Informacje o wstawianiu pełnej zawartości dokumentu Microsoft Word lub Excel na nową lub istniejącą stronę WWW w programie Dreamweaver.

Na nową lub istniejącą stronę WWW można wstawić całą zawartość dokumentu programu Microsoft Word lub Excel. Gdy przeciągnie się dokument Word lub Excel na stronę, program Dreamweaver odbiera przekonwertowany kod HTML i dodaje go do strony WWW. Rozmiar pliku po odebraniu przez program Dreamweaver przekonwertowanego kodu HTML nie może przekraczać 300 K.

Zamiast przeciągać całą zawartość pliku, można również wkleić fragmenty dokumentu programu Word, zachowując ich formatowanie.

Uwaga:

Treść tego artykułu dotyczy tylko wersji Dreamweaver CC 2015 i wcześniejszych. 

Jeżeli używasz pakietu Microsoft Office 97, to nie możesz importować zawartości dokumentów Worda ani Excela. Zamiast tego musisz wstawić łącze do takiego dokumentu.

 1. Otwórz stronę WWW, na którą chcesz wstawić dokument Worda lub Excela.
 2. W widoku Projekt przeciągnij plik z jego bieżącego położenia na stronę, na której ma się pojawić jego zawartość.

  Uwaga:

  W wersji Dreamweaver 2015.x i wcześniejszych można również wybrać polecenie Plik > Importuj > Dokument programu Word albo Plik > Importuj > Dokument programu Excel.

 3. W oknie dialogowym Wstaw dokument wybierz jedną z opcji formatowania:

  Przeciąganie dokumentu programu Word lub Excel do programu Dreamweaver
  Przeciąganie dokumentu programu Word lub Excel do programu Dreamweaver
  • Tylko tekst: Wstawiany jest niesformatowany tekst. Jeżeli oryginalny tekst był formatowany, to wszystkie atrybuty formatowania zostaną usunięte.
  • Tekst i struktura: Program wstawia tekst, zachowując strukturę, ale bez podstawowych atrybutów formatowania. Można na przykład wkleić tekst, zachowując strukturę akapitów, list i tabel, ale nie zachowując atrybutów pogrubienia, kursywy i innego formatowania.
  • Tekst i struktura plus podstawowe formatowanie: Umożliwia wstawienie zarówno struktury, jak tekstu z prostym formatowaniem HTML, na przykład akapitami, tabelami i atrybutami tekstu, takimi jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie.
  • Tekst i struktura plus pełne formatowanie: Umożliwia wstawienie tekstu, który zachowuje pełną strukturę, formatowanie HTML i style CSS.
  • Oczyść odstępy między akapitami utworzone przez program Word: Za pomocą tej opcji można wyeliminować nadmierne odstępy między akapitami, widoczne po wklejeniu tekstu z użyciem opcji „Tekst i struktura” lub „Podstawowe formatowanie”.

  Zawartość dokumentu programu Word lub Excel zostanie wstawiona na stronę WWW.