Tworzenie serwisów i produktów WWW za pomocą programu Dreamweaver dostępnych dla osób z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i innymi niepełnosprawnościami.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o dostępnej zawartości

Ułatwienia dostępu odnoszą się do tworzenia serwisów WWW i produktów WWW dla ludzi z upośledzeniami wzroku, słuchu, ruchu i innymi. Przykładem ułatwień dostępu programów i serwisów WWW jest obsługa czytników ekranu, tekstowe odpowiedniki dla grafiki, skróty klawiszowe, zmiana wyświetlania kolorów na wysoki kontrast itd. Program Dreamweaver dostarcza narzędzi, które pomagają tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu.

Programistom programu Dreamweaver, którzy chcą użyć funkcji ułatwień dostępu, aplikacja ta oferuje obsługę czytnika ekranu, nawigację klawiaturą i obsługę ułatwień dostępu systemu operacyjnego.

Projektantów WWW, którzy chcą tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu, program Dreamweaver wspiera w tworzeniu stron z ułatwieniami dostępu z zawartością, użyteczną dla czytników ekranu i zgodną z zaleceniami rządowymi. Na przykład program udostępnia w oknach dialogowych przypomnienia, aby wprowadzić atrybuty ułatwiające dostęp — jak tekstowe odpowiedniki dla obrazu, gdy wstawiasz elementy strony. Następnie, gdy obraz pojawia się na stronie dla użytkownika w upośledzeniami wzroku, czytnik ekranu przeczyta opis.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dwóch znaczących inicjatyw dotyczących ułatwień dostępu, zajrzyj na stronę internetową World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (www.w3.org/wai) i Section of the Federal Rehabilitation Act (www.section508.gov).

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach ułatwiania dostępu, które obowiązują w Japonii, zapoznaj się z dokumentem JIS X 8341-3 (www.jisc.go.jp).

Żadne narzędzie źródłowe nie może zautomatyzować procesu tworzenia. Projektowanie serwisów WWW z ułatwieniami dostępu wymaga zrozumienia wymagań ułatwienia dostępu i ciągłego podejmowania decyzji zgodnych z tym, jak niepełnosprawni użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Najlepszą metodą zagwarantowania, że serwis jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jest przemyślane planowanie, tworzenie, testowanie i ocenianie.

Zastosowanie czytników ekranu w programie Dreamweaver

Czytnik ekranu odczytuje tekst, który pojawia się na ekranie komputera. Odczytuje również informacje nietekstowe, jak etykiety przycisków lub opisy obrazów w aplikacji, znajdujące się w znacznikach lub atrybutach ułatwiających dostęp utworzonych w trakcie tworzenia.

Projektując serwis w programie Dreamweaver, możesz użyć czytnika ekranu jako pomocy przy tworzeniu stron internetowych. Czytnik ekranu rozpoczyna czytanie w lewym górnym rogu okna Dokument.

Program Dreamweaver obsługuje czytnik JAWS for Windows firmy Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) oraz Window-Eyes firmy GW Micro (www.gwmicro.com).

Obsługa funkcji ułatwień dostępu systemu operacyjnego

Program Dreamweaver obsługuje funkcje ułatwienia dostępu w systemach operacyjnych Windows i Macintosh. Na przykład na komputerze Macintosh można ustawić preferencje wizualne w oknie dialogowym Universal Access Preferences (Apple > System Preferences). Te ustawienia znajdują odzwierciedlenie w obszarze roboczym programu Dreamweaver.

Obsługiwana jest również opcja wysokiego kontrastu w systemie operacyjnym Windows. Można ją uaktywnić w Panelu sterowania Windows. Opcja ta ma następujące działanie w programie Dreamweaver:

 • Okna dialogowe i panele używają systemowych ustawień kolorów. Na przykład jeśli wybrano schemat kolorów „Biały na czarnym”, to wszystkie okna dialogowe i panele programu Dreamweaver będą wyświetlane z białym kolorem pierwszego planu i czarnym tłem.

 • W widoku Kod używane są kolory tekstu systemu i okien. Na przykład jeśli wybrano kolory systemowe „Biały na czarnym”, a następnie zmieniono kolory tekstu w oknie Edycja > Preferencje > Kolorowanie kodu, program Dreamweaver zignoruje te ustawienia kolorów i wyświetli biały tekst kodu na czarnym tle.

 • W widoku Projekt używa się tła i kolorów tekstu ustawionych w oknie Modyfikacja > Właściwości strony, dlatego projektowane strony renderują kolory tak jak w przeglądarce.

Optymalizacja przestrzeni roboczej do projektowania dostępnych stron

Projektując strony WWW z ułatwieniami dostępu, należy powiązać z obiektami na stronie odpowiednie informacje, takie jak etykiety i opisy. Dzięki temu strona będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.

Aby to zrobić, aktywuj dla każdego obiektu okno dialogowe Dostępność. Spowoduje to, że program Dreamweaver będzie monitował o informacje ułatwiające dostępność przy wstawianiu obiektów. Okno dialogowe można aktywować dla każdego obiektu w kategorii Dostępność w oknie Preferencje.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Wybierz opcję Dostępność z listy Kategorie po lewej, zaznacz obiekt, ustaw jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pokaż atrybuty przy wstawianiu

  Zaznacz obiekty, dla których mają być aktywowane okna dialogowe ułatwień dostępu. Na przykład obiekty formularza, ramki, media i obrazy.

  Utrzymaj aktywność panelu

  Zachowuje punkt skupienia na panelu, co czyni go dostępnym dla czytnika ekranu. (Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, program będzie utrzymywał punkt skupienia na widoku Projekt lub widoku Kod, gdy użytkownik otworzy panel).

  Renderowanie poza ekranem

  Zaznacz tę opcję, gdy jest używany czytnik ekranu.

  Uwaga:

  Atrybuty ułatwiające dostęp są wyświetlane w oknie dialogowym Wstaw tabelę podczas wstawiania nowej tabeli.

Możesz użyć klawiatury do poruszania się w panelach, inspektorach, oknach dialogowych, ramkach i tabelach w programie bez użycia myszy.

Uwaga:

Tabulacja i użycie klawiszy strzałek jest obsługiwane tylko w systemie Windows.

 1. W oknie Dokument naciśnij klawisze Control+F6, aby uaktywnić panel.

  Biały kontur wokół paska tytułowego panelu oznacza, że jest on aktywny. Czytnik ekranu odczytuje pasek tytułowy aktywnego panelu.

 2. Wciśnij klawisze Control+F6 ponownie, aby przesunąć punkt skupienia na panel, w którym chcesz pracować. (Wciśnij klawisze Control+F6, aby uaktywnić poprzedni panel).
 3. Jeśli panel, w którym chcesz pracować, nie jest otwarty, użyj skrótów klawiszowych w menu Windows, aby wyświetlić odpowiedni panel; następnie naciśnij klawisze Control+F6.

  Jeśli panel, w którym chcesz pracować, jest otwarty, ale nie jest rozwinięty, umieść punkt skupienia na pasku tytułowym tego panelu, a następnie naciśnij Spację. Naciśnij ponownie Spację, aby zwinąć panel.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w panelu.
 5. Odpowiednio używaj klawiszy strzałek:
  • Jeśli opcja ma listę wyboru, użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć listę wyboru, a następnie naciśnij Spację, aby wybrać.

  • Jeśli w grupie panelów są zakładki, aby otworzyć inny panel, umieść punkt skupienia na otwartym panelu, a następnie użyj klawisza strzałka w lewo lub w prawo, aby otworzyć inną zakładkę. Po otwarciu nowej zakładki naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w panelu.

 1. Naciśnij klawisze Control+F3, aby wyświetlić Inspektora właściwości (jeśli nie jest widoczny).
 2. Naciskaj klawisze Control+F6 (tylko w systemie Windows) do momentu, aż stanie się aktywny Inspektor właściwości.
 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami Inspektora właściwości.
 4. Użyj odpowiednio klawiszy strzałek, aby przesuwać się między wyborami opcji.
 5. W razie potrzeby naciśnij klawisze Control+Strzałka w dół/Strzałka w górę (Windows) lub Command+Strzałka w dół/Strzałka w górę (Macintosh), aby otworzyć lub zamknąć rozwiniętą sekcję Inspektora właściwości; ewentualnie uaktywnij strzałkę rozwijającą w prawym dolnym rogu i naciśnij klawisz spacji.

  Uwaga:

  Aby móc stosować funkcje zwijania i rozwijania, należy uaktywnić element lub obszar wewnątrz Inspektora właściwości (a nie tytuł panelu).

 1. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w oknie dialogowym.
 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przesuwać się między wyborami opcji.
 3. Jeśli okno dialogowe posiada listę Kategorie, naciśnij klawisze Control+Tab (Windows), aby przesunąć punkt skupienia na listę kategorii, a następnie użyj klawiszy strzałek do przesuwania się w górę i w dół listy.
 4. Naciśnij ponownie klawisze Control+Tab, aby przejść do opcji dla kategorii.
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby opuścić okno dialogowe.
 1. Jeśli dokument zawiera ramki, to przy pomocy klawiszy strzałek możesz przesunąć się do ramki.

Zaznaczanie ramki

 1. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby umieścić punkt wstawiania w oknie Dokument.
 2. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w górę, aby zaznaczyć ramkę, na której jest w tej chwili punkt skupienia.
 3. Kontynuuj naciskanie klawiszy Alt+Strzałka w górę, aby przesunąć punkt skupienia na układ ramek, następnie na nadrzędny układ ramek, jeśli układy ramek się zagnieżdżają.
 4. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby przesuwać punkt skupienia do podrzędnych układów ramek lub pojedynczej ramki w układzie ramek.
 5. Gdy punkt skupienia jest na pojedynczej ramce, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby przesuwać się pomiędzy ramkami.
 1. Użyj klawiszy strzałek lub naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się w tabeli do innych komórek.

  Uwaga:

  Naciśnięcie klawisza Tab w prawej skrajnej komórce dodaje następny wiersz do tabeli.

 2. Aby zaznaczyć komórkę, naciśnij klawisze Control+A (tylko Windows), gdy punkt wstawiania jest w komórce.
 3. Aby zaznaczyć całą tabelę, naciśnij dwukrotnie klawisze Control+A, gdy punkt wstawiania jest w komórce lub jednokrotnie, gdy zaznaczona jest komórka.
 4. Aby opuścić tabelę, naciśnij trzykrotnie klawisze Control+A, gdy punkt wstawiania jest w komórce, dwukrotnie, gdy zaznaczona jest komórka, lub jednokrotnie, gdy tabela jest zaznaczona, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.