Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o serwisach programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o zasadach działania serwisów w programie Dreamweaver oraz ich znaczeniu dla obiegu pracy

W programie Dreamweaver termin „serwis” odnosi się do lokalnego lub zdalnego miejsca przechowywania dokumentów należących do serwisu internetowego. Serwis programu Dreamweaver umożliwia organizację i zarządzanie dokumentami internetowymi, wysyłanie serwisu na serwer WWW, śledzenie i obsługę łączy oraz zarządzanie plikami i ich udostępnianie. Aby można było wykorzystać wszystkie możliwości funkcji programu Dreamweaver, trzeba zdefiniować taki serwis.

Serwis programu Adobe Dreamweaver jest kolekcją wszystkich plików i zasobów znajdujących się w serwisie internetowym. Strony internetowe można tworzyć na własnym komputerze, wysyłać je na serwer WWW, a także utrzymywać serwis, transferując uaktualnione pliki po ich zapisaniu. Można też edytować i obsługiwać serwisy internetowe, które zostały utworzone poza programem Dreamweaver.

Dlaczego warto zdefiniować serwis programu Dreamweaver?

W programie Dreamweaver można pracować bez skonfigurowania (zdefiniowania) serwisu.

Jednak zdefiniowanie serwisu ma wiele zalet:

 • Ułatwia uniknięcie problemu niedziałających odsyłaczy, ponieważ w przypadku zmiany nazwy lub przeniesienia pliku informacje te są automatycznie aktualizowane w całym serwisie.
 • Ułatwia wykonywanie operacji znajdowania i zastępowania na całym serwisie, co ogromnie zwiększa produktywność.
 • Upraszcza proces publikowania serwisu oraz synchronizowania plików między lokalnym dyskiem twardym a zdalnymi folderami w Internecie lub na serwerze pomostowym.

Aby najpełniej wykorzystać możliwości programu Dreamweaver, rozpocznij pracę od zdefiniowania serwisu. Szczegółowe informacje: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Elementy serwisu programu Dreamweaver

Za pomocą serwisu program Dreamweaver organizuje wszystkie dokumenty na komputerze lokalnym powiązane z serwisem WWW, umożliwiając monitorowanie i utrzymywanie odsyłaczy, zarządzanie plikami oraz przesyłanie plików serwisu na serwer WWW.

Serwis programu Dreamweaver składa się z trzech części (folderów). Ich liczba jest uzależniona od środowiska programowania i typu projektowanego serwisu internetowego:

 • Folder lokalny: Jest to katalog roboczy, czyli zazwyczaj folder na dysku twardym lokalnego komputera. Program Dreamweaver traktuje ten folder jako „katalog główny serwisu lokalnego”. Można jednak umieścić ten folder także na serwerze sieciowym. Więcej informacji: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
 • Folder zdalny: Jest to miejsce przechowywania plików na komputerze, na którym uruchomiono serwer WWW. Serwer WWW to najczęściej (ale nie zawsze) komputer, który udostępnia serwis publicznie użytkownikom Internetu.

Po zakończeniu tworzenia lub aktualizowania serwisu można go opublikować na serwerze zdalnym w Internecie, zachowując lokalną kopię plików, aby w razie potrzeby można było wprowadzić w nich zmiany.

Więcej informacji: Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

 • Folder testowy: Jest to folder, w którym program Dreamweaver przetwarza strony dynamiczne. Jeśli korzystasz z dynamicznych formularzy lub zawartości PHP, możesz skonfigurować dla swojego serwisu folder testowy.

Więcej informacji: Konfigurowanie serwera testowego.

Uwaga:

Aby zdefiniować serwis programu Dreamweaver, wystarczy ustawić folder lokalny. Aby przetransferować pliki na serwer WWW lub tworzyć aplikacje internetowe, należy dodać informacje dla zdalnego serwisu i serwera testowego.

Podstawowe informacje o strukturze folderu lokalnego i zdalnego

Aby połączyć się z folderem zdalnym za pomocą programu Dreamweaver, należy określić ten folder zdalny w kategorii Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu. Określony folder zdalny (znany także jako „katalog hosta”) powinien odpowiadać lokalnemu głównemu folderowi w serwisie Dreamweaver. (Lokalny folder główny jest folderem na najwyższym poziomie folderów serwisu Dreamweaver). Foldery zdalne, tak jak foldery lokalne, mogą mieć dowolny tytuł, ale operatorzy usług internetowych na ogół nadają im takie nazwy, jak public_html, pub_html itp. Jeśli zarządzasz zdalnym serwerem i możesz zmienić nazwę folderu zdalnego, warto nadać tę samą nazwę dla lokalnego folderu głównego i folderu zdalnego.

Poniższy przykład pokazuje taki katalog lokalny po lewej i przykładowy zdalny folder po prawej. Lokalny folder główny na urządzeniu lokalnym bezpośrednio odnosi się do folderu zdalnego serwerze WWW, nie zaś do pod-folderów folderu zdalnego ani też do folderów w strukturze katalogu.

Lokalny folder główny (po lewej) i folder zdalny (po prawej)

Uwaga:

Powyższy przykład ilustruje jeden lokalny folder główny na komputerze lokalnym i jeden zdalny folder najwyższego poziomu na zdalnym serwerze WWW. Jeśli kilka serwisów Dreamweaver jest obsługiwane na lokalnym komputerze, potrzebna będzie taka sama liczba folderów zdalnych na zdalnym serwerze. W takim przypadku powyższy przykład nie ma zastosowania i w zamian należy utworzyć zdalne foldery w folderze public_html, a następnie przypisać je do odpowiadających im lokalnych folderów głównych na komputerze lokalnym.

Po pierwszym ustawieniu zdalnego połączenia folder zdalny na serwerze WWW jest zwykle pusty. Po wczytaniu przez program Dreamweaver wszystkich plików znajdujących się w lokalnym folderze głównym, zdalny folder zapełniany jest wszystkimi plikami sieciowymi. Struktura katalogu zdalnego folderu oraz lokalnego folderu głównego powinna być zawsze taka sama. (To znaczy, zawsze powinna występować zależność jeden do jednego między plikami i folderami w folderze lokalnym i zdalnym oraz między plikami i folderami w folderze zdalnym). Jeśli struktura zdalnego folderu nie jest zgodna ze strukturą lokalnego folderu głównego, program Dreamweaver wyśle pliki w nieprawidłowe miejsce, które mogą być niewidoczne dla gości serwisu. Ponadto ścieżki obrazów i łączy łatwo mogą zostać uszkodzone, gdy struktura folderów i plików nie jest zsynchronizowana.

Program Dreamweaver może się połączyć ze zdalnym folderem dopiero wtedy, gdy taki folder zostanie utworzony. Jeśli nie istnieje jeszcze specjalny folder, mający pełnić rolę folderu zdalnego na serwerze WWW, utwórz go lub poproś o to administratora serwera.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?