Uwaga:

W programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach panel Style CSS został zastąpiony przez panel Projektant CSS. Więcej informacji zawiera opis panelu Projektant CSS.

Funkcje zarządzania stylami CSS, dostępne w programie Dreamweaver, ułatwiają przenoszenie reguł CSS w różne miejsca i eksportowanie ich. Reguły można przenosić z jednego dokumentu do drugiego, z sekcji nagłówka dokumentu do zewnętrznego arkusza stylów, pomiędzy różnymi plikami zewnętrznych arkuszy CSS itd.

Uwaga:

Jeżeli reguła, którą chcesz przenieść, wchodzi w konflikt z regułą w docelowym arkuszu stylów, program Dreamweaver wyświetli okno dialogowe Reguła z taką samą nazwą już istnieje. Jeżeli postanowisz przenieść regułę powodującą konflikt, program Dreamweaver umieści tę przeniesioną regułę w docelowym arkuszu stylów tuż obok reguły, z którą zachodzi konflikt.

Przenoszenie i eksportowanie reguł CSS do nowego arkusza stylów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz panel Style CSS i zaznacz reguły, które chcesz przenieść. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Przenieś reguły CSS. Aby zaznaczyć wiele reguł, klikaj je, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  • Przejdź do widoku kodu i zaznacz reguły, które chcesz przenieść. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Style CSS > Przenieś reguły CSS.

  Uwaga:

  Częściowe zaznaczenie reguły spowoduje, że przeniesiona zostanie cała reguła.

 2. W oknie dialogowym Przenieś do zewnętrznego arkusza stylów wybierz opcję nowego arkusza stylów i kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym „Zapisz plik arkusza stylów jako” wpisz nazwę nowego arkusza i kliknij przycisk Zapisz.

  Po kliknięciu przycisku Zapisz program Dreamweaver zapisze nowy arkusz stylów, zawierający zaznaczone przez ciebie reguły, po czym dołączy go do bieżącego dokumentu.

  Uwaga:

  Reguły można również przenosić za pomocą paska narzędziowego Kodowanie. Pasek Kodowanie jest dostępny tylko w widoku kodu.

Przenoszenie i eksportowanie reguł CSS do istniejącego arkusza stylów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz panel Style CSS i zaznacz reguły, które chcesz przenieść. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Przenieś reguły CSS. Aby zaznaczyć wiele reguł, klikaj je, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  • Przejdź do widoku kodu i zaznacz reguły, które chcesz przenieść. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Style CSS > Przenieś reguły CSS.

  Uwaga:

  Częściowe zaznaczenie reguły spowoduje, że przeniesiona zostanie cała reguła.

 2. W oknie dialogowym Przenieś do zewnętrznego arkusza stylów, wybierz istniejący arkusz stylów z wyskakującego menu albo przeglądając, wybierz istniejący arkusz. kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Wyskakujące menu wyświetla wszystkie arkusze stylów połączone z bieżącym dokumentem.

  Uwaga:

  Reguły można również przenosić za pomocą paska narzędziowego Kodowanie. Pasek Kodowanie jest dostępny tylko w widoku kodu.

Przenoszenie lub zmiana kolejności reguł CSS przez przeciąganie

 1. Otwórz panel Style CSS w trybie Wszystko. Zaznacz regułę w panelu i przeciągnij ją na pożądane miejsce. Możesz przeciągać zaznaczone reguły w taki sposób, aby zmienić ich kolejność w arkuszu stylów, albo aby przenieść je do innego arkusza stylów lub do sekcji nagłówka dokumentu.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz przenieść kilka reguł naraz, zaznacz je, klikając z przytrzymaniem klawisza Control (Windows) lub Command (Macintosh).

Zaznaczanie wielu reguł przed przeniesieniem

 1. Otwórz panel Style CSS. Klikaj reguły, które chcesz zaznaczyć, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online