Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Okno dialogowe Zarządzaj czcionkami umożliwia dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Od 1 lipca 2022 r. czcionki Adobe Edge Web Fonts zostaną wycofane z programu Dreamweaver w wersji 21.2 i wcześniejszych. Jeśli używasz czcionek Edge Web Fonts w swoich serwisach, możesz je zastąpić czcionkami Adobe Fonts lub dowolnymi innymi czcionkami.

Kombinacje czcionek decydują o tym, w jaki sposób przeglądarka wyświetla tekst na twojej stronie WWW. Przeglądarka użyje pierwszej czcionki z listy kombinacji, która będzie zainstalowana w systemie użytkownika. Jeżeli nie będzie zainstalowana żadna czcionka z kombinacji, to przeglądarka wyświetli tekst zgodnie z preferencjami użytkownika.

Dodawanie czcionek z biblioteki Adobe Edge Web Fonts do listy Czcionka

Na stronach WWW można używać czcionek Adobe Edge Web Fonts. Użycie czcionki Edge na stronie wiąże się z dodaniem do kodu strony dodatkowego skryptu, zawierającego odwołanie do pliku JavaScript. Jest to plik pobierający czcionkę bezpośrednio z serwera Creative Cloud do bufora przeglądarki.

Podczas wyświetlania strony czcionki są pobierane z serwera Creative Cloud, nawet jeśli dana czcionka jest dostępna w komputerze użytkownika.

Poniżej znajduje się przykład znacznika Script, który używa tylko czcionki „Abel”:

<!--Następujący znacznik Script pobiera czcionkę z serwera usługi Adobe Edge Web Fonts, aby można jej było użyć na tej stronie WWW. Zaleca się niemodyfikowanie tego znacznika.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

  Zakładka Czcionki Adobe Edge wyświetla wszystkie czcionki Adobe Edge Web Fonts, które można dodać do listy Czcionka.

 2. Aby odszukać czcionki i dodać je do listy Czcionka, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać do listy czcionek.
  • Aby usunąć zaznaczenie czcionki, kliknij ją ponownie.
  • Skorzystaj z filtrów, aby ograniczyć wyświetlanie do preferowanych czcionek. Można na przykład wybrać wyświetlanie tylko czcionek szeryfowych, klikając ikonę .
  • Można używać wielu filtrów naraz. Aby na przykład wyświetlić listę ograniczoną do czcionek szeryfowych, których można używać w akapitach, kliknij ikony oraz .
  • Aby wyszukać czcionkę według nazwy, wpisz odpowiednią nazwę w pole wyszukiwania.
 3. Kliknij ikonę , aby przefiltrować zaznaczone czcionki.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Otwórz listę Czcionka w dowolnym miejscu programu. Może to być np. lista Czcionka w sekcji CSS panelu Właściwości.

Na liście Czcionka na początku umieszczone są stosy czcionek programu Dreamweaver, a za nimi czcionki internetowe. Przewiń listę, aby odnaleźć wybrane czcionki.

Dodawanie lokalnych czcionek internetowych do listy Czcionka

Lokalne czcionki internetowe z własnego komputera można dodawać do listy Czcionka w programie Dreamweaver. Dodane czcionki będą widoczne we wszystkich menu Czcionka w programie Dreamweaver. Obsługiwane są czcionki następujących typów: EOT, WOFF, TTF oraz SVG.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj czcionkami wybierz opcję Lokalne czcionki internetowe.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj odpowiadający typowi czcionki, która ma zostać dodana. Na przykład jeśli chcesz dodać czcionkę w formacie EOT, kliknij przycisk Przeglądaj dla pozycji Czcionka EOT.

 4. Przejdź do lokalizacji czcionki na swoim komputerze. Wybierz plik i otwórz go. Jeśli w danej lokalizacji istnieją inne formaty tej samej czcionki, to zostaną automatycznie dodane do okna dialogowego. Nazwa czcionki jest również uzyskiwana automatycznie z pliku czcionki.

 5. Zaznacz opcję, która zawiera prośbę o potwierdzenie, że masz licencję na używanie danej czcionki w serwisie WWW.

 6. Kliknij przycisk Gotowe.

  Lista czcionek jest wyświetlana w polu Bieżąca lista lokalnych czcionek internetowych.

Aby usunąć czcionkę internetową z listy czcionek, zaznacz ją na liście Bieżąca lista lokalnych czcionek i kliknij opcję Usuń.

Tworzenie niestandardowych stosów czcionek

Stos czcionek to lista czcionek w deklaracji font-family stylu CSS.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami, a następnie opcję Niestandardowe stosy czcionek.

  Modyfikowanie kombinacji czcionek
  Modyfikowanie kombinacji czcionek

 2. Wybierz kombinację czcionek z listy na górze okna dialogowego.

  Czcionki z wybranej kombinacji będą wyświetlane na liście Wybrane czcionki po lewej stronie tego okna dialogowego. Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich dostępnych czcionek, zainstalowanych na tym komputerze.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać lub usunąć czcionki z kombinacji, użyj przycisków strzałek (<< lub >>) między listą Wybrane czcionki a listą Dostępne czcionki.

  • Aby dodać lub usunąć kombinację czcionek, kliknij przycisk Plus (+) lub Minus (-) na górze okna dialogowego.

  • Aby dodać czcionkę niezainstalowaną na tym komputerze, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej na komputerze może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

  • Aby przenieść kombinację czcionek w górę lub w dół listy, użyj przycisków strzałek na górze okna dialogowego.

Dodawanie nowej kombinacji do listy czcionek

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. Wybierz czcionkę z listy Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby przenieść ją na listę Wybrane czcionki.
 3. Powtórz krok 2 dla każdej kolejnej czcionki w kombinacji.

  Aby dodać czcionkę niezainstalowaną na tym komputerze, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej na komputerze może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

 4. Gdy zakończysz wybieranie konkretnych czcionek, wybierz ogólną rodzinę czcionek z menu Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby dodać ją do listy Wybrane czcionki.

  Ogólne rodziny czcionek to Cursive (kursywa), Fantasy (fantazyjna), Monospace (o stałej szerokości), Sans-Serif (bezszeryfowa) oraz Serif (z szeryfami). Jeżeli żadna z czcionek na liście Wybrane czcionki nie będzie dostępna w systemie użytkownika, tekst zostanie wyświetlony domyślną czcionką, skojarzoną z tą ogólną rodziną czcionek. Np. domyślną czcionką o stałej szerokości jest w większości systemów czcionka Courier.

Podgląd wstawionych czcionek

W widoku Projekt nie można wyświetlić podglądu czcionek Edge i czcionek internetowych. Aby je zobaczyć, należy przejść do widoku aktywnego lub wyświetlić podgląd strony w przeglądarce.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych we wszystkich plikach

Po uaktualnieniu czcionki w pliku CSS, który jest powiązany z wieloma plikami HTML, program wyświetli monit o aktualizację znacznika Script w takich powiązanych plikach HTML. Kliknięcie przycisku Aktualizuj spowoduje uaktualnienie znaczników Script we wszystkich plikach HTML, których dotyczy zmiana.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych na stronie

Wybierz polecenie Narzędzia > Oczyść znacznik Script czcionek internetowych (bieżąca strona), aby uaktualnić te czcionki internetowe użyte na stronie, które nie są uwzględnione w znaczniku Script.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto