Podręcznik użytkownika Anuluj

Panel DOM

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o posługiwaniu się panelem DOM w celu edytowania struktury dokumentu HTML przez tworzenie odwzorowań między elementami w widoku aktywnym lub selektorami w panelu Projektant HTML a odpowiadającym im kodem HTML.

Panel DOM wyświetla interaktywne drzewo struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej. Takie ujęcie ułatwia wizualne powiązanie elementów w widoku aktywnym z odpowiadającym im kodem HTML oraz selektorami zastosowanymi w panelu Projektant CSS. W panelu DOM można również wprowadzać zmiany struktury HTML. Efekty tych zmian są natychmiast widoczne w widoku aktywnym.

Wybierz polecenie Okno > DOM aby otworzyć panel DOM. Panel ten można także otworzyć za pomocą klawiatury: Ctrl + / (Win) lub Cmd + / (Mac).

Podczas przeciągania elementów w celu wstawienia ich bezpośrednio w widoku aktywnym wyświetlana jest ikona </>, która pojawia się przed upuszczeniem elementu i umożliwia otwarcie panelu DOM. Użycie tego panelu pozwala na wstawienie elementu w odpowiednim miejscu w strukturze dokumentu. Więcej informacji: Wstawianie elementów bezpośrednio w widoku aktywnym.

Panel DOM w widoku Kod lub Projekt wyświetla tylko elementy statyczne. Natomiast w widoku aktywnym w panelu DOM wyświetlane są zarówno elementy statyczne, jak i dynamiczne.

W dokumentach z układem elastycznej siatki panel DOM zapewnia jedynie wizualizację struktury DOM (Document Object Model) pliku HTML, nie jest natomiast możliwe modyfikowanie tej struktury.

Uwaga:

Panel DOM umożliwia edytowanie wyłącznie zawartości statycznej. Elementy tylko do odczytu i elementy dynamiczne są oznaczone kolorem ciemnoszarym.

Panel DOM
Panel DOM

Panel DOM można przenosić w dowolne dogodne miejsce w interfejsie użytkownika.  Można również zadokować go obok innych paneli.

Korzystanie z panelu DOM

 1. Otwórz odpowiedni dokument, a następnie wybierz polecenie Okno > DOM, aby otworzyć panel DOM.

 2. Przejdź do widoku aktywnego i kliknij element, który chcesz przeglądać lub edytować.

  • W panelu DOM zostanie podświetlony kod HTML zaznaczonego elementu. 
  • Zastosowany selektor zostanie wyróżniony w panelu Projektant CSS.
  • Odpowiedni fragment kodu zostanie podświetlony w widoku Kod.
  • Odpowiedni znacznik zostanie wyróżniony kolorem niebieskim w selektorze znaczników.

  Element HTML można również zaznaczyć w panelu DOM. Kliknięcie dowolnego elementu w panelu DOM spowoduje wykonanie następujących działań przez program:

  • Widok aktywny jest przewijany do odpowiedniego elementu.
  • Jeśli jest otwarty widok Kod, to jest przewijany do odpowiedniego elementu.
  • Panel Projektant CSS (sekcja Selektory) jest przewijany do najbliższego selektora odpowiadającego elementowi (podobnie jak po kliknięciu elementu w widoku aktywnym).
  • W selektorze znaczników jest podświetlany odpowiedni znacznik.

  Synchronizacja między różnymi widokami i panelem Projektant CSS ułatwia wizualizację kodu HTML i stylów związanych z zaznaczonym elementem. 

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w elemencie, edytując kod HTML lub style CSS. Informacje o edytowaniu kodu HTML za pomocą panelu DOM zawiera sekcja Edytowanie struktury HTML za pomocą panelu DOM. Informacje o panelu Projektant CSS: Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS.

Edytowanie struktury HTML za pomocą panelu DOM

Element zaznaczony na stronie będzie podświetlony w panelu DOM. Za pomocą klawiszy strzałek można przejść do dowolnego węzła lub elementu.

Skróty klawiszowe:

 • Powielanie: Ctrl + D (Win) / Cmd + D (Mac)
 • Usuwanie: Del lub Backspace
 • Kopiowanie: Ctrl + C (Win) / Cmd + C (Mac)
 • Wklejanie: Ctrl + V (Win) / Cmd + V (Mac)
 • Cofanie: Ctrl + Z (Win) / Cmd + Z (Mac)
 • Ponawianie: Ctrl + Y (Win) / Cmd + Y (Mac)
 • Aby zaznaczyć element lub węzeł, należy go kliknąć. Aby rozwinąć lub zwinąć element lub węzeł, należy kliknąć znacznik HTML albo dwukrotnie kliknąć selektor obok znacznika.
 • Aby powielić element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Powiel. Jeśli powielany element jest powiązany z identyfikatorem (ID), nowy (powielony) element otrzyma identyfikator o powiększonej przyrostowo wartości.
 • Aby skopiować element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Kopiuj. Jeśli element zawierał elementy potomne, to one również zostaną skopiowane.
 • Aby wkleić element lub węzeł, należy kliknąć element, pod którym mają zostać zagnieżdżone skopiowane elementy. Następnie należy kliknąć ten element lub węzeł prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wklej. 
 • Aby wkleić skopiowany element jako element potomny innego elementu lub węzła, kliknij prawym przyciskiem myszy ten element macierzysty i wybierz polecenie Wklej jako potomny.
 • Aby przenosić lub układać elementy, należy je przeciągać na odpowiednie miejsce w panelu DOM.

Zielona kreska wskazuje miejsce, gdzie pojawi się przeciągany element. Element upuszczony powyżej elementu podświetlonego na szaro (elementu odniesienia) stanie się jego pierwszym elementem potomnym.

 • Aby usunąć element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Usuń.

Uwaga: Operacje wykonane w panelu DOM można cofnąć (Ctrl/Cmd + Z) lub ponowić (Ctrl/Cmd + Y).

Aby wykonać wyżej wymienione czynności edytowania na wielu elementach, wybierz wiele elementów w panelu DOM:

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij wymagane elementy w celu wyboru przyległych elementów
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij wymagane elementy w celu wyboru nieprzyległych elementów
Uwaga:

Podczas edycji strony przycisk Odśwież na pasku narzędziowym Dokument zmienia się zazwyczaj w przycisk Zatrzymaj, co wskazuje, że strona jest ponownie wczytywana. Po ponownym wczytaniu strony przycisk Odśwież znowu staje się widoczny. Wskazuje to, że strona została załadowana w całości.

Opcje edycji w panelu DOM
Opcje edycji w panelu DOM

Uwaga: Jeśli strona zawiera kod JavaScript, menu kontekstowe (wyświetlane prawym przyciskiem myszy) w panelu DOM jest przez pewien czas widoczne, a potem staje się niedostępne. Aby go użyć, ukryj opcje pomocnicze wyświetlane w widoku aktywnym (Opcje widoku aktywnego > Ukryj wyśw. wid. aktywnego), a następnie wyłącz obsługę JavaScript (Opcje widoku aktywnego > Wyłącz JavaScript).

Edytowanie znaczników, klas i identyfikatorów w panelu DOM

Znaczniki, klasy i identyfikatory można edytować po dwukrotnym kliknięciu ich w panelu DOM. Można również dodać dodatkowe klasy lub identyfikatory, oddzielając je spacją. Dla znaczników niepowiązanych z klasą lub identyfikatorem można wpisać nazwę klasy lub identyfikatora po dwukrotnym kliknięciu znacznika.

Podpowiedzi do kodu pojawiają się podczas wpisywania znacznika, klasy lub nazwy identyfikatora. Aby zawęzić podpowiedzi do klas, rozpocznij pisanie od kropki. Aby widzieć tylko identyfikatory w podpowiedziach, rozpocznij pisanie od symbolu „#”.

Edytowanie klas
Edytowanie klas

Wstawianie elementów w panelu DOM

Panel DOM umożliwia teraz wstawianie nowych elementów na strony WWW. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Naciśnij klawisz spacji lub kliknij ikonę wstawiania obok odpowiedniego elementu w panelu DOM. W wyświetlonym okienku kliknij jedną z opcji. Aby otoczyć wiele elementów znacznikiem, zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz opcję wstawiania Otocz znacznikiem.
Opcje wstawiania w panelu DOM
Opcje wstawiania w panelu DOM

 • Kliknij odpowiedni element w panelu Wstaw i przeciągnij go do panelu DOM. Podpowiedzi w czasie rzeczywistym będą pokazywać, w którym miejscu element zostanie wstawiony. Upuść element w odpowiedniej lokalizacji.

Podczas wstawiania znaczników za pomocą panelu DOM do dokumentu jest wstawiany także domyślny (zastępczy) tekst i atrybuty znaczników:

 • Po wstawieniu jednego z następujących znaczników i zatwierdzeniu zmian w widokach Kod, Aktywny i Projekt jest wstawiany tekst zastępczy:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1-h6, hgroup
 • Po wstawieniu znacznika table i zatwierdzeniu zmian jest wstawiana tabela 3X3.
 • Po wstawieniu znacznika embed lub img i zatwierdzeniu zmian jest wyświetlane okno dialogowe Wybierz plik, w którym należy wybrać odpowiedni plik.
 • Po wstawieniu znacznika meta i zatwierdzeniu zmian w widoku Kod jest wstawiany następujący kod: <meta name="" content="">
 • Po wstawieniu znacznika figure i zatwierdzeniu zmian jest wstawiany znacznik figure z zagnieżdżonym podpisem.
 • W przypadku wstawiania znacznika ul lub ol po zatwierdzeniu zmian jest wstawiany znacznik ol/ul z zagnieżdżonym znacznikiem li.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?