Informacje o podstawowej strukturze oraz metodach projektowania układu stron i zawartości z użyciem stylów CSS w programie Dreamweaver.

Informacje o układzie strony opartych na stylach CSS

Układ strony oparty na stylach CSS to układ wykorzystujący do organizowania zawartości na stronie WWW style CSS, a nie tradycyjne tabele czy też ramki HTML. Podstawowym elementem konstrukcyjnym układu CSS jest znacznik DIV. Jest to znacznik HTML, który najczęściej służy jako kontener tekstu, obrazów czy innych elementów strony. Tworząc układ CSS, wstawia się na stronie znaczniki DIV, wprowadza do nich zawartość i rozmieszcza je w różnych miejscach. W przeciwieństwie to komórek, które muszą znajdować się w siatce wytyczonej przez wiersze i kolumny tabeli, znaczniki DIV mogą pojawić się w dowolnym miejscu na stronie. Znaczniki DIV mogą być pozycjonowane bezwzględnie (przez podanie współrzędnych X i Y) albo względnie (przez podanie ich nowego położenia względem położenia obecnego). Inna metoda modyfikowania pozycji znaczników DIV polega na określaniu właściwości „float” oraz definiowaniu odstępów wewnętrznych i marginesów. Jest to metoda preferowana według obecnych standardów internetowych.

Informacje o strukturze układu strony CSS

Zanim przejdziesz do dalszych części tej sekcji, warto poznać podstawowe pojęcia związane ze stylami CSS.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym układu CSS jest znacznik DIV. Jest to znacznik HTML, który najczęściej służy jako kontener tekstu, obrazów czy innych elementów strony. Poniższy przykład przedstawia stronę HTML, która zawiera trzy oddzielne znaczniki DIV: jeden duży znacznik „kontener”, w którym znajdują się dwa kolejne: znacznik dla paska bocznego oraz znacznik dla głównej treści.

Struktura układu strony CSS
A. Znacznik DIV służący jako kontener B. Znacznik DIV dla paska bocznego C. Znacznik DIV dla głównej treści 

Poniżej przedstawiono kod HTML dla wszystkich trzech znaczników DIV:

<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
<!--sidebar div tag--> 
    <div id="sidebar"> 
    <h3>Sidebar Content</h3> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
    <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo  porttitor, felis.</p> 
      </div> 
     
<!--mainContent div tag--> 
    <div id="mainContent"> 
    <h1> Main Content </h1> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam,  justo convallis luctus rutrum.</p> 
    <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean  sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
    <h2>H2 level heading </h2> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam,  justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam  ante ac quam.</p> 
    </div> 
</div>

W powyższym przykładzie do znaczników DIV nie przypisano żadnego stylu. Skoro nie zdefiniowano żadnych reguł CSS, każdy znacznik DIV wraz ze swoją zawartością znajduje się na domyślnym miejscu na stronie. Jeżeli jednak każdy znacznik DIV będzie miał niepowtarzalny identyfikator (tak jak w przykładzie powyżej), to można użyć tych identyfikatorów do stworzenia reguł CSS. Zastosowanie reguł CSS pozwoli zaś zmienić styl i położenie znaczników DIV.

Poniższa reguła CSS, która może znajdować się w sekcji nagłówka dokumentu albo w zewnętrznym pliku CSS, tworzy styl dla pierwszego znacznika DIV na stronie, czyli „kontenera”:

#container { 
    width: 780px; 
    background: #FFFFFF; 
    margin: 0 auto; 
    border: 1px solid #000000; 
    text-align: left; 
}

Reguła #container definiuje styl tego znacznika DIV następująco: szerokość 780 pikseli, białe tło, bez marginesu (z lewej strony), jednolita, czarna, 1-pikselowa krawędź oraz tekst wyrównany do lewej. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV służącego za kontener są następujące:

Struktura układu strony CSS
Znacznik DIV służący za kontener, 780 pikseli, bez marginesu

A. Tekst wyrównany do lewej B. Białe tło C. 1-pikselowa, jednolita czarna krawędź 

Kolejna reguła CSS tworzy styl dla znacznika DIV paska bocznego:

#sidebar { 
    float: left; 
    width: 200px; 
    background: #EBEBEB; 
    padding: 15px 10px 15px 20px; 
}

Reguła #sidebar definiuje następujący styl dla znacznika DIV określającego pasek boczny: szerokość 200 pikseli, szare tło, odstęp od krawędzi na górze i na dole równy 15 pikseli, odstęp od prawej krawędzi równy 10 pikseli, odstęp od lewej krawędzi równy 20 pikseli. (Domyślna kolejność dopełnień to góra-prawo-dół-lewo). Ponadto reguła ta określa pozycjonowanie znacznika DIV dla paska bocznego, wprowadzając właściwość opływu z lewej — „float: left”. Ta właściwość odsuwa znacznik DIV paska bocznego na lewą stronę znacznika DIV kontenera. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV paska bocznego są następujące:

Znacznik DIV paska bocznego, opływ z lewej
Znacznik DIV paska bocznego, opływ z lewej

A. Szerokość 200 pikseli B. Odstęp od górnej i dolne krawędzi 15 pikseli 

Ostatnim elementem układu jest reguła CSS dotycząca znacznika DIV głównego kontenera:

#mainContent { 
    margin: 0 0 0 250px; 
    padding: 0 20px 20px 20px; 
}

Reguła #mainContent definiuje dla znacznika DIV głównej treści lewy margines równy 250 pikseli. Oznacza to, że między lewą stroną znacznika DIV kontenera a lewą stroną znacznika DIV głównej treści ma się pojawić 250 pikseli odstępu. Ponadto reguła CSS definiuje 20 pikseli odstępu po prawej, dolnej i lewej stronie znacznika DIV głównej zawartości. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV głównej treści są następujące:

Cały kod daje następujący efekt:

Znacznik DIV głównej treści, lewy margines 250 pikseli
Znacznik DIV głównej treści, lewy margines 250 pikseli

A. odstęp od lewej krawędzi 20 pikseli B. odstęp od prawej krawędzi 20 pikseli C. odstęp od dolnej krawędzi 20 pikseli 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<style type="text/css"> 
#container { 
    width: 780px; 
    background: #FFFFFF; 
    margin: 0 auto; 
    border: 1px solid #000000; 
    text-align: left; 
} 
#sidebar { 
    float: left; 
    width: 200px; 
    background: #EBEBEB; 
    padding: 15px 10px 15px 20px; 
} 
#mainContent { 
    margin: 0 0 0 250px; 
    padding: 0 20px 20px 20px; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
    <!--sidebar div tag--> 
    <div id="sidebar"> 
    <h3>Sidebar Content</h3> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
    <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo  porttitor, felis.</p> 
      </div> 
     <!--mainContent div tag--> 
    <div id="mainContent"> 
    <h1> Main Content </h1> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam,  justo convallis luctus rutrum.</p> 
    <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean  sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
    <h2>H2 level heading </h2> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam,  justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam  ante ac quam.</p> 
    </div> 
</div> 
</body>

Uwaga:

Przedstawiony powyżej przykładowy kod jest uproszczoną wersją kodu tworzącego dwukolumnowy układ ze stałym paskiem bocznym po lewej stronie, który pojawia się podczas tworzenia nowego dokumentu na podstawie gotowych układów programu Dreamweaver.

Tworzenie strony z układem CSS

Tworząc nową stronę w programie Dreamweaver można utworzyć taką, która już zawiera układ CSS. Program Dreamweaver zawiera 16 gotowych układów CSS. Można również tworzyć własne układy CSS i dodawać je do folderu konfiguracyjnego, co spowoduje, że będą pojawiać się jako układy do wyboru w oknie dialogowym Nowy dokument.

Tworzenie strony z układem CSS

  1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.
  2. W oknie dialogowym Nowy dokument wybierz kategorię Pusta strona. (Jest to wybór domyślny).
  3. W sekcji Typ strony wybierz, jaki rodzaj strony chcesz utworzyć.

    Uwaga:

    Aby skorzystać z układu CSS, musisz wybrać typ strony HTML. Możesz wybrać na przykład opcję HTML, ColdFusion®, PHP itd. Nie można natomiast utworzyć strony typu ActionScript™, CSS, Pozycja biblioteki, JavaScript, XML, XSLT albo Składnik ColdFusion z układem CSS. Również typy stron z kategorii Inne w oknie dialogowym Nowy dokument nie mogą zawierać układów CSS.

  4. W sekcji Układ wybierz układ CSS, którego chcesz użyć. Do wyboru jest 16 różnych układów. Okno Podgląd pokazuje zaznaczony układ i podaje jego krótki opis.

    Gotowe układy CSS zawierają następujące rodzaje kolumn:

    Stałe

    Szerokość kolumn jest określona w pikselach. Kolumna nie zmienia rozmiaru zgodnie z rozmiarem przeglądarki albo ustawieniami tekstowymi użytkownika serwisu.

    Płynne

    Szerokość kolumn jest określona jako wartość procentowa szerokości okna przeglądarki. Ten układ dostosowuje się do zmian szerokości okna przeglądarki, dokonywanych przez użytkownika, ale nie zmienia się wraz ze zmianą ustawień tekstu.

  5. Wybierz typ dokumentu z wyskakującego menu DocType.
  6. Z wyskakującego menu „Układ CSS w” wybierz położenie kodu CSS układu.

    Dodaj do nagłówka

    Dodaje kod CSS układu do nagłówka tworzonej strony.

    Utwórz nowy plik

    Dodaje kod CSS układu do nowego, zewnętrznego arkusza stylów CSS i dołącza ten nowy arkusz do tworzonej strony.

    Połącz z istniejącym plikiem

    Umożliwia wskazanie istniejącego pliku CSS, który zawiera już reguły CSS niezbędne dla układu. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz użyć tego samego układu CSS (którego reguły znajdują się w pojedynczym pliku) w wielu dokumentach.

  7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Dodaj do nagłówka, co jest opcją domyślną, kliknij przycisk Utwórz.
    • Jeśli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Utwórz nowy plik, kliknij opcję Utwórz, a potem podaj nazwę nowego, zewnętrznego pliku w oknie dialogowym Zapisz plik arkusza stylów jako.
    • Jeżeli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Połącz z istniejącym plikiem, dodaj ten zewnętrzny plik do pola tekstowego Dołącz plik CSS, klikając ikonę Dodaj arkusz stylów, wypełniając okno dialogowe Dołącz zewnętrzny arkusz stylów i klikając przycisk OK. Gdy skończysz, kliknij opcję Utwórz w oknie dialogowym Nowy dokument.

    Uwaga:

    Jeżeli wybierzesz opcję Połącz z istniejącym plikiem, to wskazany plik musi już zawierać reguły CSS.

    Gdy umieszczasz kod CSS układu w nowym pliku lub łączysz z istniejącym, program Dreamweaver automatycznie łączy ten plik z tworzoną stroną HTML.

    Uwaga:

    Komentarze warunkowe IE, które ułatwiają obejście problemów z interpretacją stylów CSS w programie Internet Explorer, pozostaną osadzone w nagłówku nowego dokumentu z układem CSS nawet wtedy, gdy jako położenie kodu CSS wybierze się nowy plik zewnętrzny albo istniejący plik zewnętrzny.

  8. (Opcjonalnie) Podczas tworzenia strony możesz również dołączyć do niej arkusze stylów CSS niezwiązane z kodem CSS samego układu. W tym celu kliknij ikonę Dołącz arkusz stylów nad panelem Dołącz plik CSS i wybierz arkusz stylów CSS.

    Szczegółowe omówienie tego procesu można znaleźć w artykule Davida Powersa Automatyczne dołączanie arkusza stylów do nowych dokumentów.

Dodawanie własnych układów CSS do listy wyborów

  1. Utwórz stronę HTML, zawierającą układ CSS, który chcesz dodać do listy wyborów w oknie dialogowym Nowy dokument. Kod CSS tego układu musi się znajdować w nagłówku strony HTML.

    Uwaga:

    Aby własny układ CSS był zgodny z innymi układami, dołączonymi do programu Dreamweaver, musisz zapisać plik HTML z rozszerzeniem .htm.

  2. Dodaj tę stronę HTML do folderu Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts.
  3. (Opcjonalnie) Dodaj obraz podglądu układu (np. plik .gif albo .png) do folderu Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts. Domyślne obrazy, dołączone do programu Dreamweaver, są w formacie PNG i mają szerokość 227 pikseli, a wysokość 193 piksele.

    Uwaga:

    Nadaj obrazowi podglądu taką samą nazwę pliku, jak stronie HTML, co pozwoli uniknąć pomyłek. Np. jeżeli plik HTML ma nazwę mojUklad.htm, to obraz z podglądem nazwij mojUklad.png.

  4. (Opcjonalnie) Utwórz plik uwag dotyczących niestandardowego układu. W tym celu otwórz folder Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts\_notes, skopiuj jeden z istniejących plików uwag i wklej go w tym samym folderze. Zmień nazwę skopiowanego pliku na nazwę niestandardowego układu. Możesz np. skopiować plik oneColElsCtr.htm i zmienić nazwę jego kopii na mojUklad.htm.mno.
  5. (Opcjonalnie) Po utworzeniu pliku notatek dla własnego układu możesz otworzyć ten plik i podać w nim nazwę i opis układu oraz wskazać obraz podglądu.