Korzystając z kodowania dokumentu w programie Dreamweaver można określić, jakie kodowanie znaków zastosowano w dokumencie.

Kodowanie określa, jaką metodę kodowania znaków zastosowano w dokumencie. Informacje o kodowaniu dokumentu zawiera znacznik meta, umieszczany w sekcji HEAD strony. Instruuje on przeglądarkę i program Dreamweaver, w jaki sposób należy dekodować dany dokument i jakich czcionek użyć do wyświetlenia zawartego w nim tekstu.

Jeśli na przykład wybrano kodowanie Zachodnioeuropejski (Latin1), wstawiony zostanie następujący znacznik meta:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">.

Program Dreamweaver wyświetli ten dokument, używając czcionek określonych w oknie Preferencje czcionek dla opcji kodowania Zachodnioeuropejskie (Latin1). Przeglądarka wyświetli ten dokument, używając czcionek ustawionych przez jej użytkownika dla kodowania Zachodnieuropejski (Latin1).

Natomiast jeśli wybrano kodowanie Japoński (Shift JIS), wstawiony zostanie następujący znacznik meta:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">.

Program Dreamweaver wyświetli ten dokument, używając czcionek określonych dla opcji kodowania „Japoński”. Przeglądarka wyświetli ten dokument, używając czcionek ustawionych przez jej użytkownika dla kodowania „Japońskie”.

Można zmienić zarówno kodowanie znaków dla pojedynczej strony, jak i domyślne kodowanie, którego program Dreamweaver używa do tworzenia nowych dokumentów, co obejmuje również czcionki używane do wyświetlania poszczególnych typów kodowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online