W tym temacie omówiono tworzenie serwisu programu Dreamweaver zawierającego wszystkie pliki i zasoby serwisu WWW.

W programie Dreamweaver termin „serwis” odnosi się do lokalnego lub zdalnego miejsca przechowywania dokumentów należących do serwisu internetowego. Serwis programu Dreamweaver umożliwia organizację i zarządzanie dokumentami internetowymi, wysyłanie serwisu na serwer WWW, śledzenie i obsługę łączy oraz zarządzanie plikami i ich udostępnianie. Aby można było wykorzystać wszystkie możliwości funkcji programu Dreamweaver, trzeba zdefiniować taki serwis.

Serwis programu Adobe Dreamweaver jest kolekcją wszystkich plików i zasobów znajdujących się w serwisie internetowym. Strony internetowe można tworzyć na własnym komputerze, wysyłać je na serwer WWW, a także utrzymywać serwis, transferując uaktualnione pliki po ich zapisaniu. Można też edytować i obsługiwać serwisy internetowe, które zostały utworzone poza programem Dreamweaver.

Korzyści wynikające z utworzenia serwisu programu Dreamweaver

W programie Dreamweaver można pracować bez skonfigurowania (zdefiniowania) serwisu.

Jednak zdefiniowanie serwisu ma wiele zalet:

  • Ułatwia uniknięcie problemu niedziałających odsyłaczy, ponieważ w przypadku zmiany nazwy lub przeniesienia pliku informacje te są automatycznie aktualizowane w całym serwisie.
  • Ułatwia wykonywanie operacji znajdowania i zastępowania na całym serwisie, co ogromnie zwiększa produktywność.
  • Upraszcza proces publikowania serwisu oraz synchronizowania plików między lokalnym dyskiem twardym a zdalnymi folderami w Internecie lub na serwerze pomostowym.

Aby najpełniej wykorzystać możliwości programu Dreamweaver, rozpocznij pracę od zdefiniowania serwisu. Szczegółowe informacje: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Elementy serwisu programu Dreamweaver

Za pomocą serwisu program Dreamweaver organizuje wszystkie dokumenty na komputerze lokalnym powiązane z serwisem WWW, umożliwiając monitorowanie i utrzymywanie odsyłaczy, zarządzanie plikami oraz przesyłanie plików serwisu na serwer WWW.

Serwis programu Dreamweaver składa się z trzech części (folderów). Ich liczba jest uzależniona od środowiska programowania i typu projektowanego serwisu internetowego:

  • Folder lokalny: Jest to katalog roboczy, czyli zazwyczaj folder na dysku twardym lokalnego komputera. Program Dreamweaver traktuje ten folder jako „katalog główny serwisu lokalnego”. Można jednak umieścić ten folder także na serwerze sieciowym. Więcej informacji: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  • Folder zdalny: Jest to miejsce przechowywania plików na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW. Serwer WWW to najczęściej (ale nie zawsze) komputer, który udostępnia serwis publicznie użytkownikom Internetu.

Po zakończeniu tworzenia lub aktualizowania serwisu można go opublikować na serwerze zdalnym w Internecie, zachowując lokalną kopię plików, aby w razie potrzeby można było wprowadzić w nich zmiany.

Więcej informacji: Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

  • Folder testowy: Jest to folder, w którym program Dreamweaver przetwarza strony dynamiczne. Jeśli korzystasz z dynamicznych formularzy lub zawartości PHP, możesz skonfigurować dla swojego serwisu folder testowy.

Więcej informacji: Konfigurowanie serwera testowego.

Uwaga:

Aby zdefiniować serwis programu Dreamweaver, wystarczy ustawić folder lokalny. Aby przetransferować pliki na serwer WWW lub tworzyć aplikacje internetowe, należy dodać informacje dla zdalnego serwisu i serwera testowego.

Podstawowe informacje o strukturze folderu lokalnego i zdalnego

Aby połączyć się z folderem zdalnym za pomocą programu Dreamweaver, należy określić ten folder zdalny w kategorii Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu. Określony folder zdalny (znany także jako „katalog hosta”) powinien odpowiadać lokalnemu głównemu folderowi w serwisie Dreamweaver. (Lokalny folder główny jest folderem na najwyższym poziomie folderów serwisu Dreamweaver). Foldery zdalne, tak jak foldery lokalne, mogą mieć dowolny tytuł, ale operatorzy usług internetowych na ogół nadają im takie nazwy, jak public_html, pub_html itp. Jeśli zarządzasz zdalnym serwerem i możesz zmienić nazwę folderu zdalnego, warto nadać tę samą nazwę dla lokalnego folderu głównego i folderu zdalnego.

Poniższy przykład pokazuje taki katalog lokalny po lewej i przykładowy zdalny folder po prawej. Lokalny folder główny na urządzeniu lokalnym bezpośrednio odnosi się do folderu zdalnego serwerze WWW, nie zaś do pod-folderów folderu zdalnego ani też do folderów w strukturze katalogu.

Lokalny folder główny i folder zdalny
Lokalny folder główny (po lewej) i folder zdalny (po prawej)

Uwaga:

Powyższy przykład ilustruje jeden lokalny folder główny na komputerze lokalnym i jeden zdalny folder najwyższego poziomu na zdalnym serwerze WWW. Jeśli kilka serwisów Dreamweaver jest obsługiwane na lokalnym komputerze, potrzebna będzie taka sama liczba folderów zdalnych na zdalnym serwerze. W takim przypadku powyższy przykład nie ma zastosowania i w zamian należy utworzyć zdalne foldery w folderze public_html, a następnie przypisać je do odpowiadających im lokalnych folderów głównych na komputerze lokalnym.

Po pierwszym ustawieniu zdalnego połączenia folder zdalny na serwerze WWW jest zwykle pusty. Po wczytaniu przez program Dreamweaver wszystkich plików znajdujących się w lokalnym folderze głównym, zdalny folder zapełniany jest wszystkimi plikami sieciowymi. Struktura katalogu zdalnego folderu oraz lokalnego folderu głównego powinna być zawsze taka sama. (To znaczy, zawsze powinna występować zależność jeden do jednego między plikami i folderami w folderze lokalnym i zdalnym oraz między plikami i folderami w folderze zdalnym). Jeśli struktura zdalnego folderu nie jest zgodna ze strukturą lokalnego folderu głównego, program Dreamweaver wyśle pliki w nieprawidłowe miejsce, które mogą być niewidoczne dla gości serwisu. Ponadto ścieżki obrazów i łączy łatwo mogą zostać uszkodzone, gdy struktura folderów i plików nie jest zsynchronizowana.

Program Dreamweaver może się połączyć ze zdalnym folderem dopiero wtedy, gdy taki folder zostanie utworzony. Jeśli nie istnieje jeszcze specjalny folder, mający pełnić rolę folderu zdalnego na serwerze WWW, utwórz go lub poproś o to administratora serwera.