Podręcznik użytkownika Anuluj

Skróty klawiszowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Poznaj domyślne skróty klawiszowe w programie Dreamweaver oraz metody ich dostosowywania

Program Dreamweaver udostępnia skróty ułatwiające i przyspieszające pracę nad dokumentami. Wiele skrótów klawiszowych jest wyświetlanych obok nazw poleceń menu.

Uwaga:

Poniższa lista zawiera najbardziej pomocne skróty. Skróty klawiszowe programu Dreamweaver można dostosowywać. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiszowych.

Skróty klawiszowe — wersja do pobrania

Pobierz i wydrukuj tę wersję skrótów klawiszowych w formacie przygotowanym do druku.

  Windows — część 1

  Windows — część 2

Skróty związane z pisaniem kodu — Mac

  Mac — część 2

Oto lista skrótów klawiszowych w programie Dreamweaver. Skorzystaj z poniższych filtrów, jeśli chcesz wyświetlić skróty klawiszowe dla konkretnych zadań, paneli lub obiegów pracy.

Skróty związane z kodowaniem

Operacja Mac Windows
Szybka edycja Command + E Ctrl + E
Podręczna dokumentacja Command + K Ctrl + K
Otwórz / Dodaj wiersz powyżej Command + Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter
Pokaż wskazówkę do parametru Ctrl + ,
Ctrl + ,
Kursor wielokolumnowy / Zaznaczenie prostokątne Opt + kliknięcie + przeciągnięcie Alt + kliknięcie + przeciągnięcie
Wielokursorowe zaznaczenie nieprzylegających obszarów Command + kliknięcie Ctrl + kliknięcie
Pokaż podpowiedzi do kodu

Ctrl + spacja

Ctrl + spacja

Wybierz obiekt potomny 

Command + ]

Ctrl + ]

Przejdź do wiersza

Command + ,

Ctrl + G

Zaznacz znacznik macierzysty

Command + [ Ctrl + [

Zwiń zaznaczenie

Command + Shift + C

Ctrl + Shift + C

Zwiń poza zaznaczeniem

Command + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Rozwiń zaznaczenie

Command + Shift + E

Ctrl + Shift + E

Zwiń pełne znaczniki 

Command + Shift + J

Ctrl + Shift + J

Zwiń poza pełnym znacznikiem

Command + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Rozwiń wszystko

Command + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Wcięcie kodu 

Command + Shift + >

Ctrl + Shift + >

Wysunięcie kodu 

Command + Shift + <

Ctrl + Shift + <

Zrównoważ klamry 

Command + '

Ctrl + '

Nawigator kodu

Command + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Usuń słowo z lewej

Command + Delete Ctrl + Backspace

Usuń słowo z prawej

Command + Fn + Delete

Ctrl + Delete

Zaznacz wiersz w górę

Shift + strzałka w górę

Shift + strzałka w górę

Zaznacz wiersz w dół

Shift + strzałka w dół

Shift + strzałka w dół

Zaznacz znak z lewej

Shift + strzałka w lewo

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz znak z prawej

Shift + strzałka w prawo

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz stronę w górę

Shift + Fn + PgUp Shift + PgUp

Zaznacz stronę w dół

Shift + Fn + PgDn

Shift + PgDn

Słowo w lewo

Opt + strzałka w lewo

Ctrl + strzałka w lewo

Słowo w prawo

Opt + strzałka w prawo

Ctrl + strzałka w prawo

Idź na początek bieżącego wiersza

Command + strzałka w lewo

Alt + strzałka w lewo

Idź na koniec bieżącego wiersza

Command + strzałka w prawo

Alt + strzałka w prawo
Przełącz komentarz w wierszu Command + / Ctrl + /
Przełącz komentarz blokowy (w plikach PHP i JS) Command + Opt + / Ctrl + Shift + /
Powiel zaznaczony wiersz Command + D Ctrl + D
Usuń wiersze Command + Shift + D Ctrl + Shift + D
Przejdź do definicji (pliki JS) Command + J Ctrl + J
Zaznacz słowo z prawej Opt + Shift + strzałka w prawo Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Zaznacz słowo z lewej Opt + Shift + strzałka w lewo Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Przejdź na początek pliku Command + Fn + strzałka w lewo Ctrl + Home
Przejdź na koniec pliku Command + Fn + strzałka w prawo Ctrl + End
Zaznacz do początku pliku Command + Shift + Fn + strzałka w lewo Ctrl + Shift + Home
Zaznacz do końca pliku Command + Shift + Fn + strzałka w prawo Ctrl + Shift + End
Przejdź do kodu źródłowego Command + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Pełny ekran Command + Ctrl + F Nie dotyczy
Zamknij okno Command + W Ctrl + W
Zamknij aplikację Command + Q Ctrl + Q
Szybki edytor znaczników Command + T Ctrl + T
Przejdź do następnego słowa Command + strzałka w prawo Ctrl + strzałka w prawo
Przejdź do poprzedniego słowa Command + strzałka w lewo Ctrl + strzałka w lewo
Przejdź do poprzedniego akapitu (widok Projekt) Command + strzałka w górę Ctrl + strzałka w górę
Przejdź do następnego akapitu (widok Projekt) Command + strzałka w dół Ctrl + strzałka w dół
Zaznacz do następnego słowa Command + Shift + strzałka w prawo Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Zaznacz od poprzedniego słowa Command + Shift + strzałka w lewo Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Zaznacz od poprzedniego akapitu Command + Shift + strzałka w górę Ctrl + Shift + strzałka w górę
Zaznacz do następnego akapitu Command + Shift + strzałka w dół Ctrl + Shift + strzałka w dół
Przejdź do następnego panelu właściwości Command + Opt + Fn + strzałka w dół Ctrl + Alt + PgDn
Przejdź do poprzedniego panelu właściwości Command + Opt + Fn + strzałka w górę Ctrl + Alt + PgUp
Nowy w tym samym oknie Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Wyjdź z akapitu Command + Return Ctrl + Return
Następny dokument Command + ` Ctrl + Tab
Poprzedni dokument Command + Shift + ` Ctrl + Shift + Tab
Otocz symbolami # Command + Shift + 3 Ctrl + Shift + 3

Skróty związane z refaktoryzacją

Operacja

Mac

Windows

Zmień nazwę

Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Wyodrębnij do zmiennej

Command + Alt + V

Ctrl + Alt + V

Wyodrębnij do funkcji

Command + Alt + M

Ctrl + Alt + M

Skróty panelu Pliki

Operacja

Mac

Windows

Nowy plik

Command + Shift + N

Ctrl + Shift + N

Nowy folder

Command + Opt + Shift + N

Ctrl + Alt + Shift + N

Skróty klawiszowe do znajdowania i zastępowania

Operacja

Mac

Windows

Znajdź w bieżącym dokumencie

Command + F

Ctrl + F

Znajdź i zastąp w plikach

Command + Shift + F

Ctrl + Shift + F

Zastąp w bieżącym dokumencie

Command + Alt + F

Ctrl + H

Znajdź następny

Command + G

F3

Znajdź poprzednie

Command + Shift + G

Shift + F3

Znajdź wszystko i zaznacz

Command + Ctrl + G

Ctrl + Shift + F3

Dodaj kolejne dopasowanie do zaznaczenia

Ctrl + Command + R

Ctrl + R

Pomiń i dodaj kolejne dopasowanie do zaznaczenia

Ctrl + Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Skróty związane ze wstawianiem

Operacja

Mac

Windows

Wstaw obraz

Command + Opt + I

Ctrl + Alt + I

Wstaw wideo HTML5

Command + Opt + Shift + V

Ctrl + Alt + Shift + V

Wstaw kompozycję animowaną

Command + Opt + Shift + E

Ctrl + Alt + Shift + E

Wstaw obiekt Flash SWF

Command + Opt + F

Ctrl + Alt + F

Wstaw podział wiersza

Shift + Return

Shift + Return

Spacja nierozdzielająca (&nbsp)

Command + Shift + spacja

Ctrl + Shift + spacja

Skróty związane ze stylami CSS

Operacja

Mac

Windows

Kompiluj pliki preprocesora CSS

F9

F9

Dodaj selektor lub właściwość CSS (zgodnie z wybranym panelem)

Command + Opt + Shift + =

Ctrl + Alt + Shift + =

Dodaj selektor CSS

Command + Opt + S

Ctrl + Alt + S

Dodaj właściwość CSS

Command + Opt + P

Ctrl + Alt + P

Skróty związane z liniami pomocniczymi, siatkami i miarkami (w widoku Projekt)

Operacja

Mac

Windows

Pokaż linie pomocnicze

Command + ;

Ctrl + ;

Zablokuj linie pomocnicze

Command + Opt + ;

Ctrl + Alt + ;

Przyciągaj do linii pomocniczych

Command + Shift + ;

Ctrl + Shift + ;

Przyciągaj linie pomocnicze do elementów

Command + Shift + G

Ctrl + Shift + G

Pokaż siatkę

Command + Opt + G

Ctrl + Alt + G

Przyciągaj do siatki

Command + Opt + Shift + G

Ctrl + Alt + Shift + G

Pokaż miarki

Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Skróty związane z podglądem

Operacja

Mac

Windows

Podgląd w podstawowej przeglądarce w czasie rzeczywistym

Opt + F12

F12

Podgląd w dodatkowej przeglądarce

Shift + F12

Shift + F12

Skróty dla konkretnych widoków

Operacja

Mac

Windows

Zablokuj JavaScript (widok aktywny)

F6

F6

Ukryj wyświetlanie pomocy widoku aktywnego

Ctrl + Command + H

Ctrl + Alt + H

Przełącz widoki

Ctrl + `

Ctrl + `

Inspekcja (widok aktywny)

Opt + Shift + 11

Alt + Shift + F11

Ukryj wszystkie pomoce wizualne (widok Projekt)

Command + Shift + I

Ctrl + Shift + I

Przełącz między widokami Projekt i Aktywny

Command + Shift + F11

Ctrl + Shift + F11

Skróty związane z oknami

Operacja Mac Windows
Preferencje Command + U Ctrl + U
Pokaż panele F4 F4
Zachowania Shift + F4 Shift + F4
Inspektor kodu Opt + F10 F10
Projektant CSS Command + F11 Shift + F11
DOM Command + F7 Ctrl + F7
Pliki F8 F8
Wstaw Command + F2 Ctrl + F2
Właściwości Command + F3 Ctrl + F3
Wyjście Shift + F6 Shift + F6
Szukaj F7 F7
Urywki Nie dotyczy Shift + F9
Pomoc online programu Dreamweaver F1 F1

Skróty związane z tekstem

Operacja

Mac

Windows

Wcięcie

Command + Opt + ]

Ctrl + Alt + ]

Wysunięcie

Command + Opt + [

Ctrl + Alt + [

Pogrubiony

Command + B

Ctrl + B

Kursywa

Command + I

Ctrl + I

Sprawdzanie pisowni

Shift + F7

Shift + F7

Usuń łącze

Command + Shift + L

Ctrl + Shift + L

Skróty związane z powiększaniem

Operacja Mac Windows
Powiększ (widoki Projekt i Aktywny) Command + = Ctrl + =
Zmniejsz (widoki Projekt i Aktywny) Command + - Ctrl + -
100% Command + 0 Ctrl + 0
50% Command + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200% Command + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300% Command + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Dopasuj zaznaczenie Command + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Dopasuj wszystko Command + Shift + 0 Ctrl + Shift + 0
Zmieść na szerokość Command + Opt + Shift + 0 Ctrl + Alt + Shift + 0
Zwiększ rozmiar czcionki Command + + Ctrl + +
Zmniejsz rozmiar czcionki Command + - Ctrl + -
Przywróć rozmiar czcionki Command + 0 Ctrl + 0

Skróty związane z tabelami

Operacja

Mac

Windows

Wstaw tabelę

Command + Opt + T

Ctrl + Alt + T

Scal komórki

Command + Opt + M

Ctrl + Alt + M

Podziel komórkę

Command + Opt + Shift + T

Ctrl + Alt + Shift + T

Wstaw wiersz

Command + M

Ctrl + M

Wstaw kolumnę

Command + Shift + A

Ctrl + Shift + A

Usuń wiersz

Command + Shift + M

Ctrl + Shift + M

Usuń kolumnę

Command + Shift + -

Ctrl + Shift + -

Zwiększ zakres kolumn

Command + Shift + ]

Ctrl + Shift + ]

Zmniejsz zakres kolumn

Command + Shift + [

Ctrl + Shift + [

Skróty związane z zarządzaniem serwisami

Operacja

Mac

Windows

Odbierz plik

Cmd + Shift + B 

Ctrl + Alt + D

Pobierz plik do edycji

Opt + Shift + Command + D

Ctrl + Alt + Shift + D

Wyślij plik

Cmd + Shift + U

Ctrl + Shift + U

Odłóż plik

Opt + Shift + Command + U

Ctrl + Alt + Shift + U

Sprawdź łącza w całym serwisie

Command + F8

Ctrl + F8

Pokaż tytuły stron

Command + Shift + T

Ctrl + Shift + T

Tworzenie arkusza referencyjnego dla bieżącego zestawu skrótów klawiszowych

Arkusz referencyjny jest rejestrem bieżącego zestawu skrótów klawiszowych. Informacje są przechowywane w formacie tabeli HTML. Arkusz referencyjny możesz obejrzeć w przeglądarce internetowej lub wydrukować go.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Kliknij przycisk Eksportuj zestaw jako HTML, który jest trzecim przyciskiem z czterech na górze okna dialogowego.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie wprowadź nazwę arkusza referencyjnego i wybierz odpowiednie położenie dla pliku.

Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Za pomocą Edytora skrótów można utworzyć własne skróty klawiszowe, w tym skróty urywków kodu. W Edytorze skrótów klawiszowych można także usuwać skróty klawiszowe, edytować istniejące skróty i wybrać predefiniowany zestaw skrótów.

Tworzenie skrótu klawiszowego

Skróty klawiszowe można utworzyć od podstaw, zmodyfikować istniejące skróty, albo wybrać gotowy zestaw skrótów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Ustaw dowolne z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:

  Bieżący zestaw

  Pozwala wybrać predefiniowany zestaw skrótów klawiszowych dołączony do programu Dreamweaver lub dowolny, samodzielnie zdefiniowany. Zestawy predefiniowane są wymienione na górze listy menu. Na przykład jeśli użytkownik jest dobrze obeznany ze skrótami klawiszowymi w programach HomeSite lub BBEdit, to może ich używać, wybierając odpowiedni zestaw predefiniowany.

  Polecenia

  Pozwala wybrać kategorię poleceń do edycji. Na przykład możesz edytować polecenia menu, jak polecenie Otwórz, lub polecenia edycji kodu, jak Zrównoważ klamry.

  Uwaga:

  Aby dodać lub edytować skrót klawiszowy dla urywku kodu, wybierz opcję Urywek z wyskakującego menu Polecenia.

  Lista poleceń

  Wyświetla polecenia powiązane z wybraną z wyskakującego menu Polecenia kategorią wraz z przypisanymi skrótami klawiszowymi. Kategoria Polecenia z menu wyświetla listę w widoku drzewa, która powiela strukturę menu. Inne kategorie wymieniają polecenia według nazw (jak Zamknij aplikację) w postaci listy o płaskiej strukturze.

  Skróty

  Wyświetla wszystkie skróty klawiszowe powiązane z wybranym poleceniem.

  Dodaj pozycję ( + )

  Dodaje skrót do bieżącego polecenia. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowy, pusty wiersz do skrótów. Wprowadź nową kombinację klawiszy i kliknij przycisk Zmień, aby dodać nowy skrót klawiszowy dla tego polecenia. Do każdego polecenia można przypisać dwa różne skróty. Jeśli do polecenia są już przypisane dwa skróty, kliknięcie przycisku „Dodaj pozycję” nie ma żadnego efektu.

  Usuń pozycję (-)

  Usuwa zaznaczony skrót z listy skrótów klawiszowych.

  Naciśnij klawisz

  Wyświetla kombinację klawiszy, którą wprowadza użytkownik podczas dodawania lub zmiany skrótu klawiszowego.

  Zmień

  Dodaje kombinację klawiszy w polu tekstowym Naciśnij klawisz do listy skrótów lub zmienia zaznaczony skrót na określoną kombinację klawiszy.

  Powiel zestaw

  Powiela bieżący zestaw. Nadaj nazwę nowemu zestawowi; domyślna nazwa jest nazwą bieżącego zestawu z dodanym słowem kopia.

  Zmień nazwę zestawu

  Zmienia nazwę bieżącego zestawu.

  Eksportuj jako plik HTML

  Zapisuje bieżący zestaw w formacie tabeli HTML, którą łatwo przeglądać i drukować. Plik HTML możesz otworzyć w przeglądarce i wydrukować skróty klawiszowe.

  Usuń Zestaw

  Usuwa zestaw. (Nie możesz usunąć zestawu aktywnego).

Usuwanie skrótu z polecenia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie, a następnie skrót.
 4. Kliknij przycisk Usuń pozycję (-).

Dodawanie skrótu do polecenia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie.
  Uwaga:

  Aby dodać skrót klawiszowy dla urywku kodu, wybierz opcję Urywek z wyskakującego menu Polecenia.

  Skróty przypisane do polecenia pojawiają się w polu Skróty.

 4. Przygotuj się do dodania skrótu, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli do polecenia są przypisane mniej niż dwa skróty, kliknij przycisk Dodaj pozycję ( + ). W polu Skróty pojawia się nowa pusta linia, a punkt wstawiania przesuwa się do pola Wciśnij klawisz.

  • Jeśli do polecenia są już przypisane dwa skróty, wybierz jeden z nich (zostanie on zastąpiony przez nowy skrót). Następnie kliknij w polu Wciśnij klawisz.

 5. Naciśnij kombinację klawiszy. Kombinacja klawiszy pojawia się w polu Wciśnij klawisz.
  Uwaga:

  Jeśli jest jakiś problem związany z tą kombinacją klawiszy (na przykład jeśli kombinacja klawiszy jest już powiązana z innym poleceniem), pojawi się wyjaśnienie pod polem Skróty, a dodanie lub edycja skrótu może być niemożliwe.

 6. Kliknij przycisk Zmień. Nowa kombinacja klawiszy zostanie przypisana do polecenia.

Edycja istniejącego skrótu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie, a następnie skrót do zmiany.
 4. Kliknij w polu Wciśnij klawisz i wprowadź nową kombinację klawiszy.
 5. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić skrót.

  Uwaga:

  Jeśli jest jakiś problem związany z tą kombinacją klawiszy (na przykład jeśli kombinacja klawiszy jest już powiązana z innym poleceniem), pojawi się wyjaśnienie pod polem Skróty, a dodanie lub edycja skrótu może być niemożliwe.

Informacje o skrótach klawiszowych i klawiaturach innych niż amerykańskie

Domyślne skróty klawiszowe w programie Dreamweaver działają przede wszystkim na klawiaturach standardu U.S. Klawiatury z innych krajów (w tym te produkowane w Wielkiej Brytanii), mogą nie udostępniać funkcji potrzebnych do wykorzystania tych skrótów. Jeśli klawiatura nie obsługuje niektórych skrótów, program Dreamweaver je wyłącza.

Aby dostosować skróty klawiszowe do klawiatur standardu innego niż amerykański, zapoznaj się z rozdziałem „Zmiana odwzorowania skrótów klawiszowych” w artykule Rozszerzanie programu Dreamweaver.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online