Opisana tu procedura umożliwia tworzenie formularzy WWW metodą graficzną przez wstawianie elementów formularza na stronę w programie Dreamweaver.

W programie Dreamweaver można projektować formularze WWW metodą graficzną, wstawiając ich poszczególne elementy na stronę. To jednak nie koniec pracy. Kolejnym, bardziej skomplikowanym aspektem jest opracowanie mechanizmu obsługującego dane, które odwiedzający wprowadzą za pomocą tego formularza. Takie dane mogą być na przykład zapisywane w bazie danych o klientach. Zazwyczaj za obsługę danych formularza odpowiada technologia programowania aplikacji internetowych, taka jak PHP lub Adobe ColdFusion.

W tym artykule opisano, jak utworzyć prosty formularz WWW. Natomiast programowanie mechanizmu obsługi danych przesłanych za pomocą takiego formularza nie mieści się już w zakresie artykułu. Szczegółowe informacje o tworzeniu formularzy i mechanizmu obsługi przesłanych danych w technologii PHP podano w tej serii samouczków w serwisie Adobe Developer Center.

Tworzenie formularza WWW

 1. Otwórz stronę w widoku Projekt w programie Dreamweaver i umieść punkt wstawiania tam, gdzie ma zostać wstawiony formularz.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Formularz > Formularz. Inna metoda: Wybierz kategorię Formularze w panelu Wstaw (klikając trójkącik pod zakładką tego panelu) i kliknij ikonę Formularz. Program Dreamweaver wstawi pusty formularz. W widoku Projekt formularze są oznaczone kropkowanym czerwonym konturem. Jeśli nie widać tego konturu, wybierz polecenie Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne.
 3. Określ stronę lub skrypt, który przetwarza dane formularza. Kliknij kontur formularza w oknie dokumentu, aby zaznaczyć ten formularz. W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) podaj nazwę pliku (wraz ze ścieżką, jeśli to konieczne) do strony przetwarzającej formularz. Wpisz tę wartość w polu Operacja. Inna metoda: Kliknij ikonę folderu, aby przejść do odpowiedniej strony lub skryptu. Przykład: process_order.php.
 4. Określ metodę transmisji danych formularza na serwer. W oknie Inspektora właściwości wybierz jedną z następujących opcji dostępnych w wyskakującym menu Metoda:
  • POST: osadza dane formularza w żądaniu HTTP. Więcej informacji: Parametry formularza HTML w pomocy programu Dreamweaver.
  • GET: dołącza wartość do adresu URL pobierającego stronę. Więcej informacji: Parametry URL w pomocy programu Dreamweaver.
  • Domyślna: używa domyślnych ustawień przeglądarki do wysłania danych formularza na serwer. Zazwyczaj domyślną wartością jest GET.
 5. Wstaw obiekty formularza. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym ma się pojawić obiekt formularza. Następnie wybierz odpowiedni obiekt z menu Wstaw > Formularz albo z kategorii Formularze paska Wstaw. Umieść obiekty formularza wewnątrz jego kropkowanego konturu na stronie. Więcej informacji: Obiekty formularza w pomocy programu Dreamweaver.

 6. Dopasuj układ formularza. Formularze można formatować za pomocą znaków końca wiersza i końca akapitu, stylu tekstu preformatowanego oraz tabel. Nie można wstawić jednego formularza do innego, ale można umieścić więcej niż jeden formularz na stronie. Projektując formularze, pamiętaj o dodaniu do obiektów formularza etykiet zawierających opisy tekstowe, aby użytkownicy wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadają. Można np. wpisać tekst „Wpisz imię i nazwisko”, aby poprosić o podanie nazwiska. Użyj tabel, aby strukturalnie rozmieścić obiekty formularza i etykiety. Pamiętaj, że wszystkie znaczniki TABLE muszą się znaleźć pomiędzy znacznikami FORM.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online