Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Mac OS.

Funkcja aktywnego wyszukiwania umożliwia znajdowanie plików na podstawie ich nazwy albo zawartego w nich tekstu. Do wyszukiwania używany jest serwis wybrany w panelu Pliki. Jeśli w panelu tym nie zaznaczono żadnego serwisu, opcja wyszukiwania nie będzie wyświetlana.

Funkcja aktywnego wyszukiwania używa funkcji API Spotlight dostępnych w systemie Mac OS. Wszelkie zmiany preferencji funkcji Spotlight będą uwzględnione także podczas korzystania z funkcji aktywnego wyszukiwania. Spotlight wyświetla wszystkie pliki w komputerze, które spełniają kryteria wyszukiwania. Funkcja aktywnego wyszukiwania przeszukuje pliki w lokalnym folderze głównym serwisu wybranego w panelu Pliki.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Aktywne wyszukiwanie. Możesz także nacisnąć klawisze CMD+SHIFT+F. Uaktywniane jest pole tekstowe Aktywne wyszukiwanie w panelu Pliki.

 2. Wprowadź w tym polu szukane słowo lub frazę. Wyniki są wyświetlane w czasie wpisywania tekstu w tym polu.

  Zgodne pliki

  Wyświetla maksymalnie 10 nazw plików spełniających kryteria wyszukiwania. Jeśli liczba plików spełniających kryteria przekroczy 10, zostanie wyświetlony komunikat Znaleziono ponad 10 zgodnych wyników. Jeśli w wyświetlonych opcjach nie ma poszukiwanego pliku, uściślij kryteria wyszukiwania.

  Zgodny z tekstem

  Wyświetla maksymalnie 10 plików zawierających wprowadzone słowo lub frazę. Aby wyświetlić więcej opcji, kliknij pozycję Znajdź wszystkie. Wyniki są wyświetlane w panelu Szukaj.

 3. Po przesunięciu kursora myszy nad wyniki wyszukiwania wyświetlana jest podpowiedź ze ścieżką do pliku, podaną względem katalogu głównego. Naciśnij klawisz Enter albo kliknij pozycję, aby otworzyć plik.

  W przypadku plików ze zgodnym tekstem wyróżniane jest pierwsze wystąpienie tego tekstu. Aby przejść do kolejnych wystąpień, naciśnij klawisze Cmd+G.

  Uwaga:

  Aby zamknąć panel wyników aktywnego wyszukiwania, kliknij poza panelem albo naciśnij klawisz Escape / Esc