Informacje o ustawianiu dla stron w programie Dreamweaver właściwości strony HTML oraz właściwości stylów CSS, takich jak właściwości czcionki, koloru tła i obrazu tła.

Dla każdej strony tworzonej w programie Dreamweaver można ustawić właściwości układu i formatowania. Służy do tego okno dialogowe Właściwości strony (Plik > Właściwości strony). Okno dialogowe Właściwości strony umożliwia wybieranie domyślnego kroju i rozmiaru czcionki, koloru tła, marginesów, stylów łączy i wielu innych aspektów projektu strony. Możesz przypisywać nowe właściwości do każdej z nowo tworzonych stron, jak również modyfikować właściwości istniejących stron. Zmiany wprowadzane w oknie dialogowym Właściwości strony stosują się do całej strony.

Program Dreamweaver umożliwia modyfikowanie właściwości strony na dwa sposoby: za pomocą stylów CSS lub elementów języka HTML. Firma Adobe zaleca używanie stylów CSS do definiowania tła i modyfikowania właściwości strony.

Uwaga:

Wybrane przez ciebie właściwości strony dotyczą tylko aktywnego dokumentu. Jeśli strona używa zewnętrznego arkusza stylów CSS, Dreamweaver nie nadpisuje znaczników ustawionych w arkuszu stylów, ponieważ wpływałoby to na wszystkie strony, używające tego arkusza.

Ustawianie właściwości czcionki, koloru tła i obrazu w tle strony CSS

Za pomocą okna dialogowego Właściwości strony można ustawiać kilka podstawowych opcji układu stron WWW, takich jak czcionka strony, kolor tła i obraz w tle.

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości strony albo kliknij przycisk Właściwości strony w Inspektorze właściwości tekstu.

 2. Wybierz kategorię Wygląd (CSS) i ustaw opcje.

  Czcionka strony

  Określa domyślną rodzinę czcionek, która ma być stosowana na stronach WWW. Dreamweaver używa wybranej przez ciebie rodziny czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inna czcionka.

  Rozmiar

  Określa domyślny rozmiar czcionki, który ma być stosowany na stronach WWW. Dreamweaver używa wybranego przez ciebie rozmiaru czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inny rozmiar.

  Kolor tekstu

  Określa domyślny kolor generowania tekstu.

  Kolor tła

  Ustawia kolor tła strony. Kliknij pole koloru tła i wybierz kolor z próbnika.

  Obraz tła

  Ustawia obraz jako tło. Kliknij przycisk Przeglądaj, a potem odszukaj i zaznacz obraz. Możesz też wpisać ścieżkę do obrazu w polu Obraz w tle.

  Program Dreamweaver układa obok siebie (powtarza) obraz w tle, jeżeli nie wypełnia on całego okna. Tak samo postępują przeglądarki. (Aby obraz w tle nie był powtarzany, wyłącz opcję powtarzania obrazu, stosując odpowiedni styl CSS).

  Powtórz

  Określa sposób wyświetlania obrazu w tle na stronie:

  • Wybierz opcję Nie powtarzaj, aby obraz w tle był wyświetlany tylko raz.

  • Wybierz opcję Powtarzaj, aby powtarzać obraz (układać obok siebie) w poziomie i w pionie.

  • Wybierz opcję Powtórz-x, aby układać obraz obok siebie w poziomie.

  • Wybierz opcję Powtórz-y, aby układać obraz obok siebie w pionie.

  Lewy i prawy margines

  Określ rozmiar lewego i prawego marginesu strony.

  Górny i dolny margines

  Określ rozmiar górnego i dolnego marginesu strony.

Ustawianie właściwości strony HTML

Właściwości ustawiane w ramach tej kategorii okna dialogowego Właściwości strony wpływają na formatowanie HTML, a nie na formatowanie CSS.

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości strony albo kliknij przycisk Właściwości strony w Inspektorze właściwości tekstu.

 2. Wybierz kategorię Wygląd (HTML) i ustaw opcje.

  Obraz tła

  Ustawia obraz jako tło. Kliknij przycisk Przeglądaj, a potem odszukaj i zaznacz obraz. Możesz też wpisać ścieżkę do obrazu w polu Obraz w tle.

  Program Dreamweaver układa obok siebie (powtarza) obraz w tle, jeżeli nie wypełnia on całego okna. Tak samo postępują przeglądarki. (Aby obraz w tle nie był powtarzany, wyłącz opcję powtarzania obrazu, stosując odpowiedni styl CSS).

  Tło

  Ustawia kolor tła strony. Kliknij pole koloru tła i wybierz kolor z próbnika.

  Tekst

  Określa domyślny kolor generowania tekstu.

  Łącze

  Określa kolor tekstu łącza.

  Łącza odwiedzone

  Określa kolor tekstu łącza odwiedzonego.

  Łącza aktywne

  Określa kolor łącza w momencie kliknięcia łącza kursorem myszy

  Lewy i prawy margines

  Określ rozmiar lewego i prawego marginesu strony.

  Górny i dolny margines

  Określ rozmiar górnego i dolnego marginesu strony.

Ustawianie właściwości tytułu i kodowania strony

Opcje tytułu i kodowania w oknie Właściwości strony umożliwiają zdefiniowanie typu kodowania znaków dokumentu, który zależy od języka używanego przy tworzeniu stron WWW. Ponadto opcje te pozwalają wybrać formułę normalizacji Unicode, która ma być stosowana dla tego typu kodowania znaków.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. W panelu Właściwości strony wybierz opcję Tytuł/kodowanie. Można skonfigurować następujące opcje:

  • Tytuł: Określa tytuł strony, który jest wyświetlany na pasku tytułu w oknie Dokument oraz w oknach większości przeglądarek.
  • Typ dokumentu (DTD): Określa definicję typu dokumentu. Na przykład jeśli chcesz, aby dokument HTML był zgodny ze specyfikacją XHTML, wybierz opcję XHTML 1.0 Transitional albo XHTML 1.0 Strict.
  • Kodowanie: Określa, jakie kodowanie znaków zastosowano w dokumencie. Jeżeli wybierzesz kodowanie dokumentu w standardzie Unicode (UTF-8), kodowanie encji znakowych jest niepotrzebne, ponieważ UTF-8 umożliwia bezpieczne przedstawienie wszystkich znaków. Jeżeli wybierzesz inne kodowanie dokumentu, do wyświetlenia niektórych znaków konieczne może być kodowanie encji znakowych. Więcej informacji na temat encji znakowych: www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Wczytaj ponownie: Konwertuje istniejący dokument albo otwiera go ponownie w nowym kodowaniu.
  • Formuła normalizacji Unicode: Opcja dostępna tylko po wybraniu kodowania dokumentu UTF‑8. Istnieją cztery formuły normalizacji Unicode. Najważniejsza jest Formuła C, ponieważ jest to formuła najczęściej używana w modelu znakowym sieci WWW. Adobe udostępnia pozostałe trzy formuły normalizacji Unicode dla zapewnienia pełnego wyboru. W standardzie Unicode niektóre znaki są do siebie wizualnie podobne, ale mogą być w różny sposób przechowywane w dokumencie. Np. znak "ë" (e‑umlaut) może być reprezentowany przez pojedynczy znak, "e‑umlaut", albo przez dwa znaki, "zwykłe e łacińskie" + "połączenie z umlautem". Znak połączeniowy w Unicode to taki znak, który jest używany razem z poprzedzającym go znakiem. Zatem znak umlautu pojawi się nad „łacińskim e”. Obie formuły dają ten sam wygląd typograficzny, jednak różni się sposób ich zapisu w pliku. Normalizacja to proces polegający na zapewnianiu, by wszystkie znaki, które można zapisać na różne sposoby, zostały zapisane za pomocą tej samej formuły. Zatem wszystkie znaki „ë” w dokumencie zostaną zapisane jako pojedynczy znak „e‑umlaut”, albo jako znaki „e” + -„połączeniowy umlaut”. W jednym dokumencie nie wystąpią dwie różne formuły. Więcej informacji na temat normalizacji Unicode i poszczególnych formuł: www.unicode.org/reports/tr15.
  • Dołącz sygnaturę Unicode (BOM): Dołącza do dokumentu znacznik BOM (Byte Order Mark), określający kolejność bajtów. Znacznik BOM to pierwsze 2-4 bajty na początku pliku tekstowego, które określają, czy jest to plik Unicode, a jeśli tak, to definiują kolejność bajtów w reszcie pliku. Ponieważ w standardzie UTF-8 nie ma kolejności bajtów, znacznik BOM dla UTF-8 jest opcjonalny. Natomiast dla standardów UTF-16 i UTF-32 jest obowiązkowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online