Podręcznik użytkownika Anuluj

Funkcje dostępności w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Tworzenie serwisów i produktów WWW za pomocą programu Dreamweaver dostępnych dla osób z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i innymi niepełnosprawnościami.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o dostępnej zawartości

Ułatwienia dostępu odnoszą się do tworzenia serwisów WWW i produktów WWW dla ludzi z upośledzeniami wzroku, słuchu, ruchu i innymi. Przykładem ułatwień dostępu programów i serwisów WWW jest obsługa czytników ekranu, tekstowe odpowiedniki dla grafiki, skróty klawiszowe, zmiana wyświetlania kolorów na wysoki kontrast itd. Program Dreamweaver dostarcza narzędzi, które pomagają tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu.

Programistom programu Dreamweaver, którzy chcą użyć funkcji ułatwień dostępu, aplikacja ta oferuje obsługę czytnika ekranu, nawigację klawiaturą i obsługę ułatwień dostępu systemu operacyjnego.

Projektantów WWW, którzy chcą tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu, program Dreamweaver wspiera w tworzeniu stron z ułatwieniami dostępu z zawartością, użyteczną dla czytników ekranu i zgodną z zaleceniami rządowymi. Na przykład program udostępnia w oknach dialogowych przypomnienia, aby wprowadzić atrybuty ułatwiające dostęp — jak tekstowe odpowiedniki dla obrazu, gdy wstawiasz elementy strony. Następnie, gdy obraz pojawia się na stronie dla użytkownika w upośledzeniami wzroku, czytnik ekranu przeczyta opis.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dwóch znaczących inicjatyw dotyczących ułatwień dostępu, zajrzyj na stronę internetową World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (www.w3.org/wai) i Section of the Federal Rehabilitation Act (www.section508.gov).

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach ułatwiania dostępu, które obowiązują w Japonii, zapoznaj się z dokumentem JIS X 8341-3 (www.jisc.go.jp).

Żadne narzędzie źródłowe nie może zautomatyzować procesu tworzenia. Projektowanie serwisów WWW z ułatwieniami dostępu wymaga zrozumienia wymagań ułatwienia dostępu i ciągłego podejmowania decyzji zgodnych z tym, jak niepełnosprawni użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Najlepszą metodą zagwarantowania, że serwis jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jest przemyślane planowanie, tworzenie, testowanie i ocenianie.

Zastosowanie czytników ekranu w programie Dreamweaver

Czytnik ekranu odczytuje tekst, który pojawia się na ekranie komputera. Odczytuje również informacje nietekstowe, jak etykiety przycisków lub opisy obrazów w aplikacji, znajdujące się w znacznikach lub atrybutach ułatwiających dostęp utworzonych w trakcie tworzenia.

Projektując serwis w programie Dreamweaver, możesz użyć czytnika ekranu jako pomocy przy tworzeniu stron internetowych. Czytnik ekranu rozpoczyna czytanie w lewym górnym rogu okna Dokument.

Program Dreamweaver obsługuje czytnik JAWS for Windows firmy Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) oraz Window-Eyes firmy GW Micro (www.gwmicro.com).

Obsługa funkcji ułatwień dostępu systemu operacyjnego

Program Dreamweaver obsługuje funkcje ułatwienia dostępu w systemach operacyjnych Windows i Macintosh. Na przykład na komputerze Macintosh można ustawić preferencje wizualne w oknie dialogowym Universal Access Preferences (Apple > System Preferences). Te ustawienia znajdują odzwierciedlenie w obszarze roboczym programu Dreamweaver.

Obsługiwana jest również opcja wysokiego kontrastu w systemie operacyjnym Windows. Można ją uaktywnić w Panelu sterowania Windows. Opcja ta ma następujące działanie w programie Dreamweaver:

 • Okna dialogowe i panele używają systemowych ustawień kolorów. Na przykład jeśli wybrano schemat kolorów „Biały na czarnym”, to wszystkie okna dialogowe i panele programu Dreamweaver będą wyświetlane z białym kolorem pierwszego planu i czarnym tłem.

 • W widoku Kod używane są kolory tekstu systemu i okien. Na przykład jeśli wybrano kolory systemowe „Biały na czarnym”, a następnie zmieniono kolory tekstu w oknie Edycja > Preferencje > Kolorowanie kodu, program Dreamweaver zignoruje te ustawienia kolorów i wyświetli biały tekst kodu na czarnym tle.

 • W widoku Projekt używa się tła i kolorów tekstu ustawionych w oknie Modyfikacja > Właściwości strony, dlatego projektowane strony renderują kolory tak jak w przeglądarce.

Optymalizacja przestrzeni roboczej do projektowania dostępnych stron

Projektując strony WWW z ułatwieniami dostępu, należy powiązać z obiektami na stronie odpowiednie informacje, takie jak etykiety i opisy. Dzięki temu strona będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.

Aby to zrobić, aktywuj dla każdego obiektu okno dialogowe Dostępność. Spowoduje to, że program Dreamweaver będzie monitował o informacje ułatwiające dostępność przy wstawianiu obiektów. Okno dialogowe można aktywować dla każdego obiektu w kategorii Dostępność w oknie Preferencje.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Wybierz opcję Dostępność z listy Kategorie po lewej, zaznacz obiekt, ustaw jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pokaż atrybuty przy wstawianiu

  Zaznacz obiekty, dla których mają być aktywowane okna dialogowe ułatwień dostępu. Na przykład obiekty formularza, ramki, media i obrazy.

  Utrzymaj aktywność panelu

  Zachowuje punkt skupienia na panelu, co czyni go dostępnym dla czytnika ekranu. (Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, program będzie utrzymywał punkt skupienia na widoku Projekt lub widoku Kod, gdy użytkownik otworzy panel).

  Renderowanie poza ekranem

  Zaznacz tę opcję, gdy jest używany czytnik ekranu.

  Uwaga:

  Atrybuty ułatwiające dostęp są wyświetlane w oknie dialogowym Wstaw tabelę podczas wstawiania nowej tabeli.

Możesz użyć klawiatury do poruszania się w panelach, inspektorach, oknach dialogowych, ramkach i tabelach w programie bez użycia myszy.

Uwaga:

Tabulacja i użycie klawiszy strzałek jest obsługiwane tylko w systemie Windows.

 1. W oknie Dokument naciśnij klawisze Control+F6, aby uaktywnić panel.

  Biały kontur wokół paska tytułowego panelu oznacza, że jest on aktywny. Czytnik ekranu odczytuje pasek tytułowy aktywnego panelu.

 2. Wciśnij klawisze Control+F6 ponownie, aby przesunąć punkt skupienia na panel, w którym chcesz pracować. (Wciśnij klawisze Control+F6, aby uaktywnić poprzedni panel).
 3. Jeśli panel, w którym chcesz pracować, nie jest otwarty, użyj skrótów klawiszowych w menu Windows, aby wyświetlić odpowiedni panel; następnie naciśnij klawisze Control+F6.

  Jeśli panel, w którym chcesz pracować, jest otwarty, ale nie jest rozwinięty, umieść punkt skupienia na pasku tytułowym tego panelu, a następnie naciśnij Spację. Naciśnij ponownie Spację, aby zwinąć panel.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w panelu.
 5. Odpowiednio używaj klawiszy strzałek:
  • Jeśli opcja ma listę wyboru, użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć listę wyboru, a następnie naciśnij Spację, aby wybrać.

  • Jeśli w grupie panelów są zakładki, aby otworzyć inny panel, umieść punkt skupienia na otwartym panelu, a następnie użyj klawisza strzałka w lewo lub w prawo, aby otworzyć inną zakładkę. Po otwarciu nowej zakładki naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w panelu.

 1. Naciśnij klawisze Control+F3, aby wyświetlić Inspektora właściwości (jeśli nie jest widoczny).
 2. Naciskaj klawisze Control+F6 (tylko w systemie Windows) do momentu, aż stanie się aktywny Inspektor właściwości.
 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami Inspektora właściwości.
 4. Użyj odpowiednio klawiszy strzałek, aby przesuwać się między wyborami opcji.
 5. W razie potrzeby naciśnij klawisze Control+Strzałka w dół/Strzałka w górę (Windows) lub Command+Strzałka w dół/Strzałka w górę (Macintosh), aby otworzyć lub zamknąć rozwiniętą sekcję Inspektora właściwości; ewentualnie uaktywnij strzałkę rozwijającą w prawym dolnym rogu i naciśnij klawisz spacji.
  Uwaga:

  Aby móc stosować funkcje zwijania i rozwijania, należy uaktywnić element lub obszar wewnątrz Inspektora właściwości (a nie tytuł panelu).

 1. Naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się pomiędzy opcjami w oknie dialogowym.
 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przesuwać się między wyborami opcji.
 3. Jeśli okno dialogowe posiada listę Kategorie, naciśnij klawisze Control+Tab (Windows), aby przesunąć punkt skupienia na listę kategorii, a następnie użyj klawiszy strzałek do przesuwania się w górę i w dół listy.
 4. Naciśnij ponownie klawisze Control+Tab, aby przejść do opcji dla kategorii.
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby opuścić okno dialogowe.
 1. Jeśli dokument zawiera ramki, to przy pomocy klawiszy strzałek możesz przesunąć się do ramki.

Zaznaczanie ramki

 1. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby umieścić punkt wstawiania w oknie Dokument.
 2. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w górę, aby zaznaczyć ramkę, na której jest w tej chwili punkt skupienia.
 3. Kontynuuj naciskanie klawiszy Alt+Strzałka w górę, aby przesunąć punkt skupienia na układ ramek, następnie na nadrzędny układ ramek, jeśli układy ramek się zagnieżdżają.
 4. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby przesuwać punkt skupienia do podrzędnych układów ramek lub pojedynczej ramki w układzie ramek.
 5. Gdy punkt skupienia jest na pojedynczej ramce, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby przesuwać się pomiędzy ramkami.
 1. Użyj klawiszy strzałek lub naciśnij klawisz Tab, aby przesuwać się w tabeli do innych komórek.
  Uwaga:

  Naciśnięcie klawisza Tab w prawej skrajnej komórce dodaje następny wiersz do tabeli.

 2. Aby zaznaczyć komórkę, naciśnij klawisze Control+A (tylko Windows), gdy punkt wstawiania jest w komórce.
 3. Aby zaznaczyć całą tabelę, naciśnij dwukrotnie klawisze Control+A, gdy punkt wstawiania jest w komórce lub jednokrotnie, gdy zaznaczona jest komórka.
 4. Aby opuścić tabelę, naciśnij trzykrotnie klawisze Control+A, gdy punkt wstawiania jest w komórce, dwukrotnie, gdy zaznaczona jest komórka, lub jednokrotnie, gdy tabela jest zaznaczona, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?