Podręcznik użytkownika Anuluj

Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o instalowaniu aktualizacji w aplikacji wydanych do programu Dreamweaver i korzyściach, jakie można z nich czerpać.

Instalowanie aktualizacji w aplikacji

Adobe udostępnia aktualizacje w trybie ciągłym, aby program Dreamweaver zawsze obsługiwał najnowsze technologie. Są to np. aktualizacje bibliotek Bootstrap i szablonów początkowych.

Aktualizacje w aplikacji można pobierać i instalować automatycznie lub ręcznie. W oknie dialogowym preferencji programu Dreamweaver można określić tryb aktualizacji w aplikacji, włączyć je albo wyłączyć.

Aktualizacje w aplikacji są instalowane w następujących lokalizacjach:

 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC 2015\en_US\Configuration\Updates\
 • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/en_US/Configuration/Updates/

Aktualizacja automatyczna

Jeśli zostanie wybrana opcja aktualizacji automatycznej, pobieranie i instalowanie aktualizacji w aplikacji przebiega w sposób niewidoczny dla użytkownika. Gdy aktualizacja stanie się dostępna, jest pobierana automatycznie. Użytkownik zostanie powiadomiony o statusie instalacji przy następnym uruchamianiu programu Dreamweaver.

Uwaga:

Powyższa ilustracja stanowi tylko przykład, prezentujący instalowanie aktualizacji w aplikacji, gdy stanie się ona dostępna.

Powiadomienia o pomyślnym zainstalowaniu albo błędzie są automatycznie wyłączane po kilku sekundach. Jeśli chcesz się upewnić, że instalacja przebiegła pomyślnie, sprawdź numer bieżącej wersji podawany w oknie preferencji Aktualizacje w aplikacji (Edycja > Preferencje (Win); Dreamweaver > Preferencje (Mac)).

Aktualizacja ręczna

Jeśli została wybrana opcja aktualizacji ręcznej, program Dreamweaver powiadomi użytkownika o dostępności nowej aktualizacji. Można wówczas pobrać i zainstalować taką aktualizację od razu, albo odłożyć ten proces na później.

Uwaga:

Powyższa ilustracja stanowi tylko przykład, prezentujący aktualizację w aplikacji, gdy stanie się ona dostępna.

Kliknięcie przycisku Aktualizuj powoduje tylko pobranie aktualizacji. Zostanie ona zainstalowana i będzie dostępna do użycia dopiero po ponownym uruchomieniu programu Dreamweaver.

Powiadomienia o pomyślnym zainstalowaniu albo błędzie są automatycznie wyłączane po kilku sekundach. Jeśli chcesz się upewnić, że instalacja przebiegła pomyślnie, sprawdź numer bieżącej wersji podawany w oknie preferencji Aktualizacje w aplikacji (Edycja > Preferencje (Win); Dreamweaver > Preferencje (Mac)).

Określanie preferencji

W preferencjach programu Dreamweaver można określić sposób pobierania i instalowania aktualizacji w aplikacji: automatycznie albo ręcznie. Można również wyłączyć funkcję aktualizacji w aplikacji.

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Z listy Kategoria wybierz opcję Aktualizacje w aplikacji.

 3. Kliknij odpowiednią opcję:

  • Ręcznie
  • Automatycznie
  • Wyłącz
  Preferencje aktualizacji w aplikacji
  Preferencje aktualizacji w aplikacji

Wycofywanie aktualizacji w aplikacji

Nie można wycofywać tylko wybranych aktualizacji w aplikacji. Oznacza to, że jeśli zostały zainstalowane cztery aktualizacje, po wybraniu opcji wycofywania zostaną odinstalowane wszystkie cztery.

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Z listy Kategoria wybierz opcję Aktualizacje w aplikacji.

 3. Kliknij przycisk Wycofaj.

 4. Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Zastosuj.

 5. Uruchom ponownie program Dreamweaver.

Lista aktualizacji w aplikacji

Aktualizacja struktury Bootstrap — sierpień 2016 r.

Aktualizuje strukturę Bootstrap używaną w programie Dreamweaver do wersji 3.3.7. 

Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.7 (w trybie ręcznym)
Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.7 (w trybie ręcznym)

W wyniku zainstalowania tej aktualizacji następujące pliki, składniki i szablony będą mieć wersję 3.3.7:

 • pliki CSS i JavaScript w tworzonych dokumentach Bootstrap,
 • wstawiane składniki Bootstrap,
 • szablony początkowe Bootstrap.

Więcej informacji o zawartości tej aktualizacji Bootstrap można znaleźć na blogu Bootstrap.

Uwaga:

Ta aktualizacja Bootstrap jest przeznaczona tylko dla użytkowników programu Dreamweaver 2015 (wersje 16.1.0, 16.1.2 i 16.1.3).

Aktualizacja struktury Bootstrap — grudzień 2015 r.

Aktualizuje strukturę Bootstrap używaną w programie Dreamweaver do wersji 3.3.6. 

Aktualizacja Bootstrap 3.3.6
Powiadomienie o aktualizacji Bootstrap 3.3.6 (w trybie ręcznym)

Zmiany wprowadzane po zastosowaniu tej aktualizacji:

 • Podczas tworzenia dokumentów Bootstrap pliki CSS/JS będą miały wersję 3.3.6.
 • Wstawiane składniki Bootstrap będą miały wersję 3.3.6.

Uwaga: Szablony początkowe nie podlegają aktualizacji i pozostaną w wersji 3.3.5.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?