Poznaj domyślne skróty klawiszowe w programie Dreamweaver oraz metody ich dostosowywania

Program Dreamweaver udostępnia skróty ułatwiające i przyspieszające pracę nad dokumentami. Wiele skrótów klawiszowych jest wyświetlanych obok nazw poleceń menu.

Uwaga:

Poniższa lista zawiera najbardziej pomocne skróty. Skróty klawiszowe programu Dreamweaver można dostosowywać. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiszowych.

Skróty klawiszowe — wersja do pobrania

Pobierz i wydrukuj tę wersję skrótów klawiszowych w formacie przygotowanym do druku.

  Windows — część 1

  Windows — część 2

Skróty związane z pisaniem kodu — Mac

  Mac — część 2


Oto lista skrótów klawiszowych w programie Dreamweaver. Skorzystaj z poniższych filtrów, jeśli chcesz wyświetlić skróty klawiszowe dla konkretnych zadań, paneli lub obiegów pracy.

Skróty związane z kodowaniem

Operacja Mac Windows
Szybka edycja Command + E Ctrl + E
Podręczna dokumentacja Command + K Ctrl + K
Otwórz / Dodaj wiersz powyżej Command + Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter
Pokaż wskazówkę do parametru Ctrl + ,
Ctrl + ,
Kursor wielokolumnowy / Zaznaczenie prostokątne Opt + kliknięcie + przeciągnięcie Alt + kliknięcie + przeciągnięcie
Wielokursorowe zaznaczenie nieprzylegających obszarów Command + kliknięcie Ctrl + kliknięcie
Pokaż podpowiedzi do kodu

Ctrl + spacja

Ctrl + spacja

Wybierz obiekt potomny 

Command + ]

Ctrl + ]

Przejdź do wiersza

Command + ,

Ctrl + G

Zaznacz znacznik macierzysty

Command + [ Ctrl + [

Zwiń zaznaczenie

Command + Shift + C

Ctrl + Shift + C

Zwiń poza zaznaczeniem

Command + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Rozwiń zaznaczenie

Command + Shift + E

Ctrl + Shift + E

Zwiń pełne znaczniki 

Command + Shift + J

Ctrl + Shift + J

Zwiń poza pełnym znacznikiem

Command + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Rozwiń wszystko

Command + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Wcięcie kodu 

Command + Shift + >

Ctrl + Shift + >

Wysunięcie kodu 

Command + Shift + <

Ctrl + Shift + <

Zrównoważ klamry 

Command + '

Ctrl + '

Nawigator kodu

Command + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Usuń słowo z lewej

Command + Delete Ctrl + Backspace

Usuń słowo z prawej

Command + Fn + Delete

Ctrl + Delete

Zaznacz wiersz w górę

Shift + strzałka w górę

Shift + strzałka w górę

Zaznacz wiersz w dół

Shift + strzałka w dół

Shift + strzałka w dół

Zaznacz znak z lewej

Shift + strzałka w lewo

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz znak z prawej

Shift + strzałka w prawo

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz stronę w górę

Shift + Fn + PgUp Shift + PgUp

Zaznacz stronę w dół

Shift + Fn + PgDn

Shift + PgDn

Słowo w lewo

Opt + strzałka w lewo

Ctrl + strzałka w lewo

Słowo w prawo

Opt + strzałka w prawo

Ctrl + strzałka w prawo

Idź na początek bieżącego wiersza

Command + strzałka w lewo

Alt + strzałka w lewo

Idź na koniec bieżącego wiersza

Command + strzałka w prawo

Alt + strzałka w prawo
Przełącz komentarz w wierszu Command + / Ctrl + /
Przełącz komentarz blokowy (w plikach PHP i JS) Command + Opt + / Ctrl + Shift + /
Powiel zaznaczony wiersz Command + D Ctrl + D
Usuń wiersze Command + Shift + D Ctrl + Shift + D
Przejdź do definicji (pliki JS) Command + J Ctrl + J
Zaznacz słowo z prawej Opt + Shift + strzałka w prawo Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Zaznacz słowo z lewej Opt + Shift + strzałka w lewo Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Przejdź na początek pliku Command + Fn + strzałka w lewo Ctrl + Home
Przejdź na koniec pliku Command + Fn + strzałka w prawo Ctrl + End
Zaznacz do początku pliku Command + Shift + Fn + strzałka w lewo Ctrl + Shift + Home
Zaznacz do końca pliku Command + Shift + Fn + strzałka w prawo Ctrl + Shift + End
Przejdź do kodu źródłowego Command + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Pełny ekran Command + Ctrl + F Nie dotyczy
Zamknij okno Command + W Ctrl + W
Zamknij aplikację Command + Q Ctrl + Q
Szybki edytor znaczników Command + T Ctrl + T
Przejdź do następnego słowa Command + strzałka w prawo Ctrl + strzałka w prawo
Przejdź do poprzedniego słowa Command + strzałka w lewo Ctrl + strzałka w lewo
Przejdź do poprzedniego akapitu (widok Projekt) Command + strzałka w górę Ctrl + strzałka w górę
Przejdź do następnego akapitu (widok Projekt) Command + strzałka w dół Ctrl + strzałka w dół
Zaznacz do następnego słowa Command + Shift + strzałka w prawo Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Zaznacz od poprzedniego słowa Command + Shift + strzałka w lewo Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Zaznacz od poprzedniego akapitu Command + Shift + strzałka w górę Ctrl + Shift + strzałka w górę
Zaznacz do następnego akapitu Command + Shift + strzałka w dół Ctrl + Shift + strzałka w dół
Przejdź do następnego panelu właściwości Command + Opt + Fn + strzałka w dół Ctrl + Alt + PgDn
Przejdź do poprzedniego panelu właściwości Command + Opt + Fn + strzałka w górę Ctrl + Alt + PgUp
Nowy w tym samym oknie Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Wyjdź z akapitu Command + Return Ctrl + Return
Następny dokument Command + ` Ctrl + Tab
Poprzedni dokument Command + Shift + ` Ctrl + Shift + Tab
Otocz symbolami # Command + Shift + 3 Ctrl + Shift + 3

Skróty związane z refaktoryzacją

Operacja Mac Windows
Zmień nazwę Command + Opt + R Ctrl + Alt + R
Wyodrębnij do zmiennej Command + Alt + V Ctrl + Alt + V
Wyodrębnij do funkcji Command + Alt + M Ctrl + Alt + M

Skróty panelu Pliki

Operacja Mac Windows
Nowy plik Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Nowy folder Command + Opt + Shift + N Ctrl + Alt + Shift + N

Skróty klawiszowe do znajdowania i zastępowania

Operacja Mac Windows
Znajdź w bieżącym dokumencie Command + F
Ctrl + F
Znajdź i zastąp w plikach Command + Shift + F Ctrl + Shift + F
Zastąp w bieżącym dokumencie Command + Alt + F Ctrl + H
Znajdź następny Command + G F3
Znajdź poprzednie Command + Shift + G Shift + F3
Znajdź wszystko i zaznacz Command + Ctrl + G Ctrl + Shift + F3
Dodaj kolejne dopasowanie do zaznaczenia Ctrl + Command + R Ctrl + R
Pomiń i dodaj kolejne dopasowanie do zaznaczenia Ctrl + Command + Opt + R Ctrl + Alt + R

Skróty związane ze wstawianiem

Operacja Mac Windows
Wstaw obraz Command + Opt + I Ctrl + Alt + I
Wstaw wideo HTML5 Command + Opt + Shift + V Ctrl + Alt + Shift + V
Wstaw kompozycję animowaną Command + Opt + Shift + E Ctrl + Alt + Shift + E
Wstaw obiekt Flash SWF Command + Opt + F Ctrl + Alt + F
Wstaw podział wiersza Shift + Return Shift + Return
Spacja nierozdzielająca (&nbsp) Command + Shift + spacja Ctrl + Shift + spacja

Skróty związane ze stylami CSS

Operacja Mac Windows
Kompiluj pliki preprocesora CSS F9 F9
Dodaj selektor lub właściwość CSS (zgodnie z wybranym panelem) Command + Opt + Shift + = Ctrl + Alt + Shift + =
Dodaj selektor CSS Command + Opt + S Ctrl + Alt + S
Dodaj właściwość CSS Command + Opt + P Ctrl + Alt + P

Skróty związane z liniami pomocniczymi, siatkami i miarkami (w widoku Projekt)

Operacja Mac Windows
Pokaż linie pomocnicze Command + ; Ctrl + ;
Zablokuj linie pomocnicze Command + Opt + ; Ctrl + Alt + ;
Przyciągaj do linii pomocniczych Command + Shift + ; Ctrl + Shift + ;
Przyciągaj linie pomocnicze do elementów Command + Shift + G Ctrl + Shift + G
Pokaż siatkę Command + Opt + G Ctrl + Alt + G
Przyciągaj do siatki Command + Opt + Shift + G Ctrl + Alt + Shift + G
Pokaż miarki Command + Opt + R Ctrl + Alt + R

Skróty związane z podglądem

Operacja Mac Windows
Podgląd w podstawowej przeglądarce w czasie rzeczywistym Opt + F12 F12
Podgląd w dodatkowej przeglądarce Shift + F12 Shift + F12

Skróty dla konkretnych widoków

Operacja Mac Windows
Zablokuj JavaScript (widok aktywny) F6 F6
Ukryj wyświetlanie pomocy widoku aktywnego Ctrl + Command + H Ctrl + Alt + H
Przełącz widoki Ctrl + ` Ctrl + `
Inspekcja (widok aktywny) Opt + Shift + 11 Alt + Shift + F11
Ukryj wszystkie pomoce wizualne (widok Projekt) Command + Shift + I Ctrl + Shift + I
Przełącz między widokami Projekt i Aktywny Command + Shift + F11 Ctrl + Shift + F11

Skróty związane z oknami

Operacja Mac Windows
Preferencje Command + U Ctrl + U
Pokaż panele F4 F4
Zachowania Shift + F4 Shift + F4
Inspektor kodu Opt + F10 F10
Projektant CSS Command + F11 Shift + F11
DOM Command + F7 Ctrl + F7
Pliki F8 F8
Wstaw Command + F2 Ctrl + F2
Właściwości Command + F3 Ctrl + F3
Wyjście Shift + F6 Shift + F6
Szukaj F7 F7
Urywki Nie dotyczy Shift + F9
Pomoc online programu Dreamweaver F1 F1

Skróty związane z tekstem

Operacja Mac Windows
Wcięcie Command + Opt + ] Ctrl + Alt + ]
Wysunięcie Command + Opt + [ Ctrl + Alt + [
Pogrubiony Command + B Ctrl + B
Kursywa Command + I Ctrl + I
Sprawdzanie pisowni Shift + F7 Shift + F7
Usuń łącze Command + Shift + L Ctrl + Shift + L

Skróty związane z powiększaniem

Operacja Mac Windows
Powiększ (widoki Projekt i Aktywny) Command + = Ctrl + =
Zmniejsz (widoki Projekt i Aktywny) Command + - Ctrl + -
100% Command + 0 Ctrl + 0
50% Command + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200% Command + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300% Command + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Dopasuj zaznaczenie Command + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Dopasuj wszystko Command + Shift + 0 Ctrl + Shift + 0
Zmieść na szerokość Command + Opt + Shift + 0 Ctrl + Alt + Shift + 0
Zwiększ rozmiar czcionki Command + + Ctrl + +
Zmniejsz rozmiar czcionki Command + - Ctrl + -
Przywróć rozmiar czcionki Command + 0 Ctrl + 0

Skróty związane z tabelami

Operacja Mac Windows
Wstaw tabelę Command + Opt + T Ctrl + Alt + T
Scal komórki Command + Opt + M Ctrl + Alt + M
Podziel komórkę Command + Opt + Shift + T Ctrl + Alt + Shift + T
Wstaw wiersz Command + M Ctrl + M
Wstaw kolumnę Command + Shift + A Ctrl + Shift + A
Usuń wiersz Command + Shift + M Ctrl + Shift + M
Usuń kolumnę Command + Shift + - Ctrl + Shift + -
Zwiększ zakres kolumn Command + Shift + ] Ctrl + Shift + ]
Zmniejsz zakres kolumn Command + Shift + [ Ctrl + Shift + [

Skróty związane z zarządzaniem serwisami

Operacja Mac Windows
Odbierz plik Cmd + Shift + B  Ctrl + Alt + D
Pobierz plik do edycji Opt + Shift + Command + D Ctrl + Alt + Shift + D
Wyślij plik Cmd + Shift + U Ctrl + Shift + U
Odłóż plik Opt + Shift + Command + U Ctrl + Alt + Shift + U
Sprawdź łącza w całym serwisie Command + F8 Ctrl + F8
Pokaż tytuły stron Command + Shift + T Ctrl + Shift + T

Tworzenie arkusza referencyjnego dla bieżącego zestawu skrótów klawiszowych

Arkusz referencyjny jest rejestrem bieżącego zestawu skrótów klawiszowych. Informacje są przechowywane w formacie tabeli HTML. Arkusz referencyjny możesz obejrzeć w przeglądarce internetowej lub wydrukować go.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Kliknij przycisk Eksportuj zestaw jako HTML, który jest trzecim przyciskiem z czterech na górze okna dialogowego.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie wprowadź nazwę arkusza referencyjnego i wybierz odpowiednie położenie dla pliku.

Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Za pomocą Edytora skrótów można utworzyć własne skróty klawiszowe, w tym skróty urywków kodu. W Edytorze skrótów klawiszowych można także usuwać skróty klawiszowe, edytować istniejące skróty i wybrać predefiniowany zestaw skrótów.

Tworzenie skrótu klawiszowego

Skróty klawiszowe można utworzyć od podstaw, zmodyfikować istniejące skróty, albo wybrać gotowy zestaw skrótów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Ustaw dowolne z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:

  Bieżący zestaw

  Pozwala wybrać predefiniowany zestaw skrótów klawiszowych dołączony do programu Dreamweaver lub dowolny, samodzielnie zdefiniowany. Zestawy predefiniowane są wymienione na górze listy menu. Na przykład jeśli użytkownik jest dobrze obeznany ze skrótami klawiszowymi w programach HomeSite lub BBEdit, to może ich używać, wybierając odpowiedni zestaw predefiniowany.

  Polecenia

  Pozwala wybrać kategorię poleceń do edycji. Na przykład możesz edytować polecenia menu, jak polecenie Otwórz, lub polecenia edycji kodu, jak Zrównoważ klamry.

  Uwaga:

  Aby dodać lub edytować skrót klawiszowy dla urywku kodu, wybierz opcję Urywek z wyskakującego menu Polecenia.

  Lista poleceń

  Wyświetla polecenia powiązane z wybraną z wyskakującego menu Polecenia kategorią wraz z przypisanymi skrótami klawiszowymi. Kategoria Polecenia z menu wyświetla listę w widoku drzewa, która powiela strukturę menu. Inne kategorie wymieniają polecenia według nazw (jak Zamknij aplikację) w postaci listy o płaskiej strukturze.

  Skróty

  Wyświetla wszystkie skróty klawiszowe powiązane z wybranym poleceniem.

  Dodaj pozycję ( + )

  Dodaje skrót do bieżącego polecenia. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowy, pusty wiersz do skrótów. Wprowadź nową kombinację klawiszy i kliknij przycisk Zmień, aby dodać nowy skrót klawiszowy dla tego polecenia. Do każdego polecenia można przypisać dwa różne skróty. Jeśli do polecenia są już przypisane dwa skróty, kliknięcie przycisku „Dodaj pozycję” nie ma żadnego efektu.

  Usuń pozycję (-)

  Usuwa zaznaczony skrót z listy skrótów klawiszowych.

  Naciśnij klawisz

  Wyświetla kombinację klawiszy, którą wprowadza użytkownik podczas dodawania lub zmiany skrótu klawiszowego.

  Zmień

  Dodaje kombinację klawiszy w polu tekstowym Naciśnij klawisz do listy skrótów lub zmienia zaznaczony skrót na określoną kombinację klawiszy.

  Powiel zestaw

  Powiela bieżący zestaw. Nadaj nazwę nowemu zestawowi; domyślna nazwa jest nazwą bieżącego zestawu z dodanym słowem kopia.

  Zmień nazwę zestawu

  Zmienia nazwę bieżącego zestawu.

  Eksportuj jako plik HTML

  Zapisuje bieżący zestaw w formacie tabeli HTML, którą łatwo przeglądać i drukować. Plik HTML możesz otworzyć w przeglądarce i wydrukować skróty klawiszowe.

  Usuń Zestaw

  Usuwa zestaw. (Nie możesz usunąć zestawu aktywnego).

Usuwanie skrótu z polecenia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie, a następnie skrót.
 4. Kliknij przycisk Usuń pozycję (-).

Dodawanie skrótu do polecenia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie.

  Uwaga:

  Aby dodać skrót klawiszowy dla urywku kodu, wybierz opcję Urywek z wyskakującego menu Polecenia.

  Skróty przypisane do polecenia pojawiają się w polu Skróty.

 4. Przygotuj się do dodania skrótu, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli do polecenia są przypisane mniej niż dwa skróty, kliknij przycisk Dodaj pozycję ( + ). W polu Skróty pojawia się nowa pusta linia, a punkt wstawiania przesuwa się do pola Wciśnij klawisz.

  • Jeśli do polecenia są już przypisane dwa skróty, wybierz jeden z nich (zostanie on zastąpiony przez nowy skrót). Następnie kliknij w polu Wciśnij klawisz.

 5. Naciśnij kombinację klawiszy. Kombinacja klawiszy pojawia się w polu Wciśnij klawisz.

  Uwaga:

  Jeśli jest jakiś problem związany z tą kombinacją klawiszy (na przykład jeśli kombinacja klawiszy jest już powiązana z innym poleceniem), pojawi się wyjaśnienie pod polem Skróty, a dodanie lub edycja skrótu może być niemożliwe.

 6. Kliknij przycisk Zmień. Nowa kombinacja klawiszy zostanie przypisana do polecenia.

Edycja istniejącego skrótu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe (Windows) lub Dreamweaver > Skróty klawiszowe (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Polecenia wybierz kategorię poleceń.
 3. Z listy Polecenia wybierz polecenie, a następnie skrót do zmiany.
 4. Kliknij w polu Wciśnij klawisz i wprowadź nową kombinację klawiszy.
 5. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić skrót.

  Uwaga:

  Jeśli jest jakiś problem związany z tą kombinacją klawiszy (na przykład jeśli kombinacja klawiszy jest już powiązana z innym poleceniem), pojawi się wyjaśnienie pod polem Skróty, a dodanie lub edycja skrótu może być niemożliwe.

Informacje o skrótach klawiszowych i klawiaturach innych niż amerykańskie

Domyślne skróty klawiszowe w programie Dreamweaver działają przede wszystkim na klawiaturach standardu U.S. Klawiatury z innych krajów (w tym te produkowane w Wielkiej Brytanii), mogą nie udostępniać funkcji potrzebnych do wykorzystania tych skrótów. Jeśli klawiatura nie obsługuje niektórych skrótów, program Dreamweaver je wyłącza.

Aby dostosować skróty klawiszowe do klawiatur standardu innego niż amerykański, zapoznaj się z rozdziałem „Zmiana odwzorowania skrótów klawiszowych” w artykule Rozszerzanie programu Dreamweaver.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online