Podręcznik użytkownika Anuluj

Zwijanie i rozwijanie kodu

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o zwijaniu i rozwijaniu kodu w programie Dreamweaver w celu przeglądania sekcji dokumentu bez przewijania.

Fragmenty kodu można zwijać, aby wyświetlać różne sekcje dokumentu bez konieczności użycia pasków przewijania.

Aby na przykład zobaczyć wszystkie reguły CSS w znaczniku HEAD, które mają zastosowanie do znacznika DIV znajdującego się dalej na stronie, można zwinąć cały kod pomiędzy znacznikiem HEAD oraz znacznikiem DIV. Pozwoli to wyświetlić obie te sekcje kodu jednocześnie.

Można zaznaczyć fragment kodu, aby go zwinąć. Kod można również zwijać w blokach znaczników (dotyczy to plików HTML, PHP, XML i SVG). W plikach CSS, Less, Sass, SCSS i JS zwijany jest kod między klamrami.

 • Pliki HTML: program Dreamweaver zwija kod między otwierającym a zamykającym znacznikiem HTML. W zwiniętym kodzie są wyświetlane początkowe atrybuty (jeśli ma to zastosowanie). Zwinięty blok jest automatycznie rozwijany, jeśli kod zawarty w tym bloku zostanie uaktywniony za pośrednictwem selektora znaczników, widoku aktywnego albo funkcji Znajdź i zastąp, Przejdź do wiersza, Przegląd elementu, Cofnij lub Ponów.

Gdy zmieni się obiekt zaznaczony za pośrednictwem tych funkcji, kod zostanie automatycznie zwinięty z powrotem.

 • Pliki CSS, Less, Sass, SCSS i JS: zwijany jest kod otoczony klamrami. Podgląd jest wyświetlany w postaci {...}.
 • Pliki PHP: oprócz bloków kodu PHP zwijane są elementy HTML i CSS oraz kod JS. 
Uwaga:

Pliki utworzone z szablonów programu Dreamweaver wyświetlają cały kod jako rozwinięty, nawet jeżeli plik szablonu (.dwt) zawiera zwinięte fragmenty kodu.

Ustawianie preferencji rozmiaru zwijanego kodu

Domyślny rozmiar zwijania kodu to dwa wiersze. Oznacza to, że przy tym ustawieniu domyślnym po wybraniu zwijania kodu zwinięte zostaną wszystkie fragmenty, które zawierają co najmniej dwa wiersze kodu. Fragmenty kodu krótsze niż dwa wiersze będą wyświetlane w postaci rozwiniętej.

Aby zmienić minimalną liczbę wierszy kodu do zwijania:

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Format kodu. Określ minimalny rozmiar zwijania kodu.

Zwijanie i rozwijanie fragmentów kodu

Domyślnie cały kod w widoku Kod jest rozwinięty.

Można jednak zwinąć wybrane wiersze kodu, zaznaczając je i wybierając opcję zwijania. Ponadto kod można zwijać zgodnie z jego składnią — według bloków znacznika lub według klamer.

Uwaga:

Zwinięcie lub rozwinięcie bloków kodu jest zapamiętywane między sesjami programu Dreamweaver.

Zwijanie kodu na podstawie bloków znaczników lub klamer

Aby zwinąć kod na podstawie bloków znaczników lub klamer:

 1. W widoku Kod zatrzymaj kursor myszy nad kolumną z numerem wiersza odpowiadającym blokowi kodu, który chcesz zwinąć lub rozwinąć. Obok numerów wierszy pojawi się trójkącik.

 2. Kliknij trójkącik, aby zwinąć lub rozwinąć kod.

  Uwaga:

  Aby rozwinąć cały zwinięty kod w dokumencie, możesz użyć skrótu Control+Alt+E (Win) albo Command+Alt+E (Mac).

  Zwijanie kodu na podstawie bloków znaczników (potrzebny aktualny ekran)

Zwijanie kodu na podstawie zaznaczenia

Aby zwinąć kod na podstawie zaznaczenia:

 1. Przejdź do widoku Kod i zaznacz fragment kodu, który chcesz zwinąć.

  Po zaznaczeniu kodu w kolumnie z numerem wiersza jest wyświetlana ikona zwijania.

 2. Kliknij tę ikonę, aby zwinąć lub rozwinąć zaznaczenie.

  Gdy kod jest zwinięty, ikona zwijania zmienia się w ikonę rozwijania ().

  Zwijanie zaznaczonego kodu (potrzebny uaktualniony ekran)

  Rozwijanie kodu (potrzebny uaktualniony ekran)
  Rozwijanie kodu (potrzebny uaktualniony ekran)

Używanie skrótów klawiszowych do zwijania i rozwijania kodu

Polecenie

Windows

Macintosh

Zwiń zaznaczenie

Control+Shift+C

Command+Shift+C

Zwiń poza zaznaczeniem

Control+Alt+C

Command+Alt+C

Rozwiń zaznaczenie

Control+Shift+E

Command+Shift+E

Zwiń pełne znaczniki

Control+Shift+J

Command+Shift+J

Zwiń poza pełnym znacznikiem

Control+Alt+J

Command+Alt+J

Rozwiń wszystko

Control+Alt+E

Command+Alt+E

Kopiowanie i wklejanie zwiniętego fragmentu kodu

 1. Kliknij zwinięty fragment kodu, aby go zaznaczyć.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić kod.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online