Informacje o zwijaniu i rozwijaniu kodu w programie Dreamweaver w celu przeglądania sekcji dokumentu bez przewijania.

Fragmenty kodu można zwijać, aby wyświetlać różne sekcje dokumentu bez konieczności użycia pasków przewijania.

Aby na przykład zobaczyć wszystkie reguły CSS w znaczniku HEAD, które mają zastosowanie do znacznika DIV znajdującego się dalej na stronie, można zwinąć cały kod pomiędzy znacznikiem HEAD oraz znacznikiem DIV. Pozwoli to wyświetlić obie te sekcje kodu jednocześnie.

Można zaznaczyć fragment kodu, aby go zwinąć. Kod można również zwijać w blokach znaczników (dotyczy to plików HTML, PHP, XML i SVG). W plikach CSS, Less, Sass, SCSS i JS zwijany jest kod między klamrami.

 • Pliki HTML: program Dreamweaver zwija kod między otwierającym a zamykającym znacznikiem HTML. W zwiniętym kodzie są wyświetlane początkowe atrybuty (jeśli ma to zastosowanie). Zwinięty blok jest automatycznie rozwijany, jeśli kod zawarty w tym bloku zostanie uaktywniony za pośrednictwem selektora znaczników, widoku aktywnego albo funkcji Znajdź i zastąp, Przejdź do wiersza, Przegląd elementu, Cofnij lub Ponów.

Gdy zmieni się obiekt zaznaczony za pośrednictwem tych funkcji, kod zostanie automatycznie zwinięty z powrotem.

 • Pliki CSS, Less, Sass, SCSS i JS: zwijany jest kod otoczony klamrami. Podgląd jest wyświetlany w postaci {...}.
 • Pliki PHP: oprócz bloków kodu PHP zwijane są elementy HTML i CSS oraz kod JS. 

Uwaga:

Pliki utworzone z szablonów programu Dreamweaver wyświetlają cały kod jako rozwinięty, nawet jeżeli plik szablonu (.dwt) zawiera zwinięte fragmenty kodu.

Ustawianie preferencji rozmiaru zwijanego kodu

Domyślny rozmiar zwijania kodu to dwa wiersze. Oznacza to, że przy tym ustawieniu domyślnym po wybraniu zwijania kodu zwinięte zostaną wszystkie fragmenty, które zawierają co najmniej dwa wiersze kodu. Fragmenty kodu krótsze niż dwa wiersze będą wyświetlane w postaci rozwiniętej.

Aby zmienić minimalną liczbę wierszy kodu do zwijania:

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Format kodu. Określ minimalny rozmiar zwijania kodu.

Zwijanie i rozwijanie fragmentów kodu

Domyślnie cały kod w widoku Kod jest rozwinięty.

Można jednak zwinąć wybrane wiersze kodu, zaznaczając je i wybierając opcję zwijania. Ponadto kod można zwijać zgodnie z jego składnią — według bloków znacznika lub według klamer.

Uwaga:

Zwinięcie lub rozwinięcie bloków kodu jest zapamiętywane między sesjami programu Dreamweaver.

Zwijanie kodu na podstawie bloków znaczników lub klamer

Aby zwinąć kod na podstawie bloków znaczników lub klamer:

 1. W widoku Kod zatrzymaj kursor myszy nad kolumną z numerem wiersza odpowiadającym blokowi kodu, który chcesz zwinąć lub rozwinąć. Obok numerów wierszy pojawi się trójkącik.

 2. Kliknij trójkącik, aby zwinąć lub rozwinąć kod.

  Uwaga:

  Aby rozwinąć cały zwinięty kod w dokumencie, możesz użyć skrótu Control+Alt+E (Win) albo Command+Alt+E (Mac).

  Zwijanie kodu zgodnie z blokami znaczników
  Zwijanie kodu na podstawie bloków znaczników (potrzebny aktualny ekran)

Zwijanie kodu na podstawie zaznaczenia

Aby zwinąć kod na podstawie zaznaczenia:

 1. Przejdź do widoku Kod i zaznacz fragment kodu, który chcesz zwinąć.

  Po zaznaczeniu kodu w kolumnie z numerem wiersza jest wyświetlana ikona zwijania.

 2. Kliknij tę ikonę, aby zwinąć lub rozwinąć zaznaczenie.

  Gdy kod jest zwinięty, ikona zwijania zmienia się w ikonę rozwijania ().

  Zwijanie zaznaczonego kodu
  Zwijanie zaznaczonego kodu (potrzebny uaktualniony ekran)

  Rozwijanie kodu (potrzebny uaktualniony ekran)
  Rozwijanie kodu (potrzebny uaktualniony ekran)

Używanie skrótów klawiszowych do zwijania i rozwijania kodu

Polecenie

Windows

Macintosh

Zwiń zaznaczenie

Control+Shift+C

Command+Shift+C

Zwiń poza zaznaczeniem

Control+Alt+C

Command+Alt+C

Rozwiń zaznaczenie

Control+Shift+E

Command+Shift+E

Zwiń pełne znaczniki

Control+Shift+J

Command+Shift+J

Zwiń poza pełnym znacznikiem

Control+Alt+J

Command+Alt+J

Rozwiń wszystko

Control+Alt+E

Command+Alt+E

Kopiowanie i wklejanie zwiniętego fragmentu kodu

 1. Kliknij zwinięty fragment kodu, aby go zaznaczyć.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić kod.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online