Informacje o tworzeniu zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver w celu sterowania zawartością na stronach, które mają wspólne elementy projektu.

Zagnieżdżony szablon to jest szablon, którego projekt i regiony edytowalne są oparte na innym szablonie. Zagnieżdżone szablony są użyteczne do sterowania treścią na stronach serwisu, które mają wiele wspólnych elementów projektowych i niewielkie zmiany pomiędzy stronami. Na przykład szablon bazowy może zawierać więcej obszarów projektowych i mieć szerokie zastosowanie dla wielu osób współpracujących przy tworzeniu serwisu, podczas gdy zagnieżdżony szablon może lepiej definiować edytowalne regionu dla określonego obszaru serwisu.

Edytowalne regiony szablonu bazowego przechodzą do szablonu zagnieżdżonego i pozostają edytowalne w stronach utworzonych z szablonów zagnieżdżonych chyba że nowe regiony szablonów zostaną do nich wstawione.

Zmiany w szablonach bazowych są automatycznie uaktualnienia w szablonach na ich opartych, podobnie jak we wszystkich dokumentach, które powstały na bazie szablonu bazowego i szablonów zagnieżdżonych.

W następującym przykładzie szablon trioHome zawiera trzy edytowalne regiony, które nazywają się Body, Nav BarFooter:

Szablon z trzema edytowalnymi regionami
Szablon z trzema edytowalnymi regionami

Aby utworzyć zagnieżdżony szablon, utworzono nowy dokument oparty na tym szablonie i zapisano go jako szablon pod nazwą TrioNested. W zagnieżdżonym szablonie dodano dwa regiony edytowalne do edytowalnego regionu o nazwie Body.

Szablon zagnieżdżony
Szablon zagnieżdżony

Kiedy dodaje się nowy region edytowalny w regionie edytowalnym dziedziczonym przez zagnieżdżony szablon, kolor podświetlenia regionu edytowalnego zmienia się na pomarańczowy. Treść, która zostanie dodane poza regionem edytowalnym, np. grafika w sekcji editableColumn, nie będzie już dostępna do edycji w dokumentach powstałych na bazie zagnieżdżonego szablonu. Obszary edytowalne podświetlone na niebieskie, niezależnie od tego czy dołączone do szablonu zagnieżdżonego czy też pochodzące z szablonu bazowego, pozostają edytowalne w dokumentach powstałych na bazie zagnieżdżonego szablonu. Regiony szablonów, które nie zawierają regionów edytowalnych, przechodzą do dokumentów opartych na szablonie jako regiony edytowalne.

Tworzenie zagnieżdżonego szablonu

Zagnieżdżone szablony pozwalają na utworzenie wariacji szablonu bazowego. Można zagnieżdżać wiele szablonów, aby definiować coraz bardziej skomplikowane projekty.

Domyślnie wszystkie edytowalne regiony z szablonu bazowego przechodzą przez zagnieżdżony szablon do dokumentu opartego na szablonie zagnieżdżonym. Oznacza to, że jeżeli w szablonie bazowym zostanie utworzony region edytowalny, a następnie utworzy się zagnieżdżony szablon, to taki region edytowalny będzie widoczny w dokumentach opartych na zagnieżdżonym szablonie (pod warunkiem, że w tym zagnieżdżonym szablonie nie zostanie wstawiony żaden nowy region szablonu).

Uwaga:

W edytowalnym szablonie można wstawić znaczniki szablonowe powodujące, że region ten nie będzie dziedziczony jako edytowalny w dokumentach opartych na szablonie zagnieżdżonym. Takie regiony mają pomarańczowe krawędzie zamiast niebieskich.

 1. Utwórz dokument oparty na szablonie, na podstawie którego chcesz utworzyć szablon zagnieżdżony. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do panelu Zasoby kliknij przycisk Szablony w okienku po lewej stronie. W okienku na dole wybierz opcję Nowy szablon.

  • Wybierz polecenie Plik > Nowy. W oknie dialogowym Nowy dokument wybierz kategorię Strona z szablonu. Następnie wybierz serwis zawierający szablon, którego chcesz użyć. Na liście Szablony dwukrotnie kliknij odpowiedni szablon, aby utworzyć nowy dokument.

 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz opcję Pliki szablonów z rozwijanej listy Zapisz jako.

 3. Wprowadź nazwę w polu Zapisz jako i kliknij przycisk OK, aby zapisać nowy dokument jako zagnieżdżony szablon.

Blokada dziedziczenia regionu edytowalnego w szablonie zagnieżdżonym

W szablonach zagnieżdżonych odziedziczone edytowalne regiony mają niebieskie krawędzie. W edytowalnym szablonie można wstawić znaczniki szablonowe powodujące, że region ten nie będzie dziedziczony jako edytowalny w dokumentach opartych na szablonie zagnieżdżonym. Takie regiony mają pomarańczowe krawędzie zamiast niebieskich.

 1. W widoku Kod odszukaj zagnieżdżony region, którego dziedziczenie chcesz zablokować.

  Edytowalne regiony są definiowane przez szablonowe znaczniki komentarza.

 2. Dodaj do kodu regionu edytowalnego następujący fragment kodu:
  @@(" ")@@

  Kod tego szablonu można umieścić w dowolnym miejscu, pomiędzy znacznikami <!-- InstanceBeginEditable --><!-- InstanceEndEditable --> , otaczającymi region edytowalny. Na przykład:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online