Korzystanie z programów Dreamweaver i Campaign w celu tworzenia i projektowania spersonalizowanych kampanii e-mail

Adobe Campaign to rozwiązanie służące przede wszystkim do automatycznego rozsyłania mailingów marketingowych pocztą elektroniczną. Używając programu Dreamweaver wraz z rozwiązaniem Campaign, można połączyć funkcje projektowania układu wiadomości e-mail w programie Dreamweaver z obsługą marketingu wielokanałowego zapewnianą przez Adobe Campaign w ramach oferty Adobe Marketing Cloud. 

Projektanci mogą nadal pracować nad układem w programie Dreamweaver, do którego pobierane są jednocześnie spersonalizowane dane z Adobe Campaign, co pozwala na lepsze dostosowanie tworzonego projektu do kontekstu informacyjnego.

Ponieważ jest to integracja dwukierunkowa, użytkownicy Adobe Campaign również mogą korzystać z narzędzi edycyjnych programu Dreamweaver w interfejsie rozwiązania Campaign.  

Podsumowanie:

 • Integracja między tymi programami umożliwia tworzenie i projektowanie wiadomości e-mail w programie Adobe Dreamweaver, które będą automatycznie synchronizowane z rozwiązaniem Adobe Campaign.
 • Pracując w rozwiązaniu Adobe Campaign, również można korzystać z narzędzi edycyjnych programu Dreamweaver, które są dostępne bezpośrednio w interfejsie produktu Campaign.

Rozszerzenie Campaign dla programu Dreamweaver

Rozszerzenie Adobe Campaign dostępne w programie Dreamweaver umożliwia personalizowanie treści wiadomości e-mail. Polega to na wstawianiu pól personalizacyjnych i bloków zawartości do układu tworzonego w programie Dreamweaver. 

Tworzenie spersonalizowanej treści można rozpocząć po wykonaniu kilku prostych kroków:

 1. Zainstaluj rozszerzenie Campaign.
 2. Zapoznaj się z układem panelu rozszerzenia Campaign.
 3. Pola personalizacyjne i bloki zawartości wstawia się do szablonu za pomocą rozszerzenia Adobe Campaign (Okno > Campaign). 
 4. Zawartość jest automatycznie synchronizowana między programami Dreamweaver i Campaign.
 5. Wyślij wiadomość e-mail do odbiorców z Adobe Campaign.

Instalowanie rozszerzenia Campaign

 1. Kliknij opcję Okno > Rozszerzenia > Przeglądaj rozszerzenia

  Zostanie wyświetlona strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud.

 2. Na stronie Dodatki Adobe Creative Cloud kliknij pozycję Dreamweaver po lewej stronie, aby wyświetlić dodatki dla programu Dreamweaver. Można również wyszukać dodatek Integracja Adobe Campaign.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać dodatek.

Uwaga:

Jeśli podczas pobierania i instalowania rozszerzenia z użyciem opisanej powyżej procedury wystąpią problemy, spróbuj je zainstalować, wykonując instrukcje podane w artykule Instalowanie rozszerzeń innych firm.

Panel Adobe Campaign w programie Dreamweaver

Istnieje kilka sposobów korzystania z integracji programów Dreamweaver i Adobe Campaign.

 • Zawartość Adobe Campaign można wykorzystywać i edytować w programie Dreamweaver. 
 • Zawartość utworzoną w programie Dreamweaver można przesłać do odbiorców wiadomości e-mail za pomocą rozwiązania Adobe Campaign.

W każdym z tych scenariuszy można edytować szablony w programie Dreamweaver, posługując się panelem Adobe Campaign. Ponadto zmiany zawartości są automatycznie synchronizowane między programami Campaign i Dreamweaver.

Poniżej podano szczegółowe informacje na temat korzystania z panelu Adobe Campaign w programie Dreamweaver.

Gdy rozszerzenie Campaign zostanie już zainstalowane, można wyświetlić panel Adobe Campaign, wybierając polecenie Okno > Campaign.

Otwieranie szablonu Adobe Campaign w programie Dreamweaver
Otwieranie szablonu Adobe Campaign w programie Dreamweaver

Panel Adobe Campaign zawiera następujące opcje:

 • Wybierz plik: Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz otworzyć szablon utworzony w programie Dreamweaver.
 • Użyj bieżącej zakładki: Skorzystaj z tej opcji, jeśli w programie Dreamweaver jest już otwarty szablon.
 • Użyj zawartości ACS: Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz otworzyć szablon e-mail z Adobe Campaign i edytować go w programie Dreamweaver.

Po otwarciu szablonu w programie Dreamweaver na panelu Adobe Campaign zostaną dodane pola personalizacyjne i bloki zawartości.

Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign
Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign

Panel Adobe Campaign składa się z następujących bloków:

 • Pole personalizacji: Pola te umożliwiają personalizację treści wysyłanych wiadomości (przykładem może być pole personalizacyjne Imię). Pola umieszczane w treści wiadomości e-mail oznaczają miejsca, w których będą wstawiane informacje pobierane z bazy danych Adobe Campaign. Więcej informacji zawiera dokumentacja Adobe Campaign: Dodawanie pola personalizacji.
 • Blok zawartości: Pola w sekcji Blok zawartości umożliwiają dodawanie zawartości, która będzie podlegać personalizacji i będzie renderowana w określony sposób. Przykładem może być odsyłacz Zrezygnuj z subskrypcji, umieszczony na końcu wiadomości e-mail. Więcej informacji zawiera dokumentacja Adobe Campaign: Dodawanie bloku zawartości.

Etykieta i identyfikator na panelu rozszerzenia Adobe Campaign w programie Dreamweaver odpowiadają etykiecie i identyfikatorowi szablonu w Adobe Campaign.


Uwaga:

Opcje dostępne w sekcji Blok zawartości zmieniają się w zależności od kontekstu (wiadomość e-mail lub strona powitalna).

Praca z programami Adobe Campaign i Dreamweaver

Istnieje kilka sposobów korzystania z integracji programów Dreamweaver i Adobe Campaign.

Edytowanie zawartości Adobe Campaign w programie Dreamweaver

 1. W programie Adobe Campaign utwórz nowy szablon wiadomości e-mail lub otwórz istniejący szablon do edycji.

 2. Aby otworzyć szablon w programie Dreamweaver, kliknij opcję Dreamweaver i potwierdź, że chcesz otworzyć zawartość w tym programie.

  Otwieranie szablonu w programie Dreamweaver
  Otwieranie szablonu w programie Dreamweaver

  Szablon zostanie otwarty w programie Dreamweaver.

 3. W programie Dreamweaver wybierz polecenie Okno > Campaign, aby otworzyć panel rozszerzenia Adobe Campaign.

  Następnie kliknij opcję Użyj zawartości ACS, aby otworzyć szablon Campaign w programie Dreamweaver.

 4. Dodaj odpowiednie pola personalizacyjne oraz bloki zawartości.

  W widoku aktywnym i widoku Projekt dodawane pola personalizacyjne i bloki zawartości są wyświetlane jako żółte pola.

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver
  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver

 5. Dodaj obrazy i inną zawartość multimedialną w programie Dreamweaver, korzystając ze zwykłych procedur. 

  Po zakończeniu wprowadzania zmian w programie Dreamweaver przejdź do Adobe Campaign. Wszystkie zmiany dokonane w programie Dreamweaver zostaną odzwierciedlone w kampanii.

 6. W Adobe Campaign można wprowadzić kolejne zmiany, które zostaną zsynchronizowane z kampanią w programie Dreamweaver.

  Gdy zakończysz wprowadzanie zmian, kliknij opcję Confirm (Potwierdź), a następnie Save (Zapisz) w rozwiązaniu Adobe Campaign. Wszystkie zmiany zostaną zapisane, a synchronizacja z programem Dreamweaver zostanie przerwana.

 7. Gotową kampanię e-mail można następnie przesłać do odbiorców za pomocą programu Adobe Campaign.

Tworzenie zawartości w programie Dreamweaver i przesyłanie jej do Adobe Campaign

Szablon wiadomości e-mail można utworzyć w programie Dreamweaver, korzystając z panelu rozszerzeń Campaign w celu dodania personalizacji i bloków zawartości, a następnie zsynchronizować go z rozwiązaniem Adobe Campaign.

 1. Tworzenie kampanii e-mail w programie Dreamweaver można rozpocząć od jednego z szablonów początkowych. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Szablony początkowe > Szablony wiadomości e-mail. Można również utworzyć szablon od podstaw.

  Szablony początkowe wiadomości e-mail w programie Dreamweaver
  Szablony początkowe wiadomości e-mail w programie Dreamweaver

 2. Edytuj szablon, aby dostosować go do własnych potrzeb.

 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij program Dreamweaver.

 4. Otwórz program Adobe Campaign. Otwórz istniejący szablon wiadomości e-mail w Campaign, a następnie kliknij opcję Dreamweaver.

 5. W programie Dreamweaver otwórz utworzony szablon. Wybierz polecenie Okno > Campaign, aby wyświetlić panel rozszerzenia Adobe Campaign.

  Uwaga:

  Jeśli w programie Dreamweaver nie ma otwartego szablonu, kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj zapisany szablon, aby go otworzyć.

 6. W panelu Campaign kliknij opcję Użyj bieżącej zakładki.

  Panel rozszerzenia Adobe Campaign przed otwarciem kampanii
  Panel rozszerzenia Adobe Campaign przed otwarciem kampanii

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości Adobe Campaign zostaną wyświetlone w panelu rozszerzenia Adobe Campaign.

  Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign
  Bloki w panelu rozszerzenia Adobe Campaign

 7. Dodaj odpowiednie pola personalizacyjne oraz bloki zawartości.

  W widoku aktywnym i widoku Projekt dodawane pola personalizacyjne i bloki zawartości są wyświetlane jako żółte pola.

  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver
  Pola personalizacyjne i bloki zawartości w programie Dreamweaver

  Po zakończeniu wprowadzania zmian w programie Dreamweaver przejdź do Adobe Campaign. Wszystkie zmiany dokonane w programie Dreamweaver zostaną odzwierciedlone w kampanii.

 8. W Adobe Campaign można wprowadzić kolejne zmiany, które zostaną zsynchronizowane z kampanią w programie Dreamweaver.

  Gdy zakończysz wprowadzanie zmian, kliknij opcję Confirm (Potwierdź), a następnie Save (Zapisz) w rozwiązaniu Adobe Campaign. Wszystkie zmiany zostaną zapisane, a synchronizacja z programem Dreamweaver zostanie przerwana.

 9. Gotową kampanię e-mail można następnie przesłać do odbiorców za pomocą programu Adobe Campaign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online