Informacje o edytowaniu, aktualizowaniu i usuwaniu szablonów w programie Dreamweaver oraz aktualizowaniu szablonów w serwisie Contribute.

Kiedy wykonasz zmiany i zapiszesz szablon, wszystkie dokumenty oparte na tym szablonie zostaną uaktualnione. Możesz także ręcznie uaktualnić dokument oparty na szablonie lub, w razie potrzeby, cały serwis.

Uwaga:

Aby edytować szablony dla serwisu programu Contribute, należy użyć programu Dreamweaver. Szablonów nie można edytować w programie Contribute.

Skorzystaj z kategorii Szablony na panelu Zasoby, aby zarządzać istniejącymi szablonami, w tym zmieniać nazwy plików szablonów oraz usuwać je.

Za pomocą panelu Zasoby można wykonywać następujące zadania administracyjne:

 • Tworzenie szablonu

 • Zmiana i uaktualnianie szablonów

 • Nadawania i usuwanie szablonu z istniejącego dokumentu

Program Dreamweaver sprawdza składnię podczas zapisywania szablonu, ale dobrym pomysłem jest ręczne sprawdzenie składni szablonu podczas jego edytowania.

Otwieranie szablonu do edycji

Możesz otworzyć bezpośrednio szablon do edycji lub otworzyć dokument oparty na szablonie, a następnie otworzyć do edycji dołączony szablon.

Kiedy robisz zmiany w szablonie, Dreamweaver prosi o uaktualnienie dokumentów opartych na szablonie.

Uwaga:

Możesz także ręcznie zaktualizować dokumenty na podstawie zmian w szablonie.

Otwieranie i edytowanie pliku szablonu

 1. Przejdź do panelu Zasoby (Okno > Zasoby) i kliknij ikonę Szablony po lewej stronie panelu.

  Panel Zasoby wyświetla listę wszystkich dostępnych szablonów dla twojego serwisu i wyświetla podgląd wybranego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności na liście wszystkich szablonów:
  • Kliknij szablon prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
  • Dwukrotnie kliknij nazwę szablonu, który chcesz edytować.
  • Wybierz szablon do edycji, a następnie kliknij przycisk Edycja znajdujący się na dole panelu Zasoby.
 3. Zapisz szablon. Dreamweaver zapyta czy chcesz uaktualnić strony w oparciu o szablon.
 4. Kliknij opcję Uaktualnij, aby zaktualizować wszystkie dokumenty oparte na zmodyfikowanym szablonie. Kliknij opcję Nie uaktualniaj, jeżeli nie chcesz uaktualniać dokumentów opartych na zmodyfikowanym szablonie.

  Program Dreamweaver wyświetla dziennik wskazujący, które pliki zaktualizowano.

Otwieranie i modyfikowanie szablonu dołączonego do bieżącego dokumentu

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie w oknie Dokument.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Otwórz dołączony szablon.

 3. Modyfikowanie treści szablonu

  Uwaga:

  Aby zmodyfikować właściwości strony szablonu, wybierz polecenie Plik > Właściwości strony. (Dokumenty oparte na szablonie dziedziczą właściwości strony z szablonu).

 4. Zapisz szablon. Dreamweaver zapyta czy chcesz uaktualnić strony w oparciu o szablon.
 5. Kliknij opcję Uaktualnij, aby zaktualizować wszystkie dokumenty oparte na zmodyfikowanym szablonie. Kliknij opcję Nie uaktualniaj, jeżeli nie chcesz uaktualniać dokumentów opartych na zmodyfikowanym szablonie.

  Program Dreamweaver wyświetla dziennik wskazujący, które pliki zaktualizowano.

Modyfikowanie nazwy szablonu

 1. Przejdź do panelu Zasoby (Okno > Zasoby) i kliknij ikonę Szablony po lewej stronie panelu.

 2. Kliknij nazwę szablonu, aby go zaznaczyć
 3. Kliknij nazwę ponownie, aby tekst stał się edytowalnym i wprowadź nową nazwę.

  Jest to metoda identyczna z metodą zmiany nazwy w Eksploratorze Windows (Windows) lub programie Finder (Macintosh). Podobnie jak w przypadku Eksploratora Windows oraz programu Finder, trzeba zrobić krótkie przerwy pomiędzy kliknięciami. Nie należy dwukrotnie klikać na nazwę, ponieważ to powoduje otwarcie szablonu do edycji.

 4. Kliknij na inny obszar w panelu Zasoby lub wciśnij Enter (Windows) lub Return (Macintosh), aby wprowadzić zmiany/

  Pojawi się zapytanie, czy chcesz uaktualnić dokumenty oparte na tym szablonie.

 5. Aby uaktualnić wszystkie dokumenty w serwisie oparte na tym szablonie, kliknij opcję Uaktualnij. Kliknij opcję Nie uaktualniaj, jeśli nie chcesz uaktualniać dokumentu w oparciu o ten szablon.

Modyfikowanie opisu szablonu

W trakcie tworzenia strony z istniejącego szablonu opis szablonu jest wyświetlany w oknie dialogowym Nowy dokument.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Opis.

 2. Zmień opis i kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opis szablonu.

Ręcznie aktualizowanie dokumentów opartych na szablonach

Kiedy zrobisz zmiany w szablonie, program Dreamweaver prosi o uaktualnienie dokumentów opartych na szablonie, ale możesz także ręcznie zaktualizować dokumenty lub cały serwis na podstawie zmian w szablonie Ręczne uaktualnianie dokumentów opartych na szablonie jest tożsame z ponownym nadaniem szablonu.

Zastosowanie zmian w szablonie w bieżącym dokumencie opartym na szablonie

 1. Wyświetl dokument w oknie Dokument.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Uaktualnij bieżącą stronę.

  Program Dreamweaver aktualizuje dokument na podstawie zmian w szablonie.

Uaktualnienie całego serwisu lub wszystkich dokumentów, które używają określonego szablonu

Możesz zaktualizować wszystkie strony serwisu lub tylko te, które są oparte na określonym szablonie.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Uaktualnij strony.

 2. W menu „Szukaj w” wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaktualizować wszystkie pliki w wybranym serwisie w oparciu o ich szablony, wybierz opcję Cały serwis, a następnie nazwę serwisu z menu wyskakującego obok.

  • Aby zaktualizować pliki w oparciu o wybrany szablon, wybierz opcję „Pliki, które używają”, a następnie nazwę szablonu z menu wyskakującego obok.

  Aktualizacja dokumentów w szablonach
  Aktualizacja dokumentów w szablonach

 3. Upewnij się, że w sekcji Uaktualnij została wybrana opcja Szablony.
 4. Jeżeli nie chcesz widzieć dziennika plików, które program Dreamweaver aktualizuje, usuń zaznaczenie opcji Pokaż dziennik. W innych przypadkach zostaw tę opcję zaznaczoną.
 5. Kliknij przycisk Start, aby uaktualnić pliki według zadanych ustawień. Jeżeli wybrano opcję Pokaż log, program Dreamweaver wyświetli informacje na temat plików, które zamierzał uaktualnić, dołączając także informacje, które z nich zostały zaktualizowane pomyślnie.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Uaktualnianie szablonów w serwisie Contribute

Użytkownicy programu Contribute nie mogą dokonywać zmian w szablonach programu Dreamweaver. Można jednak użyć programu Dreamweaver, aby zmodyfikować szablon serwisu Contribute.

Uaktualniając szablony na serwerze Contribute trzeba mieć następujące przesłanki na względzie:

 • Program Contribute pobiera nowe i zmienione szablony z serwera tylko kiedy jest uruchamiany i kiedy użytkownik programu zmienia parametry połączenia. Jeżeli zrobisz zmiany w szablonie w momencie, kiedy użytkownik programu Contribute edytuje plik oparty na tym szablonie, nie będzie on widział zmian w szablonie do czasu kiedy ponownie nie uruchomi programu Contribute.

 • Jeżeli usuniesz edytowalny region z szablony, użytkownik programu Contribute edytujący stronę opartą na tym szablonie może być skonfundowany, nie wiedząc co ma zrobić z treścią, która była w tym edytowalnym szablonie.

Aby zaktualizować szablon na serwerze Contribute, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz szablon programu Contribute w programie Dreamweaver, zmodyfikuj go, a następnie zapisz. Instrukcje na ten temat znajdują się w części Otwieranie szablonu do edycji.
 2. Powiadom wszystkich użytkowników programu Contribute, którzy pracują nad serwisem, aby go ponownie uruchomili.

Usuwanie pliku szablonu

 1. Przejdź do panelu Zasoby (Okno > Zasoby) i kliknij ikonę Szablony po lewej stronie panelu.

 2. Kliknij nazwę szablonu, aby go zaznaczyć.
 3. Kliknij przycisk Usuń  znajdujący się na dole panelu, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć szablon.

  Uwaga:

  Po usunięciu pliku szablony, nie możesz go już odzyskać. Plik szablonu jest usunięty z serwera.

  Dokumenty oparte na usuniętym szablonie nie zostały odłączone od szablonu; zachowują strukturę oraz edytowalne regiony, które miał szablon zanim został usunięty. Możesz zmienić taki dokument w plik HTML bez edytowalnych i zablokowanych regionów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online