Polecenie Sprawdź pisownię pozwala sprawdzić poprawność pisowni na bieżącej stronie internetowej w programie Dreamweaver.

Polecenie Sprawdź pisownię pozwala sprawdzić poprawność pisowni w bieżącym dokumencie.

Dokument musi być stroną internetową (np. stroną HTML, ColdFusion lub PHP).

Funkcja Sprawdź pisownię nie obsługuje plików tekstowych ani plików XML.

Ponadto funkcja Sprawdź pisownię ignoruje znaczniki i wartości atrybutów języka HTML.

Uwaga:

Program Dreamweaver może sprawdzać pisownię tylko w pliku, który jest otwarty w oknie dokumentu. Nie można sprawdzać pisowni jednocześnie we wszystkich plikach serwisu.

Moduł sprawdzania pisowni używa domyślnie słownika angielskiego (USA). Aby zmienić słownik, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Dreamweaver > Preferencje > Ogólne (Macintosh). Z wysuwanego menu Słownik sprawdzania pisowni wybierz słownik, którego chcesz używać.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Sprawdź pisownię albo naciśnij klawisze Shift+F7.

  Gdy program Dreamweaver znajdzie nieznane słowo, wyświetli okno dialogowe Sprawdź pisownię.

 2. Wybierz odpowiednią opcję stosownie do tego, w jaki sposób chcesz traktować daną rozbieżność.

  Dodaj do osobistych

  Dodaje nieznane słowo do twojego osobistego słownika.

  Ignoruj

  Ignoruje to wystąpienie nieznanego wyrazu.

  Zmień

  Zastępuje dane wystąpienie nieznanego wyrazu tekstem, który wpiszesz w pole tekstowe Zmień na albo wybierzesz z listy Sugestie.

  Ignoruj wszystko

  Ignoruje wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu.

  Zmień wszystko

  Zastępuje w ten sam sposób wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu.

Uwaga:

Program Dreamweaver nie ma funkcji umożliwiającej usuwanie pozycji dodanych do słowników osobistych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online