Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie efektów dźwiękowych

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

W tym temacie omówiono sposoby dodawania efektów dźwiękowych do strony WWW oraz obsługiwane formaty plików audio w programie Dreamweaver.

Do strony WWW można dodawać materiały dźwiękowe. Istnieje kilka typów plików i formatów dźwiękowych, w tym .wav, .midi i .mp3. Zanim podejmiesz decyzję o formacie i metodzie dodania dźwięku, musisz rozważyć pewne czynniki, np. zastosowanie tego dźwięku, grupa odbiorców, rozmiar pliku, jakość dźwięku i różnice między przeglądarkami.

Uwaga:

Różne przeglądarki bardzo różnie i niespójnie obsługują pliki dźwiękowe. Aby zwiększyć spójność obsługi dźwięku, możesz dodać plik dźwiękowy do pliku SWF, a potem osadzić ten plik SWF na stronie.

Poniższa lista opisuje najpopularniejsze formaty plików dźwiękowych, wymieniając również ich zalety i wady w odniesieniu do serwisów WWW.

.midi lub .mid (Musical Instrument Digital Interface)

Jest to format muzyki instrumentalnej. Pliki MIDI są obsługiwane przez wiele przeglądarek i nie wymagają wtyczek. Chociaż jakość dźwięku jest bardzo dobra, to zależy od karty dźwiękowej użytkownika serwisu. Mały plik MIDI może zawierać długi klip dźwiękowy. Plików MIDI nie można nagrywać, lecz trzeba je syntetyzować na komputerze wyposażonym w specjalny sprzęt i oprogramowanie.

.wav (Waveform Extension)

Te pliki oferują dobrą jakość dźwięku, są obsługiwane przez wiele przeglądarek i nie wymagają wtyczek. Możesz nagrywać własne pliki WAV z płyty CD, taśmy, mikrofonu, itp. Jednak duży rozmiar takich plików znacznie ogranicza długość klipów dźwiękowych, które można wstawić na strony WWW.

.aif (Audio Interchange File Format lub AIFF)

Format AIFF, podobnie jak WAV, oferuje dobrą jakość dźwięku, jest obsługiwany przez wiele przeglądarek i nie wymaga wtyczek. Można je nagrywać z płyt CD, taśm, mikrofonu, itp. Jednak duży rozmiar takich plików znacznie ogranicza długość klipów dźwiękowych, które można wstawić na strony WWW.

.mp3 (Motion Picture Experts Group Audio lub MPEG-Audio Layer‑3)

Skompresowany format, który znacznie zmniejsza pliki dźwiękowe. Jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dobrze zarejestrowany i skompresowany plik mp3 ma taką samą jakość, jak płyta CD. Technologia mp3 umożliwia strumieniową transmisję pliku, zatem użytkownik strony nie musi czekać na pobranie całego pliku, aby zacząć go odsłuchiwać. Jednak rozmiary tego pliku są większe, niż pliku Real Audio, zatem pobranie całego utworu przez typowe łącze modemowe (telefoniczne) będzie trwało bardzo długo. Użytkownicy serwisu muszą zainstalować wtyczki, aby odtwarzać pliki mp3. Takie wtyczki to np. QuickTime, Windows Media Player lub RealPlayer.

.ra, .ram, .rpm lub Real Audio

Ten format cechuje się dużym współczynnikiem kompresji i daje mniejsze pliki, niż format mp3. Umożliwia to pobranie całych utworów w niezbyt długim czasie. Pliki można wysyłać strumieniowo z normalnego serwera WWW, zatem użytkownicy mogą zacząć odsłuchiwać plik dźwiękowy, zanim zakończy się jego pobieranie. Użytkownicy muszą pobrać i zainstalować aplikację pomocniczą albo wtyczkę RealPlayer, aby odtwarzać takie pliki.

.qt, .qtm, .mov lub QuickTime

Jest to format obsługujący zarówno dźwięk, jak i wideo, opracowany przez firmę Apple Computer. QuickTime wchodzi w skład systemów operacyjnych Apple dla komputerów Macintosh. Korzysta z niego większość aplikacji na komputery Macintosh, używających dźwięku, wideo lub animacji. Komputery PC również mogą odtwarzać pliki w formacie QuickTime, ale wymaga to specjalnego sterownika QuickTime. QuickTime obsługuje większość formatów kodowania, w tym Cinepak, JPEG i MPEG.

Uwaga:

Oprócz popularnych formatów, wymienionych powyżej, istnieje wiele różnych formatów plików audio i wideo, dostępnych do użytku w sieci WWW. Jeżeli natrafisz na plik multimedialny w nieznanym ci formacie, odszukaj jego autora, aby dowiedzieć się, jak można najlepiej wykorzystać i wdrożyć ten plik.

Połączenie z plikiem dźwiękowym to prosta i skuteczna metoda dodawania dźwięku do strony. Ta metoda wstawiania dźwięku pozwala osobom odwiedzającym twój serwis zdecydować, czy chcą odsłuchać plik. Udostępnia również plik najszerszemu gronu odbiorców.

 1. Zaznacz tekst lub obraz, którego chcesz użyć jako łącza do pliku dźwiękowego.
 2. W Inspektorze właściwości kliknij ikonę folderu obok pola tekstowego Łącze, aby przejść do pliku dźwiękowego. Możesz również wpisać ścieżkę do pliku i jego nazwę w polu Łącze.

Osadzanie pliku dźwiękowego

Osadzenie materiału audio wbudowuje dźwięk bezpośrednio w stronę. Jednak dźwięk będzie odtwarzany tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca twój serwis będzie miała odpowiednią wtyczkę dla tego formatu pliku. Pliki osadza się, jeżeli dźwięk ma pełnić rolę muzyki w tle albo wtedy, gdy chcesz sterować głośnością, sposobem oglądania strony przez użytkownika, albo punktem początkowym i końcowym pliku dźwiękowego.

Uwaga:

Wbudowując pliki dźwiękowe w strony trzeba starannie rozważyć ich odpowiednie zastosowanie w serwisie oraz sposób, w jaki użytkownicy serwisu będą korzystać z tych zasobów multimedialnych. Zawsze dodawaj kontrolkę umożliwiającą włączenie lub wyłączenie odtwarzania dźwięku w razie, gdyby osoba odwiedzająca serwis nie chciała odsłuchiwać danego materiału dźwiękowego.

 1. Przejdź do widoku Projekt. Umieść punkt wstawiania w dokumencie w tym miejscu, w którym chcesz osadzić plik, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W kategorii HTML panelu Wstaw wybierz ikonę wtyczki z wyskakującego menu.

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Wtyczka.

 2. Odszukaj plik dźwiękowy i kliknij przycisk OK.
 3. Określ szerokość i wysokość, wpisując wartości w odpowiednie pola tekstowe Inspektora właściwości lub zmieniając rozmiary elementu zastępczego wtyczki w oknie dokumentu.

  Te wartości określają rozmiar, w jakim kontrolki dźwiękowe będą wyświetlane w przeglądarce.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?