W tym artykule podano listę aktualizacji udostępnionych do zainstalowania z poziomu programu Dreamweaver. Informacje o aktualizacjach w aplikacji oraz włączaniu automatycznego lub ręcznego trybu aktualizowania zawiera artykuł Instalowanie aktualizacji w aplikacji.

Aktualizacje w aplikacji

Aktualizacja struktury Bootstrap — sierpień 2016 r.

Aktualizuje strukturę Bootstrap używaną w programie Dreamweaver do wersji 3.3.7. 

Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.7 (w trybie ręcznym)
Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.7 (w trybie ręcznym)

W wyniku zainstalowania tej aktualizacji następujące pliki, składniki i szablony będą mieć wersję 3.3.7:

  • pliki CSS i JavaScript w tworzonych dokumentach Bootstrap,
  • wstawiane składniki Bootstrap,
  • szablony początkowe Bootstrap.

Więcej informacji o zawartości tej aktualizacji Bootstrap można znaleźć na blogu Bootstrap.

Uwaga:

Ta aktualizacja Bootstrap jest przeznaczona tylko dla użytkowników programu Dreamweaver CC 2015 (wersje 16.1.0, 16.1.2 i 16.1.3).

Aktualizacja struktury Bootstrap — grudzień 2015 r.

Aktualizuje strukturę Bootstrap używaną w programie Dreamweaver do wersji 3.3.6. 

Aktualizacja Bootstrap 3.3.6
Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.6 (w trybie ręcznym)

Zmiany wprowadzane po zastosowaniu tej aktualizacji:

  • Podczas tworzenia dokumentów Bootstrap pliki CSS/JS będą miały wersję 3.3.6.
  • Wstawiane składniki Bootstrap będą miały wersję 3.3.6.

Uwaga: Szablony początkowe nie podlegają aktualizacji i pozostaną w wersji 3.3.5.