Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o podstawowej strukturze oraz metodach projektowania układu stron i zawartości z użyciem stylów CSS w programie Dreamweaver.

Informacje o układzie strony opartych na stylach CSS

Układ strony oparty na stylach CSS to układ wykorzystujący do organizowania zawartości na stronie WWW style CSS, a nie tradycyjne tabele czy też ramki HTML. Podstawowym elementem konstrukcyjnym układu CSS jest znacznik DIV. Jest to znacznik HTML, który najczęściej służy jako kontener tekstu, obrazów czy innych elementów strony. Tworząc układ CSS, wstawia się na stronie znaczniki DIV, wprowadza do nich zawartość i rozmieszcza je w różnych miejscach. W przeciwieństwie to komórek, które muszą znajdować się w siatce wytyczonej przez wiersze i kolumny tabeli, znaczniki DIV mogą pojawić się w dowolnym miejscu na stronie. Znaczniki DIV mogą być pozycjonowane bezwzględnie (przez podanie współrzędnych X i Y) albo względnie (przez podanie ich nowego położenia względem położenia obecnego). Inna metoda modyfikowania pozycji znaczników DIV polega na określaniu właściwości „float” oraz definiowaniu odstępów wewnętrznych i marginesów. Jest to metoda preferowana według obecnych standardów internetowych.

Informacje o strukturze układu strony CSS

Zanim przejdziesz do dalszych części tej sekcji, warto poznać podstawowe pojęcia związane ze stylami CSS.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym układu CSS jest znacznik DIV. Jest to znacznik HTML, który najczęściej służy jako kontener tekstu, obrazów czy innych elementów strony. Poniższy przykład przedstawia stronę HTML, która zawiera trzy oddzielne znaczniki DIV: jeden duży znacznik „kontener”, w którym znajdują się dwa kolejne: znacznik dla paska bocznego oraz znacznik dla głównej treści.

A. Znacznik DIV służący jako kontener B. Znacznik DIV dla paska bocznego C. Znacznik DIV dla głównej treści 

Poniżej przedstawiono kod HTML dla wszystkich trzech znaczników DIV:

<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
<!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   
<!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div>

W powyższym przykładzie do znaczników DIV nie przypisano żadnego stylu. Skoro nie zdefiniowano żadnych reguł CSS, każdy znacznik DIV wraz ze swoją zawartością znajduje się na domyślnym miejscu na stronie. Jeżeli jednak każdy znacznik DIV będzie miał niepowtarzalny identyfikator (tak jak w przykładzie powyżej), to można użyć tych identyfikatorów do stworzenia reguł CSS. Zastosowanie reguł CSS pozwoli zaś zmienić styl i położenie znaczników DIV.

Poniższa reguła CSS, która może znajdować się w sekcji nagłówka dokumentu albo w zewnętrznym pliku CSS, tworzy styl dla pierwszego znacznika DIV na stronie, czyli „kontenera”:

#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
}

Reguła #container definiuje styl tego znacznika DIV następująco: szerokość 780 pikseli, białe tło, bez marginesu (z lewej strony), jednolita, czarna, 1-pikselowa krawędź oraz tekst wyrównany do lewej. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV służącego za kontener są następujące:

Znacznik DIV służący za kontener, 780 pikseli, bez marginesu

A. Tekst wyrównany do lewej B. Białe tło C. 1-pikselowa, jednolita czarna krawędź 

Kolejna reguła CSS tworzy styl dla znacznika DIV paska bocznego:

#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
}

Reguła #sidebar definiuje następujący styl dla znacznika DIV określającego pasek boczny: szerokość 200 pikseli, szare tło, odstęp od krawędzi na górze i na dole równy 15 pikseli, odstęp od prawej krawędzi równy 10 pikseli, odstęp od lewej krawędzi równy 20 pikseli. (Domyślna kolejność dopełnień to góra-prawo-dół-lewo). Ponadto reguła ta określa pozycjonowanie znacznika DIV dla paska bocznego, wprowadzając właściwość opływu z lewej — „float: left”. Ta właściwość odsuwa znacznik DIV paska bocznego na lewą stronę znacznika DIV kontenera. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV paska bocznego są następujące:

Znacznik DIV paska bocznego, opływ z lewej

A. Szerokość 200 pikseli B. Odstęp od górnej i dolne krawędzi 15 pikseli 

Ostatnim elementem układu jest reguła CSS dotycząca znacznika DIV głównego kontenera:

#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
}

Reguła #mainContent definiuje dla znacznika DIV głównej treści lewy margines równy 250 pikseli. Oznacza to, że między lewą stroną znacznika DIV kontenera a lewą stroną znacznika DIV głównej treści ma się pojawić 250 pikseli odstępu. Ponadto reguła CSS definiuje 20 pikseli odstępu po prawej, dolnej i lewej stronie znacznika DIV głównej zawartości. Rezultaty zastosowania tej reguły do znacznika DIV głównej treści są następujące:

Cały kod daje następujący efekt:

Znacznik DIV głównej treści, lewy margines 250 pikseli

A. odstęp od lewej krawędzi 20 pikseli B. odstęp od prawej krawędzi 20 pikseli C. odstęp od dolnej krawędzi 20 pikseli 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<style type="text/css"> 
#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
} 
#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
} 
#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
  <!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   <!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div> 
</body>
Uwaga:

Przedstawiony powyżej przykładowy kod jest uproszczoną wersją kodu tworzącego dwukolumnowy układ ze stałym paskiem bocznym po lewej stronie, który pojawia się podczas tworzenia nowego dokumentu na podstawie gotowych układów programu Dreamweaver.

Tworzenie strony z układem CSS

Tworząc nową stronę w programie Dreamweaver można utworzyć taką, która już zawiera układ CSS. Program Dreamweaver zawiera 16 gotowych układów CSS. Można również tworzyć własne układy CSS i dodawać je do folderu konfiguracyjnego, co spowoduje, że będą pojawiać się jako układy do wyboru w oknie dialogowym Nowy dokument.

Tworzenie strony z układem CSS

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.
 2. W oknie dialogowym Nowy dokument wybierz kategorię Pusta strona. (Jest to wybór domyślny).
 3. W sekcji Typ strony wybierz, jaki rodzaj strony chcesz utworzyć.
  Uwaga:

  Aby skorzystać z układu CSS, musisz wybrać typ strony HTML. Możesz wybrać na przykład opcję HTML, ColdFusion®, PHP itd. Nie można natomiast utworzyć strony typu ActionScript™, CSS, Pozycja biblioteki, JavaScript, XML, XSLT albo Składnik ColdFusion z układem CSS. Również typy stron z kategorii Inne w oknie dialogowym Nowy dokument nie mogą zawierać układów CSS.

 4. W sekcji Układ wybierz układ CSS, którego chcesz użyć. Do wyboru jest 16 różnych układów. Okno Podgląd pokazuje zaznaczony układ i podaje jego krótki opis.

  Gotowe układy CSS zawierają następujące rodzaje kolumn:

  Stałe

  Szerokość kolumn jest określona w pikselach. Kolumna nie zmienia rozmiaru zgodnie z rozmiarem przeglądarki albo ustawieniami tekstowymi użytkownika serwisu.

  Płynne

  Szerokość kolumn jest określona jako wartość procentowa szerokości okna przeglądarki. Ten układ dostosowuje się do zmian szerokości okna przeglądarki, dokonywanych przez użytkownika, ale nie zmienia się wraz ze zmianą ustawień tekstu.

 5. Wybierz typ dokumentu z wyskakującego menu DocType.
 6. Z wyskakującego menu „Układ CSS w” wybierz położenie kodu CSS układu.

  Dodaj do nagłówka

  Dodaje kod CSS układu do nagłówka tworzonej strony.

  Utwórz nowy plik

  Dodaje kod CSS układu do nowego, zewnętrznego arkusza stylów CSS i dołącza ten nowy arkusz do tworzonej strony.

  Połącz z istniejącym plikiem

  Umożliwia wskazanie istniejącego pliku CSS, który zawiera już reguły CSS niezbędne dla układu. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz użyć tego samego układu CSS (którego reguły znajdują się w pojedynczym pliku) w wielu dokumentach.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Dodaj do nagłówka, co jest opcją domyślną, kliknij przycisk Utwórz.
  • Jeśli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Utwórz nowy plik, kliknij opcję Utwórz, a potem podaj nazwę nowego, zewnętrznego pliku w oknie dialogowym Zapisz plik arkusza stylów jako.
  • Jeżeli z wyskakującego menu Układ CSS w wybrano opcję Połącz z istniejącym plikiem, dodaj ten zewnętrzny plik do pola tekstowego Dołącz plik CSS, klikając ikonę Dodaj arkusz stylów, wypełniając okno dialogowe Dołącz zewnętrzny arkusz stylów i klikając przycisk OK. Gdy skończysz, kliknij opcję Utwórz w oknie dialogowym Nowy dokument.
  Uwaga:

  Jeżeli wybierzesz opcję Połącz z istniejącym plikiem, to wskazany plik musi już zawierać reguły CSS.

  Gdy umieszczasz kod CSS układu w nowym pliku lub łączysz z istniejącym, program Dreamweaver automatycznie łączy ten plik z tworzoną stroną HTML.

  Uwaga:

  Komentarze warunkowe IE, które ułatwiają obejście problemów z interpretacją stylów CSS w programie Internet Explorer, pozostaną osadzone w nagłówku nowego dokumentu z układem CSS nawet wtedy, gdy jako położenie kodu CSS wybierze się nowy plik zewnętrzny albo istniejący plik zewnętrzny.

 8. (Opcjonalnie) Podczas tworzenia strony możesz również dołączyć do niej arkusze stylów CSS niezwiązane z kodem CSS samego układu. W tym celu kliknij ikonę Dołącz arkusz stylów nad panelem Dołącz plik CSS i wybierz arkusz stylów CSS.

  Szczegółowe omówienie tego procesu można znaleźć w artykule Davida Powersa Automatyczne dołączanie arkusza stylów do nowych dokumentów.

Dodawanie własnych układów CSS do listy wyborów

 1. Utwórz stronę HTML, zawierającą układ CSS, który chcesz dodać do listy wyborów w oknie dialogowym Nowy dokument. Kod CSS tego układu musi się znajdować w nagłówku strony HTML.
  Uwaga:

  Aby własny układ CSS był zgodny z innymi układami, dołączonymi do programu Dreamweaver, musisz zapisać plik HTML z rozszerzeniem .htm.

 2. Dodaj tę stronę HTML do folderu Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts.
 3. (Opcjonalnie) Dodaj obraz podglądu układu (np. plik .gif albo .png) do folderu Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts. Domyślne obrazy, dołączone do programu Dreamweaver, są w formacie PNG i mają szerokość 227 pikseli, a wysokość 193 piksele.
  Uwaga:

  Nadaj obrazowi podglądu taką samą nazwę pliku, jak stronie HTML, co pozwoli uniknąć pomyłek. Np. jeżeli plik HTML ma nazwę mojUklad.htm, to obraz z podglądem nazwij mojUklad.png.

 4. (Opcjonalnie) Utwórz plik uwag dotyczących niestandardowego układu. W tym celu otwórz folder Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts\_notes, skopiuj jeden z istniejących plików uwag i wklej go w tym samym folderze. Zmień nazwę skopiowanego pliku na nazwę niestandardowego układu. Możesz np. skopiować plik oneColElsCtr.htm i zmienić nazwę jego kopii na mojUklad.htm.mno.
 5. (Opcjonalnie) Po utworzeniu pliku notatek dla własnego układu możesz otworzyć ten plik i podać w nim nazwę i opis układu oraz wskazać obraz podglądu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online