Podręcznik użytkownika Anuluj

Dreamweaver / Popularne pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Dreamweaver

Podstawy

Adobe Dreamweaver to kompleksowy zestaw narzędzi dla projektantów stron internetowych i interfejsów. Jest to rozwiązanie łączące zaawansowane narzędzia do opracowywania szaty projektu, najlepszy w swojej klasie edytor kodu i rozbudowane funkcje zarządzania serwisami. Ta wyjątkowa kombinacja możliwości ułatwia projektowanie i kodowanie serwisów internetowych.

Program Dreamweaver 2017 został przebudowany i uzyskał nowoczesny interfejs oraz szybki i elastyczny mechanizm programowania. Ułatwia to projektantom stron internetowych i programistom interfejsu pisanie kodu oraz zarządzanie serwisami internetowymi, które zachowują doskonały wygląd na każdym ekranie. Wersja Adobe Dreamweaver 2017 zawiera zupełnie nowy mechanizm obsługi kodu, gruntownie odświeżony interfejs użytkownika z możliwością wyboru ciemnych i jasnych motywów kolorów, obsługę nowoczesnych obiegów pracy tworzenia stron WWW, takich jak preprocesory CSS, a także wiele innych funkcji.

Doskonała integracja ze strukturą Bootstrap umożliwia budowanie serwisów reagujących, które dostosowują się i zmieniają rozmiary stosownie do okna przeglądarki, niezależnie od wielkości, rozdzielczości lub orientacji ekranu. Program Dreamweaver jest również ściśle zintegrowany z technologią Adobe CreativeSync, co pozwala na łatwe wykorzystanie zasobów projektowych utworzonych w takich narzędziach, jak Photoshop i Illustrator, a także przeglądanie i wstawianie zdjęć z usługi Adobe Stock.

Ponieważ program Dreamweaver jest częścią platformy Adobe Creative Cloud, użytkownicy mogą korzystać z najnowszych aktualizacji natychmiast po ich opublikowaniu. Więcej informacji na temat oferty Creative Cloud.

Dreamweaver to wyjątkowe narzędzie do tworzenia zawartości stron internetowych, które umożliwia wizualizację serwisu w czasie rzeczywistym podczas opracowywania kodu.

 • Nowy mechanizm obsługi kodu w programie Dreamweaver przyspiesza pracę i zwiększa elastyczność kodowania. Podpowiedzi do kodu ułatwiają nowym użytkownikom naukę języka HTML, CSS oraz innych standardów internetowych. Pomoce wizualne, na przykład automatyczne wcięcia, kolorowanie kodu oraz zmienny rozmiar czcionki, ograniczają występowanie błędów i poprawiają czytelność kodu. 
 • Program Dreamweaver współpracuje z popularnymi preprocesorami CSS (takimi jak SASS, Less i SCSS), zapewniając pełną obsługę kolorowania kodu oraz kompilacji, co oznacza oszczędność czasu i zwiększenie czytelności kodu.
 • Pisząc wiele linii kodu jednocześnie, można szybko wykonywać takie zadania, jak tworzenie punktowanej listy, aktualizowanie serii łańcuchów tekstu oraz wprowadzanie wielu zmian edycyjnych naraz.
 • Funkcja szybkiej edycji umożliwia lokalne modyfikowanie odpowiedniego kodu CSS w pliku HTML, co usprawnia wprowadzanie zmian.
 • Podręczna dokumentacja to funkcja, która oszczędza czas, wyświetlając odpowiednią dokumentację platformy internetowej dla poszczególnych właściwości CSS bezpośrednio w widoku Kod.
 • Wczytywanie i otwieranie plików zostało usprawnione. Praca nad projektami przebiega szybciej dzięki nowej, wydajniejszej i bardziej intuicyjnej przestrzeni roboczej dla programisty.
 • Efekty modyfikacji strony można wyświetlać w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznego odświeżania przeglądarki.
 • Funkcje FTP w programie Dreamweaver umożliwiają publikowanie plików na serwerze WWW.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Nowości.

Zapoznaj się z porównaniem wersji programu Dreamweaver.

Program Dreamweaver można wykorzystywać w połączeniu z innymi narzędziami Creative Cloud, takimi jak Adobe Photoshop, Illustrator, Animate i wieloma innymi rozwiązaniami, budując atrakcyjne graficznie, nowoczesne serwisy WWW. Ponadto integracja z bibliotekami Creative Cloud umożliwia udostępnianie zasobów i współpracę z innymi użytkownikami.

Taką animację można wyeksportować w formacie OAM i zaimportować do programu Dreamweaver. Więcej informacji: Importowanie animowanych kompozycji do programu Dreamweaver.

Tak. Funkcja wskazówek do kodu właściwych dla serwisu w programie Dreamweaver umożliwia wyświetlanie podpowiedzi podczas pracy z kodem Joomla, Drupal, Wordpress i innymi strukturami. Więcej informacji: Podpowiedzi i uzupełnianie kodu.

Pytania techniczne

Więcej informacji zawiera artykuł dotyczący wymagań systemowych.

Dreamweaver 2017 umożliwia otwieranie i edytowanie wielu rodzajów dokumentów. Oto niektóre typy dokumentów, które można otwierać i edytować w programie Dreamweaver:

 • Dokumenty HTML
 • SSI (dołączenia po stronie serwera)
 • Dokumenty JavaScript
 • Pliki PHP
 • Pliki XML
 • Pliki SQL
 • Pliki SVG
 • Pliki JSON
 • Pliki bibliotek (*.lbi)
 • Pliki szablonów (*.dwt)
 • Arkusze stylów (*.css, *.less, *.sass, *.scss)
 • Pliki Active Server Page (ASP) oraz Active Server Plus Page
 • Szablony ColdFusion
 • Pliki manifestu (*.appcache)
 • Pliki konfiguracji katalogu (*.htaccess)
 • Pliki tekstowe (*.txt)

Wszystkie funkcje programu Dreamweaver generują kod HTML5, zgodnie z najnowszymi standardami programowania zawartości stron internetowych. Za pomocą edytora kodu można pisać i edytować kod dostosowany do własnych potrzeb programistycznych.

Tak. Dreamweaver obsługuje strukturę Bootstrap, służącą do tworzenia reagujących serwisów internetowych przeznaczonych przede wszystkim na urządzenia mobilne. Program Dreamweaver udostępnia również inne funkcje tworzenia reagujących serwisów, takie jak wizualne zapytania o media i układy elastycznej siatki.

Tak. Użytkownicy, którzy mają już zainstalowany program Dreamweaver CS6, mogą go nadal używać w niezmienionej formie. Plan subskrypcyjny Creative Cloud uprawnia do pobierania w dowolnej chwili starszych wersji programu Dreamweaver i używania ich jednocześnie z aktualną wersją Dreamweaver.

Bezpłatne wersje próbne

Bezpłatne konto Creative Cloud umożliwia pobranie 7-dniowej wersji próbnej programu Dreamweaver, a także innych aplikacji Creative Cloud. Przejście na plan Wszystkie aplikacje umożliwi pobranie pełnych wersji wszystkich aplikacji Creative Cloud.

Tak. Wersję próbną można przekształcić w plan Wszystkie aplikacje albo Pojedyncza aplikacja Creative Cloud, dokonując zakupu w serwisie Creative Cloud. Po wykupieniu subskrypcji wersja próbna zainstalowana na komputerze automatycznie otrzyma licencję przy następnym uruchomieniu.

Opcje zakupu

Opcje zakupu są szczegółowo opisane na stronie planów usługi Creative Cloud. Możesz również przejrzeć korzyści, jakie daje zakup planu Wszystkie aplikacje Creative Cloud.

Korzystanie z programu Dreamweaver

Na stronie materiałów do nauki i pomocy technicznej programu Dreamweaver są dostępne wszystkie pomoce ułatwiające rozpoczęcie pracy. Obejmuje to filmy, samouczki krok po kroku, kompleksową pomoc techniczną firmy Adobe dotyczącą produktu oraz odsyłacze do społeczności doświadczonych użytkowników.

Podręcznik programu Dreamweaver w formacie PDF jest dostępny na stronie pomocy do programu Dreamweaver.

Odwiedź fora programu Dreamweaver, aby podzielić się opinią lub uzyskać odpowiedzi na pytania.

Korzystając z tego formularza, można zaproponować nową funkcję lub zmianę istniejących rozwiązań. Odsyłacz ten można również otworzyć bezpośrednio z menu Pomoc w programie Dreamweaver (Pomoc > Zgłoś błąd / prośbę o nową funkcję).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?