Obiekt Data w programie Dreamweaver umożliwia wstawienie bieżącej daty w wybranym formacie oraz aktualizowanie jej.

Dreamweaver udostępnia przydatny obiekt Data, który wstawia bieżącą datę w wybranym przez ciebie formacie (z godziną lub bez). Zawiera także opcję uaktualniania tej daty przy każdym zapisaniu pliku.

Uwaga:

Daty i godziny wyświetlane w oknie dialogowym Wstaw datę nie odpowiadają dacie bieżącej ani dacie i godzinie widocznej dla użytkownika wyświetlającego twój serwis. Są to tylko przykłady sposobu wyświetlania takich informacji.

 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu w oknie dokumentu, gdzie chcesz wstawić datę.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Data.
  • W kategorii HTML panelu Wstaw kliknij przycisk Data.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz format nazwy tygodnia, format daty i format godziny.
  Wstawianie daty
  Wstawianie daty

 4. Jeżeli chcesz, aby wstawiona data była uaktualniana przy każdym zapisywaniu dokumentu, zaznacz opcję Uaktualnij automatycznie przy zapisie. Jeśli chcesz, aby data po wstawieniu stała się zwykłym tekstem i nigdy nie była automatycznie uaktualniana, wyłącz tę opcję.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wstawić datę.

  Uwaga:

  Jeżeli opcja „Uaktualnij automatycznie przy zapisie” była włączona, to możesz edytować format daty już po wstawieniu jej do dokumentu — kliknij sformatowany tekst i wybierz opcję Edytuj format daty z Inspektora właściwości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online