Znajdowanie i naprawianie uszkodzonych, zewnętrznych lub porzuconych łączy w programie Dreamweaver.

Użyj funkcji Sprawdź łącza, aby wyszukać przerwane łącza i porzucone pliki (pliki, które pozostają w serwisie, ale nie są połączone z żadnymi innymi plikami). Możesz przeszukiwać otwarty plik, część lokalnego serwisu lub cały serwis lokalny.

Program Dreamweaver weryfikuje łącza tylko do dokumentów w serwisie. Program kompiluje wprawdzie listę zewnętrznych łączy w wybranym dokumencie lub dokumentach, ale nie weryfikuje ich.

Można także wyszukiwać i usuwać pliki, które nie są już używane przez inne pliki w serwisie.

 1. Zapisz plik w dowolnym miejscu w lokalnym serwisie programu Dreamweaver.
 2. Przejdź na panel Pliki i otwórz ten plik.

 3. Wybierz polecenie Serwis > Opcje serwisu > Sprawdź łącza w całym serwisie.

 4. Z wyskakującej listy Pokaż wybierz jedną z następujących opcji:

  • Uszkodzone łącza: umożliwia wyświetlenie raportu o uszkodzonych łączach.
  • Łącza zewnętrzne: umożliwia wyświetlenie łączy zewnętrznych w pliku.
  • Porzucone pliki: umożliwia wyświetlenie plików, do których nie prowadzą żadne łącza.
 5. Z wysuwanego menu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Sprawdź łącza: sprawdza łącza w całym pliku.
  • Sprawdź łącza całego bieżącego serwisu lokalnego: sprawdza łącza należące do serwisu lokalnego.
  • Sprawdź łącza dla zaznaczonych plików w serwisie: sprawdza łącza w plikach, które są zaznaczone.

  Kontroler łączy wyświetli rezultaty sprawdzania.

 6. Aby zapisać raport, wybierz polecenie Zapisz wyniki z wysuwanego menu Kontroler łączy.

  Raport ten jest plikiem tymczasowym. Jeśli nie zostanie zapisany, utracisz go.

Po przeprowadzeniu weryfikacji łącz możesz bezpośrednio w panelu Kontroler łącz naprawić przerwane łącza i odniesienia do obrazów lub otworzyć pliki z listy i naprawić łącza w Inspektorze właściwości.

 1. Raport sprawdzania łączy
 2. W kolumnie Uszkodzone łącza (nie kolumna Pliki) panelu Kontroler łączy (w grupie paneli Wyniki) wybierz przerwane łącze.

  Obok przerwanego łącza wyświetlana jest ikona folderu.

 3. Kliknij ikonę folderu  obok przerwanego łącza i odszukaj właściwy plik albo wpisz właściwą ścieżkę i nazwę pliku.
 4. Naciśnij klawisz Tab lub Enter (Windows) albo Return (Macintosh).

  Jeśli jest więcej uszkodzonych łączy do tego samego pliku, należy naprawić odniesienia także w pozostałych plikach. Kliknij przycisk Tak, aby program Dreamweaver uaktualnił wszystkie dokumenty znajdujące się na liście odnoszącej się do tego pliku. Kliknij przycisk Nie, aby program Dreamweaver uaktualnił tylko bieżące odniesienie.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Włącz funkcje pobierania do edycji i odkładania plików jest włączona dla serwisu, program Dreamweaver próbuje pobrać pliki wymagające zmian. Jeśli nie można pobrać pliku, program Dreamweaver wyświetli ostrzeżenie i pozostawi uszkodzone odniesienia bez zmian.

 1. Raport sprawdzania łączy
 2. W panelu Kontroler łączy (w grupie paneli Wyniki) dwukrotnie kliknij wpis w kolumnie Plik.

  Program Dreamweaver otwiera dokument, zaznacza uszkodzony obraz lub łącze i podświetla ścieżkę oraz nazwę pliku w Inspektorze właściwości. (Jeśli Inspektor właściwości nie jest widoczny, wybierz polecenie z menu Okno > Właściwości, aby go otworzyć).

 3. Aby określić nową ścieżkę i nazwę pliku w Inspektorze właściwości, kliknij ikonę folderu  i odszukaj właściwy plik albo wpisz nowy tekst w miejscu tekstu wyróżnionego.

  Jeśli uaktualniasz odniesienie do obrazu i nowy obraz wyświetlany jest w nieprawidłowym rozmiarze, kliknij etykiety Sz. i Wys. w Inspektorze właściwości lub kliknij przycisk Odśwież, aby wyzerować wartości wysokości i szerokości.

 4. Zapisz plik.

  Po naprawieniu wszystkich łącz ich wpisy znikną z listy Kontrolera łączy. Jeśli wpis w dalszym ciągu po wpisaniu nowej ścieżki lub nazwy pliku w oknie Kontrolera łączy (lub po zapisaniu zmian w Inspektorze właściwości) pojawia się na liście, program Dreamweaver nie może odnaleźć nowego pliku i nadal uważa łącze za uszkodzone.