Kilka funkcji programu Dreamweaver wymaga połączenia z Internetem. Jeśli połączenia z Internetem z Twojego komputera przechodzą przez serwer proxy, musisz podać poświadczenia tego serwera, aby umożliwić programowi Dreamweaver nawiązanie połączenia internetowego.

Dane identyfikacyjne serwera proxy można określić w aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop. Po pierwszym uruchomieniu aplikacja Creative Cloud Desktop sprawdza, czy połączenia internetowe przechodzą przez serwer proxy. Jeśli skonfigurowano serwer proxy, pojawi się monit o podanie poświadczeń. Jeśli serwer proxy zostanie skonfigurowany już po zainstalowaniu aplikacji Creative Cloud Desktop, aplikacja ta również automatycznie wykryje taki serwer i będzie monitować o poświadczenia:

Ustawienia serwera proxy w aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop
Ustawienia serwera proxy w aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop

Wysyłając żądanie połączenia internetowego, program Dreamweaver wykryje i wykorzysta poświadczenia skonfigurowane i zapisane w aplikacji Creative Cloud Desktop.

W przypadku klientów korporacyjnych, których instalacje nie obejmują aplikacji Creative Cloud Desktop, program Dreamweaver będzie monitował o podanie poświadczeń serwera proxy:

Monit programu Dreamweaver o podanie ustawień serwera proxy
Monit programu Dreamweaver o podanie ustawień serwera proxy

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej poświadczeń serwera proxy, skontaktuj się z administratorem systemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online