Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie zapytań o media

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Zapytania o media umożliwiają wybranie plików CSS odpowiednich do zgłaszanej specyfikacji urządzenia (jest tzw. projekt reagujący). Przeglądarka na urządzeniu analizuje zapytanie o media, a następnie wyświetla stronę WWW, używając pliku CSS odpowiedniego do danego nośnika.

Na przykład podane poniżej zapytanie o media określa, że w przypadku urządzeń o szerokości ekranu 300-320 pikseli należy użyć pliku phone.css.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Obszerne wprowadzenie do tematyki zapytań o media zawiera artykuł Dona Bootha w serwisie Adobe Developer Center: www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_pl.

Więcej informacji na temat zapytań o media zawiera strona organizacji W3C: www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.

Tworzenie zapytania o media

W programie Dreamweaver można tworzyć plik zapytań o media obowiązujący w całym serwisie albo zapytanie o media obowiązujące tylko w określonym dokumencie.

Plik zapytań o media dla całego serwisu

Określa ustawienia wyświetlania dotyczące wszystkich stron serwisu, które zawierają łącze do tego pliku.

Plik zapytań o media obowiązujący w odniesieniu do całego serwisu stanowi centralne repozytorium zapytań o media. Na tych stronach serwisu, które muszą używać zapytań o media w celu wyświetlenia zawartości, należy dodać łącza prowadzące do pliku zawierającego zapytania.

Zapytanie o media obowiązujące w konkretnym dokumencie

Zapytanie o media jest wstawiane bezpośrednio do dokumentu. Strona będzie wyświetlana zgodnie z wynikami wstawionego zapytania o media.

 1. Utwórz nową stronę WWW.

 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Zapytania o media.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć plik zapytań o media dla całego serwisu, wybierz opcję Plik zapytań o media dla całego serwisu.

  • Aby utworzyć plik zapytań o media dla konkretnego dokumentu, wybierz opcję Ten dokument.

 4. W przypadku zapytania o media obowiązującego w całym serwisie wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Określ.

  2. Wybierz opcję Utwórz nowy plik.

  3. Podaj nazwę pliku i kliknij przycisk OK.

 5. Niektóre urządzenia mogą nie zgłaszać rzeczywistej szerokości. Aby wymusić zgłaszanie rzeczywistej szerokości, upewnij się, że zaznaczona została opcja Wymuszaj zgłaszanie rzeczywistej szerokości przez urządzenia.

  Po wybraniu tej opcji do pliku zostanie wstawiony następujący kod.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę „+”, aby zdefiniować właściwości pliku zapytania o media.

  • Jeśli chcesz wykorzystać standardowe ustawienia, kliknij opcję Domyślne ustawienia predefiniowane.

 7. Zaznacz wiersze tabeli i edytuj ich właściwości, korzystając z opcji w sekcji Właściwości.

  Opis

  Opis urządzenia, dla którego należy używać danego pliku CSS. Może to być np. telefon, telewizor, tablet itp.

  Min. szerokość / Maks. szerokość

  Plik CSS będzie używany na urządzeniach, które zgłoszą szerokość mieszczącą się w tym zakresie.

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz jawnie definiować zakresu urządzeń, pozostaw puste pole Min. szerokość albo Maks. szerokość. Często np. pozostawia się puste pole Min. szerokość, aby zdefiniować styl dla telefonów z ekranami nieprzekraczającymi szerokości 320 pikseli.

  Plik CSS

  Wybierz opcję Użyj istniejącego pliku. Odszukaj plik CSS przeznaczony dla danego urządzenia.

  Jeśli chcesz wybrać plik CSS, który nie został jeszcze utworzony, użyj opcji Utwórz nowy plik. Wpisz nazwę pliku CSS. Plik zostanie utworzony po naciśnięciu przycisku OK.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W przypadku zapytania o media dla całego serwisu tworzony jest nowy plik. Zapisz ten plik.

(Zapytanie o media dla całego serwisu) W przypadku istniejących stron należy pamiętać o dołączeniu pliku zapytań o media w sekcji <head> każdej ze stron.

Przykład odsyłacza do pliku z zapytaniami o media. „Mediaquery_adobedotcom.css” to plik zapytań o media obowiązujący dla całego serwisu www.adobe.com/pl:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Używanie istniejącego pliku zapytań o media

 1. Utwórz stronę WWW lub otwórz istniejącą stronę z serwisu.

 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Zapytania o media.

 3. Wybierz opcję Plik zapytań o media dla całego serwisu.

 4. Kliknij przycisk Określ.

 5. Jeśli plik CSS z zapytaniem o media został już utworzony, wybierz opcję Użyj istniejącego pliku.

 6. Kliknij ikonę przeglądania, aby znaleźć i wybrać odpowiedni plik. Kliknij przycisk OK.

 7. Wybierz opcję Plik zapytań o media dla całego serwisu.

 8. Aby wymusić zgłaszanie rzeczywistej szerokości, upewnij się, że zaznaczona została opcja Wymuszaj zgłaszanie rzeczywistej szerokości przez urządzenia. Po wybraniu tej opcji do pliku zostanie wstawiony następujący kod.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Kliknij przycisk OK.

Wybieranie innego pliku zapytań o media dla całego serwisu

Poniższa procedura umożliwia zmianę pliku zapytań o media dla całego serwisu, ustawionego w oknie dialogowym Zapytania o media.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj serwisami wybierz odpowiedni serwis.

 3. Kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja serwisu.

 4. W sekcji Ustawienia zaawansowane w panelu po lewej stronie wybierz opcję Informacje lokalne.

 5. W panelu po prawej stronie, w sekcji Plik zapytań o media dla całego serwisu, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik CSS z zapytaniami.

  Uwaga:

  Zmiana pliku zapytań o media dla całego serwisu nie wpływa na dokumenty, w których umieszczono odsyłacze do innych lub starszych plików zapytań dla całego serwisu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie stron WWW zgodnie z wynikami zapytania o media

Wymiary określone w zapytaniu o media będą wyświetlane w opcjach przycisku/rozmiaru okna w trybie wieloekranowym. Po wybraniu rozmiaru z menu widoczne staną się następujące zmiany:

 • Wielkość widoku ulegnie zmianie zgodnie z wybranymi wymiarami. Rozmiar ramki dokumentu nie ulegnie zmianie.

 • Do wyświetlenia strony użyty zostanie plik CSS określony w zapytaniu o media.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto