Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Korzystanie z programów Dreamweaver i Campaign w celu tworzenia i projektowania spersonalizowanych kampanii e-mail

Adobe Campaign to rozwiązanie służące przede wszystkim do automatycznego rozsyłania mailingów marketingowych pocztą elektroniczną. Używając programu Dreamweaver wraz z rozwiązaniem Campaign, można połączyć funkcje projektowania układu wiadomości e-mail w programie Dreamweaver z obsługą marketingu wielokanałowego zapewnianą przez Adobe Campaign w ramach oferty Adobe Marketing Cloud. 

Projektanci mogą nadal pracować nad układem w programie Dreamweaver, do którego pobierane są jednocześnie spersonalizowane dane z Adobe Campaign, co pozwala na lepsze dostosowanie tworzonego projektu do kontekstu informacyjnego.

Ponieważ jest to integracja dwukierunkowa, użytkownicy Adobe Campaign również mogą korzystać z narzędzi edycyjnych programu Dreamweaver w interfejsie rozwiązania Campaign.  

Podsumowanie:

 • Integracja między tymi programami umożliwia tworzenie i projektowanie wiadomości e-mail w programie Adobe Dreamweaver, które będą automatycznie synchronizowane z rozwiązaniem Adobe Campaign.
 • Pracując w rozwiązaniu Adobe Campaign, również można korzystać z narzędzi edycyjnych programu Dreamweaver, które są dostępne bezpośrednio w interfejsie produktu Campaign.

Rozszerzenie Campaign dla programu Dreamweaver

Rozszerzenie Adobe Campaign dostępne w programie Dreamweaver umożliwia personalizowanie treści wiadomości e-mail. Polega to na wstawianiu pól personalizacyjnych i bloków zawartości do układu tworzonego w programie Dreamweaver. 

Tworzenie spersonalizowanej treści można rozpocząć po wykonaniu kilku prostych kroków:

 1. Zainstaluj rozszerzenie Campaign.
 2. Zapoznaj się z układem panelu rozszerzenia Campaign.
 3. Pola personalizacyjne i bloki zawartości wstawia się do szablonu za pomocą rozszerzenia Adobe Campaign (Okno > Campaign). 
 4. Zawartość jest automatycznie synchronizowana między programami Dreamweaver i Campaign.
 5. Wyślij wiadomość e-mail do odbiorców z Adobe Campaign.

Instalowanie rozszerzenia Campaign

 1. Kliknij opcję Okno > Rozszerzenia > Przeglądaj rozszerzenia

  Zostanie wyświetlona strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud.

 2. Na stronie Dodatki Adobe Creative Cloud kliknij pozycję Dreamweaver po lewej stronie, aby wyświetlić dodatki dla programu Dreamweaver. Można również wyszukać dodatek Integracja Adobe Campaign.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać dodatek.

Uwaga:

Jeśli podczas pobierania i instalowania rozszerzenia z użyciem opisanej powyżej procedury wystąpią problemy, spróbuj je zainstalować, wykonując instrukcje podane w artykule Instalowanie rozszerzeń innych firm.

Panel Adobe Campaign w programie Dreamweaver

Istnieje kilka sposobów korzystania z integracji programów Dreamweaver i Adobe Campaign.

 • Zawartość Adobe Campaign można wykorzystywać i edytować w programie Dreamweaver. 
 • Zawartość utworzoną w programie Dreamweaver można przesłać do odbiorców wiadomości e-mail za pomocą rozwiązania Adobe Campaign.

W każdym z tych scenariuszy można edytować szablony w programie Dreamweaver, posługując się panelem Adobe Campaign. Ponadto zmiany zawartości są automatycznie synchronizowane między programami Campaign i Dreamweaver.

Poniżej podano szczegółowe informacje na temat korzystania z panelu Adobe Campaign w programie Dreamweaver.

Gdy rozszerzenie Campaign zostanie już zainstalowane, można wyświetlić panel Adobe Campaign, wybierając polecenie Okno > Campaign.

Otwieranie szablonu Adobe Campaign w programie Dreamweaver
Otwieranie szablonu Adobe Campaign w programie Dreamweaver

Panel Adobe Campaign zawiera następujące opcje:

 • Wybierz plik: Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz otworzyć szablon utworzony w programie Dreamweaver.
 • Użyj bieżącej zakładki: Skorzystaj z tej opcji, jeśli w programie Dreamweaver jest już otwarty szablon.
 • Użyj zawartości ACS: Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz otworzyć szablon e-mail z Adobe Campaign i edytować go w programie Dreamweaver.

Po otwarciu szablonu w programie Dreamweaver na panelu Adobe Campaign zostaną dodane pola personalizacyjne i bloki zawartości.

Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign
Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign

Panel Adobe Campaign składa się z następujących bloków:

 • Pole personalizacji: Pola te umożliwiają personalizację treści wysyłanych wiadomości (przykładem może być pole personalizacyjne Imię). Pola umieszczane w treści wiadomości e-mail oznaczają miejsca, w których będą wstawiane informacje pobierane z bazy danych Adobe Campaign. Więcej informacji zawiera dokumentacja Adobe Campaign: Dodawanie pola personalizacji.
 • Blok zawartości: Pola w sekcji Blok zawartości umożliwiają dodawanie zawartości, która będzie podlegać personalizacji i będzie renderowana w określony sposób. Przykładem może być odsyłacz Zrezygnuj z subskrypcji, umieszczony na końcu wiadomości e-mail. Więcej informacji zawiera dokumentacja Adobe Campaign: Dodawanie bloku zawartości.

Etykieta i identyfikator na panelu rozszerzenia Adobe Campaign w programie Dreamweaver odpowiadają etykiecie i identyfikatorowi szablonu w Adobe Campaign.

Uwaga:

Opcje dostępne w sekcji Blok zawartości zmieniają się w zależności od kontekstu (wiadomość e-mail lub strona powitalna).

Praca z programami Adobe Campaign i Dreamweaver

Istnieje kilka sposobów korzystania z integracji programów Dreamweaver i Adobe Campaign.

Edytowanie zawartości Adobe Campaign w programie Dreamweaver

 1. W programie Adobe Campaign utwórz nowy szablon wiadomości e-mail lub otwórz istniejący szablon do edycji.

 2. Aby otworzyć szablon w programie Dreamweaver, kliknij opcję Dreamweaver i potwierdź, że chcesz otworzyć zawartość w tym programie.

  Otwieranie szablonu w programie Dreamweaver
  Otwieranie szablonu w programie Dreamweaver

  Szablon zostanie otwarty w programie Dreamweaver.

 3. W programie Dreamweaver wybierz polecenie Okno > Campaign, aby otworzyć panel rozszerzenia Adobe Campaign.

  Następnie kliknij opcję Użyj zawartości ACS, aby otworzyć szablon Campaign w programie Dreamweaver.

 4. Dodaj odpowiednie pola personalizacyjne oraz bloki zawartości.

  W widoku aktywnym i widoku Projekt dodawane pola personalizacyjne i bloki zawartości są wyświetlane jako żółte pola.

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver
  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver

 5. Dodaj obrazy i inną zawartość multimedialną w programie Dreamweaver, korzystając ze zwykłych procedur. 

  Po zakończeniu wprowadzania zmian w programie Dreamweaver przejdź do Adobe Campaign. Wszystkie zmiany dokonane w programie Dreamweaver zostaną odzwierciedlone w kampanii.

 6. W Adobe Campaign można wprowadzić kolejne zmiany, które zostaną zsynchronizowane z kampanią w programie Dreamweaver.

  Gdy zakończysz wprowadzanie zmian, kliknij opcję Confirm (Potwierdź), a następnie Save (Zapisz) w rozwiązaniu Adobe Campaign. Wszystkie zmiany zostaną zapisane, a synchronizacja z programem Dreamweaver zostanie przerwana.

 7. Gotową kampanię e-mail można następnie przesłać do odbiorców za pomocą programu Adobe Campaign.

Tworzenie zawartości w programie Dreamweaver i przesyłanie jej do Adobe Campaign

Szablon wiadomości e-mail można utworzyć w programie Dreamweaver, korzystając z panelu rozszerzeń Campaign w celu dodania personalizacji i bloków zawartości, a następnie zsynchronizować go z rozwiązaniem Adobe Campaign.

 1. Tworzenie kampanii e-mail w programie Dreamweaver można rozpocząć od jednego z szablonów początkowych. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Szablony początkowe > Szablony wiadomości e-mail. Można również utworzyć szablon od podstaw.

  Szablony początkowe wiadomości e-mail w programie Dreamweaver
  Szablony początkowe wiadomości e-mail w programie Dreamweaver

 2. Edytuj szablon, aby dostosować go do własnych potrzeb.

 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij program Dreamweaver.

 4. Otwórz program Adobe Campaign. Otwórz istniejący szablon wiadomości e-mail w Campaign, a następnie kliknij opcję Dreamweaver.

 5. W programie Dreamweaver otwórz utworzony szablon. Wybierz polecenie Okno > Campaign, aby wyświetlić panel rozszerzenia Adobe Campaign.

  Uwaga:

  Jeśli w programie Dreamweaver nie ma otwartego szablonu, kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj zapisany szablon, aby go otworzyć.

 6. W panelu Campaign kliknij opcję Użyj bieżącej zakładki.

  Panel rozszerzenia Adobe Campaign przed otwarciem kampanii
  Panel rozszerzenia Adobe Campaign przed otwarciem kampanii

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości Adobe Campaign zostaną wyświetlone w panelu rozszerzenia Adobe Campaign.

  Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign
  Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign

 7. Dodaj odpowiednie pola personalizacyjne oraz bloki zawartości.

  W widoku aktywnym i widoku Projekt dodawane pola personalizacyjne i bloki zawartości są wyświetlane jako żółte pola.

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver
  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver

  Po zakończeniu wprowadzania zmian w programie Dreamweaver przejdź do Adobe Campaign. Wszystkie zmiany dokonane w programie Dreamweaver zostaną odzwierciedlone w kampanii.

 8. W Adobe Campaign można wprowadzić kolejne zmiany, które zostaną zsynchronizowane z kampanią w programie Dreamweaver.

  Gdy zakończysz wprowadzanie zmian, kliknij opcję Confirm (Potwierdź), a następnie Save (Zapisz) w rozwiązaniu Adobe Campaign. Wszystkie zmiany zostaną zapisane, a synchronizacja z programem Dreamweaver zostanie przerwana.

 9. Gotową kampanię e-mail można następnie przesłać do odbiorców za pomocą programu Adobe Campaign.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?