Informacje o maskowaniu serwisu

Maskowanie serwisu umożliwia wyłączenie folderów i plików z takich operacji, jak pobieranie (Get) i umieszczanie (Put). Możesz także zamaskować, to znaczy wyłączyć z operacji serwisu, pliki określonego typu (np. JPEG, FLV lub XML). Program Dreamweaver zapamiętuje ustawienia dla każdego z serwisów, więc nie trzeba ponownie wybierać opcji.

Na przykład jeśli pracujesz z dużym serwisem, a nie chcesz przesyłać codziennie wszystkich plików multimedialnych, możesz zamaskować cały folder z plikami multimedialnymi. Program Dreamweaver wyłączy z operacji serwisu całą zawartość folderu.

Foldery i pliki można maskować w serwisie zdalnym lub lokalnym. Maskowanie powoduje wykluczenie folderów i plików z następujących operacji:

 • Wysyłania, odbierania, odkładania na serwer i pobierania do edycji

 • Generowania raportów

 • Znajdowania nowszych plików zdalnych i lokalnych

 • Operacji wykonywanych na całym serwisie, np. sprawdzania i zmiany łączy

 • Synchronizacji

 • Obsługi zawartości panelu Zasoby

 • Uaktualniania szablonów i bibliotek

Uwaga:

Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Uwaga:

Program Dreamweaver wyklucza zamaskowane szablony i pozycje biblioteczne tylko z zakresu operacji wysyłania i odbierania. Program Dreamweaver nie wyklucza tych pozycji z operacji wsadowych, ponieważ mogłoby to spowodować utratę synchronizacji z obiektami.

Włączanie i wyłączanie maskowania serwisu

Maskowanie serwisu umożliwia wykluczanie folderów, plików i typów plików w serwisie z operacji ogólnoserwisowych, takich jak wysyłanie i odbieranie. Maskowanie jest domyślnie włączone. Możesz wyłączyć maskowanie trwale lub tylko tymczasowo, aby wykonać operację na wszystkich plikach, także tych zamaskowanych. Gdy wyłączysz maskowanie serwisu, wszystkie zamaskowane pliki zostaną odkryte. Gdy ponownie włączysz maskowanie serwisu, wszystkie pliki, które były wcześniej zamaskowane, zostaną zamaskowane ponownie.

Uwaga:

Za pomocą opcji Wyłącz wszystkie maski, możesz również odkryć wszystkie pliki; to jednak nie wyłącza maskowania i nie umożliwia przywrócenia maskowania wszystkich plików i folderów, które były wcześniej zamaskowane. Należy ponownie ustawić maskowanie poszczególnych folderów, plików i typów plików.

 1. Przejdź do panelu Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz w nim plik lub folder.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Maskowanie > Włącz maskowanie (odznacz, aby wyłączyć opcję).

  • Wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia, aby otworzyć kategorię Maskowanie okna dialogowego Konfiguracja serwisu. Zaznacz lub odznacz opcję Włącz maskowanie. Zaznacz lub odznacz opcję „Maskuj pliki kończące się na”, aby włączyć lub wyłączyć maskowanie poszczególnych typów plików. W polu tekstowym możesz wprowadzać lub usuwać sufiksy plików, które chcesz zamaskować albo odkryć.

Maskowanie i odkrywanie plików i folderów serwisu

Program pozwala maskować konkretne pliki i foldery, ale nie pozwala maskować wszystkich plików i folderów, ani całego serwisu. Operację maskowania można zastosować do wielu plików i folderów jednocześnie.

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Zaznacz foldery lub pliki, które chcesz zamaskować albo odkryć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Maskowanie > Maskuj albo polecenie Maskowanie > Wyłącz maskę.

  Na ikonie pliku lub folderu pojawi się albo zniknie czerwona kreska, wskazująca, że folder jest zamaskowany albo odkryty.

  Uwaga:

  Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Maskowanie i odkrywanie wybranych typów plików

Można wskazać konkretne typy plików, które mają zostać zamaskowane. Program Dreamweaver zamaskuje wszystkie pliki, których nazwy kończą się zadaną frazą. Np. można zamaskować wszystkie pliki, które kończą się rozszerzeniem .txt. Wpisywane typy plików nie muszą być rozszerzeniami nazw pliku. Może to być dowolna fraza na końcu nazwy pliku.

Maskowanie wybranych typów pliku w serwisie

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia.
 3. Zaznacz opcję Maskuj pliki kończące się na, wprowadź w polu typy maskowanych plików, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład aby zamaskować wszystkie pliki w serwisie, których nazwa kończy się na „.jpg”, wpisz w polu tekst .jpg.

  Poszczególne typy plików oddzielaj od siebie spacjami. Nie używaj przecinków ani średników.

  Ikony zamaskowanych plików zostaną przekreślone w panelu Pliki czerwoną linią.

  Uwaga:

  Niektóre programy tworzą pliki zapasowe, kończące się określonym sufiksem, np. .bak. Takie pliki można zamaskować.

  Uwaga:

  Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Odkrywanie wybranych typów pliku w serwisie

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Zaawansowana definicja serwisu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Odznacz pole wyboru 'Maskuj pliki kończące się na', aby zdjąć maskę ze wszystkich typów plików wymienionych w tym polu.

  • Usuń konkretne typy plików z pola, aby zdjąć z nich maskę.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Z Ikon takich plików zniknie czerwona linia, co oznacza, że pliki przestały być maskowane.

Odkrywanie wszystkich plików i folderów

Istnieje możliwość usunięcia masek wszystkich folderów i plików w serwisie za pomocą jednej operacji. Tej operacji nie można cofnąć. Nie da się ponownie zamaskować wszystkich tych pozycji, które były wcześniej zamaskowane. Trzeba nadawać im maski pojedynczo.

Uwaga:

Jeśli chcesz tymczasowo odkryć wszystkie foldery i pliki, a potem ponownie je zamaskować, to wyłącz maskowanie serwisu.

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Zaznacz dowolny plik lub folder z tego serwisu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Usuń wszystkie maski.

  Uwaga:

  Ta czynność powoduje także wyłączenie opcji Maskuj pliki kończące się na. która jest dostępna w kategorii Maskowanie, w oknie dialogowym Definicja serwisu.

  Znikną czerwone linie, przekreślające ikony plików i folderów. Oznacza to, że ze wszystkich plików i folderów w serwisie usunięto maski.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online