Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Dreamweaver a projektowanie dynamicznych stron

Aby zaprojektować i zbudować dynamiczny serwis WWW, stosuj się do następujących wskazówek ogólnych.

 1. Zaprojektuj stronę.

  Kluczowym etapem projektowania każdego serwisu — zarówno statycznego, jak i dynamicznego — jest projekt graficzny strony. Gdy do strony internetowej dodaje się elementy dynamiczne, jej projekt nabiera kluczowego znaczenia dla użyteczności serwisu. Musisz starannie rozważyć sposoby interakcji użytkowników zarówno z poszczególnymi stronami, jak i z całym serwisem WWW.

  Popularna metoda wprowadzania dynamicznej zawartości do strony internetowej polega na utworzeniu tabeli prezentującej zawartość i zaimportowaniu materiałów dynamicznych do komórek. Za pomocą tej metody można zaprezentować informacje różnych typów w ustrukturalizowanym formacie.

 2. Utwórz źródło zawartości dynamicznej.

  Dynamiczne serwisy WWW muszą mieć źródło zawartości, z którego dane są pobierane przed wyświetleniem na stronie internetowej. Zanim użyjesz źródeł zawartości na stronie internetowej, musisz wykonać następujące czynności:

  • Utwórz połączenie ze źródłem dynamicznej zawartości (np. bazą danych) i serwerem aplikacji, który ma przetwarzać stronę. Utwórz źródło danych, korzystając z panelu Wiązania. Potem możesz wybrać to źródło danych i wstawić je na stronie.

  • Utwórz zestaw rekordów, aby określić, które informacje z bazy danych mają być wyświetlane albo które zmienne chcesz uwzględnić na stronie. Zapytanie można również przetestować w oknie dialogowym Zestaw rekordów i wprowadzić niezbędne korekty przed dodaniem go do panelu Wiązania.

  • Wybierz i wstaw elementy dynamicznej zawartości na wybraną stronę.

 3. Dodawanie dynamicznej zawartości do strony internetowej

  Po zdefiniowaniu zestawu rekordów albo innego źródła danych i dodaniu go do panelu Wiązania możesz wstawiać na stronie zawartość dynamiczną, którą reprezentuje ten zestaw rekordów. Interfejs programu Dreamweaver sprawia, że dodawanie elementów zawartości dynamicznej jest bardzo łatwe. Wystarczy zaznaczyć źródło zawartości dynamicznej w panelu Wiązania i wstawić go do odpowiedniego obiektu tekstowego, graficznego lub formularza na bieżącej stronie.

  Po wstawieniu na stronie elementu dynamicznej zawartości albo zachowania serwerowego program Dreamweaver wstawia do kodu źródłowego tej strony skrypt wykonywany na serwerze. Skrypt nakazuje serwerowi pobrać dane ze zdefiniowanego źródła i wprowadzić je do strony internetowej. Zawartość dynamiczną można umieścić na stronie za pomocą jednej z następujących metod:

  • Umieść ją w punkcie wstawiania w widoku Kod lub Projekt.

  • Zastąp ciąg tekstowy albo inny element zastępczy.

   Wstaw ją do atrybutu HTML. Zawartość dynamiczna może np. definiować atrybut SRC obrazu albo atrybut wartości w polu formularza.

 4. Dodaj do strony zachowania serwerowe.

  Oprócz zawartości dynamicznej na stronach internetowych można umieścić złożony kod aplikacji. Służą do tego zachowania serwerowe. Zachowania serwerowe to predefiniowane fragmenty kodu wykonywanego na serwerze, które dodają do stron internetowych funkcje aplikacji. Zwiększa to zakres interakcji i możliwości.

  Zachowania serwerowe programu Dreamweaver umożliwiają dodawanie funkcji aplikacji do serwisu internetowego bez potrzeby samodzielnego programowania kodu. Zachowania serwerowe dostarczone z programem Dreamweaver obsługują dokumenty typu ColdFusion, ASP i PHP. Zostały zaprogramowane i przetestowane z myślą o szybkim działaniu, bezpieczeństwie i niezawodności. Wbudowane zachowania serwerowe obsługują strony internetowe dla wszystkich przeglądarek i dla różnych platform.

  Program Dreamweaver udostępnia obsługiwany myszą interfejs, który ułatwia stosowanie na stronach zawartości dynamicznej i złożonych zachowań. Jest to równie proste, jak wstawianie elementów tekstowych i graficznych. Dostępne są następujące zachowania serwerowe:

  • Zdefiniuj zestaw rekordów z istniejącej bazy danych. Zdefiniowany zestaw rekordów jest przechowywany w panelu Wiązania.

  • Wyświetl wiele rekordów na pojedynczej stronie. Wybierasz całą tabelę albo poszczególne komórki lub wiersze zawierające zawartość dynamiczną, a potem wskazujesz, ile rekordów ma być wyświetlanych na każdej stronie.

  • Utwórz i wstaw na stronie dynamiczną tabelę oraz skojarz tę tabelę z zestawem rekordów. Później będzie można zmodyfikować zarówno wygląd tabeli, jak i region powtarzalny, za pomocą Inspektora właściwości oraz zachowania serwerowego regionu powtarzalnego.

  • Wstaw na stronie dynamiczny obiekt tekstowy. Wstawiony obiekt tekstowy to pozycja z predefiniowanego zestawu rekordów, do której można zastosować dowolny format danych.

  • Utwórz kontrolki do nawigacji i sterowania stanem rekordu, strony wzorca i szczegółów oraz formularze do uaktualniania informacji w bazie danych.

  • Wyświetl więcej niż jeden rekord z rekordu bazy danych.

  • Utwórz łącza nawigacji dla zestawu rekordów, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie poprzedniego lub następnego rekordu z bazy danych.

  • Dodaj licznik rekordów, aby ułatwić użytkownikom śledzenie liczby zwróconych rekordów i sprawdzanie, czy znajdują się one w zwróconym wyniku.

  Zachowania serwerowe programu Dreamweaver można również rozszerzyć, pisząc własne zachowania lub instalując zachowania zaprogramowane przez inne firmy.

 5. Przetestuj stronę i przeprowadź debugowanie.

  Zanim udostępnisz w Internecie stronę dynamiczną lub cały dynamiczny serwis WWW warto przetestować ich działanie. Należy również zastanowić się, w jaki sposób funkcje aplikacji na stronie mogą wpłynąć na jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online