Podręcznik użytkownika Anuluj

Projektowanie stron dynamicznych

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Projektowanie dynamicznych stron w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Warunki niezbędne do tworzenia serwisów dynamicznych

Zanim przystąpisz do tworzenia dynamicznych stron WWW, musisz dokonać pewnych przygotowań, m.in. skonfigurować serwer aplikacji internetowych oraz połączenie z bazą danych dla aplikacji ColdFusion, ASP i PHP. Sposób obsługi połączeń z bazą danych w programie Adobe Dreamweaver zależy od wybranej technologii serwera.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Dreamweaver a projektowanie dynamicznych stron

Aby zaprojektować i zbudować dynamiczny serwis WWW, stosuj się do następujących wskazówek ogólnych.

 1. Zaprojektuj stronę.

  Kluczowym etapem projektowania każdego serwisu — zarówno statycznego, jak i dynamicznego — jest projekt graficzny strony. Gdy do strony internetowej dodaje się elementy dynamiczne, jej projekt nabiera kluczowego znaczenia dla użyteczności serwisu. Musisz starannie rozważyć sposoby interakcji użytkowników zarówno z poszczególnymi stronami, jak i z całym serwisem WWW.

  Popularna metoda wprowadzania dynamicznej zawartości do strony internetowej polega na utworzeniu tabeli prezentującej zawartość i zaimportowaniu materiałów dynamicznych do komórek. Za pomocą tej metody można zaprezentować informacje różnych typów w ustrukturalizowanym formacie.

 2. Utwórz źródło zawartości dynamicznej.

  Dynamiczne serwisy WWW muszą mieć źródło zawartości, z którego dane są pobierane przed wyświetleniem na stronie internetowej. Zanim użyjesz źródeł zawartości na stronie internetowej, musisz wykonać następujące czynności:

  • Utwórz połączenie ze źródłem dynamicznej zawartości (np. bazą danych) i serwerem aplikacji, który ma przetwarzać stronę. Utwórz źródło danych, korzystając z panelu Wiązania. Potem możesz wybrać to źródło danych i wstawić je na stronie.

  • Utwórz zestaw rekordów, aby określić, które informacje z bazy danych mają być wyświetlane albo które zmienne chcesz uwzględnić na stronie. Zapytanie można również przetestować w oknie dialogowym Zestaw rekordów i wprowadzić niezbędne korekty przed dodaniem go do panelu Wiązania.

  • Wybierz i wstaw elementy dynamicznej zawartości na wybraną stronę.

 3. Dodawanie dynamicznej zawartości do strony internetowej

  Po zdefiniowaniu zestawu rekordów albo innego źródła danych i dodaniu go do panelu Wiązania możesz wstawiać na stronie zawartość dynamiczną, którą reprezentuje ten zestaw rekordów. Interfejs programu Dreamweaver sprawia, że dodawanie elementów zawartości dynamicznej jest bardzo łatwe. Wystarczy zaznaczyć źródło zawartości dynamicznej w panelu Wiązania i wstawić go do odpowiedniego obiektu tekstowego, graficznego lub formularza na bieżącej stronie.

  Po wstawieniu na stronie elementu dynamicznej zawartości albo zachowania serwerowego program Dreamweaver wstawia do kodu źródłowego tej strony skrypt wykonywany na serwerze. Skrypt nakazuje serwerowi pobrać dane ze zdefiniowanego źródła i wprowadzić je do strony internetowej. Zawartość dynamiczną można umieścić na stronie za pomocą jednej z następujących metod:

  • Umieść ją w punkcie wstawiania w widoku Kod lub Projekt.

  • Zastąp ciąg tekstowy albo inny element zastępczy.

   Wstaw ją do atrybutu HTML. Zawartość dynamiczna może np. definiować atrybut SRC obrazu albo atrybut wartości w polu formularza.

 4. Dodaj do strony zachowania serwerowe.

  Oprócz zawartości dynamicznej na stronach internetowych można umieścić złożony kod aplikacji. Służą do tego zachowania serwerowe. Zachowania serwerowe to predefiniowane fragmenty kodu wykonywanego na serwerze, które dodają do stron internetowych funkcje aplikacji. Zwiększa to zakres interakcji i możliwości.

  Zachowania serwerowe programu Dreamweaver umożliwiają dodawanie funkcji aplikacji do serwisu internetowego bez potrzeby samodzielnego programowania kodu. Zachowania serwerowe dostarczone z programem Dreamweaver obsługują dokumenty typu ColdFusion, ASP i PHP. Zostały zaprogramowane i przetestowane z myślą o szybkim działaniu, bezpieczeństwie i niezawodności. Wbudowane zachowania serwerowe obsługują strony internetowe dla wszystkich przeglądarek i dla różnych platform.

  Program Dreamweaver udostępnia obsługiwany myszą interfejs, który ułatwia stosowanie na stronach zawartości dynamicznej i złożonych zachowań. Jest to równie proste, jak wstawianie elementów tekstowych i graficznych. Dostępne są następujące zachowania serwerowe:

  • Zdefiniuj zestaw rekordów z istniejącej bazy danych. Zdefiniowany zestaw rekordów jest przechowywany w panelu Wiązania.

  • Wyświetl wiele rekordów na pojedynczej stronie. Wybierasz całą tabelę albo poszczególne komórki lub wiersze zawierające zawartość dynamiczną, a potem wskazujesz, ile rekordów ma być wyświetlanych na każdej stronie.

  • Utwórz i wstaw na stronie dynamiczną tabelę oraz skojarz tę tabelę z zestawem rekordów. Później będzie można zmodyfikować zarówno wygląd tabeli, jak i region powtarzalny, za pomocą Inspektora właściwości oraz zachowania serwerowego regionu powtarzalnego.

  • Wstaw na stronie dynamiczny obiekt tekstowy. Wstawiony obiekt tekstowy to pozycja z predefiniowanego zestawu rekordów, do której można zastosować dowolny format danych.

  • Utwórz kontrolki do nawigacji i sterowania stanem rekordu, strony wzorca i szczegółów oraz formularze do uaktualniania informacji w bazie danych.

  • Wyświetl więcej niż jeden rekord z bazy danych.

  • Utwórz łącza nawigacji dla zestawu rekordów, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie poprzedniego lub następnego rekordu z bazy danych.

  • Dodaj licznik rekordów, aby ułatwić użytkownikom śledzenie liczby zwróconych rekordów i sprawdzanie, czy znajdują się one w zwróconym wyniku.

  Zachowania serwerowe programu Dreamweaver można również rozszerzyć, pisząc własne zachowania lub instalując zachowania zaprogramowane przez inne firmy.

 5. Przetestuj stronę i przeprowadź debugowanie.

  Zanim udostępnisz w Internecie stronę dynamiczną lub cały dynamiczny serwis WWW warto przetestować ich działanie. Należy również zastanowić się, w jaki sposób funkcje aplikacji na stronie mogą wpłynąć na jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto