Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Używanie polecenia Usuń skrypty połączenia

Za pomocą polecenia Usuń skrypty połączenia można usunąć skrypty, które program Dreamweaver umieszcza w folderze zdalnym w celu zapewnienia dostępu do bazy danych. Skrypty te są potrzebne tylko podczas projektowania serwisu w programie Dreamweaver.

Jeśli w oknie dialogowym Połączenia z bazą danych zaznaczysz opcję Używanie sterownika na serwerze testowym albo Używanie nazwy DSN na serwerze testowym, program Dreamweaver wyśle skrypt MMHTTPDB na serwer testowy. Dzięki temu program Dreamweaver może posługiwać się zdalnym sterownikiem bazy danych za pośrednictwem protokołu HTTP. To z kolei umożliwia programowi pobieranie informacji o bazie danych niezbędnych podczas tworzenia serwisu. Jednak plik skryptu umożliwia odczytanie nazw DSN zdefiniowanych w systemie. Jeżeli nazwy DSN i bazy danych nie są chronione hasłami, to skrypt ten pozwoli również intruzom na wydawanie poleceń SQL do bazy danych.

Pliki skryptów MMHTTPDB znajdują się w folderze _mmServerScripts, umieszczonym w folderze głównym serwisu.

Uwaga:

Przeglądarka plików programu Dreamweaver (panel Pliki) ukrywa folder _mmServerScripts. Można go zobaczyć, używając klienta FTP lub przeglądarki plików innej firmy.

W niektórych konfiguracjach te skrypty są w ogóle niepotrzebne. Nie biorą udziału w odsyłaniu stron WWW osobom odwiedzającym twój serwis WWW, nie należy ich zatem umieszczać na serwerze produkcyjnym.

Jeżeli pliki skryptów MMHTTPDB znalazły się na serwerze, należy je usunąć. Polecenie Usuń skrypty połączenia automatycznie usuwa za ciebie te pliki.