Podręcznik użytkownika Anuluj

Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o tworzeniu fragmentów kodu za pomocą panelu Urywki programu Dreamweaver oraz ponowne wykorzystywanie kodu na różnych stronach utworzonych w programie Dreamweaver.

Jeśli często korzystasz z powtarzających się bloków kodu, możesz użyć funkcji Urywki, aby przyspieszyć proces programowania. Wystarczy raz utworzyć kod i zapisać go w postaci urywku. Potem można będzie wstawiać ten kod w wielu miejscach, dwukrotnie klikając odpowiedni urywek w panelu Urywki.

Urywki tworzone za pomocą panelu Urywki nie są specyficzne dla danego serwisu, można je więc wykorzystać w różnych serwisach. Dzięki funkcji synchronizacji ustawień urywki kodu można również wykorzystywać na różnych urządzeniach i w innych wersjach programu Dreamweaver.

Do programu Dreamweaver dołączono wiele urywków kodu. Można jednak również tworzyć i zapisywać własne urywki.

Jak najlepiej wykorzystać urywek?

Przejrzyj następujące scenariusze zastosowań, w których omówiono możliwości zastosowania urywków w obiegu pracy:

 • Jeśli pracujesz w przedsiębiorstwie, które stosuje konkretne standardy programowania lub jesteś freelancerem pracującym nad wieloma projektami, możesz wykorzystać urywki kodu jako narzędzie ułatwiające zachowanie spójności projektu. Zapisz często używane fragmenty kodu jako urywki, aby później wykorzystać je w wielu miejscach.
 • Jeśli do Twoich obowiązków należy definiowanie, utrzymywanie i egzekwowanie pewnych standardów kodowania, możesz posłużyć się urywkami kodu.
 • Kodowanie na stałe (ang. hard-coding) elementów strony o elastycznym układzie może być bardzo czasochłonną praktyką. Można jednak wykorzystać w tym celu urywki z sekcji Bootstrap lub Responsive_Design_Snippets na panelu Urywki (na przykład urywek kodu tabeli elastycznej). Wystarczy jedno kliknięcie, aby wstawić niemal 20 wierszy kodu takiej tabeli.
  Zmodyfikuj tabelę stosownie do potrzeb. Można scalić albo dodać wiersze lub kolumny, nadać dowolne style, a następnie zaznaczyć kod tabeli i zapisać go jako nowy urywek do wykorzystania we wszystkich innych tworzonych stronach. Więcej informacji: Tworzenie urywków.
 • Kod zachowań JavaScript, efektów CSS oraz stylów CSS również doskonale nadaje się do wielokrotnego wykorzystania.

Panel Urywki

Do zarządzania urywkami w programie Dreamweaver służy panel Urywki (Okno > Urywki).

Panel ten zawiera kolekcję fragmentów kodu.

Panel Urywki w programie Dreamweaver
Panel Urywki w programie Dreamweaver

Funkcje, jakie można wykonywać za pomocą panelu Urywki

Za pomocą panelu Urywki można wykonywać następujące zadania.

Wstawianie urywków

Rozwiń foldery, aby przejść do urywka kodu, a następnie dwukrotnie kliknij ten urywek lub wybierz ikonę Wstaw, aby wstawić kod w miejscu, w którym znajduje się kursor. Aby otoczyć istniejący tekst urywkiem kodu, zaznacz tekst, a następnie wstaw urywek. Tekst zostanie otoczony urywkiem. Więcej informacji: Wstawianie urywków.

Tworzenie folderów z urywkami

Urywkami można zarządzać, umieszczając je w folderach o intuicyjnie zrozumiałych nazwach. Aby utworzyć folder urywków kodu, kliknij ikonę Nowy Folder. Nowy folder urywków zostanie utworzony pod zaznaczonym węzłem. Aby zmienić położenie tego folderu, przeciągnij go na odpowiednie miejsce. Więcej informacji: Tworzenie folderów z urywkami

Tworzenie urywków

Urywki kodu dołączone do programu można zmodyfikować i w ten sposób utworzyć własne urywki. Można również zaprojektować własne urywki od podstaw, a następnie zapisać je w panelu Urywki do późniejszego wykorzystania. Więcej informacji: Tworzenie urywków.

Edytowanie urywków

Aby edytować istniejący urywek, zaznacz go i kliknij ikonę Edytuj. Więcej informacji: Edytowanie urywków.

Usuwanie urywków

Niepotrzebne urywki można usuwać. Aby usunąć urywek, zaznacz go i kliknij ikonę Usuń.

Zmiana nazwy urywków

Aby zmienić nazwę urywka, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Wybierz polecenie Zmień nazwę urywka, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodawanie i edytowanie kluczy wyzwalających

Klucze wyzwalające umożliwiają tworzenie intuicyjnych skrótów, które można wpisywać, zamiast wyszukiwać dany urywek w panelu Urywki, aby go wstawić. Po zdefiniowaniu kluczy wyzwalających umieść kursor w odpowiednim miejscu w kodzie, wpisz tekst klucza urywka i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

Wstawianie urywków

Urywki kodu można wstawiać w miejscu, w którym znajduje się kursor.

 1. Umieść kursor w punkcie wstawiania, w którym chcesz dodać urywek kodu.

 2. W panelu Urywki (Okno > Urywki) dwukrotnie kliknij odpowiedni urywek albo wybierz ikonę Wstaw, która znajduje się na dole panelu.

  Można także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i wybrać polecenie Wstaw z menu wyskakującego.

Uwaga:

Po zdefiniowaniu kluczy wyzwalających umieść kursor w odpowiednim miejscu w kodzie, wpisz tekst klucza urywka i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

Uwaga:

Aby sprawdzić wygląd urywka kodu, wstaw go w widoku Projekt.

Tworzenie urywków

 1. W panelu Urywki kliknij ikonę Nowy urywek znajdującą się na dole panelu.

 2. Wpisz nazwę dla urywka.

  Uwaga:

  Nazwy urywków nie mogą zawierać znaków, które są zabronione w nazwach plików, czyli ukośników (/ lub \), znaków specjalnych oraz cudzysłowów (“).

 3. (Opcjonalnie) Wprowadź opis tekstowy urywka.

  Ułatwi to innym osobom w zespole rozpoznawanie i używanie tego urywka.

  Jeśli przy tworzeniu urywka zostanie podany wyczerpujący opis, późniejsze wybranie odpowiedniego fragmentu do wykorzystania będzie znacznie prostsze.
  Jeśli przy tworzeniu urywka zostanie podany wyczerpujący opis, późniejsze wybranie odpowiedniego fragmentu do wykorzystania będzie znacznie prostsze.

  Uwaga:

  Można także utworzyć klucze wyzwalające, służące do wstawiania urywków w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie urywków

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym urywku, można:

 • kliknąć urywek prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe Edycja urywka;
 • zaznaczyć urywek i kliknąć ikonę Edytuj urywek, która znajduje się na dole panelu.

Podczas edycji kodu urywka istniejące wystąpienia tego urywka w dokumencie nie zostaną zaktualizowane.

Edytować można wszystkie pola w oknie dialogowym Urywek, takie jak Nazwa, Opis, klucz wyzwalający oraz sam kod.

Tworzenie folderów z urywkami

 1. W panelu Urywki kliknij ikonę Nowy folder urywków znajdującą się na dole panelu.

 2. Stosownie do potrzeb przeciągnij urywki do nowo utworzonego folderu lub do innych folderów.

Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą

Klucze wyzwalające umożliwiają szybkie wstawianie urywków kodu.

Najpierw należy przypisać klucze wyzwalające do często używanych urywków. Następnie można wpisać treść klucza w widoku Kod i nacisnąć klawisz Tab, a program Dreamweaver doda urywek w miejscu, w którym znajduje się kursor.

 1. W panelu Urywki kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz polecenie Dodaj klucz wyzwalający.

  Wybierz opcję Dodaj klucz wyzwalający na panelu Urywki
  Wybierz opcję Dodaj klucz wyzwalający na panelu Urywki

 2. Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.

  Na poniższej ilustracji do urywka kodu tworzącego łącze typu „mailto” przypisano łatwy do zapamiętania klucz wyzwalający: „mailto”. Klucze wyzwalające powinny być proste, krótkie i intuicyjne.

  Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.
  Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.

  Uwaga:

  Klucze wyzwalające nie mogą zawierać znaków specjalnych (z wyjątkiem podkreślenia). Ponadto nie można użyć tego samego klucza dla dwóch różnych urywków.

 3. Aby dodać urywki do kodu za pomocą kluczy wyzwalających, wpisz tekst klucza w widoku Kod i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony do kodu.

Dystrybucja urywków na wiele urządzeń

Funkcja synchronizacji ustawień programu Dreamweaver w chmurze ułatwia zachowanie spójności następujących urywków między dwoma urządzeniami.

Za pomocą funkcji synchronizacji ustawień można przenosić urywki z jednej instancji programu Dreamweaver do innej, uruchomionej na innym komputerze (mogą to być na przykład instalacje uruchomione w biurze i w domu). 

Aby zsynchronizować ustawienia:

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje.

 2. W sekcji Synchronizacja ustawień kliknij opcję Synchronizuj teraz.

  Ustawienia zostaną zapisane w chmurze. Przy kolejnym uruchomieniu programu Dreamweaver ustawienia te zostaną zaimportowane. Ustawienia lokalne zostaną zastąpione ustawieniami z chmury.

  Synchronizowane są zarówno urywki, jak i wszystkie inne preferencje.

  Więcej informacji: Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z platformą Creative Cloud.

Uwaga:

Jeśli często synchronizujesz ustawienia, możesz włączyć automatyczną synchronizację. Aby to zrobić, otwórz panel Preferencje i w sekcji Synchronizacja ustawień zaznacz opcję Włącz automatyczną synchronizację. Wszystkie zmiany ustawień będą wówczas automatycznie zapisywane w chmurze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto