Określanie preferencji funkcji transferu plików dostępnych w panelu Pliki w programie Dreamweaver.

Preferencje umożliwiają określenie sposobu przesyłania plików między serwisem lokalnym a zdalnym w panelu Pliki.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Serwis z listy kategorii po lewej stronie.
  Okno dialogowe Preferencje serwisu
  Okno dialogowe Preferencje serwisu

 3. Ustaw opcje i kliknij przycisk OK.

  Zawsze pokazuj

  Określa, który serwis (lokalny, czy zdalny) ma być zawsze widoczny i w którym okienku na panelu pliki (po lewej lub po prawej stronie) mają się pojawiać pliki lokalne i zdalne.

  Domyślnie serwis lokalny jest zawsze pokazywany po prawej stronie. Okienko, które nie jest wybrane (domyślnie jest to lewe okienko), może ulegać zmianom: w okienku tym mogą być wyświetlane pliki z innego serwisu (domyślnie jest to serwis zdalny).

  Pliki zależne

  Wyświetla monit o przesłanie plików zależnych (np. obrazów, zewnętrznych arkuszy stylów i innych plików, do których odwołuje się plik HTML), wczytywanych przez przeglądarkę razem z plikiem HTML. Domyślnie zaznaczone są obie opcje: „Monituj przy pobieraniu do edycji i ściąganiu” oraz „Monituj przy odkładaniu i wysyłaniu”.

  Na ogół warto pobierać pliki zależne wraz z nowym plikiem pobieranym do edycji. Jednak jeżeli najnowsze wersje plików zależnych są już na dysku lokalnym, nie trzeba pobierać ich ponownie. To samo dotyczy wysyłania i odkładania plików na serwer: nie trzeba wysyłać plików, jeżeli w miejscu docelowym są już ich aktualne kopie.

  Uwaga:

  Jeżeli wyłączysz te opcje, pliki zależne nie będą transferowane. Aby wymusić pojawienie się okna dialogowego Pliki zależne nawet wtedy, gdy obie te opcje są wyłączone, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh), wybierając polecenie Odbierz, Wyślij, Odłóż albo Pobierz do edycji.

  Połączenie FTP

  Określa, czy zakończyć połączenie z serwisem zdalnym po upływie zadanej liczby minut bez żadnych działań.

  Limit czasu FTP

  Określa, przez ile sekund program Dreamweaver podejmuje próbę nawiązania połączenia z serwerem zdalnym.

  Jeżeli po zadanym czasie nie ma żadnej odpowiedzi, program Dreamweaver wyświetla okno dialogowe z ostrzeżeniem.

  Opcje transferu FTP

  Określa, czy program Dreamweaver wybiera domyślną opcję po upływie zadanej liczby sekund, gdy pojawi się okno dialogowe podczas transferu plików, ale nie ma żadnej reakcji ze strony użytkownika.

  Host proxy

  Określa adres serwera proxy, za pomocą którego łączysz się z serwerami zdalnymi spoza zapory.

  Jeżeli nie jesteś za zaporą, pozostaw to pole puste. Jeśli komputer jest chroniony zaporą, zaznacz opcję „Użyj proxy” w oknie dialogowym Definicja serwisu (Serwery > Edytuj istniejący serwer (ikona ołówka) > Więcej opcji).

  Port proxy

  Określa port na serwerze proxy lub zaporze, przez który należy przechodzić, aby połączyć się z serwerem zdalnym. Jeżeli łączysz się przez inny port, niż 21 (domyślny numer portu FTP), to wpisz tutaj jego numer.

  Opcje wysyłania: Zapisz pliki przed wysłaniem

  Wskazuje, że niezapisane pliki mają być automatycznie zapisywane przed wysłaniem do serwisu zdalnego.

  Opcje przenoszenia: Monituj przed przeniesieniem plików na serwer

  Przy próbie przeniesienia pliku w serwisie zdalnym jest wyświetlane ostrzeżenie.

  Zarządzaj serwisami

  Otwiera okno dialogowe Zarządzaj serwisami, w którym można edytować istniejący serwis albo utworzyć nowy.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz zdefiniować, czy dane typy plików mają być przenoszone jako ASCII (tekst) lub jako pliki binarne, zmodyfikuj plik FTPExtensionMap.txt w folderze Dreamweaver/Configuration (na komputerach Macintosh: FTPExtensionMapMac.txt). Więcej informacji: Rozszerzanie programu Dreamweaver.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online