Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Zarządzanie serwisami Contribute

Program Adobe® Contribute® CS4 łączy w sobie przeglądarkę internetową z edytorem stron WWW. Program umożliwia twoim współpracownikom i klientom przeglądanie stron w utworzonym przez Ciebie serwisie, oraz ich edycję i uaktualnianie, jeśli mają do tego wymagane przyzwolenia. Użytkownicy programu Contribute mogą dodawać i uaktualniać podstawowe materiały internetowe, takie jak formatowany tekst, obrazy, tabele i łącza. Administratorzy serwisu Contribute mogą ograniczać możliwości edycji serwisów zwykłym użytkownikom.

Uwaga:

Ten temat jest z założenia przeznaczony dla administratorów serwisów Contribute.

Administrator serwisu umożliwia zwykłym użytkownikom edycję stron, tworząc klucz połączenia i wysyłając go do nich (informacje na ten temat znajdują się w Pomocy programu Contribute). Można również skonfigurować połączenie z serwisem Contribute w programie Dreamweaver, co pozwala administratorom i projektantom łączyć się z tym serwisem Contribute i używać wszystkich możliwości edycyjnych programu Dreamweaver.

Usługa Contribute rozszerza zakres funkcji serwisu o pakiet Contribute Publishing Server (CPS). Jest to zbiór aplikacji służących do publikacji oraz narzędzi do zarządzania użytkownikami, który umożliwia integrację platformy Contribute z usługą katalogową używaną w przedsiębiorstwie (może to być np. LDAP lub Active Directory). Gdy serwis programu Dreamweaver zostanie zdefiniowany jako serwis Contribute, program Dreamweaver będzie odczytywać ustawienia administracyjne Contribute przy każdym połączeniu z serwisem zdalnym. Jeśli Dreamweaver wykryje, że jest włączony pakiet CPS, odziedziczy część funkcji tego pakietu, takich jak wycofywanie plików i rejestrowanie zdarzeń.

Za pomocą programu Dreamweaver można łączyć się z serwisem Contribute i modyfikować w nim pliki. Większość funkcji programu Dreamweaver obsługuje serwisy Contribute w taki sam sposób, jak zwykły serwis. Jednak w przypadku serwisów Contribute program Dreamweaver automatycznie wykonuje niektóre operacje zarządzania plikami, takie jak zapisywanie wielu wersji dokumentu i rejestracja pewnych zdarzeń w konsoli CPS.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie pomocy do programu Contribute.

Struktura serwisu i projekt strony w serwisie Contribute

Aby umożliwić użytkownikom Contribute edycję serwisu WWW, podczas tworzenia jego struktury warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Utrzymuj prostą strukturę serwisu. Nie zagnieżdżaj folderów zbyt głęboko. Grupuj powiązane elementy razem w folderze.

 • Ustaw odpowiednie uprawnienia do odczytu i zapisu w folderach na serwerze.

 • Dodaj strony indeksu (index) do folderów podczas ich tworzenia, aby zachęcić użytkowników Contribute do umieszczenia nowych stron w odpowiednich folderach. Na przykład jeśli użytkownicy programu Contribute dostarczają stron zawierających protokół z zebrania, utwórz folder w katalogu głównym o nazwie protokol_spotkania i utwórz stronę indeksu w tym folderze. Następnie dodaj łącze na stronie głównej serwisu do stronie indeksowej protokołu z zebrania. Użytkownicy programu Contribute będą mogli przejść do tej strony indeksowej i utworzyć nową stronę protokołu dla konkretnego zebrania. Będzie do niej prowadzić łącze ze strony indeksowej.

 • Na stronie indeksowej w każdym folderze podaj listę odsyłaczy do poszczególnych stron z zawartością i dokumentów, które zawiera ten folder.

 • Staraj się maksymalnie uprościć projekty stron, rezygnując z wymyślnego formatowania.

 • Używaj raczej CSS, niż znaczników HTML i nadawaj przejrzyste nazwy stylów CSS. Jeśli użytkownicy programu Contribute używają standardowego zestawu stylów Microsoft Word, używaj tych samych nazw stylów CSS. W ten sposób Contribute może odwzorować style, gdy użytkownik kopiuje treść z dokumentu Word i wkleja ją na stronie programu Contribute.

 • Aby zapobiec udostępnieniu stylów CSS użytkownikom programu Contribute, zmień nazwę stylu, tak aby zaczynała się od mmhide_. Na przykład jeśli używasz stylu RightJustified na stronie, ale nie chcesz, aby użytkownicy Contribute używali tego stylu, zmień nazwę stylu na mmhide_RightJustified.

Uwaga:

Przedrostek mmhide_ musi zostać dodany do nazwy stylu w widoku Kod; nie można go dodać w panelu CSS.

 • Używaj jak najmniej stylów CSS, aby zapewnić prostotę i przejrzystość.
 • Jeśli w elementach strony HTML używane są dołączenia po stronie serwera, takie jak nagłówki czy stopki, utwórz samodzielną stronę HTML zawierającą łącza do plików dołączeń (INCLUDE). Użytkownicy Contribute mogą ustawić zakładkę dla tej strony i używać jej do wskazywania i edycji plików dołączeń.

Przesyłanie pliku do serwisu Contribute i pobieranie go z tego serwisu

Platforma Contribute używa systemu zbliżonego do funkcji pobierania do edycji i odkładania, stosowanej w programie Dreamweaver, co zapobiega edycji strony WWW przez kilku użytkowników w tym samym czasie. Przy włączonej zgodności z platformą Contribute w programie Dreamweaver automatycznie włączana jest również funkcja pobierania do edycji i odkładania.

Przenosząc pliki serwisu Contribute za pomocą programu Dreamweaver, należy zawsze używać poleceń Odłóż i Pobierz do edycji. Przesłanie plików za pomocą polecenia PUT i GET może spowodować nadpisanie zmian wprowadzonych niedawno w pliku przez innego użytkownika Contribute.

Przy odkładaniu pliku do serwisu Contribute program Dreamweaver tworzy kopię zapasową poprzedniej wersji odłożonego pliku w folderze _baks oraz dodaje nazwę użytkownika oraz datownik do pliku Uwagi do projektu.

Uprawniania do plików i folderów Contribute na serwerze

Program Contribute zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie prawami dostępu do plików i folderów dla każdej ze zdefiniowanych ról użytkownika, jednak nie umożliwia modyfikowania uprawnień do zapisu i odczytu ustawionych dla poszczególnych plików i folderów przez serwer. Natomiast w programie Dreamweaver można zarządzać tymi uprawnieniami bezpośrednio na serwerze.

Jeśli użytkownik Contribute nie posiada dostępu odczytu do pliku zależnego na serwerze, np. obrazu wyświetlanego na stronie, to zawartość zależnego pliku nie jest wyświetlana w oknie Contribute. Np. jeśli użytkownik nie posiada dostępu odczytu do folderu obrazów, obrazy w tym folderze wyświetlane są jako ikony nieprawidłowych obrazów w Contribute. Szablony programu Dreamweaver znajdują się w podfolderze głównego folderu serwisu. Jeśli więc jeśli użytkownik programu Contribute nie ma prawa do odczytu folderu głównego, nie może używać szablonów w tym serwisie, dopóki nie zostaną skopiowane do odpowiedniego folderu.

Konfigurując serwis programu Dreamweaver, należy przydzielić użytkownikom prawa do odczytu folderu /_mm (jest to podfolder _mm folderu głównego), folderu /Templates oraz wszystkich folderów zawierających zasoby, z których mają korzystać użytkownicy.

Jeśli ze względów bezpieczeństwa nie można przyznać użytkownikom prawa odczytu folderu /Templates, można zapewnić im dostęp do szablonów w inny sposób. Więcej informacji: Umożliwianie użytkownikom Contribute dostępu do szablonów bez dostępu do folderu głównego.

Więcej informacji o prawach dostępu w programie Contribute zawiera temat Administrowanie programem Contribute w Pomocy programu Contribute.

Pliki specjalne Contribute

Program Contribute używa wielu specjalnych plików, które nie są przeznaczone do wyświetlania przez osoby odwiedzające serwis:

 • W folderze o nazwie _mm w głównym katalogu serwisu znajduje się plik ustawień współużytkowanych. Jego nazwa jest maskująca, a plik ma rozszerzenie CSI. Zawiera on informacje, których program Contribute używa do zarządzania serwisem.

 • Starsze wersje plików znajdują się w folderach o nazwie _baks

 • Tymczasowe wersje stron służą użytkownikom do podglądu zmian

 • Pliki tymczasowo zablokowane: oznacza to, że dana strona obecnie jest edytowana lub przeglądana

 • Pliki Uwagi do projektu, zawierające metadane stron serwisu

  Plików specjalnych Contribute nie należy edytować w programie Dreamweaver; Dreamweaver automatycznie zarządza tymi plikami.

  Jeśli nie chcesz, aby pliki specjalne Contribute były wyświetlane na publicznie dostępnym serwerze, ustaw serwer pośredniczący, gdzie użytkownicy Contribute pracują ze stronami. Okresowo kopiuj te strony internetowe z serwera pośredniczącego na serwer produkcyjny, ogólnie dostępny przez Internet. Jeśli skorzystasz z ustawienia serwera pośredniczącego, kopiuj tylko strony internetowe na serwer produkcyjny, nie zaś wyżej wymienione pliki specjalne Contribute. W szczególności, na serwer produkcyjny nie należy kopiować folderów _mm i _baks.

Uwaga:

Konfigurowanie serwera w taki sposób, aby uniemożliwić odwiedzającym wyświetlanie plików z folderów o nazwie poprzedzonej podkreśleniem, opisano w temacie „Zabezpieczenie serwisu WWW” w Pomocy programu Contribute.

Czasami może wystąpić potrzeba ręcznego usunięcia plików specjalnych Contribute. Może się na przykład zdarzyć, że program Contribute nie usunie tymczasowych stron podglądu po zakończeniu ich wyświetlania; w takiej sytuacji trzeba ręczne usunąć te strony tymczasowe. Nazwy plików tymczasowych stron podglądu rozpoczynają się od TMP.

Podobnie, w niektórych przypadkach nieaktualne pliki blokady mogą pozostać na serwerze. Jeśli tak się zdarzy, należy ręcznie usunąć plik blokady, aby pozwolić innym na edycję strony.

Przygotowanie serwisu do działania w środowisku Contribute

Przygotowując istniejący serwis programu Dreamweaver dla użytkowników Contribute, należy ręcznie włączyć zgodność z programem Contribute, aby można było używać związanych z nim funkcji. Program Dreamweaver nie przypomina o włączeniu tej zgodności. Dopiero po nawiązaniu połączenia z serwisem skonfigurowanym jako serwis Contribute (i mającym administratora) program Dreamweaver wyświetli przypomnienie o włączeniu zgodności z Contribute.

Nie wszystkie typy połączenia obsługują zgodność z programem Contribute. Do poszczególnych typów połączenia, stosowane są następujące ograniczenia:

 • Jeśli połączenie z serwisem zdalnym korzysta z protokołu WebDAV, nie można włączyć zgodności z programem Contribute, ponieważ takie systemy kontroli wersji nie są zgodne z funkcją Uwagi do projektu oraz systemem pobierania do edycji i odkładania, za pomocą których program Dreamweaver obsługuje serwisy Contribute.

 • Jeśli połączenie z serwisem zdalnym korzysta z protokołu RDS, można włączyć zgodność z Contribute, ale zanim będzie można udostępnić serwis użytkownikom programu Contribute, konieczne jest dostosowanie parametrów tego połączenia.

 • Jeśli rolę serwera WWW pełni komputer lokalny, to w konfiguracji serwisu należy określić lokalizację tego komputera w protokole FTP lub w formacie połączenia sieciowego (a nie zwykłej ścieżki do folderu lokalnego). Dzięki temu będzie można udostępnić połączenie użytkownikom Contribute.

Po włączeniu zgodności z usługą Contribute program Dreamweaver automatycznie włącza funkcję Uwagi do projektu (łącznie z opcją Wyślij uwagi do projektu, aby je udostępnić) oraz system pobierania do edycji i odkładania.

Jeśli w zdalnym serwisie, z którym nawiązujesz połączenie, jest włączony serwer CPS (Contribute Publishing Server), program Dreamweaver będzie powiadamiać serwer CPS o każdej operacji sieciowej, takiej jak odłożenie, wycofanie lub opublikowanie pliku. CPS rejestruje te zdarzenia, a dziennik można obejrzeć na konsoli administracji CPS. (Jeśli system CPS zostanie wyłączony, zdarzenia nie będą rejestrowane.) System CPS włącza się za pomocą programu Contribute. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie pomocy do programu Adobe Contribute.

Uwaga:

Serwis można uczynić zgodnym z programem Contribute, nawet jeśli program Contribute nie jest zainstalowany na komputerze; aby jednak z programu Dreamweaver można było uruchamiać Administratora programu Contribute, program Contribute musi zostać zainstalowany na tym samym komputerze co program Dreamweaver, a przed ustawieniem opcji zgodności z Contribute należy połączyć się z serwisem zdalnym. W innym przypadku program Dreamweaver nie będzie mógł odczytać ustawień administracyjnych programu Contribute, aby określić, czy włączono opcje CPS i Wycofywanie zmian.

Uwaga:

Musisz upewnić się, że plik ustawień wspólnych (plik CSI), którego program Contribute używa do administrowania serwisem, znajduje się na serwerze zdalnym i nie jest uszkodzony. Program Contribute tworzy ten plik automatycznie (i zastępuje jego starsze wersje) za każdym razem, gdy jest używany Administrator programu Contribute. Jeśli plik ustawień wspólnych nie znajduje się na serwerze lub jest uszkodzony, to przy każdej próbie wykonania operacji sieciowej (np. put), program Dreamweaver zwraca błąd z następującym komunikatem „Na tym serwerze nie istnieje plik niezbędny do obsługi zgodności z programem Contribute”. Aby mieć pewność, że na serwerze znajduje się właściwy plik, przerwij połączenie z serwerem w programie Dreamweaver, uruchom Administratora programu Contribute, wprowadź zmiany administracyjne i połącz się ponownie z serwerem za pomocą programu Dreamweaver. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie pomocy do programu Adobe Contribute.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Zaznacz serwis i kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane, wybierz kategorię Contribute, a następnie zaznacz opcję Włącz zgodność z programem Contribute.

 4. Gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe monitujące o włączenie Uwag do projektu i systemu pobierania do edycji i odkładania, kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli wcześniej nie podano informacji niezbędnych do działania funkcji pobierania do edycji i odkładania, wpisz swoją nazwę użytkownika i adres e-mail w oknie dialogowym, następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Definicja serwisu są widoczne następujące elementy: status wycofywania zmian, status CPS, pole tekstowe Główny adres URL serwisu oraz przycisk Zarządzaj serwisem w programie Contribute.

  Jeśli w programie Contribute włączono obsługę wycofywania zmian, to można będzie cofać się do poprzednich wersji plików, które został zmienione w programie Dreamweaver.

 6. Sprawdź adres w polu tekstowym Główny adres URL serwisu i popraw go, jeśli jest taka potrzeba. Program Dreamweaver tworzy główny adres URL serwisu w oparciu o inne parametry konfiguracji serwisu. Niekiedy jednak tak wygenerowany adres URL nie jest całkowicie poprawny.

 7. Kliknij przycisk Testuj, aby zweryfikować poprawność podanego adresu URL.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz już teraz wysłać klucz połączenia lub administrować serwisem Contribute, możesz pominąć pozostałe etapy.

 8. Aby wprowadzić zmiany administracyjne, kliknij w programie Contribute przycisk Administruj serwisem. Pamiętaj, że aby w programie Dreamweaver można było uruchomić Administratora programu Contribute, programy Dreamweaver i Contribute należy zainstalować na tym samym komputerze.

 9. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk Gotowe.

Administrowanie serwisem Contribute w programie Dreamweaver

Po włączeniu zgodności z usługą Contribute można uruchamiać ją w programie Dreamweaver, aby wykonywać zadania administracyjne w serwisie.

Uwaga:

Program Contribute musi być zainstalowany na tym samym komputerze, co program Dreamweaver.

Jeśli jesteś administratorem serwisu Contribute, możesz wykonywać następujące czynności:

 • Zmieniać ustawienia administracyjne serwisu.

  Ustawienia administracyjne Contribute są zbiorem ustawień stosowanych do wszystkich użytkowników serwisu internetowego. Ustawienia te umożliwiają dostrojenie programu Contribute, ułatwiając jego obsługę.

 • Zmieniać prawa dostępu przyznane użytkownikom o określonych rolach w serwisie Contribute.

 • Konfigurować ustawienia użytkowników w serwisie Contribute.

  Użytkownicy Contribute potrzebują pewnych informacji o serwisie, aby móc się z nim połączyć. Wszystkie te informacje można spakować do pliku nazywanego kluczem połączenia i wysłać do użytkowników Contribute.

Uwaga:

Klucz połączenia nie jest równoznaczny z wyeksportowanym plikiem serwisu Dreamweaver.

Uwaga:

Zanim wyślesz do użytkowników Contribute informacje o połączeniu niezbędne do edycji stron, w programie Dreamweaver utwórz podstawową hierarchię folderów oraz szablony i arkusze stylów CSS dla serwisu.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Zaznacz serwis i kliknij przycisk Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane i wybierz kategorię Contribute.
 4. Kliknij przycisk Administruj serwisem w Contribute.
  Uwaga:

  Przycisk ten nie jest widoczny, jeśli zgodność z Contribute nie została włączona.

 5. W razie ukazania się monitu wpisz hasło i kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj serwisem WWW.

  • Aby zmienić ustawienia administracyjne, wybierz kategorię z listy po lewej i wprowadź niezbędne zmiany.

  • Aby zmienić ustawienia roli, przejdź do kategorii „Użytkownicy i role” i kliknij opcję Edytuj ustawienia ról.

  • Aby wysłać klucz połączenia w celu skonfigurowania użytkowników, przejdź do kategorii „Użytkownicy i role”. Kliknij opcję Wyślij klucz połączenia, a następnie przejdź przez etapy Kreatora połączenia.

 6. Kliknij opcję Zamknij, przycisk OK, a następnie opcję Gotowe.

Więcej informacji na temat ustawień administracyjnych, zarządzania rolami użytkowników lub tworzenia klucza połączenia znajduje się w Pomocy programu Contribute.

Usuwanie, przenoszenie lub zmiana nazwy zdalnego pliku w serwisie Contribute

Usuwanie pliku ze zdalnego serwera, który obsługuje serwis Contribute, przebiega bardzo podobnie do usuwania pliku z serwera dowolnego serwisu programu Dreamweaver. Jednak przy usuwaniu pliku z serwisu Contribute program Dreamweaver pyta, czy usunąć również wszystkie starsze wersje tego pliku. Jeśli zdecydujesz się zachować starsze wersje, program Dreamweaver zapisze kopię bieżącej wersji w folderze _baks, skąd będzie można ją później odtworzyć.

Zmiana nazwy lub przeniesienie pliku z jednego folderu serwisu Contribute do innego przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłych serwisów programu Dreamweaver. W przypadku serwisu Contribute program Dreamweaver zmienia również nazwy albo przenosi starsze wersje tego samego pliku, które są zapisane w folderze _baks.

 1. Zaznacz plik w panelu Zdalne, znajdującym się wewnątrz panelu Pliki (Okno > Pliki), a następnie naciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Macintosh).

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia pliku.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia:
  • Zaznacz opcję Usuń wcześniejsze wersje, aby usunąć wszystkie poprzednie wersje pliku wraz z wersją bieżącą.

  • Usuń zaznaczenie z opcji „Usuń wcześniejsze wersje”, jeśli chcesz pozostawić wcześniejsze wersje na serwerze.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć plik.

Umożliwianie użytkownikom Contribute dostępu do szablonów bez dostępu do folderu głównego

W serwisie Contribute, zarządzanie przyzwoleniami leżących poniżej plików i folderów odbywa się bezpośrednio na serwerze. Jeśli z przyczyn bezpieczeństwa, nie można dać użytkownikom prawa odczytu folderu /Szablony, w dalszym ciągu można pozwolić użytkownikom na dostęp do szablonów.

 1. Ustaw serwis Contribute w ten sposób, aby folder główny serwisu był widziany przez użytkowników jako główny.
 2. Używając panelu Pliki, ręcznie skopiuj folder szablonu z głównego folderu serwisu do głównego folderu serwisu Contribute.
 3. Po uaktualnieniu szablonów dla głównego serwisu, przekopiuj zmienione szablony do odpowiednich podfolderów wg potrzeb.

  Jeśli skorzystasz z tej metody, nie używaj w podfolderach łączy odnoszących się do katalogu głównego. Łącza względne katalogu głównego serwisu są określane względem folderu na serwerze, a nie folderu głównego zdefiniowanego w programie Dreamweaver. Użytkownicy programu Contribute nie mogą tworzyć łączy względnych katalogu głównego.

  Jeśli łącza na stronie Contribute wyglądają na przerwane, prawdopodobnie wystąpił problem z przyzwoleniami folderu, szczególnie jeśli łącza odnoszą się do stron znajdujących się poza głównym folderem użytkowników Contribute. Sprawdź prawa odczytu i zapisu w folderach na serwerze.

Rozwiązywanie problemów z serwisem w środowisku Contribute

Jeśli zdalny plik w serwisie Contribute jest oznaczony jako pobrany do edycji, ale plik ten nie został w rzeczywistości zablokowany na komputerze użytkownika, można go odblokować, aby umożliwić użytkownikom jego edycję.

Kliknięcie dowolnego przycisku związanego z administrowaniem serwisem Contribute spowoduje, że program Dreamweaver sprawdzi możliwość połączenia się z serwisem zdalnym i zweryfikuje, czy główny adres URL podany dla serwisu jest prawidłowy. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia lub jeśli główny adres URL będzie nieprawidłowy, program Dreamweaver wyświetli komunikat o błędzie.

Jeśli narzędzia administracyjne nie pracują prawidłowo, przyczyną mogą być problemy z folderem _mm.

Odblokowywanie pliku w serwisie Contribute

Uwaga:

Przed rozpoczęciem procesu odblokowania pliku, należy upewnić się, że plik na pewno nie jest pobrany. Jeśli plik zostanie odblokowany, w czasie gdy jeden użytkowników Contribute edytuje go, może być on edytowany równocześnie przez wielu użytkowników.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz plik w oknie Dokument, i wybierz polecenie z menu Serwis > Cofnij pobieranie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) w panelu Pliki (Okno > Pliki), a następnie wybierz opcję Cofnij pobieranie do edycji.

   Może zostać wyświetlone okno dialogowe ze wskazaniem osoby, która pobrała plik do edycji i prośbą potwierdzenie odblokowania pliku.

 2. Jeśli pojawi się okno dialogowe, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

  Plik zostaje odblokowany na serwerze.

Usuwanie problemów z połączeniem z serwisem Contribute

 1. Sprawdź Główny URL serwisu w kategorii Contribute w oknie dialogowym Definicja serwisu, otwierając ten URL w przeglądarce, aby upewnić się, że otwarta zostanie prawidłowa strona.
 2. Użyj przycisku Testuj w kategorii Informacje zdalne w oknie dialogowym Definicja serwisu, aby upewnić się, że połączenie z serwisem jest możliwe.
 3. Jeśli adres URL jest prawidłowy, ale wyniki testowania (przycisk Testuj) zwracają błąd, zwróć się o pomoc do administratora.

Usuwanie problemów narzędzi administracyjnych Contribute

 1. Na serwerze, upewnij się, że posiadasz prawa odczytu i zapisu, a także przyzwolenia wykonawcze, jeśli są wymagane, dla folderu _mm.
 2. Upewnij się, że folder _mm zawiera plik wspólnych ustawień z rozszerzeniem CSI.
 3. Jeśli nie, użyj Kreatora połączenia (Windows) lub Asystenta połączenia (Macintosh), aby nawiązać połączenie do serwisu i zostać administratorem serwisu. Plik wspólnych ustawień jest tworzony automatycznie, gdy zostajesz administratorem. Więcej informacji dotyczących administratora serwisu Contribute znajduje się w części Administracja Contribute w Pomocy programu Contribute.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto