo na stronie WWW. To polecenie generuje również plik main.asc, który musisz wysłać na serwer Flash Media Server. (Niekiedy trzeba kliknąć przycisk Odśwież w panelu Pliki, aby zobaczyć te nowe pliki). Pliki te są przechowywane w tym samym katalogu, co plik HTML, do którego dodajesz zawartość wideo. Wysyłając na serwer stronę HTML z plikiem FLV, nie zapomnij o wysłaniu plików SWF na serwer WWW oraz pliku main.asc na serwer Flash Media Server.

  Uwaga:

  Jeżeli na tym serwerze już jest plik main.asc, to zanim wyślesz plik main.asc wygenerowany przez polecenie Wstaw FLV, skontaktuj się z administratorem serwera.

  Wszystkie wymagane pliki multimedialne możesz wysłać, zaznaczając element zastępczy składnika wideo w oknie dokumentu programu Dreamweaver, a następnie klikając przycisk Wyślij multimedia w Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości). Aby obejrzeć listę wymaganych plików, kliknij przycisk Pokaż wymagane pliki.

  Uwaga:

  Kliknięcie przycisku Wyślij multimedia nie powoduje wysłania pliku HTML, który zawiera materiały wideo.

Edycja informacji dotyczących pobierania danych z programu Flash Player

Wstawiając na stronie plik FLV, program Dreamweaver wstawia również specjalny kod do sprawdzania, czy użytkownicy korzystają z poprawnej wersji programu Flash Player. Jeśli wersja użytkownika jest niepoprawna, na stronie pojawia się zawartość alternatywna, w tym specjalny monit o pobranie najnowszej wersji programu. Zawartość tę można zmienić w dowolnej chwili.

Opisana procedura stosuje się również do plików SWF.

Uwaga:

Jeśli użytkownik nie ma wymaganej wersji, ale używa wersji Flash Player 6.0 r65 lub nowszej, to przeglądarka otwiera okno ekspresowej instalacji programu Flash Player. Jeśli użytkownik odmówi instalacji ekspresowej, na stronie pojawi się strona alternatywna.

 1. Przejdź do okna Dokument, włącz widok Projekt i zaznacz plik SWF lub FLV.
 2. Kliknij ikonę oka w pliku SWF lub FLV.

  Uwaga:

  W celu wyświetlenia zawartości alternatywnej możesz nacisnąć klawisze Control + ]. Aby powrócić do widoku SWF/FLV, naciskaj klawisze Control + [, dotąd aż zaznaczysz całą zawartość alternatywną. Następnie naciśnij ponownie klawisze Control + [.

 3. Przeprowadź edycję zawartości w programie Dreamweaver.
  Uwaga:

  Źródłem zawartości alternatywnej nie mogą być pliki SWF ani FLV.

 4. Kliknij ponownie ikonę oka, aby powrócić do widoku pliku SWF lub FLV.

Rozwiązywanie problemów z plikami FLV

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o najczęstszych przyczynach problemów z plikami FLV.

Problemy z wyświetlaniem, spowodowane brakiem plików powiązanych

Kod generowany przez program Dreamweaver CS4 wykorzystuje — poza samym plikiem FLV — jeszcze cztery pliki zależne:

 • swfobject_modified.js

 • expressInstall.swf

 • FLVPlayer_Progressive.swf

 • Plik karnacji (np. Clear_Skin_1.swf)

Jak widać, w wersji programu Dreamweaver CS4 pojawiły się dwa nowe pliki zależne, których nie było w wersji Dreamweaver CS3.

Pierwsze dwa pliki (swfobject_modified.js i expressInstall.swf) są instalowane w folderze Scripts w katalogu głównym serwisu. Jeśli nie ma takiego folderu, program Dreamweaver go utworzy.

Kolejne dwa pliki (FLVPlayer_Progressive.swf oraz plik karnacji) są instalowane w tym samym folderze, co strona, w której osadzono plik FLV. Plik karnacji zawiera formanty umożliwiające sterowanie plikiem FLV. Jego nazwa zależy od karnacji wybranych w opcjach opisanych w Pomocy do programu Dreamweaver. Np. jeśli wybrano karnację Clear Skin, plik ten będzie nosił nazwę Clear_Skin_1.swf.

Wszystkie te cztery pliki zależne muszą zostać wysłane na serwer zdalny, aby umożliwić poprawne wyświetlanie pliku FLV.

Niewysłanie tych plików to najczęstsza przyczyna nieprawidłowego zachowania plików FLV na stronie WWW. Jeśli brakuje jednego z tych plików, na stronie może być widoczne białe pole.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie pliki zależne zostały wysłane, użyj panelu Pliki w programie Dreamweaver, aby wysłać stronę, na której znajduje się plik FLV. Podczas wysyłania strony program Dreamweaver zapyta, czy wysłać pliki zależne (chyba że opcja ta została wyłączona). Kliknij przycisk Tak, aby wysłać pliki zależne.

Problemy z wyświetlaniem lokalnego podglądu stron

W programie Dreamweaver CS4 wprowadzono pewne aktualizacje zabezpieczeń, które uniemożliwiają przetestowanie strony z osadzonym plikiem FLV za pomocą polecenia Podgląd w przeglądarce. Aby wyświetlić taki podgląd, należy zdefiniować lokalny serwer testowy w definicji serwisu programu Dreamweaver i użyć go do wyświetlenia podglądu strony.

Na ogół serwer testowy jest potrzebny tylko wtedy, gdy tworzy się strony zawierające kod ASP, ColdFusion lub PHP (patrz Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji). Jeśli tworzysz serwisy WWW, które używają tylko kodu HTML, a więc nie korzystasz z definicji serwera testowego, naciśnięcie klawisza F12 (Windows) lub Opt+F12 (Macintosh) spowoduje, że na ekranie pojawi się mieszanina formantów karnacji. Problem ten można obejść, definiując serwer testowy i używając go do wyświetlenia podglądu albo wysyłając pliki na serwer zdalny i wyświetlając je z tamtego serwera.

Uwaga:

Problemy z wyświetlaniem zawartości lokalnych plików FLV mogą również potencjalnie wynikać z ustawień zabezpieczeń, jednak firma Adobe nie zdołała tego potwierdzić. Możesz spróbować zmienić ustawienia zabezpieczeń i sprawdzić, czy problem ustąpi. Więcej informacji na temat zmiany ustawień zabezpieczeń można znaleźć pod adresem Uwaga techniczna 117502.

Inne przyczyny problemów z plikami FLV

 • Jeśli występują problemy z wyświetleniem podglądu lokalnego, upewnij się, że opcja „Przeglądaj, używając pliku tymczasowego” w oknie Edycja > Preferencje > Podgląd w czasie rzeczywistym jest wyłączona.

 • Upewnij się, że masz najnowszą wersję wtyczki FlashPlayer.

 • Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu plików i folderów poza programem Dreamweaver. Jeśli przeniesie się pliki lub foldery poza programem Dreamweaver, program ten nie będzie mógł zagwarantować poprawności ścieżek do plików powiązanych pliku FLV.

 • Możesz tymczasowo zastąpić plik FLV, który sprawia problemy, sprawdzonym i działającym plikiem FLV. Jeśli takie zastąpienie wyeliminuje problem, to przyczyna problemu tkwi w oryginalnym pliku FLV, a nie w ustawieniach przeglądarki lub komputera.

Edycja lub usuwanie składnika wideo

Aby zmienić ustawienia wideo strony WWW, można zaznaczyć element zastępczy składnika wideo w oknie Dokument programu Dreamweaver i skorzystać z Inspektora właściwości. Inna metoda polega na usunięciu składnika wideo i ponownym wstawieniu go za pomocą polecenia Wstaw > HTML > Flash Video.

Edycja składnika FLV

 1. Zaznacz element zastępczy składnika wideo w oknie dokumentu programu Dreamweaver, klikając ikonę FLV na środku elementu zastępczego.
 2. Otwórz Inspektor właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadź zmiany.
  Uwaga:

  Za pomocą Inspektora właściwości nie można zmieniać typu wideo (np. z pobierania stopniowego na transmisję strumieniową). Aby zmienić typ danych wideo, usuń składnik FLV i wstaw go ponownie, wybierając polecenie Wstaw > Multimedia > FLV.

Usuwanie składnika FLV

 1. Zaznacz element zastępczy składnika FLV w oknie dokumentu programu Dreamweaver i naciśnij klawisz Delete.

Dodawanie zawartości wideo (inne formaty)

Informacje o dodawaniu zawartości wideo, która nie została zapisana w plikach .flv podano w artykule Dodawanie pliku wideo (innego niż plik FLV)

Dostępny jest również opis wstawiania zawartości wtyczek w programie Dreamweaver w celu odtwarzania w serwisie plików .mp3 lub filmów QuickTime.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?