Za pomocą panelu Zasoby w programie Dreamweaver można dodawać zasoby do listy ulubionych, a także usuwać je z tych list. Można również nadawać własne nazwy ulubionym zasobom.

Pełna lista wszystkich rozpoznawanych zasobów może stać się zbyt skomplikowana w przypadku dużych serwisów. Często używane zasoby można dodawać do listy ulubionych, powiązane zasoby można grupować, nadawać im charakterystyczne nazwy, mówiące co reprezentują i pozwalające na szybkie odnalezienie w panelu Zasoby.

Uwaga:

Zasoby ulubione nie są przechowywane oddzielnie na dysku; są to odniesienia do zasobów na liście serwisów. Program Dreamweaver monitoruje każdy zasób z listy serwisów w celu wyświetlenia na liście ulubionych.

Większość operacji panelu Zasoby jest jednakowa na liście ulubionych i na liście serwisów. Jednak, jest kilka zadań, które można wykonać tylko z listy Ulubione.

Dodawanie lub usuwanie ulubionych zasobów

Istnieje wiele sposobów dodawania zasobów do listy ulubionych w serwisie, znajdującej się w panelu Zasoby.

Dodawanie koloru lub adresu URL do listy ulubionych wymaga dodatkowego etapu. Do listy serwisów nie można dodawać nowych kolorów lub adresów URL; lista serwisów zawiera tylko zasoby, które już są używane w serwisie.

Uwaga:

Szablony i elementy biblioteki nie mają swoich list ulubionych.

Dodawanie zasobów do listy ulubionych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz przynajmniej jeden zasób na liście Serwis w panelu Zasoby, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych.

 • Zaznacz przynajmniej jeden plik w panelu Pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh), następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych. Program Dreamweaver ignoruje pliki, które nie są zgodne z kategorią w panelu Zasoby.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) element w oknie dokumentu w widoku Projekt, następnie wybierz polecenie z menu kontekstowego,aby dodać element do kategorii Ulubione.

  Menu kontekstowe dla tekstu zawiera polecenia Dodaj do ulubionych kolorów lub Dodaj do ulubionych adresów URL, zależnie od tego czy tekst ma dołączone łącze. Możesz dodawać tylko takie elementy, które pasują do jednej z kategorii w panelu Zasoby.

Dodawanie nowego koloru lub adresu URL do listy ulubionych

 1. W panelu Zasoby wybierz kategorię Kolory lub Adresy URL.
 2. W górnej części panelu wybierz opcję Ulubione.
 3. Kliknij przycisk Nowy kolor lub Nowy adres URL .
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz kolor używając próbnika kolorów, następnie, jeśli jest taka potrzeba nadaj kolorowi przydomek.

   Aby zamknąć próbnik kolorów bez wyboru koloru, wciśnij klawisz Esc lub kliknij szary pasek w górnej części próbnika kolorów.

  • W oknie dialogowym Dodaj nowy adres URL wpisz adres URL i przydomek, następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie zasobów z listy ulubionych

 1. W górnej części panelu Zasoby wybierz opcję Ulubione.
 2. Na liście ulubionych, zaznacz jeden lub więcej zasobów (lub folder).
 3. Kliknij przycisk Usuń z ulubionych .

  Zasoby zostaną usunięte z listy ulubionych, ale pozostaną na liście serwisów. Jeśli folder Ulubione zostanie usunięty, wraz z nim usuwana jest cała jego zawartość.

Tworzenie przydomku dla ulubionego zasobu

Przydomki (np. KolorTłaStrony zamiast #999900) można nadawać zasobom tylko na liście ulubionych. Lista serwisów zachowuje rzeczywiste nazwy plików (lub wartości, w przypadku kolorów i adresów URL).

 1. W panelu Zasoby (Okno > Zasoby), wybierz kategorię zawierającą twój zasób.
 2. W górnej części panelu wybierz opcję Ulubione.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę lub ikonę zasobu w panelu Zasoby prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz polecenie Edytuj przydomek.

  • Kliknij nazwę zasobu, poczekaj chwilę i kliknij ją ponownie. (Nie klikaj dwukrotnie; dwukrotne kliknięcie otwiera element do edycji).

 4. Wpisz przydomek zasobu i wciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Grupowanie zasobów w folderze Ulubione

Umieszczanie zasobu w folderze Ulubione nie zmienia położenia pliku zasobu na dysku.

 1. W górnej części panelu Zasoby wybierz opcję Ulubione. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu i wybierz polecenie Nowy folder Ulubione.

 2. Wpisz nazwę folderu i wciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).
 3. Przeciągnij zasoby do folderu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online