Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Okno dialogowe Zarządzaj czcionkami umożliwia dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Od 1 lipca 2022 r. czcionki Adobe Edge Web Fonts zostaną wycofane z programu Dreamweaver w wersji 21.2 i wcześniejszych. Jeśli używasz czcionek Edge Web Fonts w swoich serwisach, możesz je zastąpić czcionkami Adobe Fonts lub dowolnymi innymi czcionkami.

Kombinacje czcionek decydują o tym, w jaki sposób przeglądarka wyświetla tekst na twojej stronie WWW. Przeglądarka użyje pierwszej czcionki z listy kombinacji, która będzie zainstalowana w systemie użytkownika. Jeżeli nie będzie zainstalowana żadna czcionka z kombinacji, to przeglądarka wyświetli tekst zgodnie z preferencjami użytkownika.

Dodawanie czcionek z biblioteki Adobe Edge Web Fonts do listy Czcionka

Na stronach WWW można używać czcionek Adobe Edge Web Fonts. Użycie czcionki Edge na stronie wiąże się z dodaniem do kodu strony dodatkowego skryptu, zawierającego odwołanie do pliku JavaScript. Jest to plik pobierający czcionkę bezpośrednio z serwera Creative Cloud do bufora przeglądarki.

Podczas wyświetlania strony czcionki są pobierane z serwera Creative Cloud, nawet jeśli dana czcionka jest dostępna w komputerze użytkownika.

Poniżej znajduje się przykład znacznika Script, który używa tylko czcionki „Abel”:

<!--Następujący znacznik Script pobiera czcionkę z serwera usługi Adobe Edge Web Fonts, aby można jej było użyć na tej stronie WWW. Zaleca się niemodyfikowanie tego znacznika.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

  Zakładka Czcionki Adobe Edge wyświetla wszystkie czcionki Adobe Edge Web Fonts, które można dodać do listy Czcionka.

 2. Aby odszukać czcionki i dodać je do listy Czcionka, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać do listy czcionek.
  • Aby usunąć zaznaczenie czcionki, kliknij ją ponownie.
  • Skorzystaj z filtrów, aby ograniczyć wyświetlanie do preferowanych czcionek. Można na przykład wybrać wyświetlanie tylko czcionek szeryfowych, klikając ikonę .
  • Można używać wielu filtrów naraz. Aby na przykład wyświetlić listę ograniczoną do czcionek szeryfowych, których można używać w akapitach, kliknij ikony oraz .
  • Aby wyszukać czcionkę według nazwy, wpisz odpowiednią nazwę w pole wyszukiwania.
 3. Kliknij ikonę , aby przefiltrować zaznaczone czcionki.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Otwórz listę Czcionka w dowolnym miejscu programu. Może to być np. lista Czcionka w sekcji CSS panelu Właściwości.

Na liście Czcionka na początku umieszczone są stosy czcionek programu Dreamweaver, a za nimi czcionki internetowe. Przewiń listę, aby odnaleźć wybrane czcionki.

Dodawanie lokalnych czcionek internetowych do listy Czcionka

Lokalne czcionki internetowe z własnego komputera można dodawać do listy Czcionka w programie Dreamweaver. Dodane czcionki będą widoczne we wszystkich menu Czcionka w programie Dreamweaver. Obsługiwane są czcionki następujących typów: EOT, WOFF, TTF oraz SVG.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj czcionkami wybierz opcję Lokalne czcionki internetowe.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj odpowiadający typowi czcionki, która ma zostać dodana. Na przykład jeśli chcesz dodać czcionkę w formacie EOT, kliknij przycisk Przeglądaj dla pozycji Czcionka EOT.

 4. Przejdź do lokalizacji czcionki na swoim komputerze. Wybierz plik i otwórz go. Jeśli w danej lokalizacji istnieją inne formaty tej samej czcionki, to zostaną automatycznie dodane do okna dialogowego. Nazwa czcionki jest również uzyskiwana automatycznie z pliku czcionki.

 5. Zaznacz opcję, która zawiera prośbę o potwierdzenie, że masz licencję na używanie danej czcionki w serwisie WWW.

 6. Kliknij przycisk Gotowe.

  Lista czcionek jest wyświetlana w polu Bieżąca lista lokalnych czcionek internetowych.

Aby usunąć czcionkę internetową z listy czcionek, zaznacz ją na liście Bieżąca lista lokalnych czcionek i kliknij opcję Usuń.

Tworzenie niestandardowych stosów czcionek

Stos czcionek to lista czcionek w deklaracji font-family stylu CSS.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami, a następnie opcję Niestandardowe stosy czcionek.

  Modyfikowanie kombinacji czcionek
  Modyfikowanie kombinacji czcionek

 2. Wybierz kombinację czcionek z listy na górze okna dialogowego.

  Czcionki z wybranej kombinacji będą wyświetlane na liście Wybrane czcionki po lewej stronie tego okna dialogowego. Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich dostępnych czcionek, zainstalowanych na tym komputerze.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać lub usunąć czcionki z kombinacji, użyj przycisków strzałek (<< lub >>) między listą Wybrane czcionki a listą Dostępne czcionki.

  • Aby dodać lub usunąć kombinację czcionek, kliknij przycisk Plus (+) lub Minus (-) na górze okna dialogowego.

  • Aby dodać czcionkę niezainstalowaną na tym komputerze, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej na komputerze może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

  • Aby przenieść kombinację czcionek w górę lub w dół listy, użyj przycisków strzałek na górze okna dialogowego.

Dodawanie nowej kombinacji do listy czcionek

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. Wybierz czcionkę z listy Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby przenieść ją na listę Wybrane czcionki.
 3. Powtórz krok 2 dla każdej kolejnej czcionki w kombinacji.

  Aby dodać czcionkę niezainstalowaną na tym komputerze, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej na komputerze może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

 4. Gdy zakończysz wybieranie konkretnych czcionek, wybierz ogólną rodzinę czcionek z menu Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby dodać ją do listy Wybrane czcionki.

  Ogólne rodziny czcionek to Cursive (kursywa), Fantasy (fantazyjna), Monospace (o stałej szerokości), Sans-Serif (bezszeryfowa) oraz Serif (z szeryfami). Jeżeli żadna z czcionek na liście Wybrane czcionki nie będzie dostępna w systemie użytkownika, tekst zostanie wyświetlony domyślną czcionką, skojarzoną z tą ogólną rodziną czcionek. Np. domyślną czcionką o stałej szerokości jest w większości systemów czcionka Courier.

Podgląd wstawionych czcionek

W widoku Projekt nie można wyświetlić podglądu czcionek Edge i czcionek internetowych. Aby je zobaczyć, należy przejść do widoku aktywnego lub wyświetlić podgląd strony w przeglądarce.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych we wszystkich plikach

Po uaktualnieniu czcionki w pliku CSS, który jest powiązany z wieloma plikami HTML, program wyświetli monit o aktualizację znacznika Script w takich powiązanych plikach HTML. Kliknięcie przycisku Aktualizuj spowoduje uaktualnienie znaczników Script we wszystkich plikach HTML, których dotyczy zmiana.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych na stronie

Wybierz polecenie Narzędzia > Oczyść znacznik Script czcionek internetowych (bieżąca strona), aby uaktualnić te czcionki internetowe użyte na stronie, które nie są uwzględnione w znaczniku Script.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online