Importowanie znaczników własnych, ASP.NET, JSP i JRun do programu Dreamweaver tak, aby stały się integralną częścią środowiska projektowego.

Można importować własne znaczniki do programu Dreamweaver tak, aby były one integralną częścią środowiska projektowego. Na przykład kiedy zaczynasz pisać zaimportowany znacznik w widoku Kod, pojawia się menu Wskazówki do kodu, wyświetlając atrybuty znaczników oraz pozwalając ci wybrać jeden z nich.

Importowanie znaczników z plików XML

Z plików Document Type Definition (DTD) lub schematu XML można zaimportować znaczniki.

 1. Otwórz edytor Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników).

 2. Kliknij przycisk Plus(+) i wybierz polecenie Schemat DTD > Importuj XML DTD lub Plik schematu.
 3. Wpisz nazwę lub adres URL pliku DTD lub schematu.
 4. Wprowadź prefiks, który będzie używany ze znacznikami.

  Uwaga:

  Prefiks jest używany do identyfikacji znacznika w kodzie, że pochodzi z konkretnej biblioteki. Niektóre biblioteki znaczników nie używają prefiksów.

 5. Kliknij przycisk OK.

Importowanie własnych znaczników ASP.NET

Można importować własne znaczniki ASP.NET do programu Dreamweaver.

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że własny znacznik jest zainstalowany na serwerze testowym zdefiniowanym w oknie dialogowym Definicja serwisu (patrz Konfigurowanie serwera testowego). Skompilowane znaczniki (pliki DLL) muszą być umieszczone w folderze /bin katalogu głównego. Nieskompilowane znaczniki (pliki ASCX) mogą znajdować się w dowolnym wirtualnym katalogu lub podkatalogu na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz dokumentację Microsoft ASP.NET.

 1. Otwórz stronę ASP.NET w programie Dreamweaver.
 2. Otwórz edytor Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników).

 3. Kliknij przycisk Plus (+), wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Aby zaimportować wszystkie własne znaczniki z serwera aplikacyjnego, wybierz polecenie ASP.NET > Importuj wszystkie niestandardowe znaczniki ASP.NET.

  • Aby zaimportować niektóre własne znaczniki z serwera aplikacyjnego, wybierz polecenie ASP.NET > Importuj niektóre niestandardowe znaczniki ASP.NET. Kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh) znaczniki z listy.

Importowanie znaczników JSP z pliku lub serwera (web.xml).

Importowanie biblioteki znaczników do programu Dreamweaver z różnych typów plików lub serwera JSP.

 1. Otwórz stronę JSP w programie Dreamweaver.
 2. Otwórz edytor Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników).

 3. Kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie JSP > Importuj z pliku (*.tld, *.jar, *.zip) lub JSP > Importuj z serwera (web.xml).
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj lub wprowadź nazwę pliku, który zawiera bibliotekę znaczników.
 5. Wprowadź URI, który identyfikuje bibliotekę znaczników

  URI (Uniform Resource Identifier) często jest adresem URL organizacji, która utrzymuje bibliotekę znaczników. Ten adres URL nie jest używany do oglądania serwisu internetowego tej organizacji; jest używany wyłącznie do identyfikowania biblioteki znaczników.

 6. (Opcjonalnie) Wprowadź prefiks, który będzie używany ze znacznikami. Prefiks jest używany do identyfikacji znacznika w kodzie, że pochodzi z konkretnej biblioteki.
 7. Kliknij przycisk OK.

Importowanie znaczników JRun

Jeżeli używasz programu Adobe® JRun™, możesz importować znaczniki JRun do programu Dreamweaver.

 1. Otwórz stronę JSP w programie Dreamweaver.
 2. Otwórz edytor Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników).

 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie JSP > Importuj znaczniki serwerowe JRun z foldera.
 4. Wprowadź nazwę foldera, który zawiera znaczniki JRun.
 5. Wprowadź URI, który identyfikuje bibliotekę znaczników

  URI (Uniform Resource Identifier) często jest adresem URL organizacji, która utrzymuje bibliotekę znaczników. Ten adres URL nie jest używany do oglądania serwisu internetowego tej organizacji; jest używany wyłącznie do identyfikowania biblioteki znaczników.

 6. (Opcjonalnie) Wprowadź prefiks, który będzie używany ze znacznikami. Prefiks jest używany do identyfikacji znacznika w kodzie, że pochodzi z konkretnej biblioteki.
 7. Kliknij przycisk OK.