Informacje o korzystaniu z preferencji stylów CSS w celu określenia, w jaki sposób program Dreamweaver zapisuje kod definiujący style CSS.

Preferencje stylów CSS określają, w jaki sposób Dreamweaver zapisuje kod definiujący style CSS. Style CSS można zapisywać w notacji skróconej. Niektórzy preferują taką notację. Jednak starsze wersje niektórych przeglądarek nie interpretują poprawnie składni skróconej.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh). Z listy Kategoria wybierz opcję Style CSS.
 2. Ustaw opcje stylów CSS, które chcesz zastosować:

  Tworząc reguły CSS, użyj notacji skróconej dla

  Umożliwia wybranie właściwości stylów CSS, które program Dreamweaver ma zapisywać w notacji skróconej.

  Edytując reguły CSS, użyj notacji skróconej

  Określa, czy program Dreamweaver ma zmodyfikować istniejące style, stosując notację skróconą.

  Jeśli chcesz pozostawić style bez zmian, wybierz opcję 'Jeżeli skrócone w oryginale'.

  Jeśli chcesz, aby właściwości wybrane w sekcji 'Użyj skrótów dla' były przebudowywane w notacji skróconej, wybierz 'Według powyższych ustawień'.

  Prefiksy CSS

  Dla gradientów będą dodawane style z prefiksami wybranych przeglądarek.

 3. Kliknij przycisk OK.