W tym temacie omówiono sposoby dodawania efektów dźwiękowych do strony WWW oraz obsługiwane formaty plików audio w programie Dreamweaver.

Do strony WWW można dodawać materiały dźwiękowe. Istnieje kilka typów plików i formatów dźwiękowych, w tym .wav, .midi i .mp3. Zanim podejmiesz decyzję o formacie i metodzie dodania dźwięku, musisz rozważyć pewne czynniki, np. zastosowanie tego dźwięku, grupa odbiorców, rozmiar pliku, jakość dźwięku i różnice między przeglądarkami.

Uwaga:

Różne przeglądarki bardzo różnie i niespójnie obsługują pliki dźwiękowe. Aby zwiększyć spójność obsługi dźwięku, możesz dodać plik dźwiękowy do pliku SWF, a potem osadzić ten plik SWF na stronie.

Poniższa lista opisuje najpopularniejsze formaty plików dźwiękowych, wymieniając również ich zalety i wady w odniesieniu do serwisów WWW.

.midi lub .mid (Musical Instrument Digital Interface)

Jest to format muzyki instrumentalnej. Pliki MIDI są obsługiwane przez wiele przeglądarek i nie wymagają wtyczek. Chociaż jakość dźwięku jest bardzo dobra, to zależy od karty dźwiękowej użytkownika serwisu. Mały plik MIDI może zawierać długi klip dźwiękowy. Plików MIDI nie można nagrywać, lecz trzeba je syntetyzować na komputerze wyposażonym w specjalny sprzęt i oprogramowanie.

.wav (Waveform Extension)

Te pliki oferują dobrą jakość dźwięku, są obsługiwane przez wiele przeglądarek i nie wymagają wtyczek. Możesz nagrywać własne pliki WAV z płyty CD, taśmy, mikrofonu, itp. Jednak duży rozmiar takich plików znacznie ogranicza długość klipów dźwiękowych, które można wstawić na strony WWW.

.aif (Audio Interchange File Format lub AIFF)

Format AIFF, podobnie jak WAV, oferuje dobrą jakość dźwięku, jest obsługiwany przez wiele przeglądarek i nie wymaga wtyczek. Można je nagrywać z płyt CD, taśm, mikrofonu, itp. Jednak duży rozmiar takich plików znacznie ogranicza długość klipów dźwiękowych, które można wstawić na strony WWW.

.mp3 (Motion Picture Experts Group Audio lub MPEG-Audio Layer‑3)

Skompresowany format, który znacznie zmniejsza pliki dźwiękowe. Jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dobrze zarejestrowany i skompresowany plik mp3 ma taką samą jakość, jak płyta CD. Technologia mp3 umożliwia strumieniową transmisję pliku, zatem użytkownik strony nie musi czekać na pobranie całego pliku, aby zacząć go odsłuchiwać. Jednak rozmiary tego pliku są większe, niż pliku Real Audio, zatem pobranie całego utworu przez typowe łącze modemowe (telefoniczne) będzie trwało bardzo długo. Użytkownicy serwisu muszą zainstalować wtyczki, aby odtwarzać pliki mp3. Takie wtyczki to np. QuickTime, Windows Media Player lub RealPlayer.

.ra, .ram, .rpm lub Real Audio

Ten format cechuje się dużym współczynnikiem kompresji i daje mniejsze pliki, niż format mp3. Umożliwia to pobranie całych utworów w niezbyt długim czasie. Pliki można wysyłać strumieniowo z normalnego serwera WWW, zatem użytkownicy mogą zacząć odsłuchiwać plik dźwiękowy, zanim zakończy się jego pobieranie. Użytkownicy muszą pobrać i zainstalować aplikację pomocniczą albo wtyczkę RealPlayer, aby odtwarzać takie pliki.

.qt, .qtm, .mov lub QuickTime

Jest to format obsługujący zarówno dźwięk, jak i wideo, opracowany przez firmę Apple Computer. QuickTime wchodzi w skład systemów operacyjnych Apple dla komputerów Macintosh. Korzysta z niego większość aplikacji na komputery Macintosh, używających dźwięku, wideo lub animacji. Komputery PC również mogą odtwarzać pliki w formacie QuickTime, ale wymaga to specjalnego sterownika QuickTime. QuickTime obsługuje większość formatów kodowania, w tym Cinepak, JPEG i MPEG.

Uwaga:

Oprócz popularnych formatów, wymienionych powyżej, istnieje wiele różnych formatów plików audio i wideo, dostępnych do użytku w sieci WWW. Jeżeli natrafisz na plik multimedialny w nieznanym ci formacie, odszukaj jego autora, aby dowiedzieć się, jak można najlepiej wykorzystać i wdrożyć ten plik.

Połączenie z plikiem dźwiękowym to prosta i skuteczna metoda dodawania dźwięku do strony. Ta metoda wstawiania dźwięku pozwala osobom odwiedzającym twój serwis zdecydować, czy chcą odsłuchać plik. Udostępnia również plik najszerszemu gronu odbiorców.

 1. Zaznacz tekst lub obraz, którego chcesz użyć jako łącza do pliku dźwiękowego.
 2. W Inspektorze właściwości kliknij ikonę folderu obok pola tekstowego Łącze, aby przejść do pliku dźwiękowego. Możesz również wpisać ścieżkę do pliku i jego nazwę w polu Łącze.

Osadzanie pliku dźwiękowego

Osadzenie materiału audio wbudowuje dźwięk bezpośrednio w stronę. Jednak dźwięk będzie odtwarzany tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca twój serwis będzie miała odpowiednią wtyczkę dla tego formatu pliku. Pliki osadza się, jeżeli dźwięk ma pełnić rolę muzyki w tle albo wtedy, gdy chcesz sterować głośnością, sposobem oglądania strony przez użytkownika, albo punktem początkowym i końcowym pliku dźwiękowego.

Uwaga:

Wbudowując pliki dźwiękowe w strony trzeba starannie rozważyć ich odpowiednie zastosowanie w serwisie oraz sposób, w jaki użytkownicy serwisu będą korzystać z tych zasobów multimedialnych. Zawsze dodawaj kontrolkę umożliwiającą włączenie lub wyłączenie odtwarzania dźwięku w razie, gdyby osoba odwiedzająca serwis nie chciała odsłuchiwać danego materiału dźwiękowego.

 1. Przejdź do widoku Projekt. Umieść punkt wstawiania w dokumencie w tym miejscu, w którym chcesz osadzić plik, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W kategorii HTML panelu Wstaw wybierz ikonę wtyczki z wyskakującego menu.

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Wtyczka.

 2. Odszukaj plik dźwiękowy i kliknij przycisk OK.
 3. Określ szerokość i wysokość, wpisując wartości w odpowiednie pola tekstowe Inspektora właściwości lub zmieniając rozmiary elementu zastępczego wtyczki w oknie dokumentu.

  Te wartości określają rozmiar, w jakim kontrolki dźwiękowe będą wyświetlane w przeglądarce.