Informacje o nawiązywaniu połączenia z serwerem zdalnym serwisu WWW i pobierania plików na własny komputer w celu edytowania ich w programie Dreamweaver.

Program Dreamweaver może być używany do kopiowania istniejących zdalnych serwisów (lub ich dowolnych działów) na lokalny dysk w celu edycji, nawet jeśli dany serwis nie został oryginalnie utworzony w programie Dreamweaver. Zanim będzie można edytować serwis, należy nawiązać połączenie z serwerem zdalnym. Niezbędne są do tego poprawne informacje o połączeniu.

Sytuacje, w których trzeba pobrać serwisy WWW ze zdalnego serwera i je edytować

Niekiedy trzeba pracować na stronach internetowych, które zostały już opublikowane w Internecie i nie ma dla nich plików lokalnych.

W takiej sytuacji można pobrać te pliki do komputera i edytować je w programie Dreamweaver.

Ogólny obieg pracy

Aby pobrać pliki z serwera zdalnego i edytować je w programie Dreamweaver, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz lokalny folder na pliki istniejącego serwisu. Ustaw go jako folder lokalny serwisu.

  Więcej informacji: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

  Uwaga:

  Powiel lokalnie całą strukturę odpowiedniego działu istniejącego zdalnego serwisu.

 2. Ustaw zdalny folder, używając informacji o zdalnym dostępie dotyczących istniejącego serwisu. Połącz się ze zdalnym serwisem, aby przed edycją plików pobrać je na swój komputer. 

  Więcej informacji: Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

  Upewnij się, że wybrany został prawidłowy folder główny dla zdalnego serwisu.

 3. Aby wyświetlić zdalny serwis, przejdź do panelu Pliki (Okno > Pliki) i kliknij przycisk Połączenie z serwerem zdalnym (dostęp przez FTP) lub przycisk Odśwież (dostęp sieciowy) znajdujący się na pasku narzędziowym.

 4. Edytuj serwis:
  • Jeśli chcesz mieć dostęp do całego serwisu, przejdź do panelu Pliki, zaznacz główny folder serwisu zdalnego i kliknij przycisk Pobierz pliki z serwera zdalnego na pasku narzędziowym, aby pobrać na dysk lokalny wszystkie pliki serwisu.
  • Jeśli chcesz pracować tylko z jednym plikiem lub folderem serwisu, odszukaj go w widoku Zdalny na panelu Pliki. Następnie kliknij przycisk Pobierz pliki z serwera zdalnego na pasku narzędziowym, aby pobrać na dysk lokalny wybrany plik lub folder.

  Uwaga:

  Gdy edytowana jest tylko jedna część serwisu, pamiętaj o dołączeniu także plików zależnych, np.obrazów.

Program Dreamweaver automatycznie powiela tę część struktury zdalnego serwisu, która jest niezbędna do umieszczenia pobranego pliku w prawidłowym miejscu hierarchii serwisu. 

Pobrane pliki pojawią się w panelu Pliki.

Po zakończeniu edycji można ponownie opublikować nowe wersje tych plików na serwerze albo skonfigurować inny serwis zdalny na podstawie tego samego katalogu lokalnego i opublikować zmodyfikowane pliki na zupełnie innym serwerze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online