Informacje o wstawianiu, przeglądaniu i ustawianiu właściwości plików SWF w programie Dreamweaver.

Zanim zaczniesz używać programu Dreamweaver do wstawiania zawartości przygotowanej w programie Adobe Animate CC, zapoznaj się z właściwościami następujących typów plików:

Plik FLA (.fla)

Plik źródłowy projektu, tworzony w programie Flash. Pliki tego typu można otwierać tylko w programie Flash (nie w programie Dreamweaver ani w przeglądarkach). Plik FLA można otworzyć w programie Flash, a następnie wyeksportować do formatu SWF lub SWT. Dzięki temu plik będzie można wyświetlać w przeglądarkach.

Plik SWF (.swf)

Skompilowana wersja pliku FLA (.fla) zoptymalizowana do wyświetlania w sieci WWW. Takie pliki można odtwarzać w przeglądarkach i oglądać w programie Dreamweaver. Nie można ich jednak edytować w programie Flash.

Plik FLV (.flv)

Plik wideo, który zawiera zakodowane dane audio i wideo odtwarzane za pomocą programu Flash® Player. Na przykład jeśli masz plik wideo w formacje QuickTime lub Windows Media, możesz go przekonwertować do formatu FLV za pomocą odpowiedniego dekodera (np. Flash® Video Encoder lub Sorenson Squeeze). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum technologii wideo na stronie www.adobe.com/go/flv_devcenter_pl.

Wstawianie i przeglądanie plików SWF

Pliki SWF dodawane do stron WWW za pomocą programu Dreamweaver można przeglądać w oknie dokumentu lub w przeglądarce. Za pomocą Inspektora właściwości można też określać właściwości plików SWF.

Wstawianie pliku SWF

 1. Przejdź do widoku Projekt i umieść punkt wstawiania w tym miejscu w oknie dokumentu, gdzie chcesz wstawić zawartość, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W panelu Wstaw wybierz opcję Wybierz plik Flash SWF.
  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Flash SWF.

   

 2. Pojawi się okno dialogowe. Wybierz w nim plik SWF (.swf).

  W oknie Dokument pojawi się element zastępczy pliku SWF.

 3. Zapisz plik.

  Program Dreamweaver poinformuje, czy dwa, powiązane ze sobą pliki – expressInstall.swf i swfobject_modified.js – są zapisywane w folderze skryptów serwisu. Wysyłając plik SWF na serwer WWW, nie wolno zapomnieć o wysłaniu również tych dwóch plików. Bez tych plików przeglądarki nie są w stanie wyświetlać poprawnie zawartości pliku SWF.

  Uwaga:

  Microsoft Internet Information Server (IIS) nie przetwarza zagnieżdżonych znaczników obiektu. Wstawiając pliki SWF lub FLV na strony ASP, program Dreamweaver stosuje zagnieżdżone znaczniki object/embed zamiast zagnieżdżonych znaczników object.

Edycja informacji dotyczących pobierania danych z programu Flash Player

Wstawiając na stronie plik SWF, program Dreamweaver wstawia również specjalny kod do sprawdzania, czy użytkownicy korzystają z poprawnej wersji programu Flash Player. Jeśli wersja użytkownika jest niepoprawna, na stronie pojawia się zawartość alternatywna, w tym specjalny monit o pobranie najnowszej wersji programu. Zawartość tę można zmienić w dowolnej chwili.

Opisana procedura stosuje się również do plików FLV.

Uwaga:

Jeśli użytkownik nie ma wymaganej wersji, ale używa wersji Flash Player 6.0 r65 lub nowszej, to przeglądarka otwiera okno ekspresowej instalacji programu Flash Player. Jeśli użytkownik odmówi instalacji ekspresowej, na stronie pojawi się strona alternatywna.

 1. Przejdź do okna Dokument, włącz widok Projekt i zaznacz plik SWF lub FLV.
 2. Kliknij ikonę oka na zakładce pliku SWF lub FLV.

  Uwaga:

  W celu wyświetlenia zawartości alternatywnej możesz nacisnąć klawisze Control + ]. Aby powrócić do widoku SWF/FLV, naciskaj klawisze Control + [, dotąd aż zaznaczysz całą zawartość alternatywną. Następnie naciśnij ponownie klawisze Control + [.

 3. Przeprowadź edycję zawartości w programie Dreamweaver.

  Uwaga:

  Źródłem zawartości alternatywnej nie mogą być pliki SWF ani FLV.

 4. Kliknij ponownie ikonę oka, aby powrócić do widoku pliku SWF (lub FLV).

Przeglądanie plików SWF w oknie Dokument

 1. Przejdź do okna Dokument i zaznacz zawartość, klikając element zastępczy pliku SWF.
 2. W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) kliknij przycisk Odtwarzaj. Aby zakończyć podgląd, kliknij przycisk Stop. Naciskając klawisz F12, możesz również wyświetlić podgląd pliku SWF w przeglądarce.

  Uwaga:

  Aby obejrzeć podgląd wszystkich plików SWF na stronie, naciśnij klawisze Control+Alt+Shift+P (Windows) lub Command+Option+Shift+P (Macintosh). Wszystkie pliki SWF będą przygotowane do odtwarzania.

Ustawianie właściwości pliku SWF

Do ustawiania właściwości plików SWF służy Inspektor właściwości. W taki sam sposób można określić właściwości filmów Shockwave.

 1. Zaznacz plik SWF lub film Shockwave i ustaw opcje za pomocą Inspektora właściwości (Okno > Właściwości). Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij strzałkę w prawym, dolnym narożniku Inspektora właściwości.

  ID

  Pozwala określić niepowtarzalny identyfikator pliku SWF. Wpisz identyfikator w polu tekstowym bez etykiety. Pole to znajduje się w lewej części okna Inspektora właściwości. Podobnie jak w przypadku programu Dreamweaver CS4 jest wymagany niepowtarzalny identyfikator.

  Wys. i Sz.

  Określanie szerokości i wysokości filmu w pikselach.

  File

  Pozwala określić ścieżkę do pliku SWF lub Shockwave. Kliknij ikonę folderu, aby odszukać plik, albo wpisz ścieżkę do tego pliku.

  Src

  Pozwala określić ścieżkę do dokumentu źródłowego (plik FLA), o ile na komputerze zainstalowano programy Dreamweaver i Flash. Aby dokonać edycji pliku SWF, należy uaktualnić dokument źródłowy filmu.

  Bg

  Określa kolor tła dla obszaru zajmowanego przez film. Ten kolor jest widoczny także wówczas, gdy film nie jest odtwarzany (gdy się wczytuje lub gdy odtwarzanie się zakończy).

  Edytuj

  Pozwala uruchomić program Flash w celu uaktualnienia pliku FLA (pliku powstającego w narzędziu do tworzenia zawartości Flash). Ta opcja jest niedostępna, jeżeli na komputerze nie zainstalowano oprogramowania Flash.

  Class

  Powala zastosować do filmu klasę CSS.

  Pętla

  Powoduje, że film jest odtwarzany w sposób ciągły. Jeśli opcja pętli nie jest zaznaczona, film jest odtwarzany tylko raz.

  Auto-odtwarzanie

  Po załadowaniu strony plik będzie automatycznie odtwarzany.

  Odst. pion. i Odst. poz.

  Pozwala określić ilość wolnego miejsca wokół filmu, to znaczy powyżej, poniżej i po obydwu bokach.

  Jakość

  Steruje wygładzaniem podczas odtwarzania filmu. Ustawienia wyższe zapewniają lepszy wygląd filmu. Przy wysokich ustawieniach poprawne odtwarzanie wymaga jednak szybkiego procesora. Niskie ustawienie zwiększa szybkość kosztem wyglądu, natomiast wysokie ustawienie jakości faworyzuje jakość kosztem szybkości. Ustawienie Auto-niska zapewnia przede wszystkim dużą szybkość odtwarzania, ale w miarę możliwości poprawia też wygląd. Ustawienie Auto-wysoka pozwala wypośrodkować między jakością i szybkością, ale w razie potrzeby zwiększa szybkość kosztem jakości.

  Skala

  Określa sposób dopasowania filmu do wymiarów wpisanych w pola szerokości i wysokości. Ustawienie Domyślnie wyświetla cały film.

  Wyrównaj

  Określa sposób wyrównania filmu na stronie.

  Parametr Wmode

  Pozwala ustawić parametr Wmode pliku SWF, który zapobiega konfliktom między elementami DHTML, takimi jak widgety Spry. Domyślne ustawienie parametru, Nieprzezroczysty, powoduje, że elementy DHTML są wyświetlane w przeglądarce na wierzchu plików SWF. Jeśli plik SWF zawiera obiekty przezroczyste, a elementy DHTML mają być wyświetlane za nimi, należy zaznaczyć opcję Przezroczysty. Zaznaczenie opcji Okno powoduje, że parametr Wmode zostaje usunięty z kodu, wskutek czego plik SWF może być wyświetlany na wierzchu innych elementów DHTML.

  Odtwarzaj

  Pozwala odtwarzać film w oknie dokumentu.

  Parametry

  Otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać dodatkowe parametry dla filmu. Film musi być zaprogramowany tak, aby przyjmował dodatkowe parametry.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online