Podręcznik użytkownika Anuluj

Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o wydzielaniu przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z zasobów bibliotek oraz dostosowywanie właściwości tych plików.

Od 16 listopada 2021 r. z programu Dreamweaver wycofano funkcję wyodrębniania plików SVG z zasobów programu Illustrator. Zachęcamy do skorzystania z następującego obejścia, które umożliwia włączenie opcji formatu obrazu i przekonwertowanie zasobów programu Illustrator (.ai) na formaty PNG 32/PNG 24/PNG 8/JPEG. Alternatywą jest wyeksportowanie zasobów w formacie SVG bezpośrednio z aplikacji Illustrator.

Jeśli obrazy programu Illustrator lub licencjonowane obrazy Adobe Stock zapisano w bibliotekach Creative Cloud, to można je wydzielić jako dostosowane do wyświetlania w Internecie pliki SVG przeznaczone na strony WWW programu Dreamweaver. Obrazy przeciągnięte z panelu Biblioteki na strony WWW są domyślnie wstawiane jako pliki SVG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z obrazów zapisanych w bibliotekach.

Właściwości plików SVG można dostosować, edytując preferencje w pliku options.json znajdującym się w następującej lokalizacji:

 • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<język>\Configuration\SVGOptions\
 • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

Obiekt JSON do konwertowania plików z rozszerzeniem .ai na pliki SVG może zawierać następujące właściwości:

Nazwa właściwości Wartość Opis
trimToArtBounds wartość boolean Plik SVG obejmuje obszar obrazu niezależnie od wymiarów dokumentu OMG.
useViewBox wartość boolean Jeśli parametry trimToArtBounds i useViewBox mają wartość „true”, zawartość dokumentu nie zostanie zmieniona. Natomiast wartość parametru viewBox głównego elementu pliku SVG zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby przyciąć i powiększyć obraz stosownie do potrzeb.
constrainToDocBounds wartość boolean Przycina widoczną zawartość do wymiarów dokumentu.
preserveAspectRatio literał łańcuchowy

Proporcje opisane w specyfikacji plików SVG. Ustawienie parametru preserveAspectRatio przesłoni obliczoną wartość parametru svgWriter. Dlatego nie zaleca się ustawiania tej wartości.

Uwaga: W przypadku właściwości meet lub xMidYMid meet należy użyć ekwiwalentnego łańcucha xMidYMid, aby zmniejszyć rozmiar pliku.

style literał łańcuchowy

Jest to właściwość opcjonalna, domyślnie mająca wartość class:

 • class: używa elementu globalnego i referencji do bloku stylu za pomocą atrybutu „class”.
 • style: używa atrybutu „style”, aby stosować właściwości stylów do poszczególnych elementów.
 • attribute: używa atrybutów prezentacji, aby stosować właściwości stylów do poszczególnych elementów.
prefix łańcuch Prefiks, który zostanie dodany do każdej nazwy identyfikatora i klasy. Pozwala to na tworzenie niepowtarzalnych schematów nazewnictwa dla każdego pliku SVG. Jeśli podane prefiksy są niepowtarzalne, można będzie wstawiać wiele plików SVG do tego samego dokumentu HTML bez ryzyka konfliktów nazw identyfikatorów i klas.
cropRect obiekt Kwadrat o właściwościach: x, y, width (szerokość) i height (wysokość). Właściwości „x” i „y” są opcjonalne. Definiuje prostokąt, do którego plik SVG będzie kadrowany. Jeśli wymiary zawartości będą mniejsze od prostokąta kadrowania, zostanie dodany odstęp wewnętrzny.
minify   Pomija wcięcia, znaki końca wiersza i znaki odstępu w pliku wyjściowym SVG. Używa minimalnych identyfikatorów
idType łańcuch
 • regular: Domyślny sposób tworzenia identyfikatorów. Preferowana metoda jest oparta na nazwach warstw lub obiektów w aplikacji.
 • minimal: Tworzy najkrótsze możliwe identyfikatory niezależnie od nazwy warstw lub obiektów zdefiniowanych przez użytkownika w aplikacji.
 • unique: Tworzy identyfikatory UUID oparte na wariancie rfc4122 w formacie xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision wartość liczbowa Liczba cyfr wyświetlanych po przecinku w liczbie zmiennoprzecinkowej. Liczba ta musi się mieścić w zakresie od 0 do 10. W przypadku podania liczby niespełniającej tego kryterium zostanie ona przycięta. Wartość domyślna to 3.
isResponsive wartość boolean Jeśli właściwość ta ma wartość true, plik SVG wypełnia pole wyświetlania lub obszar obrazu (w elemencie głównym pliku SVG nie są ustawione atrybuty width i height).
carriageReturn  wartość boolean Moduł svgWriter używa domyślnie znaku końca wiersza LF. Jeśli właściwość carriageReturn ma wartość true, będą używane znaki końca wiersza CRLF.
indentation łańcuch Tworzy wcięcie z niestandardowego łańcucha znaków. Mogą to być na przykład wcięcia ze znaków tabulacji. Wartość domyślna to 2 spacje.
fillFilter wartość boolean Filtry dotyczą tylko wypełnienia elementu. Obrys pozostaje bez zmian i jest rysowany na wierzchu filtrowanej zawartości.
documentUnits  łańcuch mm | cm | pc | in — jednostki określone dla dokumentu będą używane w odniesieniu do wartości atrybutów width (szerokość) i height (wysokość) podanych w elemencie głównym.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto