Podręcznik użytkownika Anuluj

Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o maskowaniu serwisu

Maskowanie serwisu umożliwia wyłączenie folderów i plików z takich operacji, jak pobieranie (Get) i umieszczanie (Put). Możesz także zamaskować, to znaczy wyłączyć z operacji serwisu, pliki określonego typu (np. JPEG, FLV lub XML). Program Dreamweaver zapamiętuje ustawienia dla każdego z serwisów, więc nie trzeba ponownie wybierać opcji.

Na przykład jeśli pracujesz z dużym serwisem, a nie chcesz przesyłać codziennie wszystkich plików multimedialnych, możesz zamaskować cały folder z plikami multimedialnymi. Program Dreamweaver wyłączy z operacji serwisu całą zawartość folderu.

Foldery i pliki można maskować w serwisie zdalnym lub lokalnym. Maskowanie powoduje wykluczenie folderów i plików z następujących operacji:

 • Wysyłania, odbierania, odkładania na serwer i pobierania do edycji

 • Generowania raportów

 • Znajdowania nowszych plików zdalnych i lokalnych

 • Operacji wykonywanych na całym serwisie, np. sprawdzania i zmiany łączy

 • Synchronizacji

 • Obsługi zawartości panelu Zasoby

 • Uaktualniania szablonów i bibliotek

Uwaga:

Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Uwaga:

Program Dreamweaver wyklucza zamaskowane szablony i pozycje biblioteczne tylko z zakresu operacji wysyłania i odbierania. Program Dreamweaver nie wyklucza tych pozycji z operacji wsadowych, ponieważ mogłoby to spowodować utratę synchronizacji z obiektami.

Włączanie i wyłączanie maskowania serwisu

Maskowanie serwisu umożliwia wykluczanie folderów, plików i typów plików w serwisie z operacji ogólnoserwisowych, takich jak wysyłanie i odbieranie. Maskowanie jest domyślnie włączone. Możesz wyłączyć maskowanie trwale lub tylko tymczasowo, aby wykonać operację na wszystkich plikach, także tych zamaskowanych. Gdy wyłączysz maskowanie serwisu, wszystkie zamaskowane pliki zostaną odkryte. Gdy ponownie włączysz maskowanie serwisu, wszystkie pliki, które były wcześniej zamaskowane, zostaną zamaskowane ponownie.

Uwaga:

Za pomocą opcji Wyłącz wszystkie maski, możesz również odkryć wszystkie pliki; to jednak nie wyłącza maskowania i nie umożliwia przywrócenia maskowania wszystkich plików i folderów, które były wcześniej zamaskowane. Należy ponownie ustawić maskowanie poszczególnych folderów, plików i typów plików.

 1. Przejdź do panelu Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz w nim plik lub folder.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Maskowanie > Włącz maskowanie (odznacz, aby wyłączyć opcję).

  • Wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia, aby otworzyć kategorię Maskowanie okna dialogowego Konfiguracja serwisu. Zaznacz lub odznacz opcję Włącz maskowanie. Zaznacz lub odznacz opcję „Maskuj pliki kończące się na”, aby włączyć lub wyłączyć maskowanie poszczególnych typów plików. W polu tekstowym możesz wprowadzać lub usuwać sufiksy plików, które chcesz zamaskować albo odkryć.

Maskowanie i odkrywanie plików i folderów serwisu

Program pozwala maskować konkretne pliki i foldery, ale nie pozwala maskować wszystkich plików i folderów, ani całego serwisu. Operację maskowania można zastosować do wielu plików i folderów jednocześnie.

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Zaznacz foldery lub pliki, które chcesz zamaskować albo odkryć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Maskowanie > Maskuj albo polecenie Maskowanie > Wyłącz maskę.

  Na ikonie pliku lub folderu pojawi się albo zniknie czerwona kreska, wskazująca, że folder jest zamaskowany albo odkryty.

  Uwaga:

  Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Maskowanie i odkrywanie wybranych typów plików

Można wskazać konkretne typy plików, które mają zostać zamaskowane. Program Dreamweaver zamaskuje wszystkie pliki, których nazwy kończą się zadaną frazą. Np. można zamaskować wszystkie pliki, które kończą się rozszerzeniem .txt. Wpisywane typy plików nie muszą być rozszerzeniami nazw pliku. Może to być dowolna fraza na końcu nazwy pliku.

Maskowanie wybranych typów pliku w serwisie

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia.
 3. Zaznacz opcję Maskuj pliki kończące się na, wprowadź w polu typy maskowanych plików, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład aby zamaskować wszystkie pliki w serwisie, których nazwa kończy się na „.jpg”, wpisz w polu tekst .jpg.

  Poszczególne typy plików oddzielaj od siebie spacjami. Nie używaj przecinków ani średników.

  Ikony zamaskowanych plików zostaną przekreślone w panelu Pliki czerwoną linią.

  Uwaga:

  Niektóre programy tworzą pliki zapasowe, kończące się określonym sufiksem, np. .bak. Takie pliki można zamaskować.

  Uwaga:

  Aby daną operację zastosować do zamaskowanego folderu lub pliku, należy zaznaczyć odpowiedni element w panelu Pliki, a następnie wykonać operację. Wykonanie operacji bezpośrednio na pliku lub folderze przesłania maskowanie.

Odkrywanie wybranych typów pliku w serwisie

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Zaawansowana definicja serwisu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Odznacz pole wyboru 'Maskuj pliki kończące się na', aby zdjąć maskę ze wszystkich typów plików wymienionych w tym polu.

  • Usuń konkretne typy plików z pola, aby zdjąć z nich maskę.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Z Ikon takich plików zniknie czerwona linia, co oznacza, że pliki przestały być maskowane.

Odkrywanie wszystkich plików i folderów

Istnieje możliwość usunięcia masek wszystkich folderów i plików w serwisie za pomocą jednej operacji. Tej operacji nie można cofnąć. Nie da się ponownie zamaskować wszystkich tych pozycji, które były wcześniej zamaskowane. Trzeba nadawać im maski pojedynczo.

Uwaga:

Jeśli chcesz tymczasowo odkryć wszystkie foldery i pliki, a potem ponownie je zamaskować, to wyłącz maskowanie serwisu.

 1. W panelu Pliki (Okno > Pliki) zaznacz serwis z włączoną funkcją maskowania.
 2. Zaznacz dowolny plik lub folder z tego serwisu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh), a potem wybierz polecenie Maskowanie > Usuń wszystkie maski.
  Uwaga:

  Ta czynność powoduje także wyłączenie opcji Maskuj pliki kończące się na. która jest dostępna w kategorii Maskowanie, w oknie dialogowym Definicja serwisu.

  Znikną czerwone linie, przekreślające ikony plików i folderów. Oznacza to, że ze wszystkich plików i folderów w serwisie usunięto maski.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online