Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z wizualnych pomocy do układu

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

W programie Dreamweaver są dostępne pomoce wizualne ułatwiające projektowanie układu, takie jak definiowane przez użytkownika miarki i linie pomocnicze, linie pomocnicze szablonu, siatka układu oraz obraz-wzornik.

Definiowanie miarek

Miarki pomagają w odmierzaniu, organizacji i rozmieszczeniu układu. Elementy te mogą być wyświetlane w lewej i górnej części strony, a dostępnymi jednostkami są piksele, cale i centymetry.

 • Aby przełączyć wyświetlanie miarek, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Miarki > Pokaż/Ukryj.
 • Aby zmienić punkt początkowy, przeciągnij ikonę punktu początkowego linijki  (w lewym górnym narożniku widoku Projekt okna Dokument) w dowolnie wybrane miejsce strony.
 • Aby przywrócić domyślne położenie punktu początkowego miarki, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Miarki > Wyzeruj punkt początkowy.
 • Aby zmienić jednostkę miary, wybierz polecenie Widok > Miarki, a potem zaznacz opcję Piksele, Cale lub Centymetry.

Określanie linii pomocniczych układu

Linie pomocnicze są liniami przeciąganymi na dokument z miarek. Linie takie ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów. Linie pomocnicze mogą też służyć do mierzenia elementów strony oraz odzwierciedlania foldów (widocznych obszarów) przeglądarek internetowych.

Aby ułatwić wyrównywanie elementów możesz przyciągać je do linii pomocniczych lub przyciągać linie pomocnicze do wybranych elementów. (Przyciąganie jest możliwe tylko w przypadku elementów rozmieszczonych bezwzględnie.) Linie pomocnicze mogą być blokowane dla uniknięcia przypadkowego przemieszczania.

Tworzenie poziomych lub pionowych linii pomocniczych

 1. Przeciągnij linię z odpowiedniej miarki.
 2. Umieść linię w oknie Dokumentu i zwolnij przycisk myszy (zmień położenie linii przy pomocy ponownego przeciągania).
  Uwaga:

  Domyślnie, linie pomocnicze są określane poprzez bezwzględne miary wyrażone w pikselach (od górnego lub lewego boku dokumentu) i wyświetlane względem punku początkowego miarki. Aby opisać linię pomocniczą określeniem procentowym, wciśnij klawisz Shift podczas tworzenia lub przenoszenia linii pomocniczej.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Pokaż linie pomocnicze.

Przyciąganie elementów do linii pomocniczych

 • Aby elementy były przyciągane do linii pomocniczych, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Przyciągaj do linii pomocniczych.
 • Aby linie pomocnicze były przyciągane do elementów, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Linie pomocnicze przyciągają do elementów.
Uwaga:

Podczas zmiany wielkości elementów (np. elementów umieszczonych bezwzględnie, czyli AP), tabel i obrazów, edytowane elementy są przyciągane do linii pomocniczych.

Blokowanie lub odblokowywanie wszystkich linii pomocniczych

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze.

Wyświetlanie i przenoszenie linii pomocniczych w określone miejsce

 1. Aby wyświetlić położenie linii pomocniczej, wciśnij klawisz myszy po umieszczeniu na niej kursora.
 2. Kliknij dwukrotnie linię pomocniczą.
 3. W polu tekstowym Przesuń linię pomocniczą wpisz nowe położenie i kliknij OK.

Wyświetlanie odległości pomiędzy liniami pomocniczymi

Wciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh) i umieść kursor w dowolnym miejscu pomiędzy dwiema liniami pomocniczymi.
Uwaga:

Jednostka miary jest taka sama, jak na miarce.

Odzwierciedlanie foldu (widocznego obszaru) przeglądarki internetowej

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze. Następnie wybierz z menu predefiniowany rozmiar przeglądarki.

Usuwanie linii pomocniczej

Przeciągnij linię pomocniczą poza dokument.

Zmiana ustawień linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Edytuj linie pomocnicze, ustaw wybrane opcje i kliknij przycisk OK.

  Kolor linii pomocniczych

  Określa kolor linii pomocniczych. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Kolor odległości

  Określa kolor linii wyświetlanych dla opisania odległości po umieszczeniu kursora pomiędzy liniami pomocniczymi. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Pokaż linie pomocnicze

  Wyświetla linie pomocnicze w widoku Projekt.

  Przyciągaj do linii pomocniczych

  Przyciąga elementy strony do linii pomocniczych podczas przenoszenia tych elementów na stronie.

  Zablokuj linie pomocnicze

  Blokuje linie pomocnicze w danym miejscu.

  Przyciągaj linie pomocnicze do elementów

  Przyciąga linie pomocnicze do elementów na stronie podczas przeciągania tych linii pomocniczych.

  Wyczyść wszystko

  Usuwa wszystkie linie pomocnicze ze strony.

Używanie linii pomocniczych w połączeniu z szablonami

Dodanie linii pomocniczych do szablonu program Dreamweaver powoduje umieszczenie tych linii pomocniczych w każdej instancji takiego szablonu. Linie pomocnicze na szablonie są jednak traktowane jako edytowalne obszary, co oznacza możliwość ich zmian. Zmienione linie pomocnicze w szablonie są umieszczane w oryginalnym miejscu po każdym uaktualnieniu szablonu do jego wersji wyjściowej.

W szablonie można umieszczać własne linie pomocnicze. Linie pomocnicze dodawane w ten sposób nie są nadpisywane po uaktualnianiu szablonu do jego wersji wyjściowej.

Używanie siatki układu

Siatka wyświetla system linii poziomych i pionowych w oknie Dokumentu. Jest to szczególnie przydatne przy dokładnym rozmieszczaniu obiektów. Elementy strony bezwzględnie umieszczone mogą być automatycznie przyciągane do siatki podczas przenoszenia, a siatka może być zmieniana lub edytowana poprzez zmianę zachowań związanych z przyciąganiem. Przyciąganie działa bez względu na widoczność siatki.

Wyświetlanie lub ukrywanie siatki

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Pokaż siatkę.

Włączanie lub wyłączanie przyciągania

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Przyciągaj do siatki.

Zmiana ustawień siatki

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Ustawienia siatki.

 2. Określ opcje i kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

  Kolor

  Określa kolor linii siatki. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Pokaż siatkę

  Wyświetla siatkę w widoku Projekt.

  Przyciągaj do siatki

  Przyciąga elementy strony do linii siatki.

  Odstępy

  Określa odległość pomiędzy liniami siatki. Wpisz wartość liczbową i wybierz z menu opcję Piksele, Cale lub Centymetry.

  Wyświetl

  Określa sposób wyświetlania linii siatki w postaci linii lub linii przerywanej.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Pokaż siatkę nie jest zaznaczona, to siatka nie będzie wyświetlana w dokumencie i wprowadzone zmiany nie będą widoczne.

Korzystanie z obrazu-wzornika

Obraz-wzornik może być używany jako pomoc przy odtwarzaniu projektu strony utworzonego w aplikacji typu Adobe Freehand lub Fireworks.

Obraz-wzornik to obraz JPEG, GIF lub PNG umieszczony w tle okna Dokumentu. Wybrany obraz może być ukryty, posiadać określony stopień krycia lub położenie.

Obraz-wzornik jest widoczny tylko w programie Dreamweaver. Nie będzie natomiast widoczny podczas wyświetlania strony na przeglądarce. Jeśli obraz-wzornik jest widoczny, to prawdziwy obraz tła i kolor strony ni są widoczne w oknie Dokumentu; obraz i kolor tła będą ponownie widoczne podczas wyświetlania w przeglądarce.

Umieszczanie obrazu-wzornika w oknie Dokument

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wczytaj.

  • Wybierz polecenie plik > Właściwości strony. W kategorii Obraz-wzornik kliknij przycisk Przeglądaj (obok pola tekstowego Obraz-wzornik).

 2. Przejdź do pliku z obrazem i kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Właściwości strony określ przezroczystość obrazu za pomocą suwaka Przezroczystość obrazu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wybrać inny obraz-wzornik lub zmienić przezroczystość bieżącego obrazu-wzornika, wybierz polecenie Plik > Właściwości strony.

Wyświetlanie lub ukrywanie obrazu-wzornika

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Pokaż.

Zmiana położenia obrazu-wzornika

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Dostosuj położenie.

  • Aby dokładnie określić położenie obrazu-wzornika, wpisz jego współrzędne w polach X i Y.

  • Aby przesuwać obraz krokowo, co 1 piksel, używaj klawiszy ze strzałkami.

  • Aby przesuwać obraz krokowo, co 5 pikseli, używaj klawiszy ze strzałkami z wciśniętym klawiszem Shift.

Zerowanie położenia obrazu-wzornika

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wyzeruj położenie.

  Obraz-wzornik powraca do lewego górnego rogu okna Dokumentu (0,0).

Wyrównywanie obiektu-wzornika do zaznaczonego elementu

 1. Zaznacz element w oknie Dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wyrównaj do zaznaczenia.

  Lewy górny róg obrazu-wzornika zostanie wyrównany do lewego górnego rogu zaznaczonego elementu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online